Закону України «Про Митний тариф України»Pdf көрінісі
Дата24.10.2018
өлшемі121.38 Kb.
#92186
түріЗакон

ПРОЕКТ 

вноситься народними 

депутатами України 

Котом А.Б.  

Люшняком М.В. 

Кучером М.І. 

Негоєм Ф.Ф. 

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

  

Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» 

Верховна Рада України постановляє

І.  У  розділі  VI  Митного  тарифу  України,  встановленого  Законом 

України  «Про  Митний  тариф  України»  (Відомості  Верховної  Ради,  2014  р., 

№ 20-21, ст.740),  цифри і слова: 

 

3102 Добрива  мінеральні  або 

хімічні, азотні: 

 

 

  

3102 10 


- сечовина (карбамід),    у 

тому    числі    у  водному 

розчині: 

 

  

 

3102 10 10 00 --  сечовина  із  вмістом 

більш як 45 мас. % азоту           

у 

перерахунку на         

сухий безводний продукт 

 

6,5 

6,5 

кг N 


3102 30 

-  нітрат  амонію,  у  тому 

числі у водному розчині: 

 

  

 

3102 30 10 00 -- у водному розчині 

 кг N 


3102 30 90 00 

-- інший 

 

6,5 

6,5 

кг N 


3102 80 00 00 

-  суміші  сечовини  та 

нітрату 

амонію 


у 

водному  або  аміачному 

розчині 

 кг N 


3103 

 

Добрива  мiнеральнi  або хiмiчнi, фосфорнi: 

 

  

 

  

 

 3103 10 

-суперфосфати: 

 

 

 

 


3103 10 10 00 

 

--із  вмiстом  більш  як  35 мас. 

пентаоксиду дифосфору 

(оксид 


фосфору V) 

  

  

 

кг  


Р2О5 

 

3103 10 90 00  

--інші 


 

   

кг  


Р2О5 

3103 90 00 00 

 

-iншi 


 кг 


Р2О5 

3104 


 

Добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi, калiйнi: 

 

  

 

3104 20 -  хлористий калiй: 

 

  

 

3104 20 10 00 -- 

із  вмiстом  калію, 

вираженого як K2O, який 

за  масою  не  перевищує 

40  %  у  перерахунку  на 

сухий безводний продукт 

 

 кг  


К2О 

3104 20 90 00 

--із 

вмiстом 


калію, 

вираженого як К2О, який 

за  масою  перевищує  62 

%  у  перерахунку  на 

сухий безводний продукт 

 кг  


К2О 

3104 30 00 00 

-сульфат калiю 

 кг  


К2О 

3104 90 00 

 

- інші: 


 

 

  

 

 

 

 3104 90 00 90 

--інші 


 кг  


К2О 

3105 


 

 

  

 

  

 

 Добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  із  вмiстом  двох 

чи 

трьох 


поживних 

елементiв: 

азоту, 

фосфору  та  калiю;  iншi добрива;  товари  цiєї 

групи  у  таблетках  чи 

аналогiчних  формах  або 

в 

упаковках масою 

брутто не бiльш як 10 кг: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

3105 20  

 

 -добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  із  вмiстом  трьох 

поживних 

елементiв: 

азоту, фосфору та калiю: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3105 20 10 00 

 

--із  вмiстом  азоту  більш як 

10 


мас. 

у перерахунку  на  сухий 

безводний продукт 

 

 

6,5  

6,5 

 

 3105 20 90 00 

--iншi 


 

 

6,5  

6,5 

 

 3105 30 00 00 

 

-гiдроортофосфат дiамонiю 

(фосфатдiамонiй) 

 

  

  

 

  

3105 40 00 00 

 

 

 -дигiдроортофосфат 

амонiю 


(фосфат 

моноамонiй)  та  його 

сумiшi 

з 

гiдроортофосфатом діамонiю 

(фосфатдiамонiй) 

 

 

6,5  

 

 

 

6,5 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

-добрива  мiнеральнi  або хiмiчнi  iншi  із  вмістом 

двох 


поживних 

елементів: 

азоту фосфору:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3105 51 00 00 

 

--із  вмiстом  нiтратів  та фосфатів 

 

 

 

  

 

  

3105 59 00 00 

--iншi 

 

 

  

 3105 60 00 00 

 

 -добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  із  вмiстом  двох 

поживних 

елементiв: 

фосфору та калію 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 3105 90 

 

-iншi:  

 

  

 

 

 

 3105 90 10 00 

 

  

 

  

 

--природний нітрат 

калiю-натрію, 

що 

складається  з  природної сумiшi нiтрату натрiю та 

нiтрату  калiю  (частка 

калiю  може  досягати  44 

%)  із  загальним  вмiстом 

азоту не бiльш як 16,3 % 

у  перерахунку  на  сухий 

безводний продукт 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 --iншi: 

 

  

 

 

 

 

 3105 90 91 00 

 

 ---із  вмiстом  азоту  більш 

як  10  %  у  перерахунку 

на 

сухий 


безводний 

продукт 


 

  

 

  

 

 

  

 


3105 90 99 00 

---iншi 


 

 

  

 

 6,5 

 

 

6,5 

  

замінити цифрами і словами: 

3102 

Добрива  мінеральні  або хімічні, азотні: 

 

  

 

3102 10 - сечовина (карбамід),    у 

тому    числі    у  водному 

розчині: 

 

  

 

3102 10 10 00 --  сечовина  із  вмістом 

більш як 45 мас. % азоту           

у 

перерахунку на         

сухий безводний продукт 

 кг N 


3102 30 

-  нітрат  амонію,  у  тому 

числі у водному розчині: 

 

  

 

3102 30 10 00 -- у водному розчині 

 кг N 


3102 30 90 00 

-- інший 

 кг N 


3102 80 00 00 

-  суміші  сечовини  та 

нітрату 

амонію 


у 

водному  або  аміачному 

розчині 

 кг N 


3103 

 

Добрива  мiнеральнi  або хiмiчнi, фосфорнi: 

 

  

 

 

 

 3103 10 

-суперфосфати: 

 

 

 

 

3103 10 10 00  

--із  вмiстом  більш  як  35 

мас. пентаоксиду дифосфору 

(оксид 


фосфору V) 

  

  

 

кг  


Р2О5 

 

3103 10 90 00 --інші 

 Кг 


Р2О5 

 

3103 90 00 00  

-iншi 


 кг  


Р2О5 

3104 


 

Добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi, калiйнi: 

 

  

 

3104 20 -

 

хлористий калiй:  

 

 

 

3104 20 10 00 -- 

із  вмiстом  калію, 

вираженого 

як 


K2O, 

який 


за 

масою 


не 

перевищує  40  %  у 

перерахунку  на  сухий 

безводний продукт 

 

 кг  


К2О 

 

3104 20 90 00 

--із 

вмiстом 


калію, 

вираженого як К2О, який 

за  масою  перевищує  62 

%  у  перерахунку  на 

сухий безводний продукт 

 кг  


К2О 

3104 30 00 00 

-сульфат калiю 

 кг  


К2О 

3104 90 00 

 

- інші: 


 

 

  

 

 

 

 3104 90 00 90 

--інші 


 кг  


К2О 

3105 


 

 

  

 

  

 

  

 

Добрива  мiнеральнi  або хiмiчнi  із  вмiстом  двох 

чи 


трьох 

поживних 

елементiв: 

азоту, 


фосфору  та  калiю;  iншi 

добрива; 

товари  цiєї 

групи  у  таблетках  чи 

аналогiчних  формах  або 

в 

упаковках масою 

брутто не бiльш як 10 кг: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

3105 20 


 

 

 -добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  із  вмiстом  трьох 

поживних 

елементiв: 

азоту, фосфору та калiю: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

3105 20 10 00 

 

 

--із  вмiстом  азоту  більш як 

10 


мас. 

у перерахунку  на  сухий 

безводний продукт 

 

  

 

  

 

 

  

 

3105 20 90 00  

--iншi 


 

  

  

 

  

3105 30 00 00 

 

 

-гiдроортофосфат дiамонiю 

(фосфатдiамонiй) 

 

  

 

  

 

 

  

 

 3105 40 00 00 

 

  

 

-дигiдроортофосфат амонiю 

(фосфат 


моноамонiй)  та  його 

сумiшi 


з 

гiдроортофосфатом 

діамонiю 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

(фосфатдiамонiй) 

 

  

 

  

-добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  iншi  із  вмістом 

двох 


поживних 

елементів: 

азоту фосфору:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

3105 51 00 00 

 

--із  вмiстом  нiтратів  та фосфатів 

 

 

 

  

 

  

 

3105 59 00 00 --iншi 

 

   

  

  

3105 60 00 00 

 

 

  

-добрива  мiнеральнi  або 

хiмiчнi  із  вмiстом  двох 

поживних 

елементiв: 

фосфору та калію 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

3105 90 


 

-iншi: 


 

 

  

 

 

 3105 90 10 00 

 

  

 

  

 

  

--природний 

нітрат 

калiю-натрію, що 

складається  з  природної 

сумiшi нiтрату натрiю та 

нiтрату  калiю  (частка 

калiю  може  досягати  44 

%)  із  загальним  вмiстом 

азоту не бiльш як 16,3 % 

у  перерахунку  на  сухий 

безводний продукт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

--iншi:  

 

  

 

 

 

 3105 90 91 00 

 

 ---із  вмiстом  азоту  більш 

як  10  %  у  перерахунку 

на 

сухий 


безводний 

продукт 


 

  

 

  

 

 

  

3105 90 99 00 

---iншi 

 

  

 

   

 

  

 

 II. Прикінцеві положення. 

1.  Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня,  наступного  за  днем  його 

опублікування,  але  не  пізніше  як  за  шість  місяців  до  початку  бюджетного 

періоду. 

2.  Кабінету  Міністрів  України  у  місячний  строк  з  дня  набрання 

чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом; 

забезпечити  приведення  міністерствами,  іншими  центральними 

органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим 

Законом.  

 

             Голова Верховної Ради України 

Каталог: pdf


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет