«Территорияны ұйымдастыру» модульдік білім беру бағдарламасының мазмұныбет1/4
Дата13.10.2018
өлшемі0.52 Mb.
#86462
  1   2   3   4
«Территорияны ұйымдастыру» модульдік білім беру бағдарламасының мазмұны
Компонент атауы

Бет

І.

Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

3

1.

Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері

3

2.

Модульдік білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы

3

3.

3.1


3.2

3.3


3.4

Біліктілік сипаттамасы

Кәсіби іс-әрекет салалары

Кәсіби объектісі

Кәсіби іс-әрекет мәні

Кәсіби біліктіліктің бағыттары


4


4.

Мамандардың жұмысқа орналасу мүмкіншіліктері

5

ІІ.

Оқу нәтижелері және негізгі құзыреттіліктері

5

ІІІ.

2017-2021 жж арналған академиялық күнтізбе

9

IV.

2017-2021 жж арналған жұмыс оқу жоспары

10

V.

Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

12

VI.

Модульдердің формулярлары

13


І. Модульдік білім беру бағдарламасының паспорты

1. Модульдік білім беру бағдарламасының мақсаты мен міндеттері

5В090300 - "Жерге орналастыру " мамандығы бойынша -«Территорияны ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы жұмыс берушілердің сұранысы бойынша құрылды.

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты:

- жер ресурстарын басқару, жерге орналастыру жер қатынастарын жетілдіру, саласында терең теориялық білім беру және тәжірибелік машықтар қалыптастыру;

- патриоттық сананы тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығын, өзге мәдениетке, салт-дәстүрге деген құрметті қалыптастыру;

- түлектердің жалпы адамдық және әлеуметтік-тұрғыдан құндылықтарын қалыптастыру;

- экологиялық, физикалық, этикалық, құқықтық мәдениеттерді және ойлау мәдениетін қалыптастыру;

- бакалаврдың тілдік дайындығы;

- кәсіби пәндерді меңгеруге қажетті жер ресурстарын басқарудың негізгі білімдерін қалыптастыру;

- кәсіби іс-әрекетінде қолдануға қажет теориялық және тәжірибелік білімді, машықтар мен дағдыларды қалыптастыру.

Бағдарламаның түпкі мақсаты - «Территорияны ұйымдастыру» жөніндегі дайындық бағытын жекелей және кәсіби іске қабілетті ескере отырып, жұмыс берушілердің талаптарын қанағаттандыратын, өзіндік білімді қалыптастыруды мүмкіндігінше болашаққа айқын бағдарлауды болжайды.
2. Модульдік білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы

«Территорияны ұйымдастыру» білім беру бағдарламасы Ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіптік стандарттарына сәйкес жасалған, Дублин дескрипторлары және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген. Білім беру бағдарламасы пәндерді оқытудың модульдік жүйесінің негізінде жобаланған және 11 модульден тұрады.

«Территорияны ұйымдастыру» білім беру бағдарламасының құрамына теориялық білім беру (129 кредит) және тәжірибелік білім беру (17) кіреді. Теориялық оқыту үш цикл бойынша пәндерді меңгеруді көздейді. Олар: жалпы білім беру пәндер (ЖББП), базалық пәндер (БП) және кәсіптендіру пәндері (КП).

Жалпы білім беру пәндері циклы 7 міндетті пәндер компонентін қамтиды, ол жалпы көлемде 21 кредитті қамтиды және таңдау бойынша 7 кредит көлемінде 4 пәнді қамтиды. Жалпы білім беру пәндері циклінің мақсаты-қоғамның әлеуметтік-экономикалық заңының, Қазақстан тарихының, заманауи ақпараттар технологиясының, мемлекеттік тілдің, ұлтаралық қатынас құралы ретінде орыс пен шетел тілінің негізінде әлеуметтік-гуманитарлық білім беру.

Базалық пәндер циклінің көлемі – 69 кредит, оның 20-сы міндетті, ал 49 -таңдау бойынша пәндерге берілген. Базалық пәндер циклінің мақсаты- кәсіби білімнің негізі болып табылатын, жаратылыстану және ғылыми, жалпы техникалық және экономикалық тұрғыдағы базалық білім беру.

Кәсіптендіру пәндері циклінің көлемі 32 кредиттен тұрады, оның міндетті пәндері 5 кредиттен, таңдау бойынша жүретін пәндері 27 кредиттен тұрады. Кәсіптендіру пәндері циклінің мақсаты- жерге орналастыру, территорияны ұйымдастыру, жер қатынастары мен жер ресурстарын басқару аясында кәсіби білім беру және тәжірибелік машықтарды қалыптастыру.3. Біліктілік сипаттамасы:

3.1 Кәсіби іс-әрекет салалары: Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару, тиімді пайдалану мен

қорғаудағы жер қатынастары; жерді пайдалану; жерді пайдалануды болжау, жобалау және жоспарлау; жерді тиімді

пайдалану және қорғау.

3.2 Кәсіби объектісі: санат бойынша бөлінуіне, мақсатты пайдалану және меншік иелігіне қарамастан Республиканың барлық жер ресурстары, жерді иелену мен жерді қолданудың барлық түрлері;оның ішінде қалалар,кенттер мен ауылды мекен жайлардың аумағындағы әкімшілік жерді пайдалану мен жер аумақтары.

3.3 Кәсіби іс-әрекет мәні: жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар; жер ресурстарының топографиялық түсірістері мен оларды картографиялау; жерге орналастыруды жобалаудағы атқарушы түсірістер; жерге орналастырудағы барлық түрлерінің жобасы.

3.4 Кәсіби біліктіліктің бағыттары: өндірістік-техникалық, эксперименттік-зерттеулік, жобалық.

Өндірістік-техникалық біліктілік саласында:


 • жер ресурстарының топографиялық түсірістерін ұйымдастыру, жүргізу және оларды картаға түсіру ;

 • картографиялық материалдарды түзету;

 • жер пайдаланушылықтар мен жер иеленушіліктердің мониторингісін жүргізу;

 • жер учаскерлерін бөліп беру және оған құқық беретін құжаттарды рәсімдеу;

 • жерге орналастыру саласындағы іс-әрекеттерді құқықтық қамтамасыз ету;

 • жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде ақпараттық техникаларды және кез келген техникаларды пайдалану;

Эксперименттік-зерттеулік біліктілік саласында:

 • жерге орналастыру және жер кадастры бойынша экспериментальді зерттеулер жүргізу;

 • жерді қорғау және пайдалануды мемлекеттік бақылауды зерттеу;

 • жер ресурстарын басқару бойынша зерттеу;

 • жер қатынастарының отандық және шетелдік тәжірибесін, ғылыми техникалық мәліметтерін үйрену.

Жобалық біліктіліксаласында:

 • жерге орналастыру сызбалары және жобалары үшін мәліметтер жинау, елді мекен жерлерін жоспарлау, жер

пайдалануды дамыту жобаларын аймақтық жоспарлау;

 • шаруашылық аралық жерге орналастыру, ішкі шаруашылық жерге орналастыру және учаскелік жерге орналастыру жобаларының жер пайдалану сызбаларын және жоспарларын құру, жерді жақсарту және мелиорациялау, эрозияға қарсы іс шаралар, бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобаларын жасау;

 • жобалық құжаттамаларды рәсімдеу және территориялық аймақтау бойынша жобалық және жұмысшы техникалық құжаттарын жасау;

 • жер кадастрлық жұмыстар бойынша техникалық құжаттаманы және жасалып жатқан жобалардың стандарттарға, басқа нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау.

4. Мамандардың жұмысқа орналасу мүмкіншіліктері

Жоғары білім беру бағдарламасының қорытынды аттестациясын сәтті өткен тұлғаларға 5В090300 «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.

Біліктілік пен қызметтер «Жетекшілер, мамандар және басқа да қызметкерлердің қызметтерінің біліктілік анықтамасына» байланысты анықталынады және 21.05.2012 ж. №201-ө Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің бұйрығымен бекітілген.

5В090300 –«Жерге орналастыру» қызмет көрсету саласында бакалавр мамандығы бойынша мекеме және ұйым маманы ретінде ҚР-ның аймақтық даму министрлігі мекеме жүйелерінде, жерге орналастыру және кадастр саласында, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Астана қаласы филиалдары бойынша жобалау орталықтарында, жергілікті атқарушы органдарының жер инспекцияларында жұмыс істей алады.


ІІ. Оқу нәтижелері және негізгі құзыреттіліктері

5В090300 – «Жерге орналастыру» мамандығы бойынша келесі оқу нәтижесіне бағытталады:2.1 Келесі бағыттар бойынша бас құзыреттіліктер:

 • Ана тілі (қазақ / орыс тілі): ауызша және жазбаша (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) ой, сезім, және пікір білдіру, кез-келген ақпарат мазмұнын түсіну.

 • Шетел тілі: шетел тілінде негізгі коммуникативтік дағдыларды меңгеру: әлеуметтік және мәдени контекст тиісті диапазонда (оқу және жазу, сөйлеу, тыңдау), түсіну білдіруге, ауызша және жазбаша түрде де ұғымдар, ой, сезім, фактілер

 • Іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық оқу: өзінің кәсіби қызметінде (логикасын, кеңістіктік ойлау, т.б.) ойлау математикалық жолдарын дамыту және қолдану; өндірістік проблемаларды анықтау және кәсіби проблемаларын шешу үшін ғылыми білімдер мен әдістемелерді негіздерін пайдалана алады.

 • Компьютерлік оқыту: жұмыс, демалыс және байланыс қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды сенімді пайдалану; кәсіби қызмет саласында интернет арқылы бірлескен желілерінде қатысуға пайдалану үшін компьютер дағдысы бар.

 • Оқыту: экономикалық, басқарушылық пәндер (ғылым) саласындағы базалық білімі болуы; тиімді уақыты мен ақпаратты басқару мүмкіндігіне ие болу үшін, өзін-өзі білім айналысуға мүмкіндігі бар; кәсіби және жеке өсу үшін тырысамыз.

 • Әлеуметтік дайындау (жеке, мәдениетаралық, азаматтық құзыреттілік) тиімді және сындарлы әлеуметтік және жұмыс өміріне қатыса алады әлеуметтік мінез-құлық өз этикалық және құқықтық нормалар; ұжымдық пікірі өз пікірін қатысты үшін, ымыраға, қайшылықты алдын алу мен шешу қабілетін дамыту; іскерлік әдеп ережелерін сақтауға.

 • Іскерлік және экономикалық оқыту: Экономикалық білім негіздерін болуы басқарудың ғылыми түсіну, маркетинг, қаржы, т.б.; экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен міндеттерін білу және түсіну; кәсіби мақсаттарға жету үшін жобаларды жоспарлау және басқару.

 • Мәдени оқыту: Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін білу; идеялар шығармашылық білдіру маңыздылығын түсіну; жеке және күнделікті нәсілшілдікті, ксенофобия мен экстремизмнің алдын алу толерантты мінез-монтаждау хабардар болу; рухани жоғары қасиеттерге ие.


2.2. Арнайы құзіреттіліктер:

Осы мамандық түлегі мынадай негізгі құзіреттілігін болуы тиіс: өзіңіз сын (тұлғааралық құзыреттілік); (жүйе құзыретін) жұмыс байланысты, әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелері бойынша көрсетуі қабілетті болуы; теориялық және практикалық (әдістемелік) білім жұмысты орындауға (сараптама) практикаға; ең жақсы түпкі нәтижеге жету үшін міндеттерді шешу үшін оң стратегиясын әзірлеу; дамушы экономикалық жағдайлар талдау және бұл мәселені (кәсіби құзыреттілік) шешу үшін тактикасын ескере экономикалық тұрғыдан оңтайлы таңдау; шаруашылықаралық, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге және аудан (сараптама) схемалары мен жобаларын жасауға, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалану, аумақты жерге орналастыру және ұйымдастыру саласындағы практикалық мәселенінің және шешу; эксперименттік зерттеулер мен жер ресурстарын басқару және жер кадастры (сараптама) бойынша зерттеулер жүргізу.


A. Білу және түсіну:

- жер және жылжымайтын мүлік басқару мәселелері бойынша жер заңдар, жарғылар, ережелер мен білім беру материалдары;

- жер және мүлікке мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми жетістіктер елдің арттырған және шетелде;

- геодезиялық өлшеулер және жетектер түсіруге әдістері;

- жер ресурстарын, жер пайдалану тәжірибесін және басқа да ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды картографиялау жолдары;

- геодезиялық, жерге орналастыру және кадастр жұмыстарын орындау түрлері мен әдістері;

- экономиканы мемлекеттік реттеудің міндеттері мен әдістерін түсіну;

- жер ресурстарын басқару стратегиялары мен түрлі әкімшілік деңгейде жер қатынастары, ғылыми-зерттеу реттеу жоспарлау және ұйымдастыру анықтау үшін негізгі тәсілдері мен әдістері;

- жер ресурстарын басқару және түрлі әкімшілік деңгейде жер қатынастарын реттеу жоспарлау және ұйымдастыру стратегиялық бағыттарын қалыптастыруға әдістемелік теориясы және қазіргі заманғы ғылымның принциптері;

- жер ресурстарын басқару және түрлі әкімшілік деңгейде жер қатынастарын реттеу жоспарлау және ұйымдастыру үшін стратегиялық бағытта принциптерін мониторинг және бақылау рәсімдері мен жүзеге асыру;B. Қабілетті болу:

- өзіне сын;

- жұмысқа байланысты, әлеуметтік, ғылыми және этикалық мәселелері бойынша көрсетуі қабілетті болуы;

- жұмысты орындауға тәжірибеде теориялық және практикалық (әдістемелік) білімін қоюға;

- шешімдер үздік түпкі нәтижеге жету үшін орнатылған мәселелер құқығы стратегиясын әзірлеу;

- дамушы экономикалық жағдайды талдау және осы мәселені шешу үшін тактикасын ескере экономикалық тұрғыдан оңтайлы таңдау;

- шаруашылықаралық, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге және аудан схемалар мен жобаларды жасауға, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды пайдалану, аумақты жерге орналастыру және ұйымдастыру саласындағы практикалық мәселенінің және шешу;

- пилоттық зерттеулер мен жер ресурстарын басқару және жер кадастры бойынша зерттеулер жүргізу үшін.C. Ие болу:

- жер ресурстарын басқару жөніндегі жобалау-іздестіру жұмыстары, жер кадастрының дағдылары,

   берілген жер заңнамасы;

- дағдыларын үшін жерге жер шекараларын белгiлеу жөнiндегi далалық жұмыс дайын орындауға

   жобалау-іздестіру құжаттар, белгіленген стандарттарға және ережелерге олардың тіркеу;

- қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар мен құрал-жабдықтар дағдылары;

- жалпы және арнайы мақсаттағы жер ресурстарын басқару жөнiндегi бағдарламалық қамтамасыз ету дағдыларын.

D. Практикалық дағдыларды меңгеру:

- қоғамдық сөйлесіп (аспаптық құзыреттілік);

- жер ресурстарын басқару қызметін (сараптама) орындау үшін компьютер мен сандық технологиясымен, геодезиялық және фотограмметриялық құрылғылар мен құралдардың жұмыс істеу;

- жер кәдеге жарату, кадастр және жерге орналастыру және жер қатынастары, қауіпсіздік талаптарына сәйкес және қоршаған ортаны қорғау (кәсіби құзыреттілік) жүзеге асыруға байланысты барлық кәсіби мәселелер;

- жер ресурстарын және картография (сараптама) техникалық құралдарын маркшейдерлік қазіргі заманғы геодезиялық аспаптар мен әдістерімен жұмыс;

- жер телімдерін (сараптама) туралы ақпаратты жинау, ұйымдастыру, өңдеу және жазу үшін озық автоматтандырылған технологияларды қолдану;

- жер ресурстарын басқару және жер мониторингі (кәсіби құзыреттілік) саласында қызметін жүзеге асыру;

- шаруашылық аралық жобаларды жасау, және учаскелік шаруа жер (сараптама).E. Практикалық дағдыларды меңгеру:

- ұтымды жер ресурстарын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру байланысты жұмысты ұйымдастырады;

- жерге орналастыру жобаларын талдау;

- технологияларды пайдалана отырып, осы мәселеге шешімдерді әзірлеу;- жобалау әдістерін және кезеңдерін қолдануға және зерттеу нақты нысандарына оларды қолдануға;


IV. 2016-2020 оқу жылына арналған модульдік оқу жоспары

V. Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген

кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі


Оқыту курсы

Семестр

Меңгерілетін модульдер саны

Оқытылатын пәндер саны

KZ кредиттері саны

Барлық сағаты

ECTS

Саны

МК

ТК

теориялық оқыту

оқу тәжірибесі

өндірістік тәжірибе

қорытынды аттестация

барлығы

емтихан

диф.
сынақ

1

1

6

4

3

18


18

810

27

7

1

2

6

4

4

18

322

855

33

8

2

2

3

5

3

5

18


18

810

27

8

1

4

7

3

4

19

624

945

36

7

4

3

5

5

2

5

19


19

855

29

7
6

4

2

6

19
4
23

1155

35

8

1

4

7

3

-

7

18


18

810

27

7
8

2

4

3

7

660

11
1

Барлығы
18

34

129

9

8

3

149

6900

225

52

10Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет