Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методомбет8/15
Дата08.05.2017
өлшемі1.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

ЗАНЯТТЯ №6ТЕМА: Елементи VIIA групи.
АКТУАЛЬНІСТЬ: майбутні провізори повинні знати властивості елементів VІІА підгрупи з огляду на важливу біологічну роль галогенів для живих організмів, широке використання в медицині та фармацевтичній практиці.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчити хімічні властивості елементів VІІА підгрупи. Навчитися проводити хімічні досліди та складати рівняння хімічних реакцій, які характеризують властивості галогенів та його сполук. Ознайомити студентів з біологічною роллю галогенів та їх застосуванням в медичній практиці.

ЗНАТИ: -валентність та ступінь оксидації галогенів;

-фізичні властивості галогенів;

-загальні закономірності зміни властивостей елементів VIIА

підгрупи.


ВМІТИ:-записувати реакції галогенів з металами і неметалами;

-визначати ступені оксидації галогенів;

-пояснювати загальні закономірності зміни кислотно-основних та

оксидаційно-відновних властивостей галогенів залежно від

ступеня оксидації.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Електронна структура атомів галогенів у нормальному і збудженому стані.

2.Методи добування галогенів.

3.Сполуки галогенів, які застосовуються в медичній практиці.

4.Оксигеновмісні кислоти галогенів, їх солі, застосування.

5.Поняття про міжгалоїдні сполуки.

6.Яка закономірність кислотних та оксидаційних властивостей кислот у ряді: HClO – HClO2 – HClO3 – HClO4. Вкажіть причину цієї закономірності.

7.Напишіть рівняння реакцій взаємодії галогенів з водою та розчинами лугів на холоді, при нагріванні. Вкажіть тип оксидаційно-відновних реакцій.

8.Яка маса купрум (II) оксиду прореагує з воднем, який утвориться в результаті взаємодії розчину хлоридної кислоти з 30 г суміші алюмінію і його оксиду, де масова частка Al2O3 рівна 10%?

9.У 2 дм3 води розчинили 224 дм3 хлороводню (н.у.). З якою масовою часткою хлороводню утворився розчин?

10.Водень об’ємом 200 дм3 було піддано реакції синтезу з хлором. Після закінчення реакції утворений хлороводень розчинили в 1348 см3 води. Розрахуйте масову частку речовини в розчині.

11.Назвіть природні мінерали, які містять галогени. Як добувають галогени у вільному стані? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

12.Поясніть, чому хлорид, бромід та йодид аргентуму (I) нерозчинні у воді, а аргентум (I) фторид – добре розчинний?

13.Визначте об’єм (за н.у.) гідрогену хлориду, який необхідно розчинити в 1 дм3 води, щоб отримати 36% розчин хлоридної кислоти.

14.Визначте температуру кипіння 5%-го розчину кухонної солі, якщо ізотонічний коефіцієнт дорівнює 1,8.

15.Розрахувати нормальність хлоридної кислоти (ρ=1,18 г/см3), що містить 36,5% HCl.

16.Яку масу барію хлориду потрібно взяти для приготування 600 см3 0,03 М розчину?

17.На оксидацію йоду витрачено 2,34 дм3 хлору (н.у.). Яка маса йодатної кислоти HIO3 утворилося при цьому?

18.У 100 г води при 20˚С розчиняється 3,6 г брому. Яка маса бромної води необхідна для оксидації 7,6 г ферум (II) сульфату у розчині сульфатної кислоти?

19.Напишіть рівняння хімічних реакцій:

а) BaO2 + ClO2

б) PbO + ClO2 + NaOH →

в) HBrO3 + HBr →

г) HClO + H2S →

д) HClO3 + Zn →

е) CaOCl2 + CO2 + H2O →

є) KBrO3 + KBr + H2SO4

ж) HClO4 + P2O5KОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ1.Якого типу хімічний зв'язок в молекулах галогенів?

2.Яким чином змінюється величина енергії йонізації в VIIА підгрупі?

3.Можливі ступені оксидації галогенів.

4.Густина Флуору і Хлору по відношенню до повітря і водню.

5.Агрегатний стан галогенів, фізичні та біологічні властивості галогенів.

6.Методи добування галогенів.

7.Реакції галогенів з металами і неметалами.

8.Галогеноводневі кислоти, їх фізичні і хімічні властивості, солі галогеновмісних кислот.

9.Хімічні властивості оксигеновмісних кислот галогенів.

10.Природні сполуки галогенів.

11.Яка маса йоду виділиться при взаємодії надлишку калію йодиду з 300 см3 6%-го розчину калію перманганату (ρ=1,08 г/см3) в кислому середовищі?

12.Знайти молярність 40%-го розчину хлоридної кислоти, густина якого 1,15 г/см3.

13.Закінчити рівняння реакцій:

а) MnO2 + HCl →

б) K2Cr2O7 + KI + H2SO4

в) KI + KMnO4 + H2SO4

г) KI + KIO3 + H2SO4

д) I2 + Cl2 + H2O →

14.Як добувають хлорати, бромати та йодати? Напишіть рівняння хімічних реакцій. Чи можна виділити хлоратну, броматну та йодатну кислоти у вільному стані?

15.Визначте рН 0,01М розчинів HClO та HClO4.

16.Поясніть, чому перхлоратна кислота є однією з найсильніших кислот, а йон ClO4- утворює найменш стійкі донорно-акцепторні зв’язки?

17.Нагріванням 2,72 г хлориду металічного елемента з концентрованою сульфатною кислотою добуто 3,22 г сульфату. Яку сіль було використано для проведення даної реакції?

18.Який об’єм води слід долити до 100 см3 розчину хлоридної кислоти з масовою часткою HCl 20% та густиною 1,14 г/ см3, щоб приготувати розчин з масовою часткою HCl 6%?
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

1.Виконання дослідів, описаних в даних методичних вказівках.

2.Обговорення результатів та оформлення висновків.

3.Оформлення та захист протоколу.

4.Відповіді на запитання, запропоновані викладачем, з використанням записів на дошці.

5.Розв'язування розрахункових задач, запропонованих викладачем.
Каталог: images -> Portal
Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
Portal -> Навчально-методичний комплекс
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет