Завдання міського етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2014 рікДата17.10.2018
өлшемі266.77 Kb.
#89198

Завдання міського етапу Всеукраїнської олімпіади

з біології 2014 рік

11 клас

Робота №1

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один. . (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

 1. Вкажіть зародковий листок, з якого розвивається нервова система у тварин: а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезоглея; г) мезодерма.

 2. Вкажіть, чим представлена більша частина кореня дорослої рослини: а) кореневим чохликом; б) зоною всмоктування; в) зоною розтягнення; г) зоною бічних коренів.

 3. Вкажіть, як називається ендосперм у голонасінних рослин: а) первинний; б) вторинний; в) диплоїдний. г) триплоїдний.

 4. Зазначте залозу, яка виробляє гормон росту: а) епіфіз; б) гіпофіз; в) підшлункова; г) прищитовидна.

 5. Вкажіть кінцеві продукти енергетичного обміну: а) глюкоза; б) гліцерин; в) амінокислоти; г) вода та вуглекислий газ.

 6. Вкажіть термін, який не відноситься до рухів рослин: а) фотоперіодизм; б) настії; в) геліотропізм; г) хемотропізм.

 7. Виберіть групу вуглеводів, які належать до моносахаридів: а) рибоза, глюкоза, фруктоза; б) глюкоза, фруктоза, трегалоза; в) мальтоза, рибоза, сахароза; г) целюлоза, дезоксирибоза, глюкоза.

 8. Знайдіть групи речовин, які відносяться до амінокислот: а) аланін, гліцерин, крохмаль; б) лейцин, метіонін, тирозин; в) аргінін, цистеїн, хітин; г) серин, триптофан, гліцерин.

 9. Позначте речовини, які розщеплює амілаза: а) білки; б) ліпіди; в) вітаміни; г) вуглеводи.

 10. Зазначте зв’язки, які виникають між нуклеотидами в ланцюзі молекул нуклеїнових кислот: а) пептидні; б) глікозидні; в) дисульфідні; г) фосфодиефірні.

 11. Виберіть термін, який відповідає пригніченню прояву у фенотипі алелів неалельного гена: а) плейотропія; б) полімерія; в) епістаз; г) комплементарність.

 12. Вкажіть органелу еукаріотичних клітин, яка має свою спадкову інформацію: а) лізосома; б) центросома; в) клітинний центр; г) хлоропласт.

 13. Вкажіть органічну сполуку, яка частіш за інші окиснюється в мітохондріях: а) амінокислота; б) нуклеїнова кислота; в) глюкоза; г) сахароза.

 14. Вкажіть родину, рослини якої мають тип плоду стручок, або стручечок: а) Розові; б) Бобові; в) Пасльонові; г) Капустяні.

 15. Зазначте тканину рослин, яка дає початок всім іншим тканинам: а) епітеліальна; б) покривна; в) твірна; г) механічна.

 16. Вкажіть клітини, які не здатні до поділу: а) еритроцити; б) гепатоцити; в) остеобласти; г) хондробласти.

 17. Виберіть процес, який спричиняє спеціалізацію клітин: а) регенерація; б) диференціація; в) рух; г) поділ.

 18. Реберний тип дихання вперше сформувався у: а) земноводних; б) плазунів; в) птахів; г) ссавців.

 19. Визначте кількість груп зчеплення у людини: а) 28; б) 23;

в) 46; г) 44.

 1. Зазначте органели клітини, в яких відбувається внутрішньоклітинне перетравлення: а) ендоплазматична сітка; б) комплекс Гольджі; в) лізосоми; г) пероксисоми.


Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильним можуть бути від одного до п’яти. (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).


 1. Зазначте рослини, в життєвому циклі яких може переважати спорофіт, або гаметофіт або тривалість двох поколінь приблизно однакова: а) бурі водорості; б) мохи; в) плауни; г) хвощі; д) папороті.

 2. В молекулі ДНК міститься - 23% А, 23% Т, 27% Г. Вкажіть відсотки та нуклеотид, якого не вистачає у цьому фрагменті нуклеїнової кислоти: а) 23% У; б) 27% Ц; в) 31% У; г) 31% Ц; д) 100% Ц.

 3. Рибосоми в клітині містяться: а) в цитоплазмі; б) на ендоплазматичній сітці; в) у клітинному центрі; г) у мітохондріях; д) у хлоропластах.

 4. Для бактерій і вищих рослин спільними ознаками є: а) наявність клітинної стінки; б) утворення запасних речовин; в) наявність двомембранних органел; г) участь у колообігу речовин у біосфері; д) наявність пелікули.

 5. Всисна поверхня епітеліальних клітин збільшена у 25 разів завдяки: а) війкам; б) плазмодесмам; в) мікроворсинкам; г) щілинним контактам; д) псевдоподіям.

 6. Зазначте пари органів, які мають однакове походження: а) головний корінь – коренеплід; б) кореневище – цибулина; в) бульба картоплі – бульба топінамбуру; г) колючки кактуса – колючки глоду; д) колючки терну – колючки аличі.

 7. Які структури є частинами зародкового мішка: а) нуцелус; б) яйцеклітина; в) центральне ядро; г) пилковхід; д) синергіди та антиподи.

 8. Вкажіть де знаходиться лізоцим та його функцію: а) у секреті шлунку; б) у секреті слинних залоз; в) у секреті дванадцятипалої кишки; г) вбиває мікроорганізми; д) розщеплює білки.

 9. Зазначте речовини, які відносять до гетерополімерів: а) крохмаль; б) білки; в) целюлоза; г) нуклеїнові кислоти; д) хітин.

 10. Відстань між геном А та В становить 12 морганід. Гени локалізовані в одній хромосомі. В гомологічній хромосомі локалізовані гени а та b. Яка ймовірність утворення гамет Аb? а) 88%; б) 75%; в) 50%; г) 45%; д) 6%.

 11. Серед представників рослинного світу майже немає: а) фототрофів; б) сапротрофів; в) автотрофів; г) гетеротрофів; д) хемотрофів.

 12. Вкажіть, як називається те, що злущується з качана кукурудзи, ботанічною назвою: а) насінина; б) зернівка; в) сім’янка; г) оплодень; д) зерно.

 13. Вкажіть рослини, у яких запліднення не залежить від наявності води: а) маршанція; б) сфагнум; в) селагінела; г) ялина; д) осока.

 14. У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою над ліворукістю. Гени обох ознак знаходяться в різних хромосомах. Які можуть бути діти, якщо їхні батьки кароокі правші гетерозиготні за обома ознаками? Буде спостерігатися розщеплення за фенотипом у співвідношенні: а) 3:1; б) 1:2:1; в) 1:1; г) 9:3:3:1; д) 9:1.

 15. Зазначте стоп-кодони: а) УУА; б) УАГ; в) УГА; г) ГАА; д) ААГ.

 16. Виберіть ознаки характерні для інстинктивної поведінки тварин: а) генетично детермінована; б) генетично не детермінована; в) не пов’язана з навчанням; г) є результатом навчання; д) не потребує зовнішнього пускового механізму.

 17. Куру – це хвороба, спричинена: а) віроїдами; б) пріонами; в) вірусами; г) бактеріями; д) грибами.

 18. Зазначте за рахунок чого відбувається передача коливання від стремінця до нервових клітин завитки у вусі людини: а) рідини; б) мембрани завитки; в) повітря середнього вуха; г) прямого контакту; д) вібрації завитки.

 19. Синдром Дауна пов'язаний зі змінами каріотипу: а) моносомії Х хромосоми; б) трисомії Х хромосоми; в) трисомії 13-ї пари хромосом; г) додаткової Y хромосоми; д) трисомії 21 – ї пари хромосом.

 20. Статеве покоління домінує у: а) мохів; б) квіткових; в) папоротей; г) хвощів; д) плаунів.


Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. . (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 10 б.).
І. Розгляньте дослід Сенеб’є з елодеєю.

І.1. Вкажіть процес, який він демонструє: а) дихання рослини; б) випаровування води; в) розширення води від нагрівання; г) фотосинтез; д) транспірація.

І.2. Виберіть умови, за яких відбувається даний процес: а) тільки на світлі у всіх клітинах; б) як на світлі так і в темряві у всіх клітинах; в) тільки у темряві у всіх клітинах; г) тільки на світлі у зелених клітинах.

І .3. Зазначте відділ рослин до якого належить водна рослина елодея: а) Зелені водорості; б) Бурі водорості; в) Мохоподібні; г) Хвощеподібні; д) Голонасінні; е) Покритонасінні.Відповіді: І.1.________. І.2.________. І.3._________.

ІІ. Встановіть відповідність між типом плоду та рослиною для якої він характерний:1

2

3

4

5

6

Рослини: а) картопля; б) айстра; в) рис; г) дурман; д) грейпфрут.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6
ІІІ. Встановіть послідовні етапи біосинтезу білка: а) процесинг і сплайсинг; б) розплітання ДНК і приєднання РНК – полімерази; в) термінація; г) елонгація; д) ініціація.

Відповідь:

1

2

3

4

5

ІV. Підпишіть малюнок будови ниркового тіла (капсули Боумена-Шумлянського):


Відповідь:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Відповіді на тестові завдання групи А


1

а

6

а

11

в

16

а

2

г

7

а

12

г

17

б

3

а

8

б

13

в

18

б

4

б

9

г

14

г

19

б

5

г

10

г

15

в

20

в


Відповіді на тестові завдання групи Б


1

а

6

а, б, д

11

б, г, д

16

а, в

2

б

7

б, в, д

12

б, д

17

б

3

а, б, г, д

8

а, б, в, г

13

г, д

18

а, б

4

а, б, г

9

д

14

г

19

д

5

в

10

д

15

б, в

20

а


Відповіді на тестові завдання групи “В
І.

І.1 – г; І.2 – г; І.3. – е.


ІІ.

1

2

3

4

5

6

а

д

б

-

г

в

ІІІ.


1

2

3

4

5

б

а

д

г

в

IV.


 1. – приносна судина;

 2. – виносна судина;

 3. – мальпігієвий клубочок;

 4. стінка капіляра;

 5. – зовнішня стінка капсули Боумена-Шумлянського;

 6. – порожнина капсули;

 7. – каналець І порядку.


Робота №2

11 к л а с

Завдання групи А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який із запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей правильним є тільки один. Відмітить потрібну літеру в завданні.

Бажаємо успіху!


 1. Низхідний потік речовин у провідній системі рослини відбувається по:

а) клітинах ситоподібних трубках флоеми;

б) клітинах-супутниках флоеми;

в) судинах;

г) клітинах фелогену.

 1. Плазмоліз рослинної клітини спостерігається при її зануренні у:

а) воду;

б) ізотонічний розчин;

в) гіпертонічний розчин;г) гіпотонічний розчин.

 1. До якого типу належить ціп’як свинячий:

а) Стьожкові черви;

б) Круглі черви;

в) Плоскі черви;г) Кільчасті черви.

 1. Вкажіть, яка стадія розвитку відсутня у комах з неповним перетворенням:

а) яйця;

б) лялечки;в) імаго;

г) личинки.

 1. Насичена киснем кров потрапляє до камер серця через:

а) аорту;

б) легеневу вену;в) легеневу артерію;

г) верхню порожнисту вену.

 1. Клітини прокаріотів НЕ мають:

а) хлоропластів;

б) рибосом;

в) хромосом;

г) цитоплазматичної мембран

7.Визначте правильну відповідність фаз:
а) А - інтерфаза, Б - профаза, В - метафаза,

Г - анафаза;

б) А - профаза, Б - метафаза, В - анафаза,

Г - телофаза;

в) А - телофаза, Б - метафаза, В - анафаза,

Г - профаза;

г) А - анафаза, Б - телофаза, В - метафаза,

Г - профаза.


 1. Власні рибосоми характерні для:

а) вакуолей;

б) мітохондрій;в) комплексу Гольджі;

г) гладенького ендоплазматичного ретикулуму

 1. До складу молекули хлорофілу входять атоми:

а) Купруму;

б) Магнію;в) Мангану;

г) Феруму.

 1. Ймовірність народження детини гомозиготної за геном аутосомно-рецесивної хвороби у гетерозиготних батьків становить:

Завдання групи А 7

а) клітинах ситоподібних трубках флоеми; 7

в) гіпертонічний розчин; 7

в) Плоскі черви; 8

б) лялечки; 8

б) легеневу вену; 8

а) хлоропластів; 8

б) А - профаза, Б - метафаза, В - анафаза, 8

Г - телофаза; 8

б) мітохондрій; 8

б) Магнію; 9

б) віспу, поліомієліт, СНІД; 9

в) дихотомічний; 9

а) пиляк; 9

г) Синьо-зелені водорості. 9

в) вміст грунту, де вони ростуть, не здатний забезпечити рослину достатньою кількістю мінеральних речовин 9

б) полімерія; 10

в) 1/4 або 25%; 10

в) у спіральному (Кортієвому) органі; 10

в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот; 10

а) захищає від перегрівання; 10

г) відповідає за терморегуляцію; 11

д) пов’язує всі органи рослини в єдине ціле. 11

б) Хвощеподібні; 11

д) Папоротеподібні. 11

д) череп. 12

б) мітохондріями; 12

г) пластидами; 12

а) С, Н, О, N, S; 12

а) реплікація ДНК; 12

г) формування веретена поділу; 12

д) руйнування ядерної оболонки. 12

в) ДНК; 12

г) РНК; 12

б) Ааbb х ААВВ; 12

г) ААbb х ааbb; 12

д) ААВВ х ааbb 12

а) сказу; 13

б) поліомієліту; 13

а) лопатка; 13

б) ключиця; 13

а) головний мозок; 13

в) підшлункова залоза; 13

г) яєчники; 13

а) відбуваються у двомембранних органелах; 13

в) для перенесення певних хімічних груп використовуються динуклеотиди; 13

г) на певному етапі відбувається накопичення йонів Н+; 13

а) бактеріофаг; 14

а) ДНК; 14

б) РНК; 14

г) білок. 14г) 1/32.

 1. Віруси викликають захворювання:

а) аскаридоз, ентеробіоз, ехінококоз;

б) віспу, поліомієліт, СНІД;в) малярію, токсоплазмоз, дизентерію;

г) лишай, кандидоз, дерматомікоз.

12. Зображений на рисунку тип жилкування називається:

а) сітчастий;

б) паралельний;

в) дихотомічний;г) дуговий.

 1. Місцем утворення пилку у квітці покритонасінних рослин є:

а) пиляк;

б) тичинкова нитка;

в) зав'язь;

г) пелюстка.

 1. Які з наведених нижче організмів здатні фіксувати атмосферний азот?

а) Зелені водорості;

б) Бурі водорості;

в) Вищі рослини;

г) Синьо-зелені водорості. 1. Мохи мають малі розміри за такої причини:

а) мешкають в дуже сирих місцях і не здатні використовувати достатню кількість кисню;

б) не можуть виробляти поживні речовини для себе, тому повинні поглинати їх із середовища, в якому мешкають;

в) вміст грунту, де вони ростуть, не здатний забезпечити рослину достатньою кількістю мінеральних речовин 1. Для забезпечення нормальної структури кісткової тканини в першу чергу важливий такий вітамін:

Завдання групи А 7

а) клітинах ситоподібних трубках флоеми; 7

в) гіпертонічний розчин; 7

в) Плоскі черви; 8

б) лялечки; 8

б) легеневу вену; 8

а) хлоропластів; 8

б) А - профаза, Б - метафаза, В - анафаза, 8

Г - телофаза; 8

б) мітохондрій; 8

б) Магнію; 9

б) віспу, поліомієліт, СНІД; 9

в) дихотомічний; 9

а) пиляк; 9

г) Синьо-зелені водорості. 9

в) вміст грунту, де вони ростуть, не здатний забезпечити рослину достатньою кількістю мінеральних речовин 9

б) полімерія; 9

в) 1/4 або 25%; 9

в) у спіральному (Кортієвому) органі; 9

в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот; 9

а) захищає від перегрівання; 9

г) відповідає за терморегуляцію; 11

д) пов’язує всі органи рослини в єдине ціле. 11

б) Хвощеподібні; 11

д) Папоротеподібні. 11

д) череп. 12

б) мітохондріями; 12

г) пластидами; 12

а) С, Н, О, N, S; 12

а) реплікація ДНК; 12

г) формування веретена поділу; 12

д) руйнування ядерної оболонки. 12

в) ДНК; 12

г) РНК; 12

б) Ааbb х ААВВ; 12

г) ААbb х ааbb; 12

д) ААВВ х ааbb 12

а) сказу; 13

б) поліомієліту; 13

а) лопатка; 13

б) ключиця; 13

а) головний мозок; 13

в) підшлункова залоза; 13

г) яєчники; 13

а) відбуваються у двомембранних органелах; 13

в) для перенесення певних хімічних груп використовуються динуклеотиди; 13

г) на певному етапі відбувається накопичення йонів Н+; 13

а) бактеріофаг; 14

а) ДНК; 14

б) РНК; 14

г) білок. 14

 1. Тип успадкування, при якому розвиток однієї ознаки контролюється декількома неалельними генами:

а) плейотропія;

б) полімерія;в) поліплоїдія;

г) політенія.

 1. У першої дитини 0 група крові, у матері - А, у батька - В (система АВ0). Народилась друга дитина. Ймовірність того, що дитина буде мати 0 групу крові:

а) 1/16 або 6,25%;

б) 1/8 або 12,5% ;

в) 1/4 або 25%;г) 1/2 або 50%.

 1. У людини слухові рецептори знаходяться:

а) на поверхні вушної раковини;

б) у барабанній перетинці;

в) у спіральному (Кортієвому) органі;г) у спіральному ганглії.

 1. Пептидний зв’язок утворюється між:

а) двома аміногрупами амінокислот;

б) двома карбоксильними групами амінокислот;

в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот;г) SH-групами цистеїну.
Завдання групи Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти.


Яке значення для рослин має процес транспірації?

а) захищає від перегрівання;б) виводить продукти обміну;

в) виконує трофічну функцію;

г) відповідає за терморегуляцію;

д) пов’язує всі органи рослини в єдине ціле.


 1. Хлорофілоносний гаметофіт, що існує окремо від спорофіта мають:

а) Більшість плауноподібних;

б) Хвощеподібні;в) Мохоподібні;

г) Квіткові рослини;

д) Папоротеподібні. 1. До функцій продихів рослинного листка відносять:

а) всмоктування води;

б) всмоктування мінеральних речовин;

в) формування статевих клітин;

г) регуляція газообміну;

д) регуляція випаровування води.

4.Виключно представникам класу Ссавці притаманна наявність:

а) потових залоз;

б) слинних залоз;

в) альвеол;

г) діафрагми;

д) трьох кісточок у середньому вусі

5.Які гормони продукуються і виділяються в кров клітинами гіпофіза?

а) соматотропний гормон;

б) кортикотропний гормон;

в) вазопресин;

г) окситоцин;

д) тироксин.


 1. Вкажіть орган, де концентрація неорганічних солей суттєве залежить від віку і коливається від 20% до 70%:

а) серце;

б) стовбур головного мозку;

в) сечовий міхур;

г) шлунок;

д) череп. 1. Цитоплазматична спадковість визначаеться:

а) ядром;

б) мітохондріями;в) лізосомами;

г) пластидами;д) центріолями.

 1. До складу амінокислот входять:

а) С, Н, О, N, S;

б) С, H, O, N, P;

в) С, H, O, N, Cl;

г) С, H, О, N, Fе;

д) С, H, О, N, Мg.

 1. До процесів, що характерні і для мітозу, і для мейозу, належать:

а) реплікація ДНК;

б) кон'югація гомологічних хромосом;

в) обов'язковий кросинговер;

г) формування веретена поділу;

д) руйнування ядерної оболонки.


 1. Матеріальними носіями спадкової інформації можуть бути:

а) АТФ;

б) вітаміни;

в) ДНК;

г) РНК;

д) білки.


 1. Одноманітність гібридів першого покоління можна спостерігати, якщо генотипи батьків:

а) Ааbb х Ааbb;

б) Ааbb х ААВВ;в) Ааbb х ааBB;

г) ААbb х ааbb;

д) ААВВ х ааbb


 1. Які віруси локалізуються у клітинах нервової тканини людини?

а) сказу;

б) поліомієліту;в) віспи;

г) імунодефіциту людини;

д) грипу.

 1. До поясу верхніх кінцівок людини входять такі кістки:

а) лопатка;

б) ключиця;в) плечова кістка;

г) ліктьова кістка;

д) променева кістка.

.14. Виберіть органи, в яких синтезуються гормони:

а) головний мозок;б) очі;

в) підшлункова залоза;

г) яєчники;

д) печінка.


 1. Спільними ознаками роботи дихального ланцюга мітохондрій та фотосинтезу в хлоропластах є:

а) відбуваються у двомембранних органелах;

б) в процесі виділяється кисень;

в) для перенесення певних хімічних груп використовуються динуклеотиди;

г) на певному етапі відбувається накопичення йонів Н+;

д) потребують сонячного світла.Завдання групи В

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання вказано в кожному з них.

1. У живому організмі відбувається ряд хімічних процесів, частина із яких зазначена нижче:

 1. С6 Н12 О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О

Б. АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4

 1. С6Н12О6 = 2С3Н4О3 + 4Н+

Г. 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Д. С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

Е. АДФ + Н3РО4 = АТФ + Н2О

 1. Вкажіть, які з вказаних реакцій відносять до процесів анаболізму.

 2. Вкажіть, які з вказаних реакцій відносять до процесів катаболізму.

 3. Зазначте, які з перелічених процесів відносять до дихання.

1 .4. Зазначте, які з перелічених процесів відносять до фотосинтезу.

 1. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у мітохондрій.

 2. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у цитоплазмі клітини.

 3. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у хлоропластах.

 4. Зазначте, які з перелічених процесів відносять до бродіння.

2. Роздивіться малюнок.

 1. Що зображено на цьому малюнку?

а) бактеріофаг;

б) вірус тютюнової мозаїки;

в) бактерія;

г) ВІЛ;

д) вірус грипу.

 1. Структурна частина 1 може містити:

а) ДНК;

б) РНК;в) ДНК і РНК;

г) білок.

 1. Структурна частина 2 може містити:

а) ДНК;

б) РНК;

в) ДНК і РНК;

г) білок. 1. Яка структурна частина прикріплює цей організм до поверхні клітини?

 1. Розгляньте рисунок.


З переліку:

 1. Ціп’яки;

Б. Аскариди;

 1. Воші;

Г. Хижі;

Д. Комахоїдні;

Е. Парнокопитні;

Ж. Примати.

 1. Оберіть ряд, до якого належить паразит, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

 2. Оберіть ряд, до якого належить основний хазяїн паразита, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

 3. Оберіть ряд, до якого належить проміжний хазяїн паразита, життєвий цикл якого зображено на рисунку

З переліку:

 1. наявність присосок;

Б. наявність складного шлунку;

 1. відсутність травної системи;

Г. наявність ікол;

Д. гермафродитизм;

Е. наявність двох пар молочних залоз;

Ж. чотирикамерне серце;

З. наявність розвиненої ключиці.

  1. Оберіть характерні ознаки паразита, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

  2. Оберіть характерні ознаки основного хазяїна, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

  3. Оберіть характерні ознаки проміжного хазяїна паразита, життєвий цикл якого зображено на рисунку

 1. Вкажіть правильну послідовність подій, які відбуваються при розмноженні насінних рослин.

А запилення;

Б запліднення;

В дозрівання пилку у пиляку тичинок;

Г проростання пилку пилкового зерна;

Д розвиток насіння.

Відповіді

Група А

1-а 11-б

2-в 12-в

3-в 13-а

4-б 14-г

5-б 15-в

6-а 16-г

7-б 17-б

8-б 18-в

9-б 19-в

10-а 20-в

Група Б

1-а,г 10-в,г

2-б,д 11-б,г,д

3-г,д 12-а,б

4-а,в,г,д 13-а,б

5-а,б 14-а,в,г

6-д 15-а,в,г

7-б,г 9-а,г,д

8-а

Група В

1.1-г,е 2.1-а 3.1-а 4. А-2

1.2-а,б,в,д 2.2-а,б 3.2-ж Б-4

1.3-а,в,е 2.3-г 3.3-е В-1

1.4-б,г,е 2.4-5 3.4-а,в,д Г-3

1.5-а,е 3.5-г,ж,з Д-5

1.6-б,в,д,е 3.6-б,е,ж

1.7-б,г,е

1.8-д

Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет