Терапиялық стоматология пропедевтикасы модуліДата16.07.2017
өлшемі139.47 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ МОДУЛІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА
Модуль - Терапиялық стоматология пропедевтикасы .

Пән ,пәннің коды –Ауыз қуысының биологиясы

Мамандық : 051302 «Стоматология»

« АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ БИОЛОГИЯСЫ»

БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАЛАР


Тақырыбы : «Тістің қатты тіндері және ауыз қуысының кілегейлі қабығы"

бөлімі бойынша рубежді бақылау.
Оқу сағат көлемі – 1 академиялық сағат


Курс: 2

Семестр - 4

Алматы, 2012ж
Құрастырушы : м.ғ.к., доцент Баскакова И.В., м.ғ.к. доцент Сагатбаева А.Д.

Аударған асс. Уразбаева Б.М.

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулінің отырысында талқыланды

Хаттама № 1 «__31 » __тамыз__ 2012 ж.

Бекітілді:

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулінің

жетекшісі м.ғ.д. проф. __________________Баяхметова А.А.


 1. 4 Тақырыбы: «Тістің қатты тіндері және ауыз қуысының кілегейлі қабығы" бөлімі бойынша рубежді бақылау.

2.Мақсаты: 1-3 тақырып бойынша материалдарды игеруді

 1. Оқудың міндеттері:

 1. Когнитивті компоненттерді игеруін дәрежесін бағалау

 2. Аксиологиялық компоненттерін игеру дәрежесін бағалау

 3. Өзіндік жұмысы бойынша дағдыларын бағалау

 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Тісті құрайтың тіндер.

 2. Тіс кіреукесінің құрылысы.

 3. Тіс кіреукесінің химиялық құрамы.

 4. Тіс кіреукесінің гистологиялық құрылысы.

 5. Тіс кіреукесінің қызметі

 6. Дентиннің химиялық құрамы.

 7. Цементтің химиялық құрамы.

 8. Дентиннің құрылымы.

 9. Цементтің құрылымы.

 10. Дентиннің қызметі

 11. Цементтің қызметі

 12. Ауыз құысының кілегейлі қабығының құрылымы

 13. Көп қабатты мүйізгектенбейтін эпителийдің құрылымы

 14. Көп қабатты мүйізгектелетін эпителийдің құрылымы

 15. Меншікті кілегейлі қабыгының құрылымы.

 16. Кілегейлі асты қабығының құрылымы

 17. Еріннің кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі.

 18. Ұрттың кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі.

 19. Қызыл иектің кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі

 20. Жұмсақ таңдайдың кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі.

 21. Қатты таңдайдың кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі.

 22. Ауыз түбінің кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі

 23. Тілдің кілегейлі қабығының құрылымының ерекшелігі.

 24. Ауыз қуысының кілегейлі қабығының қызметі


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: сурау,тапсырмаларды альбомдарға және жұмыс дәптеріне жазу ,коммуникативті дағдыларын тікелей бақылау,кері байланыс.
Оқу түрі : «Ауыз қуысының шырышты қабаты» мультимедиялық презентация , кесте: Ауыз қуысының шырышты қабатының ауыз бөлігіндегі кейбір ерекшеліктері,

«Ауыз қуысының шырышты қабатының қызметі ».

Сабақтық қысқаша хронометражы

п/п

Сабақ кезеңдері

Мазмұны

Оқыту тәсілі

Бақылау түрі

(оқытушының қалауы бойынша)

Кезеңге бөлінген уақыт

1.

Кіріспе

Амандасу, тақырыппен танысу,сабақтың мақсаты мен міндеттері, сипаттамасы.

-

-

5 минут

2.

Білім денгейін бақылау

Когнитивті компоненттерді игеруін дәрежесін бағалау


-

1.ауызша сұрау

2.жазбаша сұрау

3.тығыздалған сұрақ

4.Блиц-сұрақ5.Тесттеу

30 минут

3.

Негізгі кезең

Өзіндік жұмысы бойынша дағдыларын бағалау


,


СӨЖ қорғау

15 минут


Үзіліс
10 минут

3.

Негізгі кезең

3. коммуникативті дағдыларын қалыптастыру.

коммуникативті дағдыларын тікелей бақылау

30 минут

4.

Сапасын тексеру кезеңдері
1.кері байланыс3 минут

2..бағалау (чек-парақ), баллдарын есептеу.3 минут

4.бағаларымен таныстырып журналға қою.2 минут

5. келесі үйге берілетін тақырыппен таныстыру.2 минут
Қортынды

110 минут (2 академиялық сағат 50 минут =100 минут, үзіліс – 10 минут).
 1. Әдебиеттер:

  1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2002 - 544с.

  2. Р.И. Юй. Основы гистологии полости рта и зубов: учебное пособие для стоматологов. – Алматы, 1996 – 140с.

  3. Заболевания слизистой оболочки полости рта /Под ред. Л.М.Лукиных. – Н. Новгород, 2000 – 367 с.

  4. Боровский Е.В., Данилевский И.Ф. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта. – М., 1991. – 288с.

7. Бақылау (сұрақтар, тест тапсырмалар)

7.1. Когнитивті құзыреттілігін бағалау:

Сұрақтары :

 1. Тістің клиникалық анатомиясы

 2. Кіреукенің органикалық және неорганикалық заттары

 3. Кіреукенің органикалық заттары

 4. Кіреукенің неорганикалық заттары

 5. Тісті құрайтың тіндер.

 6. Тіс кіреукесінің құрылысы.

 7. Тіс кіреукесінің химиялық құрамы.

 8. Тіс кіреукесінің гистологиялық құрылысы.

 9. Тіс кіреукесінің қызметі

 10. Дентин-кіреуке байланысы

 11. Дентиннің химиялық құрамы.

 12. Гунтера-Шрегера.сызығы

 13. Ретциуса. Сызығы

 14. Кіреуке ұршығы

 15. Кіреукенің микроқаттылығы

 16. Цементтің химиялық құрамы.

 17. Дентиннің құрылымы.

 18. Цементтің құрылымы.

 19. Дентиннің қызметі

 20. Цементтің қызметі

 21. Ауыз қуысының кілегейлі қабығының (АҚКҚ) құрамы

 22. Көпқабатты мүйізгектенбейтін жалпақ эпителийдың құрамы

 23. Көпқабатты мүйізгектенетің жалпақ эпителийдың құрамы

 24. Меншікті кілегейдің құрамы (собственной слизистой).

 25. Кілегейдің астындағы қабатының құрамы.

 26. Базальды мембрана, қызметі

 27. Еріннің кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 28. Ұрттың кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 29. Қызыл иектің кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 30. Жұмсақ таңдайдың кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 31. Қатты таңдайдың кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 32. Ауыз қуысының табанының кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 33. Тілдің кілегейлі қабығының құрамының ерекшеліктері.

 34. Ауыз қуысының кілегейлі қабығының қызметтері

Тест тапсырмалар :

1 тапсырма

Дентинның неорганикалық заттарына төмендегі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. Кальций фосфат

 2. Кальций карбонат

 3. Кальций фторид

 4. Кальций хлорид

2 тапсырма

Дентинде неорганикалық заттардың орташа мөлшері қандай?  1. 97%

  2. 75%

  3. 72%

  4. 68%

  5. 85%

3 тапсырма

Тіс қуысына жақын орналасқан дентинның бөлігін не деп атайды?   1. предентин

   2. интерглобулярлы дентин

   3. жабынды дентин

   4. біріншілік дентин

   5. иррегулярлы дентин

4 тапсырма

Гиперцементоздың пайда болу себебі: 1. тісжегі

 2. ұлпаның қабынуы

 3. тістерді шамадан артық тиеуі (перегрузка)

 4. тіс түбірінің сынуы

 5. пародонт ауырулары

5 тапсырма

Клеткалы цементтің орналасатың жері: 1. бифуркацияда

 2. түбір ұщы бөлігінде

 3. кіреуке-цементті шекарасында

 4. кіреуке-дентинді шекарасында

 5. дентино-цементті шекарасында

6 тапсырма

Иррегулярлы дентинге жатады: 1. дентин өзекшілердің ретсіздік орналасуы

 2. тіс дамуы бойы пайда болуы

 3. ұлпаның физиологиялық қызметі дамуы бойы пайда болуы

 4. тіске көп қысым арқылы пайда болуы

7 тапсырма

Детинның органикалық массасының құрамында бар: 1. коллаген талшықтары

 2. эластикалық талшықтары

 3. аргирофильды талшықтары

 4. ретикулярлы талшықтары

 5. окситалан талшықтары

8 тапсырма

Қандай тістердің дентин өзекшелерінде нерв ұштарының көп мөлшері бар: 1. күрек тістерің

 2. сүйір тістерің

 3. кіші азу тістерің

 4. үлкен азу тістердің

9 тапсырма

Одонтобласттардың өсінділері орналасады 1. дентин-кіреуке байланысында

 2. дентин түтікшелерінде

 3. біріншілік дентинде

 4. екіншілік дентинде

 5. тістің кіреукесінде

10 тапсырма

Тіс сауытының маңайында одонтобласттердің тармақтары: 1. S-тәрізді

 2. зигзагтәрізді

 3. бірсызықты

 4. қисық бағытта

 5. күнгірт және ақшыл сызықтары кезектеседі

11 тапсырма

Дентин өзекшелерінің мөлшері:  1. 1 мм2 30000-нан 75000-дейін

  2. 1 мм2 45000-нан 75000-дейін

  3. 1 мм2 50000-нан 75000-дейін

  4. 1 мм2 55000-нан 75000-дейін

  5. 1 мм2 60000-нан 75000-дейін

12 тапсырма

Дентиндің қызметтеріне төменгі аталғандың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА: 1. қоректіндіру

 2. сенсорлы

 3. қорғаныс

 4. пластикалық

13. тапсырма

Қызыл иектің бос (маргинальды) бөлігін жабатың эпителий: 1. көпқабатты жалпақ мүйізгектенбейтің

 2. көпқабатты жалпақ мүйізгектенетің

 3. бірқабатты цилиндр тәрізді

 4. бірқабатты жалпақ

 5. ауспалы

14тапсырма

Қызыл иектің альвеолярлы (жабысып орналасқан) бөлігін жабатың эпителий: 1. ауыспалы

 2. бірқабатты жалпақ

 3. бірқабатты цилиндр тәрізді

 4. көпқабатты жалпақ мүйізгектенбейтің

 5. көпқабатты жалпақ мүйізгектенетің

15 тапсырма

Қызыл иек бекіту (тіркеу) эпителиі тығыз байланысады:   1. кіреукемен

   2. ұлпамен

   3. дентинмен

   4. цементпен

   5. альвеола өсіндісімен

16 тапсырма

Ауыз қуысының кілегейлі қабық астының негізі (подслизистая основа) жоқ: 1. ұрт маңайында

 2. жұмсақ таңдайда

 3. ерін кілегейлі қабығында

 4. тілдің төменгі жағында

 5. тілдің үстіңгі жағында

17 тапсырма

Көпқабатты жалпақ мүйізгектенетің эпителиймен жабылған тілдің кілегейлі қабығының структурасы 1. жіп тәрізді бүртіктері

 2. жапырақ тәрізді бүртіктері

 3. саңырау құлақ тәрізді бүртіктері

 4. науа тәрізді бүртіктері

 5. тілдің төменгі жағы

18 тапсырма

Науа тәрізді бүртіктері (желоб) орналасады: 1. тілдің бүйір беттерінде

 2. тілдің түбімен денесінің шекарасында

 3. тілдің төменгі жағында

 4. тілдің ұшында

 5. тілдің денесінде

19 тапсырма

Жапырақ тәрізді бүртіктері орналасады: 1. тілдің үстіңгі бетінде

 2. тілдің төменгі бетінде

 3. тілдің бүйір беттерінде

 4. тілдің түбімен денесінің шекарасында

 5. тілдің денесінде

20 тапсырма

Кілегейлі қабығының пластикалық қызметі қалай іске асырылады? 1. эпителийдың тұрақты түленуінен

 2. микроорганизмдерге және вирустарға өтімділігі жоқ

 3. эпителийдың клеткаларының жоғары бөліну белсенділігі

 4. органикалық және неорганикалық қоспалардың сіңіруінен

 5. әр түрлі рецепторларының көбінен (суықтан, жылыдан, ауыру сезімінен, дәмділігінен, сезімталдығынан).

21 тапсырма

Ауыздың кілегейлі қабығының қорғаныс қызметі төмендегі аталған қасиеттері арқылы жүргізіледі, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА: 1. микроорганизмдерге және вирустарға өтімділігі жоқ

 2. иммуноглобулин А сілекейде бар болуына

 3. эпителийдың турақты түленгеннен

 4. әр түрлі рецепторларының көбінен

 5. лейкоциттер бар болуынан

22 тапсырма

Қызыл иек сайы орналасады: 1. түбірдің орталық бөлігінің және қызыл иек жабысқан бөлімінің арасында

 2. түбір ұшы және қызыл иек бос орналасқан бөлімінің арасында

 3. мойын бөлігінің және қызыл иек жабысқан бөлімінің арасында

 4. тіс сауытымен қызыл иек бос орналасқан бөлімінің арасында

 5. тіс түбірімен және альвеола өсіндісінің арасында

23 тапсырма

Жұмсақ таңдайдың кілегейлі қабықтын асты негізінде орналасқан бездері: 1. май

 2. тері

 3. сілекейлі белокты

 4. сілекейлі қілегейлі

 5. аралас сілекейлі

24 тапсырма

Тілдің құрамында төменгі аталғандардың барлық анатомиялық аймақтары бар, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:

1) денесі

2) мойыны

3) ұшы

4) үсті


5) түбі


7.2 операциональды құзыреттілігі орындалған тапсырма нәтижесімен бағаланады;

1.сурет «кіреукенің гистологиялық құрлысы»

2. сурет «дентиннің гистологиялық құрлысы»

3.сурет «цементтің гистологиялық құрлысы»

4.Суреттер « Көп қабатты жабынды мүйізгектенетін эпителии қабатының гистологиялық құрлысы»

5.Суреттер « Көп қабатты жабынды мүйізгектенбейтін эпителии қабатының гистологиялық құрлысы»6. Суреттер «тілдің құрлысы»

7.3 аксиологиялық құзыреттілігін бағалау (коммуникативті дағдылары) – «дентиннің сұйықтығы, Оуэна сызығы, Корфа, Эбнера талшықтары,біріншілік, екіншілік, үшіншілік, орын басушы дентин, клеткалық, клеткасыз цементтер, цементоциттер» : «көп қабатты жабынды мүйізгектенетін эпителии», «көп қабатты жабынды мүйізгектенбейтін эпителии», базальная мембрана, шырышты қабатының меншікті пластинасы, кілегей асты қабат , базальды қабат,дәнді, тікенекті қабат, мүйізді қабат кератогиалин, кератин». жаңа терминдерді түсіну бойынша

беттің беті
Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет