Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методомбет2/15
Дата08.05.2017
өлшемі1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗАНЯТТЯ №2ТЕМА: Класифікація та номенклатура неорганічних речовин.
АКТУАЛЬНІСТЬ: знання нової української хімічної номенклатури необхідні майбутнім провізорам для використання в умовах складу, аптеки, контрольно-аналітичної лабораторії та підприємств, які виготовляють лікарські форми і полегшує подальше вивчення хімічних елементів.Знання фізичних та хімічних властивостей необхідні майбутнім провізорам для використання в умовах складу, аптеки, контрольно-аналітичної лабораторії та підприємств, які виготовляють лікарські форми.
НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Вивчити нову українську номенклатуру хімічних елементів, простих речовин, оксидів, гідроксидів, кислот та солей. Застосування основних принципів хімічної номенклатури в конкретних ситуаціях фармацевтичної практики.Вивчити фізичні, хімічні властивості, добування оксидів, гідроксидів, кислот та солей, а також їх застосування в медичній практиці.
ЗНАТИ: -латинські назви елементів;

-українські назви елементів та оксидів;

-валентність та ступінь оксидації елементів в оксидах;

-класифікацію гідратів оксидів: основних, кислотних та

амфотерних;

-латинські та українські назви гідроксидів, кислот;

-валентність та ступінь оксидації елементів в кислотах;

атинські та українські назви солей;

-класифікацію солей: середні, кислі, основні, подвійні, змішані.

-фізичні та хімічні властивості оксидів,гідроксидів,кислот та

солей;


-валентність та ступінь оксидації елементів в оксидах, гідроксидах,

кислотах та солях;

-добування оксидів, гідроксидів, кислот та солей.
ВМІТИ: -застосовувати назви і властивості елементів, оксидів, кислот,

основ та солей в фармацевтичній практиці;-проводити класифікацію неорганічних сполук.

-застосовувати оксиди, кислоти, основи та солі в фармацевтичній практиці;

-проводити класифікацію неорганічних сполук.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

1.Написати символ елемента за його назвою і назвати елемент (латинські та українські назви) за його символом.

2.Вивчити, в яких елементів їх назви відрізняються від назв відповідних простих речовин.

3.Написати хімічні формули оксидів, кислот, основ та солей за їх назвою, назви речовин за їх формулою.

4.Визначати валентність та ступінь оксидації елементів в оксидах, кислотах, основах та солях.

5.Розрізняти кислотні, основні, амфотерні та несолетворні оксиди.

6.Писати графічні формули оксидів, кислот, основ та солей.

7.Проводити класифікацію солей.

8.Хімічні властивості оксидів, кислот, основ та солей.

9.Способи добування оксидів, кислот, основ та солей.

10.Напишіть формули кислотних оксидів, які відповідають кислотам: H2SeO4, H2Cr2O7, HMnO4, HNO3, HNO2, H3PO4, H2SO3. Дайте назву цим оксидам.

11.Дайте назву таким сполукам: Ni(OH)NO3, MgNH4PO4, K2CO3, PbO, Hg(NO3)2, NaHCO3, Ba(OH)2.

12.Напишіть рівняння реакцій:

а) N2O3 + H2O →

б) CrO3 + H2O →

в) Mn2O7 + H2O →

г) Fe2O3 + HClO4

д) ZnO + Na2O →

е) Al2O3 + NaOH →

є) P2O5 + Ba(OH)2

ж) Cl2O + H2O →

13.Які з перелічених кислот утворюють кислі солі: HI, H2S, H2SO4, H3PO4, CH3COOH? Написати їх формули. Дати назви.

14.З якими з перелічених нижче речовин буде реагувати хлоридна кислота: N2O5, CaO, Zn(OH)2, AgNO3, H2SO4, FeO? Складіть рівняння реакцій.

15.Написати рівняння реакцій, що свідчать про основний характер оксидів: K2O, CaO, FeO, HgO, Al2O3.

16.Написати рівняння реакцій, що свідчать про кислотний характер оксидів: SO3, P2O5, SiO2.

17.Назвіть солі, при нагріванні яких можна добути оксиди: CaCO3, KNO3, Pb(NO3)2, Na2CO3, Al2(SO4)3, MgSiO3. Складіть рівняння відповідних реакцій.

18.Складіть рівняння тих реакцій, які можливі, та дайте необхідні пояснення:

а) Сu + H2SO4 (розб.)→

б) Mg + HNO3 (конц.)→

в) Zn + H3PO4 (надл.)→

г) Ag + HNO3 (розб.)→

д) Bi + HCl →


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Створення Української комісії з хімічної термінології та номенклатури, її діяльність.

2.Міжнародна спілка теоретичної та прикладної хімії (ІЮПАК), її значення й діяльність.

3.Латинські та українські назви елементів, оксидів, кислот, основ та солей.

4.Новий державний стандарт України на назви хімічних елементів та простих речовин.

5.Класифікація оксидів: солетворні (кислотні, основні, амфотерні) та несолетворні.

6.Молекулярні формули оксидів.

7.Добування і номенклатура оксидів.

8.Валентність та ступінь оксидації елементів в оксидах, кислотах, основах та солях.

9.Графічні формули оксидів, кислот, основ та солей.

10.Номенклатура оксидів, кислот, основ та солей.

11.Синтез, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот, основ та солей.

12.Класифікація гідратів оксидів: основні, кислотні та амфотерні.

13.Класифікація солей: середні, кислі, основні, подвійні, змішані.

14.Скласти формули основної, середньої та кислої солей, утворених Ca(OH)2 і H2CO3. Назвати ці солі.

15.Які оксиди відповідають кислотним, амфотерним, основним: Al2O3, CaO, FeO, CO2, Mn2O7, P2O5, Fe2O3, SO3? Дайте назву оксидам.

16.Дайте назву солям: NaCl, NaClO, NaClO2, NaClO3, NaClO4. Наведіть приклади реакцій їх одержання.

17.З якими із поданих нижче речовин може реагувати водний розчин натрій гідроксиду: залізо, цинк, хлор, калій гідрогенкарбонат, молібдену (VI) оксид, барій оксид, кальцій карбонат, літій нітрат, плюмбум (II) гідроксид? Складіть рівняння відповідних реакцій.

18.Напишіть рівняння реакцій:

а) NaOH + Cl2O7

б) KOH + Cr(OH)3

в) Fe(OH)2 + P2O5

г) NaOH + Fe(OH)3

д) BaO + Cr(OH)3

е) Sn(OH)2 + KOH (розч.) →
САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

Відповідати на питання викладача з використанням записів на дошці символів елементів та хімічних формул оксидів, гідратів оксидів та солей. Вміти визначати валентність та ступінь оксидації елементів в оксидах, кислотах, основах та солях. Писати рівняння реакцій в яких беруть участь основи, амфотерні гідроксиди та кислоти. Написати тести за варіантом запропонованим викладачем.


ЛІТЕРАТУРА

1.Державна Фармакопея України / Держ. підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр.” –1-е вид. –Харків: РІРЕГ, 2001. –556 с.

2.Коровин Н.В. Общая химия. –М.: Высшая школа, 1998. –559 с.

3.Угай Я.А. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1997. –527 с.

4.Конспект лекцій.

5.Практикум з загальної та неорганічної хімії: Посібник // Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. –Х.: Основа, 1998. –119 с.

6.Неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. фармац. спец. вузов (Практикум) // А.К.Сухомлинов, Н.В.Боровская, П.Я.Пустовар и др. –Киев: Высшая школа, 1983. –167 с.

7.Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. К.: Вища школа, 1991. –430 с.

8.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. К.: Вища школа, 1998. –480 с.

9.Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия.: Учебное пособие для студ. хим.-техн.спец. вузов. –М.: Высшая школа, 1998. –743 с.

10.Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. –М.: Высшая школа, 1993. –592 с.

11.Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії / За ред. В.С.Телегуса: Підручник. –Львів: Світ, 2000. –424 с.

12.Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. К.: Либідь, 1996. –151 с.

13.Вступ до хімічної номенклатури / О.А.Голуб, М.Ю.Корнілов, В.В.Скопенко та ін. К.: Школяр, 1997. –48 с.

14.Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. –К.: ІЗМН, 1996. –256 с.

15.Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции. М.: Химия, 1990. –352 с.

16.Яцимирський К.Б., Яцимирський В.К. Хімічний зв’язок. К.: Вища школа, 1993. –309 с.

17.Фримантл М. Химия в действии: В 2-х ч. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1991. –Ч.1.-528 с.; Ч.2. –622 с.

Каталог: images -> Portal
Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
Portal -> Навчально-методичний комплекс
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет