Васильчук А. Л. Атлас функціональної анатомії тонкоматеріальних тіл людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2004. – 648 сPdf көрінісі
бет1/5
Дата16.08.2018
өлшемі0.55 Mb.
#82838
  1   2   3   4   5

 Chronologický seznam prací doc. Mgr. Anatolije L. Vasiľčuka, CSc. 

 

Monografie

 

 

2003 

1.

 

Васильчук  А.  Л.  Функціональна  анатомія  тонкоматеріальних  тіл  людини:  монографія  /  А.  Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 416 с. + 24 арк. вклейок. 

2.

 Васильчук А. Л. Функціональна анатомія чакр: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 

2003. – 208 с. + 22 арк. вклейок. 

3.

 

Васильчук А. 

Л. 


Функціональна 

анатомія 

інформаційно-енергетичних 

каналів 


тонкоматеріальних тіл людини: монографія / А. Л. Васильчук. – Львів: Каменяр, 2003. – 376 с. + 

34 арк. вклейок. 

 

2004 

4.

 Васильчук  А.  Л.  Атлас  функціональної  анатомії  тонкоматеріальних  тіл  людини  /  А.  Л. 

Васильчук. – Львів: Каменяр, 2004. – 648 с.  

2006 

5.

 Vasiľčuk  Anatolij.  Neznámé  emoce:  monografie  /  A.  Vasiľčuk.  –  Brno.:  ERA,  2006.  –  608  s.,  54 

barevných obrázků.  

2007 

6.

 Васильчук  А.  Л.  Біолокація  тонкоматеріальних  тіл  людини:  монографія  /  А.  Л.  Васильчук.  – 

Львів: Сполом, 2007. – 600 с.: іл. 

7.

 

Васильчук  А.  Л.  Біолокація  фізичного  тіла  людини:  монографія  /  А.  Л.  Васильчук.  –  Львів: Сполом, 2007. – 352 с.: іл. 

 

2009 

8.

 Васильчук А. Л. Атлас біолокації людини / А. Л. Васильчук. – Львів: Апріорі, 2009. – 916 с.: іл. 

9.

 Vasiľčuk Anatolij.  Enioanatomie  jemnohmotných  těl  člověka:  monografie  /  A.  Vasiľčuk.  –  Skalica: 

Elena Mikúšová MM, 2009. – 1 144 s., 407 barevných obrázků.  

2012 

10.


 

Vasiľčuk Anatolij. Enioanatomický výkladový slovník / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 

2012 r. – 1 592 s. 

11.


 

Vasiľčuk Anatolij.  Enioanatomický  obrazový  slovník  / A.  Vasiľčuk.  –  Skalica:  MM  a  spol.,  s.  r.  o., 

2012 r. – 784 s. 

12.


 

Vasiľčuk Anatolij. Mezioborový slovník eniologie / A. Vasiľčuk. – Skalica: MM a spol., s. r. o., 2012 r. 

– 400 s. 

13.


 

Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies: monograph / A. Vasilchuk. – Skalica: 

MM a spol., s. r. o., 2012 y. – 684 s.: il. 

 

2013 

14.


 

Vasilchuk Anatoliy. The Enioanatomy of Chakras: monograph / A. Vasilchuk. – Skalica: MM a spol., s. 

r. o., 2013 y. – 320 s.: il. 

 

2014 

15.


 

Vasilchuk  Anatoliy.  The  Enioanatomy  of  Channels  of  Subtle  Bodies:  monograph  /  A.  Vasilchuk.  – 

Skalica: MM a spol., s. r. o., 2014 y. – 300 s.: il. 

 

2015 


 

16. 

Васильчук А. Л. Еніоанатомія тонкоматеріальних тіл людини / Навчально-методичний посібник 

для університетів. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2015. – 752 с. 

 

2016 

17.


 

Васильчук  А.  Л.  Еніоанатомія  тонкоматеріальних  тіл  людини  /  Підручник  для  університетів.  - 

Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2016. – 704 с. 

18.


 

Васильчук А. Л. Еніоанатомія чакр / Підручник для університетів. - Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк 

на потребу, 2016. – 476 с. 

 

2017 

19.


 

Васильчук А. Л.  Еніоанатомія  системи  каналів  тонкоматеріальних  тіл  людини:  підручник  для 

університетів / А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 688 с. 

20.


 

Васильчук А. Л.  Еніопсіанатомічний  розвиток  тонкоматеріальних  тіл  людини:  монографія  / 

А. Л. Васильчук. – Львів: ПП Сорока Т. Б. Друк на потребу, 2017. – 472 с. 

 

Vynálezy, patenty 

 

1979 

1.

 А.с.  700104  СССР,  МКИ  А  61  В  5/00.  Устройство  для  измерения  усилий,  прилагаемых  к 

деформируемой части спортивного снаряда / Б. М. Зайдель, А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, В. 

И. Чукарин (СССР). - № 2628074/28.12; заявл. 01.06.78; опубл. 30.11.79, Бюл. № 44. 

 

1983 

2.

 А.с. 997674 СССР, МКИ А 61 F 5/00. Устройство для регистрации угловых перемещений / Б. М. 

Зайдель, А. Л. Васильчук, Р. А. Яцюк (СССР). - №2943200/28-12; заявл. 23.06.80; опубл. 23.02.83, 

Бюл. №7. 

 

1984 

3.

 А.с.  1066617  СССР,  МКИ  А  63  В  23/00.  Угловой  ограничитель  перемещений  биозвеньев 

спортсмена  /  Б.  М.  Зайдель,  А.  Л.  Васильчук,  Р.  А.  Яцюк  (СССР).  -  №3445310/28-12;  заявл. 

26.05.82; опубл. 15.01.84, Бюл. №2. 

 

1988 

4.

 А.с. 1391667 СССР, МКИ А 63 В 23/00. Угловой информатор вращений биозвеньев спортсмена / 

Б.  М.  Зайдель,  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  (СССP).  -  №4080794/28-12;  заявл.  20.05.86; 

опубл. 30.04.88. Бюл. №16. 

5.

 А.с.  1443908  СССР,  МКИ  А  63  В  69/18.  Устройство  для  тренировки  горнолыжников  /  Б.  Г. 

Панарин, А. Л. Васильчук (СССР). - №4277661/28-12; заявл. 15.06.87; опубл. 15.12.88. Бюл. №46.  

2011 

6.

 Пат. № 61140. Кінезитерапевтичний тренажер, який мотивує рухову діяльність дітей, хворих на 

дитячий церебральний параліч / Б. Г. Панарін, А. Л. Васильчук, С. М. Гордієвич / Зареєстровано в 

Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.07.2011. 

 

2012 

7.

 Пат. № 68091. Кінезитерапевтичний тренажер для тренувань в полегшених умовах / Панарін Б.Г., 

Васильчук  А.  Л.,  Гордієвич  С.М./.  Зареєстровано  в  Державному  реєстрі  патентів  України  на 

корисні моделі 12.03.2012. 

8.

 Свідоцтво  №  45066  про  реєстрацію  авторського  права  на  науково-технічний  твір 

«Кінезитерапевтичний  тренажерний  комплекс  для  відновлення  рухових  функцій  та  тренування 

вестибулярного апарату хворих на дитячий церебральний параліч» / Панарін Б.Г., Васильчук А. 

Л.,  Гордієвич  С.М./.  Зареєстровано  Державною  службою  інтелектуальної  власності  України  

06.08.2012.  

2015 

9.

 Пат. № 102134. Кінезотерапевтичний тренажер для відновлення функцій вестибулярного апарату/ 

Б. Г. Панарін, А. Л. Васильчук/ Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 

моделі 26.10.2015. 

 

Veděcké články 

 

1977 

1.

 Джафаров  М.  А.  Управление  движениями  в  кинематических  цепях  /  М.  А.  Джафаров,  А.  Л. 

Васильчук  //  Управление  спортивними  движениями:  материалы  Всесоюз.  симп.  по 

биомеханическим проблемам. – Тбилиси, 1977. 

 

1979 

2.

 Измерение усилий, прилагаемых к деформируемой части спортивного снаряда / А. Л. Васильчук, 

Б. М. Зайдель, М. А. Джафаров, В. И. Чукарин // Система комплексной оценки подготовленности 

спортсменов высшей квалификации: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. (Петрозаводск, 10-12 

октября 1979 г.) – М., 1979. – С. 36. 

3.

 

Многофункциональная  установка  для  применения  в  учебно-тренировочном  процессе  по гимнастике  /  М.  А.  Джафаров,  А.  Л.  Васильчук,  Б.  М.  Зайдель,  В.  И.  Чукарин  //  Спортивная 

практика и тренажеры. – М., 1979. – С. 18.  

1980 

4.

 Васильчук  А.  Л.  Активное  состояние  мышц  гимнасток  высокого  класса  при  упражнениях  на 

разновысоких брусьях / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, В. И. Чукарин // Научно-методические 

основы  подготовки  спортсменов  высокого  класса:  тез.  докл.  науч.-метод.  конф.  (17-19  декабря 

1980 г.). – Киев, 1980. – С. 95-96. 

5.

 

Васильчук  А.  Л.  Новые  технические  устройства  для  комплексных  биомеханических исследований / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, В. И. Чукарин // Стандартизация измерений в 

спорте: тез. докл. второй Всесоюз. науч.-техн. конф. (Минск, 22-24 октября 1980 г.). – М., 1980. – 

С. 48-49. 

6.

 Васильчук  А.  Л.  Влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на  биомеханические 

характеристики упражнений на разновысоких бруссях / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, В. И. 

Чукарин  //  Антропогенетика,  антропология  и  спорт:  материалы  2-го  Всесоюз.  симп.  (18-20 

ноября 1980 г.). – Винница, 1980. – Т.1. – С. 35-37. 

7.

 

Джафаров М. А. Влияние антропометрических показателей на биомеханические характеристики упражнений  на  брусьях  /  М.  А.  Джафаров,  А.  Л.  Васильчук,  В.  И.  Чукарин  //  Современная 

антропогенетика и спорт: тез. докл. науч.-практ. конф. – Винница, 1980. – С. 29. 

8.

 

Джафаров  М.А.  Активное  состояние  мышц  при  выполнении  упражнений  на  брусьях  /  М.А. Джафаров,  А.Л.Васильчук,  В.И.  Чукарин  //  Современная  антропогенетика  и  спорт:  тез.  докл. 

науч.-практ. конф. – Винница, 1980. – С. 49. 

9.

 

Чукарин  В.И.  Техническое  устройство  для  комплексных  исследований  /  В.И.  Чукарин,  М.А. Джафаров, А. Л. Васильчук // Стандартизация измерений в спорте. – Минск, 1980. – С. 129. 

 

1981 

10.


 

Джафаров  М.  А.  Технические  устройства,  способствующие  росту  мастерства  студентов  по 

гимнастике / М. А. Джафаров, А. Л. Васильчук // Проблемы физического воспитания студентов: 

материалы 2-й Респ. науч. конф. – Баку, 1981. – С. 50-53. 

11.

 

Васильчук  А.  Л.  О  новых  возможностях  совместной  регистрации  биомеханических характеристик / А. Л. Васильчук, М.А. Джафаров, Ю.К. Гавердовский // Электроника и спорт. – 

VI: материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. – Петрозаводск, 1981.   1982 

12.


 

Джафаров  М.  А.  О  качестве  комплексного  контроля  техники  спортивных  упражнений  /  М.  А. 

Джафаров,  А.  Л.  Васильчук,  Ю.  К.  Гавердовский  //  Методологические  проблемы  комплексной 

оценки в спорте: тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. (27-29 мая 1981 г.). – М., 1982. – С. 59 

13.

 

Васильчук  А.  Л.  Моделирование  биомеханических  характеристик  упражнений  с  учетом антропометрических  показателей  гимнасток  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Ю.  К. 

Гавердовский  //  Механико-математическое  моделирование  спортивной  техники:  тез.  докл. 

Всесоюз. науч. конф. (26-27 апреля 1982 г.). – М., 1982. – С. 11-12. 

14.


 

Васильчук А. Л. Применение технических средств обучения и контроля в учебном процессе по 

спортивной  гимнастике  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Ю.  К.  Гавердовский  // 

Профессиональное  мастерство  преподавателя  Высшей  школы:  тез.  докл.  1-й  Всесоюз.  науч.-

метод. конф. - 82 (14-16 июня 1982 г.). – М., 1982. – С. 189-191. 

15.


 

Джафаров  М.  А.  Влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на  временные 

характеристики  усилий  /  М.  А.  Джафаров,  А.  Л.  Васильчук  //  Критерии  анатомо-

антропологического  контроля  в  спорте:  тез.  докл.  Всесоюз.  конф.  (Ереван-Цахкадзор,  12-15 

октября 1982 г.). – М., 1982. – С. 50-51. 

16.


 

Васильчук А. Л. О факторах, влияющих на двигательную активность мышц гимнасток высокой 

квалификации при упражнениях на брусьях разной высоты / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, 

В.  И.  Чукарин  //  Физиологические  факторы,  определяющие  и  лимитирующие  спортивную 

работоспособность:  тез.  докл.  XVI  Всесоюз.  конф.  по  физиологии  мышечной  деятельности 

(Смоленск, 26-28 октября 1982 г.). – М., 1982. – С. 28-29. 

17.

 

Джафаров  М.  А.  Влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на  проявление динамических  усилий  при  упражнениях  на  разновысоких  брусьях  /  М.  А.  Джафаров,  А.  Л. 

Васильчук,  В.  И.  Чукарин  //  Актуальные  проблемы  дальнейшего  развития  массовости 

физической  культуры,  повышения  спортивного  мастерства  в  свете  постановления  ЦК  КПСС  и 

Совета  Министров  СССР  от  11  сентября  1981  года:  тез.  докл.  Респ.  науч.-практ.  конф.  (16-18 

ноября 1982 г.). – Черкассы, 1982. – С. 231-234. 

18.


 

Васильчук А. Л. Применение информационной аппаратуры в учебно-тренировочном процессе по 

гимнастике / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, Б. М. Зайдель // Передовой технический опыт и 

рационализация в физической культуре и спорте. – М.: ЦООНТН. - физкультура и спорт, 1982. – 

С. 58-59. 

19.


 

Джафаров  М.А.  Технические  устройства,  способствующие  росту  мастерства  студентов  по 

гимнастике / М.А. Джафаров, А. Л. Васильчук // Проблемы физического воспитания студентов: 

материалы ІІ Респ. науч. конф. – Баку, 1982. – С. 50-53. 

20.

 

Джафаров  М.А.  Влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на  качественные показатели  техники  упражнений  /  М.А.  Джафаров,  А.  Л.  Васильчук,  Ю.К.  Гавердовский  // 

Материалы ІІІ Всесоюз. науч. конф. по спорт. Морфологии. – Тбилиси, 1982.  

1983 

21.


 

Васильчук  А.  Л.  Влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на  двигательную 

активность мышц / А. Л. Васильчук // Проблемы современной антропологии.  – Минск: Наука и 

техника, 1983. – С. 128-129. 

22.

 

Васильчук  А.  Л.  Учёт  антропометрических  показателей  при  корректировке  биомеханических параметров  гимнастических  упражнений  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Ю.  К. 

Гавердовский  //  Теоретические  и  методические  основы  обучения,  коммунистического 

воспитания,  организации  и  управления  подготовкой  специалистов  в  институтах  физической 

культуры: тез. докл. 2-й Всесоюз. науч.-практ. конф. (11-13 мая 1983 г.). – М., 1983. – С. 51-52. 

23.

 

Васильчук А. Л. Прогнозирование качества техники упражнений с  учетом антропометрических показателей  гимнасток  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  //  Прогнозирование  спортивных 

достижений  в  системе  подготовки  высококвалифицированных  спортсменов:  тез.  докл.  2-й 

Всесоюз. науч. конф. (23-26 мая 1983 г.). – М., 1983. – С. 100-102. 

24.


 

Джафаров  М.  А.  Динамика  взаимодействия  тела  гимнастки  со  снарядом  при  упражнениях  на  

разновысоких брусьях / М. А. Джафаров, А. Л. Васильчук // Проблемы физического воспитания студентов: материалы III Респ. науч. конф. – Баку, 1983. – С. 50-52. 

25.


 

Васильчук  А.  Л.  Использование  данных  соотношения  антропометрических  показателей 

гимнасток  и  биомеханических  характеристик  упражнений  для  совершенствования 

тренировочного  процесса  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  //  Научные  основы  многолетнего 

планирования  тренировочного  процесса  и  подготовка  олимпийского  резерва:  тез.  докл.  Респ. 

науч.-практ. конф. (17-21 ноября 1983 г.). – Днепропетровск, 1983. – С. 52-55.  

1984 

26.


 

Васильчук  А.  Л.  Соотношение  антропометрических  показателей  гимнасток  и  амплитуды 

электромиограмм при упражнениях на разновысоких брусьях / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров 

//  Функциональная  морфология:  тез.  докл.  Всесоюз.  конф.  (5-7  июня  1984  г.).  –  Новосибирск, 

1984. – С.13. 

 

1985 

27.


 

Васильчук  А.  Л.  Индивидуализация  обучения  гимнасток  в  связи  с  учетом  их 

антропометрических показателей: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А. Л. Васильчук – М., 1985. – 

24 с. 


28.

 

Васильчук А. Л. Антропометрические показатели гимнасток высокой квалификации как фактор освоения упражнений / А. Л. Васильчук, Ю. К. Гавердовский // Гимнастика. – М., 1985. – Вып. 1. 

– С. 8-13. 

29.

 

Морфо-функциональные особенности юных гандболистов: отчёт  о  НИР (промежуточ.) /  ВНТИ Центр;  рук.  М.  А.  Джафаров;  исполн.:  Джафаров  М.А.,  Стеник  В.В.,  Копейкина  А.А.,  Бабенко 

Л.С., Васильчук А. Л. – Львов, 1985. – 33 с. - № ГР 0386.0008654.  

1986 

30.


 

Васильчук  А.  Л.  Индивидуализация  обучения  гимнасток  в  связи  с  учётом  их 

антропометрических  показателей:  дис.  ...  канд.  пед.  наук:  13.00.04:  защищена  20.06.86;  утв. 

24.12.86 / А. Л. Васильчук. – М., 1986. – 303 с.: табл. – Библиогр.: С. 216-245. 

31.

 

Использование морфологических признаков при отборе юных гандболистов /  М. А. Джафаров, А.  А.  Копейкина,  В.  В.  Стеник,  Л.  С.  Бабенко,  В.  А.  Столяров,  А.  Л.  Васильчук,  А.  И. 

Мельникович // Отбор и многолетнее планирование в спорте: тез. докл. Респ. науч.-практ. конф. 

(17-18 сентября 1986 г.). – Ивано-Франковск, 1986. – С. 136-137. 

32.


 

Васильчук  А.  Л.  Устройство,  регистрирующее  усилия,  прилагаемые  к  жердям  брусьев  разной 

высоты  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Б.  М.  Зайдель  //  Теория  и  практика  физической 

культуры. – 1986. – №6. – С. 51-53. 

33.

 

Васильчук  А.  Л.  Угловой  ограничитель  /  А.  Л.  Васильчук,  Б.  М.  Зайдель  //  Гимнастика.  –  М., 1986. – Вып. 1. – С. 21-23. 

34.


 

Аналитический  обзор  тренажеров  для  вынуждённого  ограничения  вращательных  движений. 

Биомеханическое  обоснование  тренажеров  для  совершенствования  двигательных  качеств: 

Изучение  и  биомеханический  анализ  существующих  тренажёров:  отчёт  о  НИР  (промежуточ.)  / 

ВНТИ Центр; рук. М. А. Джафаров; исполн. Васильчук А. Л. – Львов, 1986. – 8 с. – Библиогр.: С. 

64-72. - № ГР 0186.0076693. - Инв. №02870037923. 

35.

 

Васильчук А. Л. Гониометрические устройства / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров, Б. М. Зайдель // Электроника и спорт - VIII: тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. (27-28 октября 1986 г.). – Л., 

1986. – С. 10.  

1987 

36.


 

Джафаров М. А. Антропометрическая характеристика гимнасток высокой квалификации / М. А. 

Джафаров, А. Л. Васильчук // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1987. – №8. – С. 33-

37. 


37.

 

Васильчук  А.  Л.  Индивидуализация  спортивно-технического  совершенствования  с  учётом антропометрического  профиля  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  //  Физическая  культура  и 

 

спорт в формировании социалистического образа жизни студентов: тез. докл. IV Всесоюз. науч. конф. (18-20 ноября 1987 г.). – Львов: ЛОЛПИ, 1987. – С. 199. 

38.


 

Гоннометры  для  исследования  и  совершенствования  моторики  человека.  Биомеханическое 

обоснование  тренажеров  для  совершенствования  двигательных  качеств:  Анатомо-

биомеханическое  обоснование  разрабатываемых  тренажеров:  Отчёт  о  НИР  (промежуточ.)  / 

ВНТИ  Центр;  рук.  М.А.  Джафаров;  исполн.  Васильчук  А.  Л.  -  Львов,  1987.  –  39  с.,  9  ил.  – 

Библиогр.: С. 127-136. - № ГР 0186.0076693. - Инв. № 02.88.0005947. 

39.

 

Васильчук  А.  Л.  Интегральное  влияние  антропометрических  показателей  гимнасток  на биомеханические характеристики упражнений / А. Л. Васильчук, М. А. Джафаров // Современная 

морфология  –  физической  культуре  и  спорту:  материалы  докл.  Всесоюз.  науч.  конф., 

посвящённой 150-летию со дня рождения П.Ф. Лесгафта (Ленинград, 15-17 сентября 1987 г.). – 

Л., 1987. – С. 133-134. 

40.

 

Васильчук  А.  Л.  Биомеханический  контроль  и  управление  движениями  с  учетом  соотношения индивидуальных антропометрических показателей гимнасток и биомеханических характеристик 

упражнений  /  А.  Л.  Васильчук  //  Проблемы  биомеханики  в  спорте:  тез.  докл.  Всесоюз.  науч.-

практ. конф. (Москва, 14-16 декабря 1987 г.). – М., 1987. – С. 24-25. 

41.


 

Васильчук  А.  Л.  Информатор  кинематической  программы  движений  биозвеньев  /  А.  Л. 

Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Б.  М.  Зайдель  //  Проблемы  биомеханики  в  спорте:  тез.  докл. 

Всесоюз. науч.-практ. конф. (Москва, 14-16 декабря 1987 г.). – М., 1987. – С. 25-26.  

1988 

42.


 

Васильчук  А.  Л.  Электромеханический  гониометр  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров,  Б.  М. 

Зайдель // Теория и практика физической культуры. – 1988. – №2. – С. 53. 

43.


 

Угловой  ограничитель  вращений  биозвеньев  в  суставах  спортсмена.  Биомеханическое 

обоснование  тренажеров  для  совершенствования  двигательных  качеств:  Технические 

предложения  на  тренажёры:  отчёт  о  НИР  (промежуточ.)  /  ВНТИ  Центр;  рук.  М.  А.  Джафаров; 

исполн. Васильчук А. Л. – Львов, 1988. – 12 с., 3 ил. – Библиогр.: С. 78-79. – № ГР 0186.0076693. 

– Инв. №02.8.80075029. 

44.

 

Васильчук  А.  Л.  Морфофункциональные  и  биомеханические  предпосылки  индивидуализации спортивно-технического  совершенствования  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  //  Научно-

педагогические  проблемы  физической  культуры  и  спорта  в  свете  основных  направлений 

перестройки  высшего  и  среднего  образования  в  республике:  тез.  докл.  Респ.  науч.-практ.  конф. 

(1-2 ноября 1988 г.). – Ивано-Франковск, 1988. – С. 47-48. 

45.

 

Васильчук  А.  Л.  Морфофункциональные  соотношения  гимнасток  7-8-летнего  возраста  и  их влияние  на  качество  упражнений  /  А.  Л.  Васильчук,  М.  А.  Джафаров  //  Современная 

антропология  –  медицине  и  народному  хозяйству:  тез.  докл.  /  Тартусский  государственный 

университет, Координационное бюро секции антропологии ВНОАГЭ. – Таллинн, 1988. – С. 176-

178. 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Экзаменационные вопросы по детской хирургии 6 курс медико-профилактический факультет
2017 -> Вопросы к 2 аттестации для интернов и клинических ординаторов 1 го года обучения
2017 -> Методические разработки для студентов
2017 -> 6 инфекционные и аллергические заболевания нервной системы 001. Острый некротический энцефалит вызывают вирусы
2017 -> Механизм заражения контактный. Пути передачи алиментарный, контактный, аэрогенный
2017 -> Хронический гастрит


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет