Урок хімії в 9 класі Вчитель Захаренко Н. С. 2014р Тема: Оцтова кислотаДата21.06.2018
өлшемі88.31 Kb.
түріУрок
Красносілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Оцтова кислота:

Її молекулярна та структурна формули, фізичні та хімічні властивості, застосуванняh:\розумники\dsc02021.jpg

Урок хімії в 9 класі

Вчитель Захаренко Н.С.

2014р
Тема: Оцтова кислота.
Мета: формування поняття про хімічні властивості оцтової кислоти, сфери її використання; розвиток поняття про особливості будови речовин класу карбонових кислот,Їх загальні хімічні властивості; розвивати образне та логічне мислення., експериментальні навички, вміння порівнювати та узагальнювати хімічні поняття та навички; виховувати культуру праці, розуміння значення хімії в житті людини.

Тип уроку: урок формування нових знань

Методи навчання (за джерелом отриманих знань):

 • словесний (бесіда, робота з книгою)

 • наочний (схеми, комп’ютерна презентація)

 • практичний (хімічний дослід)

Основні хімічні поняття: кислота, структурна формула, фізичні властивості оцтової кислоти, хімічні властивості оцтової кислоти, реакція нейтралізації, сфери  використання оцтової кислоти.

Зв’язок з раніше вивченим: хімічні рівняння, фізичні та хімічні властивості кислот, моделі молекул органічних сполук, дисоціація неорганічних кислот, техніка безпеки при роботі з кислотами та лугами.

Обладнання: підручники хімії,набір для хімічного досліду: штатив з пробірками, оцет, розчин NaOH, NaCO3 (крист.), магній, набір індикаторів, етиловий спирт, комп’ютер, проектор.

Міжпредметний зв’язок: біологія, математика, інформатика, українська мова

Педагогічна технологія: технологія розвитку критичного мислення

КОНСПЕКТ УРОКУ

1. Організаційний момент

- Перевірка готовності класу до уроку.

- Налаштування на плідну працю.

Добрий ранок! Я вітаю вас, діти,  на уроці у формі хімічної лабораторії. Ми продовжуємо вивчати карбонові кислоти і тому запрошую всіх у подорож в чарівну країну органічних сполук!!!2. Мотивація навчальної діяльності учнів, визначення мети та завдань уроку

На уроці кожен з вас має можливість гарно попрацювати. Наприкінці уроку ми зможемо прочитати вислів великого Леонардо да Вінчі після виконання завдань всіх етапів уроку.

Отже, починаємо роботу! Бажаю всім успіхів!

2.2. Асоціативно-логічна схема " Асоціативний кущ "Для того, щоб перевірити нашу готовність до засвоєння нового матеріалу, я пропоную вам опрацювати схему "Асоціативний кущ": Слайд № 2, 3


 • Який клас речовин ми вивчаємо? (карбонові кислоти)

 • Назвіть речовину, яка є представником цього класу? (оцтова кислота)

 • Назвіть її формулу (СН3СООН)

 • Пригадайте якомога більше фактів, які характеризують будову та фізичні властивості оцтової кислоти.

 • Якої інформації нам не вистачає для повної характеристики оцтової кислоти? (знання про хімічні властивості, сфери використання)

Учні формулюють тему уроку, мету заняття самостійно. Слайд №1

3. Актуалізація опорних знань Слайди № 4, 5, 6

Вправа "Пригадай неорганічну хімію":

З даного переліку речовин виберіть ті, які взаємодіють з хлоридною кислотою: магній, калій гідроксид, ртуть, цинк (ІІ) оксид, натрій карбонат, лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн.Складіть рівняння відповідних реакцій, вкажіть типи хімічних реакцій, поясніть дію кислоти на індикатори.

Mg +2 HCl = MgCl2 + H2 (реакція заміщення)

HCl + КOH = КCl + H2O (реакція нейтралізації)

HCl + Hg = реакція не відбувається

2HCl + ZnO = ZnCl2 + H2O (реакція обміну)

Na2CO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2 (реакція обміну)

При дії  хлоридної  кислоти на індикатори вони змінюють колір:

лакмус – на червоний;h:\розумники\dsc02021.jpg

метиловий оранжевий – на рожевий;

фенолфталеїн – колір не змінюється.

Висновок: кислоти взаємодіють з металами, оксидами і гідроксидами металів, солями, змінюють забарвлення індикаторів.

Зробіть припущення про хімічні властивості органічних кислот на прикладі оцтової кислоти.

 

4. Вивчення нового матеріалу. Слайд №7, 8

Хімічні властивості оцтової кислоти зумовлені її складом і властивостями.


 • Подивіться на структуру молекули:

 • Наявність функціональної карбоксильної групи;

 • Рухливість атома Гідрогену цієї групи;

 • Слабкий електроліт, відщеплення атома Гідрогену;

 • Здатність заміщуватися атомами  або групами атомів.

Виконання лабораторного досліду №9 (робота в парах)

Інструктаж з БЖД.

Учні виконують лабораторний дослід в парах за інструктивними картками.Інструктивна картка

Лабораторний дослід №9

Тема: Хімічні властивості оцтової кислоти.h:\розумники\dsc02017.jpg

Мета: вивчити хімічні властивості оцтової кислоти, порівняти їх із властивостями хлоридної кислоти.

Обладнання: штатив з пробірками, оцет, розчин NaOH, питна сода (крист.), магній, набір індикаторів, етиловий спирт.

Хід роботи

1. Пригадайте правилами роботи з кислотами, лугами.

2. Виконайте досліди, запишіть відповідні рівняння.

Висновок: Які спільні хімічні властивості мають оцтова та хлоридна кислоти?

Перевірте правильність написання рівнянь реакцій.(Презентація, слайд)

Дія кислот на індикатори.

Взаємодія з металами.

2 СН 3 СООН + Mg = (СН 3 СОО)2Mg + H2Взаємодія з оксидами металів.

2 СН 3 СООН + MgO = (СН 3 СОО)2Mg + H2OВзаємодія з лугами.

СН 3 СООН + NaOH = СН 3 СООNa + H2OВзаємодія з солями.

2 СН 3 СООН + Na2СО3 = 2 СН 3 СООNa + H2O + СО2

Демонстрація вчителя "Особливі хімічні властивості оцтової кислоти"

Евристична бесіда:


 • До якого класу сполук відноситься оцтова кислота?

 • Яка загальна  хімічна властивість всіх органічних сполук? (реакція горіння або окиснення)

1. Демонстрація горіння оцтової кислоти:

Наллємо в пробірку трохи чистої оцтової кислоти  й нагріємо її. Не припиняючи нагрівання, підпалімо палаючою скіпкою пари оцтової кислоти. Вона горить слабосвітлим полум’ям.

Складіть рівняння реакції горіння  оцтової кислоти.

CH3COOH + 2O2 = 2CO2 + 2H2O2. Демонстрація взаємодії оцтової кислоти з етиловим спиртом.

У пробірку наллємо оцтову есенцію 0,5 мл і таку ж саму порцію етилового спирту. Якщо в пробірку додати концентровану сульфатну кислоту (0,5 – 1 мл), відчуває-мо приємний фруктовий запах. Цей запах властивий одному з продуктів реакції.

Складіть рівняння реакції взаємодії  оцтової кислоти з етиловим спиртом.  

CH3COOH + C2H5OH = CH3COOC2H5 + H2O – реакція естерифікації

Етиловий естер оцтової кислоти, має приємний фруктовий  запах

Висновок: карбонові кислоти виявляють спільні хімічні властивості з неорганічними кислотами, а також мають специфічні властивості, характерні для органічних кислот.Хімічні властивості оцтової кислоти

Спільні властивості з неорганічними кислотами

Специфічні властивості

з металами

з оксидами металів

з лугами

дія на індикатори

із солями


горіння

зі спиртами (реакція естерифікації)Індивідуальна робота з сильними учнями;


    1. До 2 рівняння:

Який об’єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії 2,4 г магнію з достатньою кількістю оцтової кислоти? ( 2,24 л)

    1. До 4 рівняння:

Скільки необхідно взяти оцтової кислоти для взаємодії з Натрій гідроксидом, щоб добути 8,2г Натрій ацетату? (6 г)

    1. До 5 рівняння:

Який об’єм вуглекислого газу виділяється при гасінні питної соди оцтовою кислотою масою 120 г? (22,4 л)

Робота з підручником "Оцтова кислота в нашому житті" Слайд №9

Завдання: Проаналізуйте мал.29.9., стор. 201 "Застосування оцтової кислоти". Знайдіть відповідності між властивостями та сферами використання оцтової кислоти, варіанти можуть повторюватися.

1

Харчосмакова добавка

             

А

Полярний розчинник, в ній розчиняється багато органічних сполук

2

Консервант

Б

Має бактерицидні властивості

3

Кулінарія

4

Засіб для видалення накипу

В

Характерний кислий смак та різкий запах

5

Складова косметичних засобів

Г

Естери –застосовують як ароматизатори косметичних засобів

6

Сировина для добування органічних сполук

Д

Реакція взаємодії з питною содою ("гасіння соди")

7

Розчинник

Є

Взаємодія зі спиртами для добування естерів

8

Засіб для дезінфекції

9   

Виробництво ацетатного волокна

Ж 

Взаємодія із нерозчинними або малорозчинними солями

Відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Д, 4-Ж, 5 –Г, 6-Є, 7-А, 8-Б, 9-ЄРефлексія Слайд №10,11

Вправа "Мікрофон"  - "Сьогодні на уроці я…"

Дізнався про…

Зрозумів …

Навчився…

Відчув труднощі при …

працював за 12-бальною шкалою на …

Я вдячний…

Підведення підсумків уроку, оцінювання учнів.

Афоризм  уроку, який учні складали протягом уроку з окремих пазлів:

Великий  Леонардо да Вінчі казав:

"Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи". Я щиро вам цього бажаю!!!6. Домашнє завдання Слайд №12

§25, 26 ; № 241, 245.


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет