Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методомбет4/15
Дата08.05.2017
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


1.Періодичний закон у формулюванні Д.І.Менделєєва і в сучасному формулюванні.

2.Поняття про великі та малі періоди, групи та підгрупи, родини хімічних елементів в системі хімічних елементів.

3.Структура періодичної системи. Електронні аналоги.

4.Назви підгруп елементів.

5.Родини елементів: родина Феруму, платинових металів.

6.Ряди лантаноїдів та актиноїдів.

7.Залежність властивостей елементів від положення в періодичній системі.

8.Зміна властивостей елементів у підгрупах та періодах.

9.Сучасне формулювання понять: масове число і порядковий номер елемента, ізотопи, ізобари.

10.Значення періодичного закону для розвитку природничих наук.

11.Роль зовнішніх електронних оболонок для хімічних властивостей елементів.

12.Який елемент має найбільше значення електронегативності? Як пояснити те, що цей елемент не має максимальної енергії споріднення до електрона?

13.Серед наведених нижче електронних конфігурацій вказати нереальні і пояснити причину неможливості їх реалізації: а) 1p3, б) 3p6, в) 2s2, г) 2d2, д) 3p7.

14.Записати електронні формули атомів елементів з зарядом ядра: а) 9; б) 18; в) 43; г) 56; д) 87; е) 101. Скласти графічні формули (схеми) заповнення електронами валентних орбіталей цих атомів.

15.Ядерна модель атома Резерфорда.

16.Теорія будови атома Гідрогену за Бором.

17.Енергетичні рівні.

18.Квантові числа.

19.Принцип заборони Паулі.Принцип мінімуму енергії.

20.Періодичність хімічних властивостей елементів, простих і складних речовин.

21.Символи, маси та заряди протона, нейтрона та електрона.

22.Квантово-механічна модель атому: електронна хмара, орбіталь, форми орбіталей, квантова комірка, напрямленність орбіталей.

23.Визначити квантові числа та навести графічне зображення валентних електронів для елементу Р (Фосфору).

24.У чому полягає відмінність в електронних конфігураціях атомів елементів головних та побічних підгруп періодичної системи? Навести приклади.

25.Перерахуйте електронні аналоги серед елементів VI групи періодичної системи. Написати в загальному вигляді електронні формули валентних підрівнів атомів цих елементів.

26.Природа хімічного зв'язку.

27.Будова хімічних сполук.

28.Типи хімічного зв'язку:

а) ковалентний (полярний і неполярний)

б) йонний

в) металічний

г) водневий

29.Сили, які беруть участь в утворенні хімічного зв’язку, валентні електрони s-, p-, d-елементів.

30.Гібридизація атомних орбіталей (sp-, sp2-, sp3-гібридизація).

31.Валентні кути, міцність та енергія зв’язку.

32.Довжина хімічного зв'язку.

33.Насиченість та направленість ковалентного зв’язку.

34.Полярність і кратність зв’язку.

35.Електронегативність, її значення.

36.Яка відмінність між атомними та молекулярними орбіталями?

37.У бік якого елемента зміщені загальні електронні пари в сполуках F2O, Na2O, H2O, WO3, SO3, CH4, SiH4?

38.Покажіть відмінність водневого зв’язку від сил Ван-дер-Ваальса. Чому водневий зв’язок не можна вважати чисто фізичною силою?


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА


Відповідати на запитання, запропоновані викладачем, користуючись таблицею хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Виконати тестові завдання з теми “Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Будова атома ” , "Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук". Розв'язування типових задач.
ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

15.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

16.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

17.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.

18.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

19.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

20.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

21.Конспект лекцій.

22.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

23.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

24.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

25.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

26.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

27.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

28.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

29.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

30.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

31.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

32.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

33.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.


Каталог: images -> Portal
Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
Portal -> Навчально-методичний комплекс
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет