Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки та шиї Класифікація запальних захворювань щелепно-лицевої ділянкиДата06.02.2017
өлшемі445 b.


Класифікація запальних процесів ЩЛД. Одонтогенна інфекція, її вплив на організм. Періодонтити: етіологія, клініка, ускладнення, профілактика. Одонтогенна гранульома обличчя: клініка, лікування.


Запальні процеси щелепно-лицевої ділянки та шиї Класифікація запальних захворювань щелепно-лицевої ділянкиРозвиток одонтогенних запальних процесів (за О.Г. Шаргородським)Класифікація запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки та шиї

 • Джерело та характер інфекції

 • Одонтогенний

 • Cтоматогенний

 • Неодонтогенний

 • Специфічна інфекціяЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ

 • запальні процеси щелепно-лицевої ділянки займають важливе місце в клініці гнійних хірургічних захворювань.

 • нерідкі випадки тяжкого клінічного перебігу, а також ускладнення їх у вигляді абсцесу легені, сепсису, тромбозу черепномозкових синусів, медіастиніту та ін.

 • є наслідком карієсу зубів, що дало підставу називати такі процеси одонтогенними (наприклад, одонтогенний періостит і остеомієліт, одонтогенні флегмони та ін.).Гнійно-запальні процеси

 • у різних людей при одному й тому ж діагнозі не завжди протікають однаково, що залежить від:

 • функціонального стану центральної нервової системи;

 • імунобіологічних особливостей кожного окремо взятого організму;

 • вірулентності інфекції, яка була причиною захворювання.Залежно від особливостей проявів хвороби розрізняють три типи реакції організму:

 • 1) нормергічна (середньонормальна);

 • 2) гіперергічна з бурхливим і швидким розвитком патологічних явищ;

 • 3) гіпоергічна — млява, пригнічена реакція.Серед причин, які порушують середньонормальну реакцію організму, значну роль відіграє

 • сенсибілізація (алергічний стан) організму;

 • хронічні вогнища інфекції, що виникають в результаті септичного некрозу пульпи зубів.Періодонтит – запальний процес, який уражає тканини періодонту і поширюються на прилягаючі до нього кісткові структури.

 • Періодонт – сполучнотканинне утворення, що виповнює періодонтальну щілину.

 • З однієї сторони періодонт відмежований цементом кореня зуба, а з іншої – внутрішньою компактною пластинкою.Періодонт складається:

 • волокна ( колагенові, еластичні, ретикулярні, окситаланові );

 • клітини ( цементобласти, остеобласти, остеокласти, фібробласти, плазматичні клітини, макрофаги, тучні, а також епітеліальні );

 • міжклітинна рідина;

 • кровоносні та лімфатичні судини, нерви.Періодонт виконує настпні функції:

 • опорно-утримувальну,

 • захисну,

 • розподілу жувального тиску,

 • пластичну,

 • сенсорну,

 • трофічну.Залежно від клінічного перебігу, ступеня поширеності і характеру патологоанатомічних змін І. Г. Лукомський розрізняє три форми періодонтитів:

 • I. Гострі (ексудативні) періодонтити:

 • а) серозні (обмежені й розлиті);

 • б) гнійні (обмежені й розлиті).

 • II. Хронічні (проліферативні) періодонтити:

 • а) фіброзні;

 • б) гранулюючі;

 • в) гранулематозні.

 • III Загострені хронічні періодонтити.Класифікація періодонтитів взалежності від етіологічного чинника:

 • інфекційні;

 • медикаментозні;

 • травматичні.Класифікація періодонтитів взалежності від локалізації патологічного процесу:

 • апікальний;

 • маргінальний;

 • дифузний.Клініка гострого серозного періодонтиту

 • нерізкий мимовільний біль,

 • посилюється при накушуванні на зуб

 • хворий відчуває, ніби зуб «виріс»

 • біль не іррадіює, і тому хворий не може вказати на уражений зуб

 • під час жування біль і посилюється

 • при зімкнених щелепах біль поступово стихає, майже повністю або значно зменшуєтьсяОб'єктивно:

 • як правило, жодних ознак набряку слизової оболонки ясен і окістя не відмічається

 • статика зуба не порушена

 • регіонарні лімфовузли (підборідні або підщелепні) незначно збільшені і слабо болючі

 • перкусія зуба супроводжується гострим болемЛікування серозного періодонтиту

 • на початковій стадії захворювання може бути консервативне (якщо зуб становить цінність у функціональному і косметичному відношенні);

 • хворі, звичайно, звертаються до лікаря тоді, коли стадія серозного запалення вже минула і є гнійне запалення періодонту;

 • нерідко гострий гнійний періодонтит є наслідком не серозного періодонтиту, а гнійного пульпіту.Клініка гострого гнійного періодонтиту

 • Скарги

 • різкий постійний біль, що іррадіює у вухо, скроню, око - за ходом гілок трійчастого нерва;

 • біль зменшуються від дії холодного;

 • біль посилюються від тепла;

 • зімкнути зуби неможливо, бо хворий зуб різко реагує на найменший дотик антагоніста і навіть язика;

 • хворий не може заснути, тому-що в положенні лежачи біль посилюється.Об'єктивно:

 • вираз обличчя страдницький;

 • неспокійний (побоювання доторкнутися до зуба);

 • навколо хворого зуба ясна набряклі і трохи гіперемійовані;

 • альвеолярні підвищення згладжені;

 • навколошелепні тканини нормальні або трохи набряклі;

 • регіонарні лімфовузли збільшені і болючі під час пальпації;

 • вертикальна і горизонтальна перкусія також спричинює різку больову реакцію;

 • зуб розхитаний і рухливий.Лікування гострих періодонтитів

 • Консервативне (створити відтік ексудату)

 • Хірургічне (екстракція зуба)Результати та ускладнення

 • якщо лікування було правильним і своєчасним, настає повна ліквідація запальних явищ;

 • якщо ж лікування не проводилося, гнійний ексудат, не зачіпаючи кістку, проникає з періодонту безпосередньо в окістя (через лімфатичні судини та розширені проривні і гаверсові канали), зумовлюючи гострий гнійний періостит щелепи.ХРОНІЧНИЙ ПЕРІОДОНТИТ

 • Етіологія і патогенез

 • зумовлений безперервним і тривалим інфікуванням періодонту мікрофлорою з каналу кореня зуба;

 • є наслідком гострого періодонтиту.

 • Збудниками є стрептококи, стафілококи, іноді різноманітна змішана флора.

 • Млявість, поступовість наростання явищ хронічного періодонтиту пояснюється наявністю місцевих мезенхімальних захисних механізмів у періодонті, а також мобілізацією усіх захисних засобів організму проти мікрофлори, яка поступово проникає в нього.Контури періодонтальної щілини у нормі та при різних формах хронічного періодонтиту в ренгенівському зображенніХронічний фіброзний періодонтит а - рентгенограма; б- схема.Хронічний гранулюючий періодонтит: а- рентгенограма; б- схема.Клінічна картина хронічного гранулюючого періодонтиту.Гранулематозний періодонтит характеризується утворенням грануляційної тканини, яка оточена сполучнотканинною ( фіброзною ) капсулою. Розміри зубної гранульоми в діаметрі до 0,5 см, а кістогранульоми – 0,5 – 1,0 см.

 • Зубні гранульоми поділяються:

 • прості – складаються з дозріваючої грануляційної тканини, яка оточена по периферії капсулою;

 • складні – відмічається розростання тяжів епітелію;

 • кістоподібні (кістогранульоми) – відмічається вакуольна дистрофія і розпад епітеліальних клітин, в результаті чого утворюється порожнина.Класифікація гранульом повідношенню до кореня зуба:

 • апікальні;

 • апіколатеральні;

 • латеральні;

 • міжкореневі.Хронічний грануломатозний періодонтит: а- рентгенограма; б- схемаРентгенограма. Хронічний гранулематозний періодонтит 22 зуба.Рентгенограма. Хронічний гранулематозний періодонтит 21 зуба.Рентгенограма. Міжкоренева гранульома 46 зуба.Лікування

 • Може бути консервативне або хірургічне.

 • У разі якщо консервативне лікування не показане або ж виявилось неефективним, застосовують один із хірургічних способів.Хірургічні способи

 • видалення зуба (кореня) з наступним вишкрібанням лунки ложечкою або екскаватором;

 • резекція верхівки кореня з одночасним видаленням гранульоми;

 • видалення гранульоми (без резекції верхівки кореня);

 • реплантація зуба;

 • гемісекція та ампутація кореня;

 • коронарорадикулярна сепарація.Видалений нижній моляр з апікальнини гранульомами.Показання до проведення резекції верхівки кореня:

 • перелом верхньої третини кореня;

 • викривлення верхівки кореня, що не уможливлює за апікальну терапію;

 • перелом інструмента в кореневому каналі;

 • безуспішна заапікальна терапія;

 • надмірне виведення пломбу вального матеріалу за верхівку;

 • підокістні гранульоми;

 • навколокореневі кісти, в порожнині яких знаходяться верхівки коренів зубів.Протипоказання до проведення резекції верхівки кореня:

 • пародонти;

 • гострий або загострення хронічного періодонтиту;

 • рухомість зуба;

 • оголення анатомічної шийки;

 • втягнення в патологічний процес більш як на одну третину кореня;

 • апіколатеральні та латеральні гранульоми;

 • зміна кольору кореня зуба;

 • відсутність передньої стінки альвеоли;

 • старечий вік.Рентгенограма. Хронічний гранулематозний періодонтит 12 зуба. Зуб підготовлено до оперативного втручання.Схема проведення операції резекції верхівки кореня нижнього однокореневого зуба.Показання до гемісекції та ампутації коренів:

 • наявність кісткових кишень в ділянці одного з коренів премолярів та молярів;

 • пришийковий карієс одного з коренів;

 • перелом кореня зуба, вертикальний розкол зуба;

 • наявність міжкореневої гранульоми;

 • розрідження верхівки між альвеолярних перегородок після перфорації дна пульпової камери.Протипоказання до гемісекції та ампутації коренів:

 • значний дефект кісткових тканин лунки;

 • випадки, коли зуб не являє функціональної та косметичної цінності;

 • наявність коренів, що зрослися;

 • гостре запалення слизової оболонки порожнини рота;

 • непрохідність кореневих каналів зубів, що підлягають збереженню.Схема проведення операції гемісекції нижнього моляра.Клінічний випадок. Після проведеної гемісекції нижнього моляра на відновлені культі виготовлено мостовидний протез.Показання до коронарорадикулярної сепарації:

 • наявність між кореневої гранульоми невеликих розмірів;

 • перфорація дна пульпової камери з розрідженням верхівки міжкореневої перегородки.Протипоказання до коронарорадикулярної сепарації:

 • - патологічні процеси в ділянці міжкореневої перегородки, усунення яких приведе до оголення більш як на третину довжини кореня.Клінічний випадок. Після проведеної коронарорадикулярної сепарації на відновлені культі виготовлено штамповані коронки.Клінічна картина хронічного гранулюючого періодонтиту в порожнині рота та підшкірної мігруючої гранульоми обличчя.Клінічна картина підшкірної мігруючої гранульоми обличчя.Дякую за увагу.Каталог: data -> kafedra -> theacher -> stomat hir -> sh osypko
theacher -> Классификация некариозных поражений В. К. Патрикеева (1968)
sh osypko -> Опухолеподобные новообразования челюстей
sh osypko -> Лимфадениты челюстно-лицевой области: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Фурункулы и карбункулы челюстно-лицевой области: этиология, патогенез, клиника, лечение
sh osypko -> Абсцессы челюстно-язычного желобка, твердого неба, подъязычного валика. Флегмона щечной, поднижнечелюстной, околоушно-жевательной, позадичелюстной, подподбородочной областей
stomat hir -> Амелобластома


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет