Тест 11 сынып Атомдық физикаДата14.06.2018
өлшемі98.52 Kb.
#74867

Тест 11 сынып

Атомдық физика

1-нұсқа

1. Радиоактивті элементтің активтілігі 8 күнде 4 есе азайса, ыдырау периоды қалай болады?

A)8 күн.


B)4 күн.

C)2 күн.

D)1 күн.

E)6 күн.


2. Термоядролық реакцияның көрсетіңіз

A)Протонның нейтронға айналу реакциясы.

B)Нейтронның протонға айналу реакциясы.

C)Сутегі ядроларының жылу бөлу арқылы бірігу реакциясы.

D)Уран ядроларының жылу бөлу арқылы ыдырау реакциясы.

E)Жауаптар арасында дұрыс жоқ.

3. Ядроның байланыс энергиясы қай формуламен анықталады?

A)E=(Zmp+(A-Z)mn+Mяд2.

B) E=(Zp+Amn-Mяд2.

C) E=(Zmp+(A-Z)mn-Mяд2.

D) E=(Amp-Mяд2.

E) E=(Amp+Mяд2.

4. Тізбекті реакция дегеніміз не?

A)Ядро синтезінің реакциясы.

B)Ядроның бөліну реакциясы.

C) реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.

D)Заттың ядросының изотоптары пайда болатын реакция.

E)Жауаптар арасында дұрыс жоқ.

5. Қандай қондырғы реактор деп аталады?

A)Ядролық энергия электр энергиясына түрлендіретін қондырғы.

B)Ядролардың бөліну реакциясы басқарылуы жүзеге асырылатын қондырғы.

C)Ядро синтезі болатын қондырғы.

D)Ядроның тез ыдырауы болатың қондырғы

E)Жауаптар арасында дұрысы жоқ.

6. Гамма -квант ядромен соқтығысында қос электрон –позитрон пайда болды. Магнит өрісінде орналасқан Вильсон камерасында суретке түсірілген бөлшектердің ізі қай суретте көрсетілген?

A)1-суретте.

B)2-суретте.

C)3- суретте.

D)4-суретте.

E)5-суретте.

7. Төменде көрсетілген термоядролық реакцияның нәтижесінде пайда болған Х- бөлшектерін атаңыз. 1Н2+1Н3 2Не4+Х.

A)Протондар.

B)Электрондар.

C)Нейтрондар.

D)ά- Бөлшектер.

E)Позитрондар.

8. Атом жұтатын фотонның энергиясы Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өткен кезде қандай мәнге ие болады?

A)Е0.

B)Е1.

C)Е01.

D)Е10.

E)Е10.

9. Атом шығаратын фотоның жиілігі Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өту кезінде неге тең?

A)

B)

C)

D)

E)

10.Атом массасының атом ядросының массасына қатынасы қаншаға тең?

A)4000.


B)2000.

C)1.


D)1/2000.

E)1/1000.

11. Төменде келтірілген ядролық сәуле шығаруларды тіркейтін прибордың қайсысында зарядталған жылдам бөлшектің өтуі газда электр тогы импульсін тудырады?

A)Гейгер санағышы.

B)Вильсон камерасы.

C)Көпіршікті камера.

D)Қалың қабатты фото эмульсия.

E) Синтилляциялық санағыш.

12. Ядролық реакцияның екінші өнімін көрсетіңіз:

147N+10n  146C+?

A)n.


B)p.

C)e-.

D)γ.

E)Не.


13. Бета-сәуле шығару дегеніміз не?

A)Электрондар ағыны.

B) Протондар ағыны .

C)Гелий атомдары ядроларының ағыны.

D)Атом ядролары шығыратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

E)Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

14. Альфа-сәуле шығару дегеніміз не?

A)Электрондар ағыны.

B) Протондар ағыны .

C)Гелий атомдары ядроларының ағыны.

D)Атом ядролары шығыратын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

E)Заттағы жылдам электрондарды тежеу кезінде шығарылатын электромагниттік сәуле шығару кванттарының ағыны.

15. Атомның энергетикалық деңгейлерінде ең жоғары жиіліктегі фотоның сәуле шығаруы қандай санмен көрсетілген?

A)1.


B)2. C)3.

D)4. E)5.

16. Реттік номері Z элементінің ядросы ά- ыдыраудан кейінгі Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай болады?

A) Z +2


B) Z -2.

C) Z-4.


D Z-1.

E) Z+3.


17. 8О17 оттегі изотобының ядросында қанша протон Z және қанша нейтрон N бар?

A) Z =8, N = 17.

B) Z =8 N = 9.

C) Z =17, N = 8.

D Z = 9, N = 8.

E) Z = 6, N =11.

18. Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа- ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

19 Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны бетта- ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

20. Резерфордқа атом ядросы моделін жасау үшін қандай тәжірибе негіз болды?

A)Ядролық реакциялар.

B)Метал фольгадан альфа бөлшектерінің шашырауы.

C)Атомдарының сәуле шығару спектрі байқау.

D)Сынап буынан кідіртуші потенциалдың көмегімен зарядтың вольт амперлік сипаттамасын зерттеу тәжірибелері.

E)Химиялық реакциялар.

21. Оттегінің 178О изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 8, N= 17.

B) Z= 8, N= 9.

C) Z= 17 N= 8.

D) Z= 8, N= 8.

E) Z= 8, N= 7.

22. Уранның 29325 U изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 235, N= 92.

B) Z= 92, N=92.

C) Z= 92 N= 143.

D) Z= 143, N= 92.

E) Z= 92, N=43.

23. Сутегінің 31 Н изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 1, N= 3.

B) Z= 3, N=1.

C) Z= 1 N= 1.

D) Z= 1, N= 2.

E) Z= 2, N= 1.

24. Реттік номер Z элементтің ядросы альфа - ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z+2.


B) Z-2.

C) Z-4.


D) Z-1.

E) Z+3.


25. Реттік номері Z элементінің ядросы бета ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z+2.


B) Z-2.

C) Z+1.


D) Z-1.

E) Z-3.


26. Реттік номер Z элементінің ядросы позитрондық β- ыдырауға ұшырағанда алынатын элементінің Менделеев таблицасында реттік номері қандай?

A) Z+2.


B)Z-2

C)Z+1


D)Z-1

E)Z.


27. Аталған 3 шығару сәуле типтерінің –а-,в-, у- сәуле шығаруының қайсысы магниттік және электр өрістерінде ауытқымайды?

A)γ - сәуле шығару.

B)в- сәулесін шығару

C)а- сәулесін шығару

D)Үшеуі де ауытқымайды

E)Үшеуі де ауытқиды

28. Радиоактивтілік құбылысын ашқан


 1. Беккерель

 2. Кюрилер

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

29. Атомның кекстік моделін жасаған-

 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

30. Суретте атомның энергетикалық деңгейінің диаграммасы көрсетілген. Ең аз жиіліктегі фотонның шығарылуына сәйкес өту қандай цифрлы стрелкамен белгіленген?

A)1.


B)2.

C)3.


D4.

E)5.2-нұсқа


1. Атомның ядросында 6 протон мен 8 нейтрон бар нейтраль атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?

A)2


B)6

C)8


D)14

E)4


2. Атомдық ядросында 3 протон мен 4 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон бар?

A)1


B)3

C)4


D)7

E)6


3. Атомдық ядросында 16 протон мен 15 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон болады?

A)1


B)15

C)16


D)31

E)21


4. Ядролық сәулелерді тіркейтін құралдардың қайсысында зарядталған бөлшектердің пайда болуы жасырын кескіннің пайда болуын туғызады?

A)Гейгер санағышы.

B) Вильсон камерасы.

C)Көпіршікті камера.

D)Қалың қабатты фото эмульсия.

E) Синтилляциялық санағыш.

5. Атом радиусі атом ядросының радиусінен қанша есе үлкен?

A)10.


B)102.

C)103.

D)105.

E)104.

6. Төменде келтірілген ядролық сәуле шығаруларды тіркейтін приборлардың қайсысында зарядталған жылдам бөлшектің өтуі газда сұйық тамшылардан тұратын із қалдырады?

A)Гейгер санағышы.

B)Вильсон камерасы.

C)Көпіршікті камера.

D)Қалың қабатты фото эмульсия.

E) Синтилляциялық санағыш.

7. Ядролық реакцияның екінші өнімін көрсетіңіз: 147N+10n  146C+?

A)n.


B)p.

C)e-

D)e

E)Не.


8. Суретте атомның энергетикалық деңгейлерінің диаграммасы көрсетілген. Ең аз жиіліктегі фотонның жұтылуы арқылы өту қандай цифрлы стрелкамен белгіленген?

A)1.


B)2.

C)3.


D)4.

E)5.
9. Аталған сәуле шығарулардың үш типінің –а-,в-, у- сәуле шығаруының қайсысы басқаларына қандай магниттік және электрлік өрістерде көбірек ауытқиды?

A)α- сәуле шығару

B)в- сәуле шығару

C)у- сәуле шығару

D)Үшеуі де бірдей ауытқиды.

E)Үшеуі де ауытқымайды.

10. Атомның энергетикалық деңгейлерінде ең жоғары жиіліктегі фотонның сәуле жұтуы қандай санмен көрсетілген?A)1.


B)2.

C)3.


D)4.

E)5.


11.. Сутегінің 21 Н изотобының ядросында қанша Z протон мен қанша N нейтрон бар?

A) Z= 1, N= 3.

B) Z= 3, N=1.

C) Z= 1 N= 1.

D) Z= 1, N= 2.

E) Z= 2, N= 1.

12. . 8О16 оттегі изотобының ядросында қанша протон Z және қанша нейтрон N бар?

A) Z =8, N = 17.

B) Z =8 N = 8.

C) Z =17, N = 8.

D Z = 9, N = 8.

E) Z = 6, N =11.

13. Менделеев кестесіндегі атомдардың химиялық элементтерінің орны альфа-ыдыраудан кейін қалай өзгереді?

A)Бір орынға солға жылжиды.

B)Екі орынға солға жылжиды.

C)Бір орынға оңға жылжиды.

D)Екі орынға оңға жылжиды.

E)Өзгермейді.

14. Ядроның байланыс энергиясы қай формуламен анықталады?

A) E=(Amp+Mяд2.

B) E=(Zmp+(A-Z)mn-Mяд2.

C) E=(Zp+Amn-Mяд2.

D) E=(Amp-Mяд2.

E) E=(Zmp+(A-Z)mn+Mяд2.

15. Атомдық ядросында 8 протон мен 9 нейтрон бар нейтраль атомның электрондық қабықшасында неше электрон бар?

A)2


B) 8

C)7


D)14

E)4


16. Атомдық ядросында 16 протон мен 17 нейтрон бар бейтарап атомның электрондық қабықшасында қанша электрон бар?

A)15


B)16

C)17


D)18

E)19


17. Радиоактивті элементтің активтік 8 күнде 2 есе азайса, ыдырау периоды қалай болады?

A)8 күн.


B)4 күн.

C)2 күн.

D)1 күн. E)6 күн.

18. Термоядролық реакцияның көрсетіңіз

A) Уран ядроларының жылу бөлу арқылы ыдырау реакциясы.

B) Сутегі ядроларының жылу бөлу арқылы бірігу реакциясы.

C) Нейтронның протонға айналу реакциясы.

D) Протонның нейтронға айналу реакциясы.

E)Жауаптар арасында дұрыс жоқ.

19. Реттік номер Z элементтің ядросы альфа - ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z-2.

B) Z+2.


C) Z-1.

D) Z-4.


E) Z+3.

20. Реттік номері Z элементінің ядросы бета ыдырауға ұшырағанда алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номер қандай?

A) Z-3.

B) Z-2.


C) Z-1.

D) Z+1.


E) Z+2.

21. Реттік номер Z элементінің ядросы гамма квантты шығаруы нәтижесінде алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай?

A) Z-1..

B) Z


C) Z-2

D) Z+1..


E) Z+2.

22. Төменде көрсетілген термоядролық реакцияның нәтижесінде пайда болған Х- бөлшектерін атаңыз. 1Н2+1Н3 2Не4+Х.

A) ά- Бөлшектер.

B) Позитрондар.

C)Нейтрондар.

D) Протондар.

E) Электрондар.

23. Атом жұтатын фотонның энергиясы Е0 энергиялы негізгі күйден Е1 энергиялы қозған күйге өткен кезде қандай мәнге ие болады?

A) Е0.

B) Е10.

C) Е10.

D) Е01.

E). Е1

24. Нейтрон бөлшегін ашқан кім? 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

25. Атомның планетарлық моделін жасаған-

 1. Чарльз

 2. Чедвиг

 3. Резерфорд

 4. Томсон

 5. Ньютон

26. Аталған 3 шығару сәуле типтерінің –а-,в-, у- сәуле шығаруының қайсысында ену қабілеті аз?

A)α- сәуле шығару

B)β- сәуле шығару

C)γ- сәуле шығару

D)Барлығы бірдей

E)Өлшеуінде де мұндай қабілеттілік жоқ.

27. Реттік номер Z элементінің ядросы гамма квантты шығаруы нәтижесінде алынатын элементтің Менделеев таблицасындағы реттік номері қандай?

A) Z-2.


B) Z+1.

C) Z-1.


D) Z.

E) Z+2.


28. - бөлшегінің массасы неге тең?

А. m = 6,67*10-27кг

В. m = 9.1* 10-31кг

С. m = 1.37*10-27кг

D. m = 26.8*10-27кг

Е. m = 36,4-27кг.  1. Торийдің 90Тһ232 радиоактивті изотобы х элементінің тұрақты изотобына айналғанда алты - ыдырауы, төрт - ыдырауды басынан кешіреді. Бұл изотоптың заряды мен массалық саны неге тең?

А. Z=78. А=208.

В. Z=74,А=208.

С. Z=82.А=208.


 1. Z=78. А=212.

 2. Z=76. A=210.

30. Төмендегі ядролық реакцияның екінші затын (өнімін) табыңыз.

37Li + 11Н -- 24Не+?

А. n.


В. р.

С. е.


D. .

Е. 24Не.
Каталог: metodica.files


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет