Урок №100: Практична робота № Визначення типу темпераментуДата09.11.2018
өлшемі78.05 Kb.
#96658
түріУрок


Урок № 100:Практична робота № 9. Визначення типу темпераменту

Мета уроку: поглибити знання учнів про типи нервової системи; сформувати практичні навички для визначення типу темпераменту та використання отриманих знань; формувати вміння працювати з роздатковим матеріалом, таблицями, графіками; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, установлювати взаємозв’язки; виховувати наполегливість і працелюбність.

Очікувані результати: учні опанували практичні навички визначення типу темпераменту та застосовують їх для визначення типу темпераменту власного організму.

Обладнання:

Тип уроку: урок формування практичних вмінь та навичок.

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Тестові завдання на встановлення однієї правильної відповіді.

1. Укажіть тип темпераменту, за наявності якого людина характеризується як малоемоційна, малорухлива, працьовита, терпляча, витримана, уважна:

А холерик Б флегматик В сангвінік Г меланхолік

2. Укажіть тип темпераменту, за наявності якого людина характеризується як несмілива, тиха, замкнута, вразлива:А холерик Б флегматик В сангвінік Г меланхолік

3. Укажіть тип темпераменту, за наявності якого людина характеризується як поривчаста, енергійна, дратівлива:А холерик Б флегматик В сангвінік Г меланхолік

4. Укажіть тип темпераменту, за наявності якого людина характеризується як рухлива, прагне до частої зміни вражень, швидко відгукується на різні події:А холерик Б флегматик В сангвінік Г меланхолік

5. Холерик:А сильний неврівноважений Б сильний урівноважений

В слабкий урівноважений Г слабкий неврівноважений

6. Флегматик:А сильний урівноважений рухливий Б слабкий

В сильний неврівноважений Г сильний урівноважений інертний

2.2. «Конкурс сенканів» (за результатами домашнього завдання).Індивідуальна робота за картками

Бесіда

1. Які властивості нервових процесів визначають тип нервової системи?

2. Що таке темперамент?

3. Який взаємозв’язок існує між типами нервової системи і темпераментом?

4. Охарактеризуйте типи темпераменту.

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Першопроходцi, люди, якi працюють у рiзноманiтних експедиціях, повинні мати сильну й рухливу нервову систему (сангвiнiки, холерики). Директори, полководці, стратеги повинні мати сильну та врівноважену нервову систему (флегматики, сангвiнiки). Меланхолiчнi переваги темпераменту проявляються у професіях, якi вимагають великої уваги примусового ритму (перекладач-синхроніст, секретар-друкарка). Люди творчих професій (актори, музиканти) мають велику емоційну чутливість.

Сангвiнiками були iсторичнi особистості — Наполеон, О. Суворов; холериками — О. Пушкін, Петро І; флегматиками — М. Кутузов, І. Крилов; меланхоліками — М. Гоголь, П. Чайковський.

— А хто ви за темпераментом?

Повідомлення теми уроку. Спільне з учнями визначення мети і завдань уроку.4. Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях

4.1. Практична робота № 9. Визначення типу темпераментуОбробка результатів

Перший етап. Слід пояснити учням, що обробка результатів проводиться у три етапи. На першому етапі потрібно виконати такі дії: при збігу знаків вiдповiдей перед номером запитання поставити значок «v» (який ще називають «галочка»). Можна пояснити ще й так: «Якщо на 8-ме запитання дана вiдповiдь iз знаком «+», то перед номером 8 поставте значок «v», а якщо вiдповiдь «–», то жодний значок не ставиться.

Називаються відповіді: 8 +, 16 +, 24 +, 28 +, 36 +, 44 +, 4 –, 12 –, 20 –, 32 –, 40 –, 49 –.

Порахуйте кiлькiсть «v» (галочок) i запишіть: v = …

Це показник «шкали неправди». Критична сума збiгiв (4–5) свідчить про демонстративність у поведiнцi учня (слід зауважити, що цей показник може виражати i свiдомiсть учня, тому при оголошенні результатів необхідно зважити на цю обставину, тим більше що як класний керівник ви знаєте, де була демонстративність, а де — щирість).Другий етап. Визначення екстра- та iнтровертiв слід виконувати таким чином: при збігу знаків закреслити номер вiдповiдi знаком Х. Можна пояснити ще й так: «Якщо на 1 запитання поставлено знак «+», то номер запитання закресліть знаком Х, а якщо «–», то залиште незакресленим».

Називають вiдповiдi: 1 +, 3 +, 9 +, 11 +, 14 +, 17 +, 19 +, 22 +, 25 +, 27 +, 30 +, 35 +, 38 +, 41 +, 43 +, 46 +, 53 +, 57 +; 6 –, 33 –, 51 –, 55 –, 59 –.

Тепер порахуйте, скільки у вас закреслених вiдповiдей, i запишіть: Х = …

Третій етап. Визначення рівня емоційної стабiльностi слід виконувати таким чином: якщо вiдповiдь позитивна, тобто стоїть «+», треба обвести номер запитання кружечком — О.

Називають відповіді: 2 +, 5 +, 7 +, 10 +, 13 +, 18 +, 21 +, 23 +, 26 +, 29 +, 31 +, 34 +, 37 +, 39 +, 42 +, 45 +, 47 +, 50 +, 52 +, 54 +, 56 +, 58 +, 60 +.

Так само порахуйте, скільки обведено номерів запитань, i запишiтъ: О = …Оцінка результатів

Вираженiсть досліджуваних характеристик оцінюється за графіком: по горизонталі проведемо вісь Х i поставимо точку, яка вiдповiдає цифрі порахованих Х. Якщо Х більше ніж 12, то це тип екстраверта. Екстраверт любить спілкуватися, веселитися, має багато друзів, легковажно ставиться до навчання. Він прагне до збудження, ризикує, діє під впливом моменту, є імпульсивним. Екстраверт любить рiзнi жарти, балакучий, безтурботний, доброзичливо веселий, оптимістичний, має тенденцію до агресії, запальний. Його емоції i почуття строго не контрольовані, тому на екстраверта не завжди можна покластися.

Якщо показник менше 12, то це — інтроверт, спокійний, сором’язливий. Він надає перевагу книжці перед спілкуванням з людьми. Стриманий, тримається на відстані від інших, окрім близьких людей. Планує свої дії заздалегідь, не має довіри до раптових поривань. Серйозно ставиться до прийняття рішень, любить у всьому порядок, контролює свої почуття, рідко робить агресивні вчинки. На інтроверта можна покластися, він цінує етичні норми, хоча за характером дещо песимістичний.

По вертикалі проведемо вісь, на якій відкладемо О. Фактор нейротизму свідчить про емоцiйно-психологiчну стiйкiсть (нестiйкiсть), стабiльнiстъ (нестабiльнiсть) i розглядається у зв’язку з вродженою лабiльнiстю вегетативної нервової системи. Фактор нейротизму являє собою параметр, вiдповiдно до якого усіх iндивiдiв можна розташувати в ряд, на одному полюсі якого перебуває тип особистості, що характеризується надзвичайною стiйкiстю, зрiлiстю, чудовою адаптованістю, на другому полюсі — надзвичайно знервований, нестійкий, погано адаптований тип.

За графіком учні визначають свій тип темпераменту.

5. Узагальнення і закріплення знань

Вправа «Факти» (робота в малих групах (парах))

Учням пропонуються факти, які необхідно опрацювати, сформулювати сферу застосування знань i, виходячи до дошки, записати її одним словом, стисло коментуючи свою думку.

Факти для опрацювання групами (учитель роздає учням по одному факту на власний розсуд або учні самостійно витягують):

• З урахуванням специфіки кожної особистості при формуванні малих груп у колективі можна дотримуватися принципу комплементарностi (кому та з ким легше працювати):

Сангвiнiк Меланхолік

Меланхолік Флегматик

Сангвiнiк Холерик

• Виконавши психодіагностику людини (клієнта) за тестом Айзенка, психолог зможе не тільки надати допомогу в конкретному конфлiктi, але й дати пораду щодо подальшої поведінки iндивiда в конфліктних ситуаціях, запропонувати ефективний спосіб вирішення внутрішнього конфлікту залежно від типу темпераменту.

• Необхідно відзначити, що з віком виховання та посилений самоконтроль особистості згладжують негативні прояви темпераменту, потрібні тільки бажання й активність самої людини.

• Досліджуючи спiввiдношення темпераментів партнерів у різних парах, психологи виявили, що в абсолютній бiльшостi благополучні сiмейнi пари вiдрiзнялися протилежними темпераментами, тобто стосунки, обумовлені як «любов», частіше виникають у протилежних темпераментів, а в дружніх парах переважали пари з однаковим темпераментом. З’ясувалося, що найбільш «універсальними» партнерами є флегматики, тому що їх улаштовує будь-який темперамент, крім власного. 3–5 років спільного життя часто виявляються достатніми для «пом’якшення» характеристик темпераменту одного iз подружжя (зазвичай чоловіка).

Гіпотеза комплементарності Р. Вінча про подружню сумiснiсть пар:

Збудливий холерик спокійний флегматик

Сумний меланхолік життєрадісний сангвінік

• Алкоголь сприяє значній экстравертованостi (знижує рівень збудження кори головного мозку). У той час, як амфетамiни спричиняють протилежний ефект, підсилюючи коркове збудження, вони роблять людей більш замкненими (інтровертованими). Той же ефект викликають нікотин i кава — ось чому студенти, готуючись до випробувань, воліють багато курити й пити кави, щоб залишатися бадьорими. Отже, даючи людям антидепресанти або стимулюючі препарати, ми можемо змінити фізичну підставу їхньої особистості й тим самим впливати на їхню поведінку.

• Цiкавi факти про енергетичні напої. Їх не рекомендується вживати дітям до 14–15 років i людям віком понад 45 років. Не радять пити холерикам i меланхолікам: перші й так занадто активні, а в інших вживання стимулюючих речовин може призвести до глибокої депресії.

• Темперамент школяра пов’язаний з його пiдсвiдомою сферою, розумовими здібностями. «Усі властивості темпераменту являють собою одночасно й здiбностi, хоча не кожна здiбнiсть є властивістю темпераменту»,— вважає В. С. Мерлин. Звідси з’ясовується, що, не визначивши темперамент даного учня, не можна діагностувати i таким чином сформувати ні його увагу, ні пам’ять, ні будь-які iншi розумові здiбностi. Психодіагностика темпераменту дозволяє iндивiдуалiзувати навчально-виховний процес, а також здійснювати корекцію окремих темпераментних рис негативного плану.

• Лiкарi стверджують, що існують певні закономiрностi захворювань, пов’язаних із типом темпераменту. У холериків — підвищений обмін речовин, тому вони схильні до шлунково-кишкових захворювань. Флегматики через знижений обмін речовин можуть мати зайву вагу тіла. А ось меланхоліки схильні до неврозів та захворювань нервової системи.

Вправа «Факти» (робота в парах)6. Підбиття підсумків уроку

Учні діляться своїми враженнями про урок, про що дізналися, що сподобалось, про що вони хотіли б отримати додаткову iнформацiю.

Учитель звертає увагу:

— Чи досягнута мета уроку, чи все, що планувалось, виконали?

— Які знання ви використовуватимете в житті? Чим вони важливі?

7. Домашнє завдання

Індивідуальні та творчі завдання (на вибір учня)1. Протестувати своїх батьків та визначити їхній тип темпераменту. Зробити висновок про наслідування рис темпераменту. Встановити, чи працює правило Р. Вiнча про подружню сумісність у їхній родині.

2. Ураховуючи власні риси темпераменту, розробити рекомендації відносно організації навчання, майбутнього вибору професії, збереження здоров’я тощо.


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет