Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методомбет3/15
Дата08.05.2017
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗАНЯТТЯ №3ТЕМА: Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Будова атома.Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук.
АКТУАЛЬНІСТЬ: знання періодичного закону Д.І.Менделєєва необхідні студентам, які навчаються на фармацевтичному факультеті для більш глибокого розуміння природи взаємозв’язку і якісної відмінності елементів та пояснення закономірностей зміни їх властивостей в залежності від заряду ядра атома. Знання будови атома необхідне студентам для подальшого вивчення предмету неорганічної хімії. : студенти повинні знати будову молекул, типи хімічних зв'язків та їх природу для розуміння процесів, які відбуваються при хімічних реакціях і причини багатоманітності хімічних сполук, для уявлення механізму їх утворення, складу і будови.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчити періодичний закон та періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Засвоїти основні поняття і положення теорії будови атома, правила і порядок заповнення електронами енергетичних рівнів. Навчитися складати електронні та електронно-структурні формули елементів для характеристики їх валентних можливостей. Вивчення будови молекул та типів хімічних зв'язків.
ЗНАТИ: -формулювання періодичного закону;

-поділ періодичної системи хімічних елементів на періоди та

групи;

-електронну структуру атомів елементів;-як змінюються властивості елементів у підгрупах та періодах;

-постулати Бора;

-енергетичні рівні;

-квантові числа;

-принцип мінімуму енергії;

-послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та

підрівнів.

-походження хімічного зв'язку;

-типи хімічного зв'язку;

-будову хімічних сполук.


ВМІТИ: -давати характеристику хімічним елементам за періодичною

системою хімічних елементів Д.І.Менделєєва;

-писати електронні структури катіонів, аніонів та елементів з

різним ступенем оксидації.

-записувати електронну будову атома;

-записувати електронно-графічну формулу елемента.

-визначити тип хімічного зв'язку в сполуці;

-показати механізм утворення різного виду зв’язків.


САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Назви (українські та латинські) елементів та простих речовин.

2.Сучасне формулювання періодичного закону Д.І.Менделєєва.

3.Структура періодичної системи елементів.

4.Варіанти періодичної системи елементів.

5.Знаходження місця положення елементів в періодичній системі за електронними формулами.

6.Який елемент має електронну структуру, аналогічну електронній структурі Mg2+ йону?

7.Наведіть електронну формулу атома кальцію. До якої родини елементів він належить?

8.Назвати елемент і охарактеризувати його хімічні властивості за електронною будовою атома, валентні електрони якого – 4s13d5. Наведіть приклади практичного використання цього елементу.

9.Чи є атоми Фосфору та Арсену, Сульфуру та Селену повними електронними аналогами і чому?

10.Напишіть електронну будову атомів з порядковими номерами 105, 110 та 112. З якими відомими елементами вони повинні мати подібні властивості?

11.В чому виявляється подібність елементів, що розташовані в періодичній системі по вертикалі, горизонталі та діагоналі? Чим можна пояснити таку подібність?

12.Поясніть суть терміну лантаноїдне стиснення. Як воно впливає на властивості елементів, що розташовані після Лютецію?

13.Складіть електронні і графічні формули атомів Хлору, Фосфору, Диспрозію, Церію і вкажіть їх валентні можливості.

14.Визначити, яким елементам в періодичній системі відповідають наступні електронні конфігурації: 3s23p3; 6s25d1; 4f66s2; 7s26d15f10. Вкажіть номер періоду, групу, підгрупу, родину для цих елементів.

15.Напишіть електронні формули йонів:а) Mn2+; б) Cu2+; в) Sn2+; г) Sn4+; д) S2-; е) Ti4+; є) Br-.

16.Скільки всіх орбіталей в атома Оксигену?

17.Постулати Бора та їх застосування.

18.Правило Гунда та правило Клечковського.

19.Структура валентного електронного шару атомів елементів виражена формулами: а) 5s25p4; б) 3d54s1. Визначте порядковий номер і назву елементу.

20.Правила складання електронних формул.

21.Корпускулярно-хвильовий дуалізм мікрочастинок. Рівняння де Бройля.

22.На якій підставі Хром і Сульфур, Фосфор і Ванадій розміщують в одній групі періодичної системи? Чому їх розміщують в різних підгрупах?

23.Обчисліть енергію фотона (в Дж і еВ) в спектрі атома Неону, якщо довжина хвилі фотона λ=485,0 нм.

24.Знайдіть довжину хвилі, яка відповідає електрону, що рухається в прискорювачі електронів з швидкістю ν=6•106 м/с. Маса електрона рівна 9,1•10-31 кг.

25.Спінове квантове число, його символ і значення.

26.Чим характеризується рух електрона навколо ядра?

27.Принцип заповнення рівнів, підрівнів, орбіталей.

28.Вказати номер елементу, в якого: а) закінчується заповнення електронами орбіталей 5d; б) починається 5р.

29.Енергія йонізації, спорідненність до електрона, електронегативність, відносна електронегативність. Характер їх зміни в періоді і групі.

30.Хімічний зв’язок, його утворення і загальна характеристика.

31.Основи методів валентних зв’язків (ВЗ) та молекулярних орбіталей (МО).

32.Дипольний момент молекули та дипольний момент зв’язку.

33.Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку.

34.Стаціонарний та збуджений стан електронів в атомі. Валентні можливості атомів.

35.Чому неможливий 100%-ий йонний зв’язок? Як оцінити частку ковалентного зв’язку в йонних сполуках?

36.Вид зв’язку і просторова будова деяких молекул (H2O, N2, NH3, CH4, CO2, SO2, BeCl2, NaCl, HF).

37.Зв’язок електронегативності з типом хімічного зв’язку і властивостями речовин.

38.Енергія та механізм утворення водневого зв’язку, його значення.

39.Як змінюється міцність зв’язку в ряду: HF – HCl – HBr – HI? Вказати причини цих змін.

40.Поясніть, який тип хімічного зв’язку наявний в молекулах таких речовин: KCl, H2O, NH3, HCl, SiO2, PbO2, BaO2.

41.Як змінюється характер хімічного зв’язку в ряду: NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5, SCl2, Cl2?

42.Дипольні моменти молекул HCl і HI відповідно дорівнюють 3,44•10-30 та 1,27•10-30 Кл•м. Яка з цих молекул має більш йонний зв’язок?


Каталог: images -> Portal
Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
Portal -> Навчально-методичний комплекс
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет