Темперамент дитини Врахування типу темпераменту у роботі з дитиноюДата09.11.2018
өлшемі216.88 Kb.
#96669
Темперамент дитини

Врахування типу темпераменту у роботі з дитиною
Темперамент значною мірою визначає особливості характеру людини. Сангвініки, як правило, бувають комунікабельними, відкритими, говіркими, жвавими, ініціативними, але часто безтурботними і не завжди схильними доводити діло до кінця. У холериків простежуються часті зміни настрою, вони активні, але водночас імпульсивні, бувають образливими та агресивними і здебільшого оптимістичні. У темпераменті флегматика помітна розміреність, спокій, надійність. Меланхоліки – це дуже чутливі люди, як правило, спостережливі, тривожні, малоконтактні, дратівливі, багато переживають, песимісти.

Усвідомлюючи значення темпераменту в регуляції динаміки психічної діяльності та в збереженні життєвих констант організму можна дати рекомендації щодо розвитку властивостей темпераменту за допомогою корекції деяких рис характеру.


Працюючи з дітьми-сангвініками, варто давати вихід їхній енергії, стимулювати розкриття їхнього потенціалу та здібностей у суспільно-корисній праці. Завантажувати їх цікавими іграми, дорученнями, ролями, що вимагають швидкості реакції, кмітливості, частих переходів від одного виду діяльності до іншого. Бажано, щоб усе це мало колективний характер, наповнювалося духом змагання, веселістю. Особливо ці діти люблять ті роботи, в яких їм дістається роль лідера. Крім того, вони віддають перевагу ситуаціям, коли в ролі наставників виступають люди, які також мають сангвінічний тип темпераменту – такі ж жваві, життєрадісні, діяльні.

Потрібно виявляти довіру до сангвініка, підтримувати його корисну ініціативу, закріплювати віру в можливість перебороти труднощі. Не варто йому давати доручення пов’язані з довготривалою монотонною роботою. Потрібно врахувати його особисті інтереси, схильності , потреби й утруднення – їх тимчасовий характер. Допомогу сангвініку краще давати в формі відкритої, дружньої підтримки, поради. Доцільно використовувати його лідерські якості в колективі.

Діти-сангвініки намагаються займатися тільки легкою, приємною й цікавою для них діяльністю; уникати складного, неприємного, нецікавого.

Тому необхідно з раннього віку виробляти в них стійкий інтерес, терпіння, цілеспрямованість, звичку сумлінно виконувати й доводити до кінця розпочату справу, з’ясовувати суть кожного питання.

Компромісність, оптимізм, життєрадісність сангвініка за неправильності виховання чи не контрольваності здатні стати джерелом таких негативних рис характеру як легковажність, поверховість, непостійність, егоїзм. Важливим принципом має бути створення теплої, дружелюбної атмосфери між дитиною й дорослим.

У сангвініка дуже важливо стимулювати працездатність, цілеспрямованість, ініціативність, але при цьому слід контролювати навантаження, щоб воно було в межах допустимого. Їм слід тренувати дисциплінованість і навчатися ділових контактів і чіткості.

За правильного виховання сангвініку властиві високорозвинені почуття колективізму, активна участь у суспільному житті. Він – лідер.

Але за несприятливих умов, коли відсутнє систематичне, цілеспрямоване виховання, у сангвініка можуть виявитися легковажне, безтурботне і безпечне ставлення до справи, невміння і небажання доводити справу до кінця, несерйозне ставлення до навчання, праці, інших людей, переоцінка себе і своїх можливостей. Вони легко стають антилідерами.Позитивні риси сангвініка: допитливість, товариськість, активність, життєрадісність, емоційність, стійкість, почуття колективізму.

Негативні риси: легковажність, безтурботність, переоцінка себе, небажання доводити справу до кінця.

Видатними сангвініками в історії людства були: М.Ю.Лермонтов, Наполеон.Професійна діяльність:САНГВІНІК – тип темпераменту людини, який найуспішніше може займатися управлінською діяльністю. Характеризується врівноваженістю, енергійністю, спокоєм, високою працездатністю і впевненістю в собі. Сангвінік – людина діяльна, весела, адаптується миттєво до обставин, що змінюються. Сангвінік ініціативний, енергійний, але не любить одноманітної рутинної роботи. Він швидко засвоює нові вимоги і швидко входить в контакт з незнайомими людьми і, таким чином, добре орієнтується в тимчасовому трудовому колективі. Легко здобуває та зміцнює досвід. Недоліком можна вважати певну непослідовність у діяльності. Настрій, інтереси та захоплення змінні.

САНГВІНІК показує високу продуктивність праці при динамічній і різноманітній праці. Найкраще йому підходить робота , яка вимагає швидкої реакції, врівноваженості.
У роботі з холеричними дітьми слід покладатися на позитивний авторитет дорослого, цілеспрямованість педагогічних впливів. Будуючи взаємини з цими дітьми, застосовувати спеціальну тактику, яка б враховувала притаманну їм запальність, різкість, нестримність. Потрібно проявляти зацікавлене розуміння душевного стану дитини.Тактовно й опосередковано запобігати „зривам”; враховувати мотиви вчинків. Залучати до активної діяльності, пов’язаної з виявом ініціативи. Потрібно уникати різких емоційних реакцій, спрямованих безпосередньо на дитину. Краще впливати на холерика опосередковано, через колектив. Зайнятість корисною справою може спрямувати на розвиток позитивних якостей особистості, відверне негативні впливи. Холеричні діти потребують тактовної допомоги та співчуття при ускладненнях.

Їх невтомність, енергійність, схильність до ризику, впертість, пустотливість, задиркуватість, нетерплячість і висока конфліктність стають причинами бійок із однолітками, травм тощо.

Холерика важливо виховувати добрим, співчутливим, оскільки цей тип темпераменту дуже схильний до агресії. Його потрібно вчити ввічливості, уміння стримувати емоції, застосовувати не тільки пояснення, а й „програвати ” з ним можливі ситуації (система адаптованих для дітей ділових ігор).

Використовуючи цікаві для дитини види діяльності, поступово формувати посидючість, наполегливість, сумлінність, ретельність і точність у виконанні завдань. Організувати життя дитини так, щоб вона не перезбуджувалася. Практикувати ігри та інші цікаві для неї заняття, які сприяли б закріпленню в її нервовій системі процесів гальмування.

Батьки, вихователі, вчителі мають із розумінням ставитися до „зривів” у поведінці холериків, не принижувати їхньої гідності, формувати в них адекватну самооцінку.

Не ефективно застосовувати фізичні покарання, крик. Це остаточно розхитує нервову систему дитини, в якої процеси збудження домінують над процесами гальмування. Відтак, досягається ефект, протилежний бажаному.Потрібно не сварити, не карати, а пояснити, чому не можна й вимагати повторного сумлінного виконання; обговоривши, як наступного разу слід учинити в аналогічній ситуації.Холерикам з їхньою яскраво вираженою схильністю до лідерства бажано забезпечувати позитивність стосунків з оточенням, не „з’ясовувати стосунків” у моменти кофліктів, аналізувати проблеми згодом у спокійній атмосфері, контролювати прагнення тиснути на інших, підкоряти їх собі, спрямовувати зусилля на естетичне виховання.

Позитивні риси холерика: товариськість, активність, пристрасність, ініціативність, іде на ризик, перевагу, боротьбу.

Негативні риси: загальна нестриманість, грубість, гнівливість, здатність на нерозумні вчинки, схильність до афекту.

Видатними холериками в історії людства були: О.С.Пушкін, О.В.Суворов.Професійна діяльність: Холерик – тип темпераменту людини, який характеризується підвищеною збудженістю, різкістю рухів і емоційною реактивністю. Холерик – людина з непередбаченими емоційними проявами, легко йде на конфлікт: йому не бажано давати доручень, де потрібна витримка. Не затрачає багато часу на глибоке обмірковування рішень і грунтовний підхід до справи. Холерик швидше за інших орієнтується в ообставинах, що змінюються, винахідливий у суперечках, дискусіях.Швидко адаптується до нових обставин. Його дратує одноманітна робота. Людину з таким темпераментом добре використовувати в маркетинговій діяльності. Холерик буде почувати себе цілком комфортно, працюючи рекламним агентом; фізично та психічно холерик швидко втомлюється, не любить контролювати роботу, внаслідок чого результати роботи і навіть сам процес потрібно контролювати.

Холерика характеризує циклічність праці, здатність переборювати труднощі при досягненні мети, але коли покидають сили і втрачається віра у власні можливості – може взагалі перестати працювати.


У роботі з флегматиком слід наполегливо використовувати завбачливі настанови на будь-яку діяльність, яку йому потрібно виконати, здійснювати докладний інструктаж. Долучати його до цікавої діяльності, що розвиває почуття, емоції й зміцнює віру у власні сили. Необхідно уникати демонстративних доручень, пов’язаних із високим темпом виконання.

Неправильно звинувачувати флегматика в тупості, некмітливості, карати за повільність. Наслідки таких звинувачень - це зазвичай неврози, формується комплекс неповноцінності через постійні невдачі. Індивіду буде важко розкрити себе як особистість, реалізувати власні творчі можливості мислення, почуттів та уяви. Якщо ж дитинство флегматика складається сприятливо – суспільство отримує сумлінних, серйозних, пунктуальних, захоплених улюбленою справою людей – нерідко видатних учених.

Флегматикам не притаманні бурхливі вияви почуттів, тому часто їх вважають байдужими, товстошкірими. Насправді почуття цих дітей відрізняється глибиною й постійністю. Флегматики болісно переживають несправедливість, зазіхання на їхні права, розлучення з близькими людьми, бояться й не люблять змін, нестабільності. Вони здатні повністю ігнорувати вимоги неавторитетної для них особи. Тому, під час спілкування з флегматиком потрібно зважувати кожне слово, кожну дію, щоб не втратити авторитету в очах дітей, намагатися створити повну взаємну довіру в стосунках, щоб дитина не замикалася в собі.

Для правильного виховання й розвитку дітей-флегматиків необхідно створювати дещо „тепличну” атмосферу, в якій має бути повністю відсутня поспішність, нетерплячість.

Дорослим доводиться докладати спеціальних зусиль, щоб допомогти флегматику увійти в дитячий колектив, виявити себе в ньому, здобути авторитет, найти друзів. Флегматика потрібно навчити правильно переключати увагу під час виконання завдань і раціонально розподіляти час.

Працьовитим флегматикам доцільно порекомендувати тренувати свій соціальний інтелект (розуміння людей, спостережливість за емоційним станом інших людей, встановлення контактів тощо). В окремих випадках завдяки скромності в них не завжди адекватна самооцінка, яку в цьому разі слід підвищити.Позитивні риси флегматика: повільність, неквапливість, схильність до порядку, діловитість, наполегливість, сильна воля, почуття товариства.

Негативні риси флегматика: млявість, інертність, байдуже ставлення до праці, людей, себе;сором’язливість, лінощі.

Видатними флегматиками в історії людства були: І.А.Крилов, М.І.Кутузов.Професійна діяльність: флегматик – тип темпераменту людини, який характеризується зниженою реактивністю, повільним темпом рухів, низькою експресією. Флегматик – людина серйозна, спокійна, поважна. У стабільній обстановці працює продуктивно і почуває себе впевнено. До обставин,що змінюються, та до незнайомих людей звикає повільно, характеризується виключною наполегливістю.Тому таку людину добре використовувати в тих професійних групах, де є конфлікти. Флегматик терпеливий і витривалий. Його рухи і мова сповільнені, , він недостатньо винахідливий, проте дуже виконавчий. Увагу концентрує і переключає повільно. Йому важко змінити старі звички. З незнайомими людьми в контакт вступає неохоче, на нові враження реакція сповільнена. У флегматика майже відсутній емоційний елемент, але якщо його вивести з рівноваги, то він може діяти напористо й агресивно.

Флегматику найкраще підходить робота, яка вимагає методичності, холоднокровності і довгої працездатності.Меланхоліку в навчанні та вихованні слід виявляти увагу, турботу й доброту. Правильний виховний підхід полягає в тому, що дорослий виявляє співчуття й повне розуміння почуттів дитини. Тактовно, глибоко й зацікавлено проникати в її духовний світ, здійснювати моральну підтримку та зміцнювати віру у власні сили, виявляти розуміння її душевного стану. Виховувати волю, наполегливість і почуття власної цінності в колективі. Потрібно через певний проміжок часу організовувати для нього „ситуацію успіху”. Уважно стежити за настроєм та інтересами меланхоліка, потрібно заохочувати його до занять у гуртках, секціях тощо, з урахуванням його намірів, звичок та труднощів.

Меланхоліки часто відзначаються сором’язливістю. Соромлячи та караючи дитину, можна розвинути сором’язливість до рівня психічного захворювання. Дитині слід пояснити, що соромитися - нормальна реакція, якої не потрібно лякатися, й допомагати вихованцеві знайти спосіб оволодіння собою.

Нову інформацію меланхоліки здатні засвоювати швидко чи повільно – залежить від обставин. У спокійній, доброзичливій атмосфері нові відомості засвоюються ними швидко й надовго. Тому створення сприятливих умов навчання й виховання дитини – основна проблема у роботі з меланхоліком.

Меланхоліка стомлює будь-яка діяльність, навіть легка й приємна. Як наслідок, меланхолік виконує кожну роботу вдвічі повільніше за сангвініка. Меланхоліка потрібно змалку навчити планувати свою діяльність, розумно розподіляти час і збалансовувати тривалість праці і відпочинку, інакше можливе нервове й фізичне виснаження організму дитини на грунті хронічної перевтоми або, з тієї самої причини, формування відрази до праці, апатія.

Меланхоліку з їхньою вдумливістю й підвищеною сензитивністю не потрібно долучатися до діяльності та спілкування, в яких є жорстка субординація. Їм також потрібно контролювати й рефлексувати своє ставлення до інших (уникати переоцінки авторитету інших), формувати установку на успіхи в роботі, а для цього визначити термін виконання окремих етапів роботи і навіть їхніх елементів. Для розвитку контактності й комунікабельності бажано не уникати громадських доручень, які дають змогу вступати в різноманітні відносини з іншими людьми, партнерами по діяльності, брати участь у всіляких заходах, виступати з доповідями на конференціях, домовлятися, координувати дії.

Позитивні риси меланхоліка: м’якість, тактовність, делікатність, чуйність, серйозність, міцна дружба.

Негативні риси: замкнутість, образливість, пригніченість, недовірливість, скритність, песимізм.

Видатними меланхоліками в історії людства були: М.В.Гоголь, композитор П.І.Чайковський.Професійна діяльність: меланхолік – тип темпераменту, який характеризується надмірною чутливістю, сором’язливістю. Меланхолік намагається бути поза колективом, ухиляється від контактів з оточуючими, замкнутий, некомунікабельний, настрій не завжди залежить від обставин, може розплакатися, ображається на дрібниці. Малоенергійний, швидко втомлюється, наділений низькою працездатністю. Його важко „розговорити”, тому що він боїться помилитися, сказати щось невпопад. Він невпевнений у собі і вимагає постійної уваги та похвали з боку вищепоставленої особи, чи лідера, часто потребує допомоги в соціально-психологічній адаптації, орієнтації в соціально-політичному середовищі, в результаті чого його соціальна активність може зрости. Меланхоліку підходить стандартна, постійна робота в ранкові години, здебільшого індивідуального характеру.

Меланхоліки нерішучі у складних обставинах, їм не підходить робота, пов’язана з ризиком. У звичайній обстановці меланхолік може бути досить контактним, успішно працювати, проявляти настирливість, переборювати труднощі. Тому меланхолікам не рекомендується часто змінювати місце роботи.Темперамент і професійна діяльність

Темперамент – це природні особливості поведінки людини, яка виражає переважно властивості нервової системи. Ще у 5 столітті до н.е. Гіппократ вважав, що у тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовта і чорна жовч. Від цих назв і походять назви темпераментів: холерик (жовта жовч), сангвінік (кров), флегматик (слиз), меланхолік (чорна жовч).

Російський фізіолог І.П.Павлов, відкривши основні властивості нервових процесів,- силу, врівноваженість і рухливість, дає таку характеристику типів вищої нервової діяльності: холерик – сильний неврівноважений, сангвінік – сильний врівноважений, флегматик – сильний врівноважений інертний, меланхолік – слабкий.

Англійський психолог Г.Айзенк дослідив особливості темпераменту за наступними показниками:

а) екстраверсія (відкритість) – інтроверсія (замкнутість),

б) нейротизм (емоційна стабільність) – рівень стабільності стану та поведінки людини.


Класифікація типів темпераменту в їх взаємозв’язку з типом нервової системи
Тип нервової системи

Основні властивості нервової системи

Сильні
нестриманий

Жвавий

Спокійний

слабкий

Сила

Сильний

Сильний

Сильний

Слабкий

Врівноваженість

Неврівноваженість

Врівноваженість

Врівноваженість

Неврівноваженість

Рухливість

Рухливість

Рухливість

Інертність

Рухливість або інертність

Тип темпера менту

Холерик

Сангвінік

Флегматик

МеланхолікПсихологічна сумісність темпераментів


Високий рівень

Холерик – флегматик

Сангвінік – меланхолікСередній рівень

Холерик – меланхолік

Меланхолік – флегматик

Флегматик – сангвінік

Холерик – сангвінікНизький рівень

Холерик – холерик

Флегматик – флегматик

Меланхолік – меланхолік

Сангвінік – сангвінік


Немає ні хороших, ні поганих типів темпераменту. Кожен темперамент має свої переваги й недоліки. Пролема в тому, як знаходити кращі шляхи, форми, методи виховання позитивних якостей особистості, в залежності від того чи іншого типу нервової системи. Що ще раз говорить про важливість знань та врахувань властивостей і особливостей типів темпераменту в роботі дітьми.


Кожен учень, знаючи свій темперамент (а це нескладно зробити), має отримати рекомендації для оволодіння компенсаторною реакцією на будь-який подразник. Один повинен навчитися гальмувати або гасити свої емоційні сплески, інший – розвивати їх, підвищуючи швидкість реакції й готовність до дії.

Темперамент і професійна діяльність

Темперамент – це природні особливості поведінки людини, яка виражає переважно властивості нервової системи. Ще у 5 столітті до н.е. Гіппократ вважав, що у тілі людини є чотири рідини: кров, слиз, жовта і чорна жовч. Від цих назв і походять назви темпераментів: холерик (жовта жовч), сангвінік (кров), флегматик (слиз), меланхолік (чорна жовч).

Російський фізіолог І.П.Павлов, відкривши основні властивості нервових процесів,- силу, врівноваженість і рухливість, дає таку характеристику типів вищої нервової діяльності: холерик – сильний неврівноважений, сангвінік – сильний врівноважений, флегматик – сильний врівноважений інертний, меланхолік – слабкий.

Англійський психолог Г.Айзенк дослідив особливості темпераменту за наступними показниками:

а) екстраверсія (відкритість) – інтроверсія (замкнутість),

б) нейротизм (емоційна стабільність) – рівень стабільності стану та поведінки людини.Позитивні риси сангвініка: допитливість, товариськість, активність, життєрадісність, емоційність, стійкість, почуття колективізму.

Негативні риси: легковажність, безтурботність, переоцінка себе, небажання доводити справу до кінця.

Видатними сангвініками в історії людства були: М.Ю.Лермонтов, Наполеон.Професійна діяльність:САНГВІНІК – тип темпераменту людини, який найуспішніше може займатися управлінською діяльністю. Характеризується врівноваженістю, енергійністю, спокоєм, високою працездатністю і впевненістю в собі. Сангвінік – людина діяльна, весела, адаптується миттєво до обставин, що змінюються. Сангвінік ініціативний, енергійний, але не любить одноманітної рутинної роботи. Він швидко засвоює нові вимоги і швидко входить в контакт з незнайомими людьми і, таким чином, добре орієнтується в тимчасовому трудовому колективі. Легко здобуває та зміцнює досвід. Недоліком можна вважати певну непослідовність у діяльності. Настрій, інтереси та захоплення змінні.

САНГВІНІК показує високу продуктивність праці при динамічній і різноманітній праці. Найкраще йому підходить робота , яка вимагає швидкої реакції, врівноваженості.
Позитивні риси холерика: товариськість, активність, пристрасність, ініціативність, іде на ризик, перевагу, боротьбу.

Негативні риси: загальна нестриманість, грубість, гнівливість, здатність на нерозумні вчинки, схильність до афекту.

Видатними холериками в історії людства були: О.С.Пушкін, О.В.Суворов.Професійна діяльність: Холерик – тип темпераменту людини, який характеризується підвищеною збудженістю, різкістю рухів і емоційною реактивністю. Холерик – людина з непередбаченими емоційними проявами, легко йде на конфлікт: йому не бажано давати доручень, де потрібна витримка. Не затрачає багато часу на глибоке обмірковування рішень і грунтовний підхід до справи. Холерик швидше за інших орієнтується в ообставинах, що змінюються, винахідливий у суперечках, дискусіях.Швидко адаптується до нових обставин. Його дратує одноманітна робота. Людину з таким темпераментом добре використовувати в маркетинговій діяльності. Холерик буде почувати себе цілком комфортно, працюючи рекламним агентом; фізично та психічно холерик швидко втомлюється, не любить контролювати роботу, внаслідок чого результати роботи і навіть сам процес потрібно контролювати.

Холерика характеризує циклічність праці, здатність переборювати труднощі при досягненні мети, але коли покидають сили і втрачається віра у власні можливості – може взагалі перестати працювати.Позитивні риси флегматика: повільність, неквапливість, схильність до порядку, діловитість, наполегливість, сильна воля, почуття товариства.

Негативні риси флегматика: млявість, інертність, байдуже ставлення до праці, людей, себе;сором’язливість, лінощі.

Видатними флегматиками в історії людства були: І.А.Крилов, М.І.Кутузов.Професійна діяльність: флегматик – тип темпераменту людини, який характеризується зниженою реактивністю, повільним темпом рухів, низькою експресією. Флегматик – людина серйозна, спокійна, поважна. У стабільній обстановці працює продуктивно і почуває себе впевнено. До обставин,що змінюються, та до незнайомих людей звикає повільно, характеризується виключною наполегливістю.Тому таку людину добре використовувати в тих професійних групах, де є конфлікти. Флегматик терпеливий і витривалий. Його рухи і мова сповільнені, , він недостатньо винахідливий, проте дуже виконавчий. Увагу концентрує і переключає повільно. Йому важко змінити старі звички. З незнайомими людьми в контакт вступає неохоче, на нові враження реакція сповільнена. У флегматика майже відсутній емоційний елемент, але якщо його вивести з рівноваги, то він може діяти напористо й агресивно.

Флегматику найкраще підходить робота, яка вимагає методичності, холоднокровності і довгої працездатності.Позитивні риси меланхоліка: м’якість, тактовність, делікатність, чуйність, серйозність, міцна дружба.

Негативні риси: замкнутість, образливість, пригніченість, недовірливість, скритність, песимізм.

Видатними меланхоліками в історії людства були: М.В.Гоголь, композитор П.І.Чайковський.Професійна діяльність: меланхолік – тип темпераменту, який характеризується надмірною чутливістю, сором’язливістю. Меланхолік намагається бути поза колективом, ухиляється від контактів з оточуючими, замкнутий, некомунікабельний, настрій не завжди залежить від обставин, може розплакатися, ображається на дрібниці. Малоенергійний, швидко втомлюється, наділений низькою працездатністю. Його важко „розговорити”, тому що він боїться помилитися, сказати щось невпопад. Він невпевнений у собі і вимагає постійної уваги та похвали з боку вищепоставленої особи, чи лідера, часто потребує допомоги в соціально-психологічній адаптації, орієнтації в соціально-політичному середовищі, в результаті чого його соціальна активність може зрости. Меланхоліку підходить стандартна, постійна робота в ранкові години, здебільшого індивідуального характеру.

Меланхоліки нерішучі у складних обставинах, їм не підходить робота, пов’язана з ризиком. У звичайній обстановці меланхолік може бути досить контактним, успішно працювати, проявляти настирливість, переборювати труднощі. Тому меланхолікам не рекомендується часто змінювати місце роботи.


Кожен учень, знаючи свій темперамент (а це нескладно зробити), має отримати рекомендації для оволодіння компенсаторною реакцією на будь-який подразник. Один повинен навчитися гальмувати або гасити свої емоційні сплески, інший – розвивати їх, підвищуючи швидкість реакції й готовність до дії.

Вправа, спрямована на коригування проявів темпераментуПорядок виконання вправи

Спробуйте впродовж кількох хвилин поспілкуватися з коллегою по роботі (навчанню). При цьому поводьтеся так, як поводиться людина з протилежним типом темпераменту (сангвінік – меланхолік, флегматик - холерик).

∙ Сангвінік: під час розмови поводьтеся доброзичливо, без іронії, уповільнюйте рухи, стримуйте міміку й мовлення, намагайтеся більше слухати, ніж говорити, і постійно передавайте ініціативу співрозмовнику, говоріть більше про те, що цікавить і хвилює саме його, намагайтеся не відволікатися від теми розмови.

Урахування типу темпераменту

Кожен учень, знаючи свій темперамент (а це нескладно зробити), має отримати рекомендації для оволодіння компенсаторною реакцією на будь-який подразник. Один повинен навчитися гальмувати або гасити свої емоційні сплески, інший – розвивати їх, підвищуючи швидкість реакції й готовність до дії.
Урахування типу темпераменту

Кожен учень, знаючи свій темперамент (а це нескладно зробити), має отримати рекомендації для оволодіння компенсаторною реакцією на будь-який подразник. Один повинен навчитися гальмувати або гасити свої емоційні сплески, інший – розвивати їх, підвищуючи швидкість реакції й готовність до дії.


Звязок між типом темпераменту й кольорами

Тип темпераменту (внутрішні кольори)


Характер (основні риси)

Дія зовнішніх кольорів

Теплі кольори (жовто-червоні)

Холодні кольори ( синьо-зелені)

Холерик (червоний)

Запальний, нестримний, рвучкий

Сприяють легковажності в поводженні

Викликають стриманість у поводженні

Сангвінік (жовтий)

Рухливий, товариський, життєлюбний

Послабляють ступінь свідомості

Сприяють посиленню врівноваженості

Флегматик (зелений)

Повільний, витриманий, терплячий

Підсилюють інтелектуальні якості

Викликають деяку відстороненість

Меланхолік (синій)

Серйозний, відособлений, невпевнений

Сприяють посиленню контактності

Підсилюють замкнутість, самозаглиблення

У роботі з холеричними дітьми слід покладатися на позитивний авторитет дорослого, цілеспрямованість педагогічних впливів. Будуючи взаємини з цими дітьми, застосовувати спеціальну тактику, яка б враховувала притаманну їм запальність, різкість, нестримність. Потрібно проявляти зацікавлене розуміння душевного стану дитини.Тактовно й опосередковано запобігати „зривам”; враховувати мотиви вчинків. Залучати до активної діяльності, пов’язаної з виявом ініціативи. Потрібно уникати різких емоційних реакцій, спрямованих безпосередньо на дитину. Краще впливати на холерика опосередковано, через колектив. Зайнятість корисною справою може спрямувати на розвиток позитивних якостей особистості, відверне негативні впливи. Холеричні діти потребують тактовної допомоги та співчуття при ускладненнях.

Їх невтомність, енергійність, схильність до ризику, впертість, пустотливість, задиркуватість, нетерплячість і висока конфліктність стають причинами бійок із однолітками, травм тощо.

Холерика важливо виховувати добрим, співчутливим, оскільки цей тип темпераменту дуже схильний до агресії. Його потрібно вчити ввічливості, уміння стримувати емоції, застосовувати не тільки пояснення, а й „програвати ” з ним можливі ситуації (система адаптованих для дітей ділових ігор).

Використовуючи цікаві для дитини види діяльності, поступово формувати посидючість, наполегливість, сумлінність, ретельність і точність у виконанні завдань. Організувати життя дитини так, щоб вона не перезбуджувалася. Практикувати ігри та інші цікаві для неї заняття, які сприяли б закріпленню в її нервовій системі процесів гальмування.

Батьки, вихователі, вчителі мають із розумінням ставитися до „зривів” у поведінці холериків, не принижувати їхньої гідності, формувати в них адекватну самооцінку.

Не ефективно застосовувати фізичні покарання, крик. Це остаточно розхитує нервову систему дитини, в якої процеси збудження домінують над процесами гальмування. Відтак, досягається ефект, протилежний бажаному.Потрібно не сварити, не карати, а пояснити, чому не можна й вимагати повторного сумлінного виконання; обговоривши, як наступного разу слід учинити в аналогічній ситуації.

Холерикам з їхньою яскраво вираженою схильністю до лідерства бажано забезпечувати позитивність стосунків з оточенням, не „з’ясовувати стосунків” у моменти кофліктів, аналізувати проблеми згодом у спокійній атмосфері, контролювати прагнення тиснути на інших, підкоряти їх собі, спрямовувати зусилля на естетичне виховання.

Позитивні риси холерика: товариськість, активність, пристрасність, ініціативність, іде на ризик, перевагу, боротьбу.

Негативні риси: загальна нестриманість, грубість, гнівливість, здатність на нерозумні вчинки, схильність до афекту.

Видатними холериками в історії людства були: О.С.Пушкін, О.В.Суворов.Професійна діяльність: Холерик – тип темпераменту людини, який характеризується підвищеною збудженістю, різкістю рухів і емоційною реактивністю. Холерик – людина з непередбаченими емоційними проявами, легко йде на конфлікт: йому не бажано давати доручень, де потрібна витримка. Не затрачає багато часу на глибоке обмірковування рішень і грунтовний підхід до справи. Холерик швидше за інших орієнтується в ообставинах, що змінюються, винахідливий у суперечках, дискусіях.Швидко адаптується до нових обставин. Його дратує одноманітна робота. Людину з таким темпераментом добре використовувати в маркетинговій діяльності. Холерик буде почувати себе цілком комфортно, працюючи рекламним агентом; фізично та психічно холерик швидко втомлюється, не любить контролювати роботу, внаслідок чого результати роботи і навіть сам процес потрібно контролювати.

Холерика характеризує циклічність праці, здатність переборювати труднощі при досягненні мети, але коли покидають сили і втрачається віра у власні можливості – може взагалі перестати працювати.Каталог: Files -> downloadcenter
Files -> Тема: Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка
Files -> Тематичний план практичних занять
downloadcenter -> 7 клас Напишіть твір – мініатюру
downloadcenter -> Урок Тема. Насінина, плід. Лабораторна робота №. №10
downloadcenter -> Термин "гуманизм" происходит от латинского "humanitas" (человечность), употреблявшегося еще в I в до н э. известным римским оратором Цицероном


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет