Умкд. 042-18-22 10/01-2013 2013 ж. № басылымДата19.07.2017
өлшемі184.09 Kb.

УМКД. 042-18-22.1.10/01-2013

2013 ж. № басылым

стр. из

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18-22.1.10/01-2013ПОӘК

«Молекулярлық биология» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы№ 3 басылым

ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ«Молекулярлық биология»
5В060700 «Биология» мамандықтарына арналған

ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАНОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013


Алғы сөз

I. Құрастырған

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының профессор м.а. қызметін атқарушы Тугамбаева Салима Манатовна _______«_____»_________20 ж.

2. Талқыланды:


2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының мәжілісінде

Хаттама «_____ »_________20 жыл, №

Кафедра меңгерушісі ______________ Тугамбаева С.М.


2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама «____»__________ 20 жыл, №


Төраға _________________ А.Тлеубаева
3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды

Хаттама «______»____________20 жыл, №

ОӘК төрайымы_____________Г. Искакова

4. БІРІНШІ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН


Мазмұны


  1. Қолданылу аймағы

  2. Нормативтік сілтемелер

  3. Жалпы ережелер

  4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

  5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

  6. Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

  7. Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

  8. Әдебиеттер


1.Қолдану саласы:
«Молекулярлық биология» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В060700 «Биология» мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, оның көкейкесті және қажеттілігімен, саясатымен, оқу барысында меңгерілетін дағдылар және іскерліктермен таныстырады.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы әзірленген «Молекулярлық биология» ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- 5В060700 «Биология» мамандығының элективті пәндердін каталогы 18.09.2008ж., № 6 протоколымен бекітілген;

- Молекулярлық биология» пәннің оқу бағдарламасы 18.09.2013ж., № 1 университетін оқұ- әдістеме секция протоколымен бекітілген;

-Шәкәрім атындағы Семей мемлекетік университетінің ПОӘК стандарты СТУ 042-СГУ-4-2013;

-документациялық кұжаттар 042-1.01-2013 Құжаттандыру процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны»3 . ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

Молекулалық биология фундаментальді дисциплина болып табылады.

Биологиялық дисциплина арасында орталық орындардың бірін алады. Ол цитология, биохимия, вирусология, микробиология,генетика, биотехнология және т.б. негізі болып табылады.

Молекулалық биологияны биологияның басқа бөлімдері сияқты, маңызды жалпы биологиялық көріністердің молекулалық механизмдерінің ашылуы нәтижесінде, басқа ғылымдармен білімнің синтетикалық аумағының бір негізгі көрінісі қалыптасатындай анықтауға болады.

3.2. Курстың мақсаты:

Курс көшіру және қолдану кезіндегі жасушалардағы генетикалық ақпараттың молекулалық құрылысы мен механизмдеріне арналған. Молекулалық биология нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың құрылысы мен құрамындағы, жасушалардағы генетикалық аппараттың жүзеге асуының құрылыс-қызметіндегі және тұқымқуалаушылық ақпараттың, аппоптоздың, генетикалық кодтың жүзеге асуындағы ерекшеліктерді оқытады.

3.3. Пәннің негізгі міндеті:

Бұл курстағы негізгі тапсырма студенттерге тек молекулалық биология аумағында білім беріп қана қоймай, жалпы және молекулалық генетика аумағында кеңінен меңгеріп, ойлануларына және өз беттерінше жұмыс жасай алуға мүмкіндік беру керек.

3.4. Пәнді оқу барысында студент:

Бұл курстағы негізгі тапсырма студенттерге тек молекулалық биология аумағында білім беріп қана қоймай, жалпы және молекулалық генетика аумағында кеңінен меңгеріп, ойлануларына және өз беттерінше жұмыс жасай алуға мүмкіндік беру керек.


  • өсімдіктер және жануарлар организміндегі құрамында болатын жасушалардың және жасушасыз құрылымдардың микро-, субмикроскоптық құрылысын, тіршілік әрекетін; жыныс жасушаларының құрылыс, қызмет, даму ерекшеліктерін білу;

  • тұрақты және уақытша гистологиялық препараттарды, микроскоптың окулярлық көрсеткішін әзірлеу техникасының негізімен және онымен зерделеу әдістерін; практикалық еңбегте организм, ағзалар, ұлпалар, жасушалар және субжасушалық элементерді күрделі, кешенді зерттеу әдістерін қолдануды және пайдалануды білу;

3.5.Курстың пререквизиті

Пәнді зерделеудің басты негізі орта мектептің оқу бағдарламасына сай өткен: «генетика», «химия »

3.6 Курс постреквизиті: пән жануарлар морфологиясы, физиология

- Оқу жоспарының көшірмесі

кесте 1Курс

Семестр

Кредиттер

ДР

(сағ)


ТӘЖ

(сағ)


ЗС

(сағ)


ОБӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

3

5

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан

4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны2 Кесте


Тақырыптар атауы

Сағат саны

1

2

Дәрістер

1 Модуль Молекулалық биологияның пайда болуының қысқаша тарихы және дамуының негізгі кезендері

1 Блок Тіршілік туралы ғылымдар жүйесіндегі молекулалық биологияның орны және рөлі

Кіріспе

1

Молекула аралық қарым-қатынас және олардың тірі жүйеде қызмет етудегі рөлі. Сигналдық қарым-қатынастардың жасуша аралық және жасуша ішілік механизмдері.

1

2 Блок Ақуыздар

Ақуыздар құрылымы

1

2 Модуль Нуклеин қышқылдары

1 Блок Генетикалық аппараттың молекулалақ қурылымы

Геном жайлы жалпы мәліметтер

1

2 Блок ДНҚ – ның құрылымы
ДНҚ – ның құрылымы және қызметі, ДНҚ – ның тұқымқуалаушылық ақпараттарын тасымалдаудағы рөлі

1

3 Блок РНҚ – ның құрылымы

РНҚ – ның құрылымы және қызметі, ДНҚ – ның тұқымқуалаушылық ақпараттарын тасымалдаудағы рөлі

1

3 Модуль Ақуыз биосинтезі

1 Блок Трансляция, ақуыздардың жиналуы, модификация

Генетикалық код. Генетикалық кодтың негізгі құрылымы. Кадондар құрылысы

1

Блок 2 ДНҚ– ның репликациясы

Репликацияның молекулярлық механизмі

1

ДНҚ транскрипциясының РНҚ түзілу процесі

1

4 Модуль Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1 Блок Денатурация процесінің кооперативтілігі. Балқу температурасы. Денатурацияны бағалау әдісі. Ренатурация және молекулярлық гибридизация


Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1

Нуклеин қышқылдарының биосинтезі және и деградациясы

1

2 Блок Тұқым қуалаушылықтың зат алмасуының және тасымалдануының молекулярлық механизмі
Генетикалық инженерия

1

Мутагенез, ДНҚ репарациясы және кроссинговердің молекулярлық механизмі

Рекомбинантты ДНҚ технологиясы
3 Блок Апоптоз

Аппоптоз. Программаланған жасуша өлімі жайлы жалпы көзқарас

1

Тәжіребелік сабақ

1 Модуль Молекулалық биология даму тарих

Жасуша- өмір негізі

2

Молекулалық биологияның қазіргі заманғы әдістері. Жасушааралық қатынас және олардың тірі жүйелерді функционирлеудегі

2

2 Блок Ақуыздар

Ақуыздар құрылымы

2

2 Модуль Нуклеин қышқылдары

1 Блок Генетикалық аппараттың молекулалақ қурылымы

Геномның құрылысы және ұйымдасуы

2

2 Блок Нуклеин қышқылдарының құрылымы

ДНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқымқуалаушылық ақпаратты іске асырудағы мәні

2

РНҚ құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқымқуалаушылық ақпаратты іске асырудағы мәні

2

3 Модуль Ақуыз биосинтезі

1 Блок Ақуыз биосинтезі

Генетикалық код. Генетикалық кодтың негізгі құрылымы. Ақуыз биосинтезі

2

2 Блок ДНҚ репликациясы. Репликацияның молекулярлық механизмі

Репликацияның молекулярлық механизмі

2

ДНҚ транскрипциясының РНҚ түзілу процесі

2

4 Модуль Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1 Блок Денатурация процесінің кооперативтілігі. Балқу температурасы. Денатурацияны бағалау әдісі. Ренатурация және молекулярлық гибридизация.

Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

2

Нуклеин қышқылдарының биосинтезі және деградациясы.

2

2 Блок Тұқым қуалаушылықтың зат алмасуының және тасымалдануының молекулярлық механизмі. Гендік инженерия

Гендік инженерия

2

Мутагенез, ДНҚ репарациясы және кроссинговердің молекулярлық механизмі.

2

Рекомбинантты ДНҚ технологиясы

2

3 Блок Апоптоз

Аппоптоз. Программаланған жасуша өлімі жайлы жалпы көзқарас. Аппоптоз регуляциясы

2


5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі.

5.1 ДНҚ репарациясы

5.2. Молекулалық эволюцияның түрлері

5.3. Нуклеин қышқылдарының алғашқы құрылымы, ДНҚ пішіндерінің әртүрлілігі.

5.4. Генетикалық материал түрлері және оның әртүрлі вирустардағы репликациясы

5.5. Вирустардың өзара қатынасу түрлері

5.6 Бактериалдық хромосома құрылысы

5.7. Регуляциямен адаптацияның молекулярлық механизмі

5.8. Прокариоттық геном құрылысы

5.9. Бактериялық плазмидалар

5.10. Биоинформатика

5.11. Эукариотты гендер құрылысы

5.12. Онкогендер және антионкогендер

5.13. Эукариоттардың қозғалмалы генетикалық элементтері.

5.14. «Адам геномы» бағдарламасы.

5.15. Апоптоздың молекулалық механизмдері


6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3Тақырыбы

Көрнекіліктер,ТСО, плакаттар, лабораториялық стенд

Өздік жұмыстарға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәрістер

Тәдіребелік сабақтар


1

2

3

4

5

Кіріспе

Молекулалық биологияның даму тарихы. Жасуша-өмір негізі.

Слайдтар, кестелер

ДНҚ репарациясы


Аузша сұрау,

мини -тестМолекула аралық қатынас және олардың тірі жүйелерді функнионирлеудегі рөлі. Жасуша аралық және жасуша ішілік сигналдық механизмдер.

Молекулалық биологияның қазіргі заманғы әдістері. Молекула аралық қатынас және олардың тірі жүйелерді функнионирлеудегі рөлі.

Слайдтар,кестелер

Молекулалық эволюцияның түрлері


Аузша сұрау,

мини -тестАқуыздар құрылысы.

Ақуыздар құрылысы. Жасушаның химиялық құрамы.

Слайдтар, кестелер

Нуклеин қышқылдарының алғашқы құрылымы, ДНҚ пішіндерінің әртүрлілігі.


Аузша сұрау,

мини -тестГенетикалық аппараттың молекулалық ұйымдасуы. Геномның құрылысы және ұйымдасуы.

Генетикалық аппараттың молекулалық ұйымдасуы. Геномның құрылысы және ұйымдасуы.

Слайдтар, кестелер

Генетикалық материал түрлері және оның әртүрлі вирустардағы репликациясы


Аузша сұрау,

мини -тестНуклеин қышқылдарының құрылысы. ДНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және оның тұқым қуалаушылық ақпаратты жүзеге асырудағы мәні.

ДНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және оның тұқым қуалаушылық ақпаратты жүзеге асырудағы мәні.

Слайдтар, кестелер

Вирустардың өзара қатынасу түрлері


Аузша сұрау,

мини -тестРНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқым қуалаушылық ақпаратты жүзеге асырудағы мәні.

РНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқым қуалаушылық ақпаратты жүзеге асырудағы мәні.

Слайдтар, кестелер

Бактериалдық хромосома құрылысы


Аузша сұрау,

мини -тестАқуыз биосинтезі

Ақуыз биосинтезі

Слайдтар, кестелер

Регуляциямен адаптацияның молекулярлық механизмі


Аузша сұрау,

мини -тестДНҚ репликациясы. Репликацияның молекулалық механизмі.

ДНҚ репликациясы. Репликацияның молекулалық механизмі.

Кестелер

Прокариоттық геном құрылысы


Аузша сұрау,

мини -тестГенетикалық ақпараттың жүзеге асуының молекулалық механизмі.

Генетикалық ақпараттың жүзеге асуының молекулалық механизмі.

Кестелер

Бактериялық плазмидалар


Аузша сұрау,

мини -тестНуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

Слайдтар, кестелер

Биоинформатика


Аузша сұрау,

мини -тестНуклеин қышқылдарының биосинтезі және деградациясы

Нуклеин қышқылдарының биосинтезі және деградациясы

Кестелер

. Эукариотты гендер құрылысы


Аузша сұрау,

мини -тестТұқымқуалаушылықтың зат алмасуының және көшуінің молекулалық механизмі. Генетикалық инженерия.

Тұқымқуалаушылықтың зат алмасуының және көшуінің молекулалық механизмі. Генетикалық инженерия.

Кестелер

Онкогендер және антионкогендер.

Аузша сұрау,

мини -тестМутагенез, ДНҚ репарациясы, кроссинговердің молекулалық механизмі.

Мутагенез, ДНҚ репарациясы, кроссинговердің молекулалық механизмі.

Кестелер

Эукариоттың қозғалмалы генетикалық элементтері

Аузша сұрау,

мини -тестРекомбинантты ДНҚ технологиясы.

Рекомбинантты ДНҚ технологиясы.

Кестелер

«Адам геномы» бағдарламасы


Аузша сұрау,

мини -тестАппоптоз. Программаланған жасушалық өлім жайлы жалпы көзқарас. Аппоптоз регуляциясы.

Аппоптоз. Программаланған жасушалық өлім жайлы жалпы көзқарас. Аппоптоз регуляциясы.

Кестелер

Апоптоздың молекулалық механизмдері

Аузша сұрау,

мини -тест
7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4


Оқулықтардың,оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану%

1

2

3

4

Коничев А.С.,Севастьянова Г.А. Молекулярная биология М., 2005

5

25

10

Албертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж., Молекулярная биология клетки М., в пяти томах, 1994.

50

25

100

Ашмарин И.П. Молекулярная биология Ленинград., 1974.


30

25

100

Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки: в 5-ти томах. М., 1978

5

25

10

Зенбуш П. Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М.,1982


5

25

10

Вилли К. Биология. М., Мир., 1978


15

25

20

8. Әдебиеттер

8.1. Негізгі әдебиеттер :

8.1.1 Коничев А.С.,Севастьянова Г.А. Молекулярная биология М., 2005

8.1 .2 Ашмарин И.П. Молекулярная биология Ленинград, 1974.

8.1.3 Жинкин Л.Н., Румянцев П.П. Руководство по цитологии. М., 1966

8.1.4 Албертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж., Молекулярная биология клетки М., в пяти томах, 1994.

8.1. 5Вилли К. Биология. М., Мир., 1978

8.1. 6 Уотсон Дж., Молекулярная биология гена. М., Мир. 1986.

8.1. 7 Энгельгарт В.А. Молекулярная биология. М., Наука, 1964.

8.2. Қосымша әдебиеттер:

8.2.1 Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М.,1980

8.2.2. Зенбуш П. Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М.,1982 8.2.3 Поликар А., Беси М. Элементы патологии клетки. М., 1970

8.2.4 Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. М., 19878.2.5 Кемп П., Ареис К. Введение в биологию. М., 1988

8.2.6 Бергельсон Л.Д. Биологические мембраны: факты и гипотезы. М.,1975 8.2.7 Болдырев А.А. Строение и функции биологических мембран. М., 1987 8.2.8. Шахламов В.А., Авцин А.П. Патология клетки. М.,1980
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет