Тұрмыстық тұтынушылар үшін энергиямен жабдықтау № шарты Астана қаласы 20 ж. «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»Дата25.06.2017
өлшемі265.75 Kb.Тұрмыстық тұтынушылар үшін энергиямен жабдықтау

____________ шарты


Астана қаласы «___»_______20____ ж.
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС, бұдан әрі «Энергиямен жабдықтаушы ұйым» деп аталып, директоры Д.Х. Токубаева тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет ететін, бір тараптан және ____________________________­­­­_____________________,
бұдан әрі «Тұтынушы», Астана қаласы, __________________к-сі, ____ үй, №_____ пәтер меншік иесі болып табылатын, жалпы алаңы ____________шаршы метр, «____» __________жылғы №_________ сатып алу-сату шартының (ауыстыру, сыйға беру және т.б.) негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, әрі қарай бірлесіп «Тараптар» деп, ал бөлек «Тарап» деп аталып, төмендегі туралы энергиямен жабдықтау шартын (мәтін бойынша әрі қарай – Шарт) жасасты:


 1. Шартта пайдаланатын ұғымдар

1.1. Осы Шартта келесі ұғымдар пайдаланылады :

1) энергиямен жабдықтаушы ұйым (қысқаша - ЭЖҰ) - «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС («АЭСК» ЖШС);

2) тұрмыстық тұтынушы – тұрмыстық мақсатта электр және (немесе) жылу энергиясын тұтынушы жеке тұлға;

3) жылу энергиясының баланстық тиесілік шегі – желінің баланстық тиесілігі немесе шарт бойынша анықтайтын, ЭЖҰ және (немесе) ЭБҰ және Тұтынушы арасында жылу желілерін бөлу нүктесі;

4) есептеу құралы (есептесуді тіркеу құралы) – ЭЖҰ және (немесе) энергия беруші ұйым (қысқаша ЭБҰ) мемлекеттік тексеру пломбасы бар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарт Тізіліміне сәйкес қолдануға рұқсат етілетін электр және (немесе) жылу энергиясын коммерциялық есептеу үшін арналған техникалық қондырғы ;

5) өлшем құралын тексеру – метрологиялық талаптармен бекітілген өлшем құралының сәйкестігін анықтау мен растау мақсатында мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе басқа да аккредиттелген заңды тұлғалармен орындалатын операциялар жиынтығы;

6) төлем құжаты –ЭЖҰ есептесу шотына ақшалай қаражат аударылатын төлем талаптары, төлем тапсырмалары, сондай-ақ қолма-қол төлем жүргізетін хабарлама-шоттар;

7) есептесу мерзімі – тұтынылған электр және (немесе) жылу энергиясына есептесу жүргізілетін күнтізбелік ай;

8) реттеуші орган – табиғи монополия және реттелетін нарқытар салаларында басшылық ететін мемлекеттік орган;

9) тұрмыстық энергияны пайдалану– кәсіпкерлік және табыс табуға бағытталған басқа да қызметтерді жүзеге асырумен байланысты емес, жеке мақсатта (тұрығн үй орынжайын, пәтерді электрмен жарықтандыру мен жылытуға, суды жылыту, электр және су қыздыру құралдарын қосу мен пайдалану және т.б.) электр және (немсе) жылу энергиясы желілеріне қосылу арқылы ЭЖҰ берілетін тұрмыстық қажеттілік үшін Тұтынушының пайдалануы;

10) энергия – электр және (немесе) жылу энергиясы.

2. Шарттың мәні

2.1. Осы Шарт талаптарында ЭЖҰ Тұтынушыға қосылған желі арқылы энергияны беруге, ал Тұтынушы тұтынылған энергия үшін төлемді уақытылы жүргізуді міндетіне алады.

2.2. Тұтынушымен шарт есептеу құралы және кондоминиум желісіне (көп пәтерлі тұрғын үй) қосылуға қажетті құрал болған жағдайда жасалады.

2.3. Пайдалану жауапкершілігінің шегі (желіні күту мен сақтауға жауапкершілік) Тұтынушы мен ЭЖҰ (ЭБҰ) арасындағы желінің баланстық тиесілігімен анықталады.

3. Төлем шарты мен тәртібі

3.1. Берілген энергия қызметі үшін құны Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес белгіленеді.

3.2. Төлемді Тұтынушы есептесудің келесі айының 25 күніне дейін жүргізеді:

3.2.1. Электр энергиясы бойынша – жалпы үйлік қажеттілікке шығындарды ескерумен (аула, подъезді жарықтандыру, лифт және т.б.) алынған энергияның деректі мөлшеріне. Жалпы үйлік қажеттілікке шығындар сомасы, егер басқасы меншік иесінің келісімімен қарастырылмаған жағдайда орналасқан алаң өлшемімен белгіленеді.

Тұтынушыда есептеу құралының қосылу сұлбасының өзгергенін, оның зақымданғанын, пломбаны жұлып алынғанын, дискіні өздігінен тежегенін және де басқа бұзушылықтарды байқаған жағдайда немесе электр энергиясын ұрлау мақсатында жасырын сым орнатқан немесе есептеу құралының көрсеткішін бұрмалайтын құрал орнатқан жағдайда, бұдан бұрын ЭЖҰ және /немесе ЭБҰ өкілдеріне байқау мүмкін болмаған жағдайда, Тұтынушыға белгіленген тәртіпте, бірақ талап ету мерзімі өткен мерзімнен аспайтын соңғы тексеруді өткізген уақыттан бастап пайдаланылған электр энергиясына қайта есептеу жүргізіледі.

Қайта есептеу:

- жарықтандыру тогын қабылдау қуаты және оны пайдалану сағат саны бойынша;

- Тұтынушыда аша розеткасы болған жағдайда (санына байланысты емес) – тәулігіне 24 сағатта 600 Вт қуатты бір розетканы пайдалану есебінен, жылытқыш құралын немесе 600 Вт қуатты басқа да электржабдығын байқаған жағдайда – тәулігіне 24 сағат бойы пайдалану есебінен Тұтынушының электржабдығын пайдалануына деректі қуаты бойынша жүргізіледі.

3.2.2. Жылу энергиясы бойынша – ауа және су қыздырудың белгіленген параметрлерін орынжайларда қамтамасыз ету үшін қажетті энергия мөлшеріне.

Жылу энергиясын есептеу құралы уақытша болмаған жағдайда төлем келесідей есептесу жолымен:

- жылыту қызметіне тұрғын үй орынжайының орналасқан алаңы көлемі бойынша;

- ыстық сумен жабдықтау бойынша қызметке тұрғын үй орынжайындағы тұрғылықты тұлғалар саны бойынша жүргізіледі.

3.3. Тұтынылған энергияға мерзімі өткен берешек қалыптасқан жағдайда Тұтынушымен төленетін соманы ЭЖҰ келесі кезекте жібереді: өсімақы, айыппұлды өтеу (оларды есептеген жағдайда), сот шығындарын, қосылу үшін төлемдер, жалпы үйлік қажеттілік үшін шығындар, берешек сомасын өтеу.

3.4. Шарттың 3.2. тармағында белгіленген тұтынылған энергия үшін төлем мерзімі өту бойынша Тұтынушының энергия түрлерінің біреуіне берешегі болған, ал екіншісіне артық төлеу болған жағдайда, ЭЖҰ Тұтынушының қосымша келісімінсіз артық төлем сомасын энергияның тиісі түрі бойынша қарыз сомасын өтеу үшін есептейді.4. Тарату мен тұтыну есебі  

4.1. Таратылған және тұтынылған энергия мөлшері Қазақстан Республикасының құқықтық нормативтік актілеріне сәйкес орнатылған және Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тіркелімнен өткен есептеу құралының көрсеткіші бойынша анықталады.

4.2. Тұтынушының пайдаланылған энергия мөлшерін анықтау, белгіленген тәртіпте ЭЖҰ тиісті актісіне (ЭБҰ, су шаруашылығы ұйымы) Тұтынушының қол қойған және ресімдеген күннен бастап Тұтынушының өтінімі негізінде коммерциялық есептеуге ЭЖҰ қабылданған есептеу құралы бойынша жүзеге асырылады.

4.3. Есептеу құралының көрсеткішін алу ЭЖҰ және (немесе) ЭБҰ жүзеге асырылады. Телефондық немесе интернет байланысы арқылы ЭЖҰ есептеу құралының деректі көрсеткіші туралы ақпаратты Тұтынушының беру жолымен өздігімен қызмет көрсету рұқсат етіледі. Тұтынушының кінасымен емес есептеу құралының уақытша бұзылған жағдайда, сондай-ақ есептеу құралының көрсеткішін алу мүмкін болмаған жағдайда, егер Тұтынушы ЭЖҰ өзі пайдаланған энергия мөлшері туралы мәлімет бермеген жағдайда электр энергиясына, ыстық сумен жабдықтауға жылу энергиясына есеп өткен есептесу мерзімінің орташа тәулік шығыны бойынша жүргізіледі.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

5.1. ЭЖҰ:

5.1.1. Тұтынушыдан Осы Шарттың талаптары мен тәртібінде ұсынылған энергия мен қызметке уақытылы және толық көлемде төлемді алуға.

5.1.2. Тұтынушының өтініші бойынша Тұтынушыда электр энергиясын есептеудің көп ставкалы есептеу құралы болған жағдайда нормативті құқықтық актілерге сәйкес есептелген тәулік зонасы бойынша электр энергиясына дифференцияланған тарифті пайдалануға.

5.1.3. Тұтынушының энергияны тұтыну және төлем жасауын қадағалауға.

5.1.4. Бір жақты тәртіпте, келесідей жағдайларда бір айдан кешіктірілмей Тұтынушыны ескерте отырып, энергияның қандайда бір түрін толығымен немесе жартылай беру жолымен:

1) Шартта белгіленген мерзімде төлем талабын бұзған жағдайда;

2) Шартпен белгіленген энергияны тұтыну режімін бұзу;

3) екі есептесу мерзімі ішінде пәтердегі (орынжайдағы) есептеу құралының көрсеткішін ала алмаған жағдайда, егер сонымен бірге Тұтынушы өзі тұтынған энергия шығын мөлшері туралы мәлімет бермеген жағдайда Шарттың орындалуын тоқтатуға құқылы.

Айтылған жағдайларда ЭЖҰ энергиямен жабдықтауды тоқтату кезінде (шектеу) Тұтынушыға келтірілген шығынға жауап бермейді.

5.1.5. Келесі жағдайларда Тұтынушыға электр энергиясын беруді шұғыл түрде тоқтатуға:

1) энергиямен жабдықтау жүйесіне (желісіне) өздігінен қосылу;

2) есептеу құралынан басқа электрэнергия қабылдағышын қосу;

3) ішкі үйлік желілердің техникалық мүмкіндіктерін арттыру қуатын тұтыну кезінде немесе рұқсат етілетін қуаттан тыс электр энергияны тұтынған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасының нормативтік актілерімен қарастырылған басқа да жағдайларда.

5.1.6. Энергиясын беруді тоқтату (шектеу) туралы Тұтынушыны келесі тәсілдердің бірімен:

- жазбаша хабарламаны жіберу (қолма қол жеткізу) жолымен;

- телефонхатпен;

- төлем құжатындағы ақпарат беру бөлігінде хабарландыру жолымен ескерту жасалады.

5.1.7. Апаттық жағдай туындаған кезде, Тұтынушыға ескерту арқылы хабарлаумен шұғыл түрде энергия беруді тоқтатуға.

5.1.8. Егер тұтынушы тұтынған энергияға төлем жүргізбегені үшін бірнеше рет белгіленген тәртіпте бірнеше рет ажыратылған жағдайда қарзыд өтегеннен кейін және қосылу үшін төлем жүргізгеннен кейін қосылады.

5.1.9. Берілген энергияға және қызметке Астана қаласының бірыңғай есептеу орталығының бірыңғай төлем түбіртегі бойынша төлемдерді беруге құқылы.

5.2. ЭЖҰ:

5.2.1. Тұтынушыға нормативті-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес, қажетті мөлшерде және сапада белгіленген энергияны ұсынуға.

5.2.2. Энергия және қызмет көрсетуге бағаның өзгеруі мен тарифтің өзгеруі туралы бұқаралық ақпараттық құралдары немесе басқа тәсіл арқылы, ол әрекетке енгізілгенге дейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Тұтынушыға хабарлауға.

5.2.3. Берілген энергия мен қызмет үшін төлем төлеуге ай сайын төлем құжаттамасын ұсынуға міндетті.5.3. ЭЖҰ:

- қызмет көрсетуден бас тартуға немесе Тұтынушыны басқа тұтынушылар талаптарды орындамау себебі бойынша шектеуге;

- шартқа қарсы жоғарылатылған параметрлермен жіберілген энергияға қосымша төлемді Тұтынушыдан алуға;

- төлем құжатын ұсынбаған жағдайда ай сайын Тұтынушыдан талап етуге тыйым салынады.5.4. Тұтынушы:

5.4.1. Уақытылы төлем төлеген жағдайда қажетті мөлшерде және белгіленген сапада энергияны, қызметті алуға.

5.4.2. Реттелетін органнан энергияға, қызметке құнды, тарифтерді бекіту тәрібі туралы ақпарат алуға.

5.4.3. Шотты ұсынбаған жағдайда төлем құжатынсыз алынған энергияға, қызметке төлем жүргізбеуге.

5.4.4. Бір жақты тәртіпте пайдаланылған энергия мен қызметке толық төлем жүргізгеннен кейін және ЭЖҰ Шартты бұзу туралы хабарлаған жағдайда Шартты бұзуға.

5.4.5. Көп ставкалы есептеу құралы болған жағдайда ЭЖҰ тәулік зонасы бойынша дифференцияланған тарифті орнатуға өтінім білдіруге.

5.4.6. ЭЖҰ өтініш беруге құқылы.

5.4.7.Қазақстан Республикасының нормативті құқықты актілерімен қарастырылған басқа да құқықтар беріледі.5.5. Тұтынушы:

5.5.1. Берілген энергия, қызметке уақытылы және толық көлемде төлем жүргізуге, Шарт талабы мен тәртібінде тұрақсыздық айыбын төлеуге.

5.5.2. Энергияны пайдалану кезінде техникалық қауіпсіздік талабы мен белгіленген энергияны тұтыну режімін сақтауға.

5.5.3. Тексеру жүргізу, көрсеткішті алуға, техникалық жағдайы және пайдаланылатын желілер, құралдар, жабдықтар қауіпсіздікті қадағалауға ЭЖҰ және ЭБҰ өкілдерінің қол жетімділігін қамтамасыз етуге.

5.5.4. Коммуналдық қызметтерді реттейтін (тауарлар, жұмыстар) есептеу құралының болуы.

5.5.5. Есептеу құралының бұзылуы, пломбы зақымданған және жұлынған, т.б. туралы ЭЖҰ шұғыл түрде хабарлауға.

5.5.6. Шотты алған күннен 10 күнтізбелік күн ішінде берілген төлем құжаттамасы негізінде Шарттың 5.1.8. т. сәйкес қосылу үшін Энергиямен жабдықтаушы ұйымға шығындарды өтеуге.

5.5.7. Пәтерден бір айдан астам уақытқа кеткен кезде немесе пәтерді иеліктен шығарған жағдайда пәтерден кеткен немесе иеліктен шығару күні бойынша пайдаланған энергияға есептесу жүргізуге.

5.5.8. Қазақстан Республикасының нормативті құқықты актілеріне сәйкес жалпы мүлікті күту бойынша шығындарға қатысу жолымен жалпы мүлікті (термомодернизация, энергияны үнемдеу материалдарын пайдалану, жалпы үйлік есептеу құралын орнату және т.б.) кондоминиум объектісін басқару органы арқылы және жеке пәтерлерде (орынжайларда) энергияны үнемдеу бойынша шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті, ал егер кондоминиум объектісін басқару органы болмаған жағдайда Тұтынушыға – үйдің барлық тұлғаларына міндет жүктеледі.

5.6. Тұтынушыға:

- ЭЖҰ келісімінсіз ішкі пәтер желілерін, инженерлік жабдықтарды және қондырғыларды қайта жабдықтауға;

- ЭЖҰ келісімінсіз электр тұрмыстық құралдар және ішкі үйлік желілердің техникалық мүмкіндігінен асатын қуатты машинаны, үш фазалық қабылдағыштарды, жылыту құралдарының қосымша секцияларын және бітеуіш арматураларын пайдалануға, қосуға және орнатуға, сондай-ақ пайдаланудың қауіпсіздік талаптары мен санитарды-гигиеналық нормативтеріне сәйкес келмейтін тұрмыстық құралдар мен жабдықтарды қосуға және пайдалануға;

-энергияны есептеудің сұлбасын бұзуға;

- жылыту жүйесіне арналмаған жылу тасымалдауышты пайдалануға тыйым салынады (жылыту жүйесі мен құралынан суды ағызу).


 1. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Пәтерлерде электр желілері, электр жабдықтарын пайдалану мен техникалық жағдайына, сондай-ақ энергияны пайдалану кезінде техникалық қауіпсіздік Тұтынушыға жүктеледі.

6.2. Тұтынушы өзінің пәтерінде орналасқан есептеу құралының сақталуы мен бүтіндігіне жауап береді. Есептеу құралын Тұтынушы (пәтер иесі) басқыш алаңында орнату кезінде сақталуы мен бүтіндігіне Тұтынушы және ПИК жауапкершілік жүктеледі.

6.3. Тұрғын үй орынжайының (пәтерінің) меншік иесі болып табылатын Тұтынушы үшінші тұлғаға пайдалануға мүлікті беру бойынша жалға алу шарты және басқа да келісімдер жасаған жағдайда тұтынылған энергияға төлем төлеу бойынша жауапкершілік орынжайдың меншік иесіне, егер жалға алу шарты және басқа да құжаттармен белгіленген жағдайда жауап жүктеледі.

6.4. ЭЖҰ Тұтынушы, кондоминиум объектілерін басқару органын (ПИК, қызмет көрсету ұйым) жылыту маусымына дайындық бойынша іс-шараларды тиісті түрде орындамаған жағдайда ұсынылған энергия сапасына жауапкершілік жүктеледі.

6.5. Нормативті-техникалық құжаттама талаптарының сапасы бойынша сәйкес келмейтін, Тұтынушыға энергияны берген жағдайда ЭЖҰ энергия құнына қайта есептеу жүргізеді.

6.6. Төлемді қайта есептеуге себеп болатын барлық өзгерістер жазбаша өтінішті Тұтынушы берген уақыттан бастап жүзеге асырылады.

6.7. Шартқа сәйкес тұтынылатын энергия төлем талаптарын Тұтынушы бұзған жағдайда ЭЖҰ Тұтынушыға әрбір мерзімі өткен күнге төленбегеден сомадан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен қайта қаржыландырудың 1,5-еселік ставкідегі мөлшерде талап етуге құқылы.

6.8. Энергиямен жабдықтаушы ұйым электр энергетика объектілеріндегі технологиялық апаттар, ЭЖҰ желілеріндегі апатты жоюдан туындаған энергияны жібермегені үшін Тұтынушы алдында материалды жауап бермейді. 1. Форс-мажор

7.1. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының әсерінен болатын қандай да бір Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына және ішнара орындалмауына жауаптан босатылады. Бұндай жағдайларға: өрт, су басу, жер қозғалысы, найзағай түсу, мұз қату және басқа да табиғи апаттар, соғыс, қандай бір сипаттағы әскери іс-қимылдар, экспорттар мен импорттар немесе Тараптар міндетемелеріне жатпайтын басқа да жағдайлар болып табылады. Орындалу мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін мерзімге байланысты жылжытылып отырады.

7.2.Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындай алмайтын Тараптар, міндеттемелерін орындауға кедергі келтірген жағдай туралы дереу басқа Тарапқа хабарлауы тиіс.8. Бұзу туралы актілер

8.1. Энергияны пайдалану кезінде Тұтынушының жіберген бұзушылығы ЭЖҰ және (немесе) ЭБҰ өкілдері және Тұтынушымен екі жақты акті, екі данадан ресімделіп, бірі Тұтынушыға беріледі. Акт Тұтынушы қол қоюдан бас тарқан жағдайда, бірақ ЭЖҰ және (немесе) ЭБҰ өкілдері, кодоминимум объектілерін басқару органының (ПИК; қызмет көрсетуші ұйым) үш адамнан кем болмайтын құрамда комиссия ресімдеген жағдайда жарамды болып есептеледі.

8.2. Шарттың 8.1. т. қарастырылған тәртіпте құрылған акті көрсетілген міндеттемелерді ресми құжат болып табылады.


 1. Дауларды шешу тәртібі

  1. Тараптар арасында туындаған түсініспеушіліктер мен даулар келіссөздер арқылы шешіледі.

  2. Егер Тараптар өзара келісімге келмеген жағдайда даулар Шарттың орындалу орны – Астана қаласы бойынша сот тәртібінде шешіледі. Қолданылатын құқық – Қазақстан Республикасының құқығы.

 2. Басқа да талаптар

10.1. Осы Шарт барлық тұтынушылар үшін бірдей талаптары бар көпшілікке арналған болып табылады.

10.2. Электрмен жабдықтау бойынша шарт 2013 жылғы 01 қаңтардан, жылумен жабдықтау бойынша 2013 жылғы 01 қапаннан бастап күшіне енеді және белгісіз мерзімге дейін жасалған болып есептеледі.

10.3. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде, әрбір Тарап үшін бір-бірден берілетін екі данада жасалды.

10.4. Шартпен қарастырылмаған барлық мәселелер Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актісімен реттеледі.

10.5. Шартқа қоса берілетін барлық қосымшалар (жеке куәлік, ЖСН, тұрғын үй орынжайға, пәтерге берілетін құқығын белгілеуші құжаттар көшірмесі) оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11. Тараптар деректемелері және қолдары
Энергиямен жабдықтаушы ұйым:
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС

010000, Астана қаласы, Отырар көшесі, 5


СТН 620200307047

БСН 070740004624

ЖСК

БСК


«________________» АҚ
тел. __________________
Директор

______________________Д. ТокубаеваТұтынушы:
_________________________________
_________________________________

Мекенжайы:___________________________

_________________________________

_________________________________

Жеке куәлігі №_________

«___»______________________жыл

ЖСН _____________________________

__________________________________
____________________ ___________________

(қолы) (Аты-жөні)

______________________

Договор №___________________

энергоснабжения для бытового потребителя

г. Астана «___»_______20____ г.


ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице директора Токубаевой Д.Х., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Гр._______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель», являющийся собственником квартиры по адресу: г. Астана, ул.____________________д.____, кв.№_____, на основании договора купли-продажи (мены, дарения и пр.) №_____________от «__»_________года, общая площадь ____________ кв. м., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор энергоснабжения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.Понятия, используемые в Договоре

1.1. В настоящем Договоре используются следующие понятия:

1) энергоснабжающая организация (сокращ. - ЭСО) - ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» (ТОО «АЭСК»);

2) бытовой потребитель - физическое лицо, использующее электрическую и (или) тепловую энергию в бытовых целях;

3) граница балансовой принадлежности тепловой сети - точка раздела тепловой сети между ЭСО и (или) ЭПО и Потребителем, определяемая по балансовой принадлежности сети или договором;

4) прибор учета (расчетный прибор учета) – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической и (или) тепловой энергии, разрешенное к применению согласно Реестру Госстандарта Республики Казахстан, имеющее пломбы государственной поверки, ЭСО и (или) энергопередающей организации (сокращ. – ЭПО);

5) поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых государственной метрологической службой или другими аккредитованными юридическими лицами с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным метрологическим требованиям;

6) платежный документ - платежное требование, платежное поручение, на основании которого перечисляются денежные средства на расчетный счет ЭСО, а также счет-извещение, по которому производится оплата наличными;

7) расчетный период – календарный месяц, за который производится расчет количества потребленной электрической и (или) тепловой энергии;

8) регулирующий орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках;

9) бытовое потребление энергии – использование Потребителем для бытовых нужд подаваемой ЭСО через присоединенные сети электрической и (или) тепловой энергии в личных целях (на обогрев и электрическое освещение жилого помещения, квартиры, подогрев воды, подключение и эксплуатация электрических и водонагревательных приборов и т.п.), не связанных с осуществлением предпринимательской и иной деятельности, направленной на получение дохода;

10) энергия – электрическая и (или) тепловая энергия.


2. Предмет Договора

2.1. На условиях настоящего Договора ЭСО обязуется подавать Потребителю через присоединенные сети энергию, а Потребитель обязуется своевременно оплатить потребленную им энергию.

2.2. Договор заключается с Потребителем при наличии у него необходимого оборудования, присоединенного к сетям кондоминиума (многоквартирного жилого дома) и приборов учета.

2.3. Граница эксплуатационной ответственности (ответственность за содержание и сохранность сетей) между Потребителем и ЭСО (ЭПО) определяется балансовой принадлежностью сетей.
3. Условия и порядок оплаты

3.1. Цена за поставленную энергию, услуги устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3.2. Оплата производится Потребителем в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным:

3.2.1. По электрической энергии – за фактически полученное количество энергии, с учетом расходов на общедомовые нужды (дворовое, подъездное освещение, лифты и т.д.). Сумма расходов на общедомовые нужды устанавливается пропорционально занимаемой площади, если иное не предусмотрено соглашением собственников.

При обнаружении у Потребителя изменения схемы включения прибора учета, его повреждения, срыва пломб, искусственного торможения диска и других нарушений или, если Потребитель в целях хищения электроэнергии оборудовал скрытую проводку или установил приспособление, искажающее показания приборов учета, обнаружить которые представителю ЭСО и (или) ЭПО при предыдущих посещениях не представлялась возможным, Потребителю делается в установленном порядке перерасчет за пользование электроэнергией с момента проведения последней проверки, но не выше срока исковой давности. Перерасчет производится:

- по мощности осветительных токоприемников и числу часов их использования;

- при наличии у Потребителя штепсельных розеток (независимо от количества) – из расчета использования одной розетки мощностью 600 Вт 24 часа в сутки, в при обнаружении нагревательных приборов или другого электрооборудования мощностью более 600 Вт – по фактической мощности находящегося в пользовании Потребителя электрооборудования из расчета использования его 24 часа в сутки.

3.2.2. По тепловой энергии – за количество энергии, необходимое для обеспечения в помещении установленных параметров воздуха и подогрева воды.

При временном отсутствии приборов учета тепловой энергии плата определяется расчетным путем:

- по размеру занимаемой площади жилого помещения за услуги отопления;

- по количеству фактически проживающих лиц в жилом помещении за услуги по горячему водоснабжению.

3.3. В случае образования просроченной задолженности за потребленную энергию, суммы оплачиваемые Потребителем, ЭСО направляет в следующей очередности: погашение пени, штрафов (при их начислении), судебных расходов, платы за подключение, расходов на общедомовые нужды, суммы задолженности.

3.4. В случае, если по истечении срока оплаты за потребленную энергию, установленного п. 3.2. Договора, у Потребителя по одному из видов энергии имеется долг, а по другому переплата, ЭСО зачитывает сумму переплаты в счет погашения суммы долга по соответствующему виду энергии без дополнительного согласия Потребителя.
4. Учет отпуска и потребления 

4.1. Количество отпущенной и потребленной энергии определяется по показаниям приборов учета, прошедших предусмотренную законодательством Республики Казахстан регистрацию и установленных в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.2. Определение количества потребленной Потребителем энергии осуществляется по прибору учета, принятому ЭСО на коммерческий учет на основании заявления Потребителя с даты оформления и подписания с Потребителем соответствующего акта ЭСО (ЭПО, водохозяйственной организации) в установленном порядке.

4.3. Снятие показаний приборов учета осуществляется ЭСО и (или) ЭПО. Допускается самообслуживание путем передачи Потребителем информации о фактических показаниях приборов учета в ЭСО по телефонной связи или интернет. В случае временного нарушения учета не по вине Потребителя, а также при невозможности снятия показаний приборов учета и, если при этом Потребитель сам не предоставит в ЭСО сведения о количестве израсходованной им энергии, расчет за электрическую энергию и тепловую энергию на горячее водоснабжение производится по среднесуточному расходу предыдущего расчетного периода.5. Права и обязанности Сторон

5.1. ЭСО имеет право:

5.1.1. Получать от Потребителя своевременно и в полном объеме оплату за предоставленную энергию и услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.

5.1.2. По заявлению Потребителя применять дифференцированные тарифы на электрическую энергию по зонам суток, рассчитанные в соответствии с нормативными правовыми актами, при наличии у Потребителя прибора многоставочного учета электрической энергии.

5.1.3. Осуществлять контроль потребления и оплаты энергии Потребителем.

5.1.4. В одностороннем порядке приостановить исполнение Договора путем прекращения полностью или частично подачи любого из видов энергии при условии предупреждения Потребителя не менее чем за один месяц в следующих случаях:

1) нарушения условий оплаты в сроки, установленные Договором;

2) нарушения установленного Договором режима энергопотребления;

3) невозможности снятия показаний приборов учета, находящихся в квартире (помещении), в течение двух расчетных периодов, если при этом Потребитель сам не передаст сведения о количестве израсходованной им энергии.

В указанных случаях ЭСО не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Потребителю при прекращении (ограничении) энергоснабжения.

5.1.5. Незамедлительно прекратить полностью подачу Потребителю электрической энергии в случаях:

1) самовольного присоединения к системе (сетям) энергоснабжения;

2) присоединения приемников электроэнергии помимо приборов учета;

3) при потреблении мощности, превышающей технические возможности внутридомовой сети, либо потребления электрической энергии сверх разрешенной мощности;

4) иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5.1.6. Предупреждение Потребителя о предстоящем прекращении (ограничении) подачи энергии может производиться одним из следующих способов:

- путем направления (вручения) письменного уведомления;

- телефонограммой;

- путем объявления в информационной части платежного документа.

5.1.7. Незамедлительно прекратить подачу энергии в случае возникновения аварийной ситуации с последующим уведомлением Потребителя.

5.1.8. Если Потребитель был неоднократно (более одного раза) отключен в установленном порядке за неоплату использованной им энергии, то подключение его производится после погашения долга и возмещения платы за подключение.

5.1.9. Предъявлять платежи за поставленную энергию и услуги в составе единой платежной квитанции единого расчетного центра в городе Астане.

5.2. ЭСО обязуется:

5.2.1. Предоставлять Потребителю энергию установленного качества и в необходимом количестве в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.2.2. Извещать Потребителя через средства массовой информации либо иным способом об изменении цен и тарифов на энергию и услуги не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения его в действие.

5.2.3. Выставлять ежемесячно платежный документ на оплату за поставленные энергию и услуги.5.3. ЭСО запрещается:

- отказывать в предоставлении услуги или ограничивать Потребителя в получении услуги по причинам невыполнения требований другими потребителями;

- взимать с Потребителя дополнительную оплату за энергию, отпущенную с повышенными параметрами против договорных;

- требовать от Потребителя ежемесячной оплаты без выставления на них платежного документа.5.4. Потребитель имеет право:

5.4.1. Получать энергию, услуги установленного качества и в необходимом количестве при условии своевременной оплаты.

5.4.2. Получать информацию о порядке установления цен, тарифов на энергию, услуги регулирующего органа.

5.4.3. Не производить оплату за полученные энергию, услуги без выставления ему счета (платежного документа).

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом ЭСО и полной оплаты использованной энергии и услуг.

5.4.5. При наличии приборов многоставочного учета обратиться в ЭСО с заявкой на установление дифференцированных тарифов по зонам суток.

5.4.6. Подавать заявления в ЭСО.

5.4.7. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Казахстан.5.5. Потребитель обязуется:

5.5.1. Производить своевременно и в полном размере оплату за предоставленные энергию, услуги, неустойку в порядке и на условиях Договора.

5.5.2. Соблюдать установленный режим энергопотребления и требования техники безопасности при использовании энергии.

5.5.3. Обеспечивать доступ представителей ЭСО и (или) ЭПО к приборам учета для осмотра, снятия показаний, контроля технического состояния и безопасности эксплуатируемых сетей, приборов, оборудования.

5.5.4. Иметь приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ).

5.5.5. Немедленно уведомить ЭСО о случаях неисправности расчетных приборов учета, срыве и повреждении пломб и т.д.

5.5.6. Производить возмещение расходов Энергоснабжающей организации за подключение согласно п. 5.1.8. Договора на основании выписанного платежного документа в течение 10 календарных дней со дня получения счета.

5.5.7. При выезде из квартиры более чем на один месяц или отчуждении квартиры произвести расчет за использованную энергию по день выезда или отчуждения.

5.5.8. В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан обеспечить выполнение мер по энергосбережению в индивидуальных квартирах (помещениях) и через орган управления объектом кондоминиума в общем имуществе (термомодернизация, использование энергосберегающих материалов, установка общедомовых приборов учета и т.д.) путем участия в расходах по содержанию общего имущества, в случае отсутствия органа управления объектом кондоминиума обязанность возлагается на Потребителей - всех жильцов дома.

5.6. Потребителю запрещается:

- переоборудовать внутриквартирные сети, инженерное оборудование и устройства без согласования с ЭСО;

- устанавливать, подключать и использовать без согласования с ЭСО электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой сети, трехфазные приемники, дополнительные секции приборов отопления, регулирующую и запорную арматуру, а также подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам;

- нарушать имеющиеся схемы учета энергии;

- использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (слив воды из системы и приборов отопления).
6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электропроводки, электрического оборудования в квартирах, а также за технику безопасности при пользовании энергии возлагается на Потребителя.

6.2. Потребитель несет ответственность за сохранность и целостность прибора учета, установленного в его квартире. При установке прибора учета Потребителя (владельца квартиры) на лестничной площадке, ответственность за его сохранность и целостность несет Потребитель или КСК, в ведении которого находится дом.

6.3. В случае заключения Потребителем, являющимся собственником жилого помещения (квартиры), договора аренды или иной сделки по передаче этого имущества в пользование третьему лицу, ответственность по оплате за потребленную энергию несет собственник помещения, если договором аренды и др. не установлено иное.

6.4. ЭСО не несет ответственности за качество предоставляемой энергии при условии ненадлежащего выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону Потребителем, органом управления объектом кондоминиума (КСК, обслуживающие организации).

6.5. В случае подачи Потребителю энергии, не соответствующей по качеству требованиям нормативно-технической документации, ЭСО производит перерасчет стоимости энергии в соответствии с ее фактическим потреблением.

6.6. Все изменения, приведшие к перерасчету оплаты, осуществляются с момента подачи Потребителем письменного заявления.

6.7. В случае нарушения Потребителем условий оплаты потребленной энергии в соответствии с Договором, ЭСО вправе предъявить Потребителю неустойку в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан, от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

6.8. ЭСО не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск энергии, вызванный ликвидацией аварии в сетях ЭПО, технологических аварий на объектах электроэнергетики.
7. Форс-мажор

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, землетрясения, гроза, обледенение и другие стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, или другие независящие от Сторон обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении и прекращении обстоятельств обязана немедленно извещать другую Сторону.
8. Акты о нарушениях

8.1. Нарушения, допущенные Потребителем при использовании энергии, оформляются двусторонним актом представителей ЭСО и (или) ЭПО и Потребителя в двух экземплярах, один из которых вручается Потребителю. Акт считается действительным и при отказе Потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией из представителей ЭСО и (или) ЭПО, органа управления объектом кондоминиума (КСК, обслуживающая организация) в составе не менее трех человек.

8.2. Акт, составленный в порядке, предусмотренном п. 8.1. Договора, является официальным документом, подтверждающим указанные в нем обстоятельства.
9. Порядок разрешения споров


  1. 9.1. Споры и разногласия, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

  2. 9.2. Если Стороны не придут к взаимному согласию, споры решаются в судебном порядке по месту исполнения Договора – в г. Астана. Применимое право – право Республики Казахстан.10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор является публичным, содержит равные условия для всех потребителей.

10.2. Договор вступает в силу по электроснабжению с 01 января 2013 года, по теплоснабжению с 01 февраля 2013 года и считается заключенным на неопределенный срок.

10.3. Договор составлен на государственном и русском языках в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

10.4. Все, что не предусмотрено Договором,
регулируется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

10.5. Все приложения к Договору (копии удостоверения личности, ИИН, правоустанавливающих документов на жилое помещение, квартиры) составляют его неотъемлемую часть.


11. Реквизиты и подписи Cторон
Энергоснабжающая организация:

ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»

010000, г.Астана, ул.Отырар, 5

РНН 620200307047

БИН 070740004624

ИИК


БИК

АО «________________»


тел. __________________
Директор

______________________Д. ТокубаеваПотребитель:
_________________________________
_________________________________

Адрес:___________________________

_________________________________

_________________________________

Удостоверение личности №_________

от «___»______________________года

ИИН _____________________________

__________________________________
____________________ ___________________

(подпись) (ФИО)

______________________


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет