Тематичний план практичних занять з модуля 3Дата22.12.2016
өлшемі88.69 Kb.
#36

Тематичний план практичних занять з модуля 3

1.

Класифікація пухлин, етіологія, патогенез, закономірності росту і розвитку доброякісних пухлин, принципи їх диференційної діагностики та лікування.

2

2-3.


Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин ЩЛД (папілома, фіброма, ліпома, гемангіома, атерома, нейрофіброматоз, дермоїдна та епідермальна кісти, кіста шиї серединна та бічна, брахіогенні кісти і нориці): етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, лікування та профілактика ускладнень.

4

4.

Кісти щелеп (одонтогенні та неодонтогенні, епітеліальні та неепітеліальні тощо). Одонтогенні кісти щелеп (коренева, фолікулярна, підокісна, парадентальна, ретромолярна тощо): етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, клініка, діагностика, лікування, ускладнення, профілактика.

2

5.

Доброякісні одонтогенні пухлини щелеп [амелобластома (адамантинома), одонтома, цементома]: класифікація, гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, принципи і методи лікування, профілактика ускладнень.

2

6-7.

Доброякісні неодонтогенні пухлини щелеп (остеоблаcтома, остеокластома, остеома, остеоїд-остеома, хондрома, гемангіома, фіброма, епулід тощо): класифікація, гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, принципи і методи лікування, профілактика ускладнень.

4

8.

Курація хворих із написанням історії хвороби. Самостійна робота студентів під керівництвом викладача.

2

9.

Остеогенні пухлиноподібні новоутворення щелеп (фіброзна остеодисплазія, паратиреоїдна остеодистрофія, хвороба Педжета, еозинофільна гранульома): етіологія, патогенез, класифікація, гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, особливості лікування, ускладнення, профілактика.

2

10.

Доброякісні пухлини і кісти слинних залоз: класифікація етіологія, гістологічна будова, клініка, диференційна діагностика, принципи і методи лікування.

2

11.

Захист історії хвороби.

2

12-13.

Біологічні основи клінічної онкології. Передракові захворювання і рак шкіри обличчя: класифікація, гістологічна будова, клінічні форми, стадії захворювання, диференційна діагностика, лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапія, імунокорекція тощо), профілактика і запобігання ускладнень.

4

14-15.

Передракові захворювання і рак нижньої губи: класифікація, гістологічна будова, клінічні форми, стадії захворювання, диференційна діагностика, принципи і методи лікування (хірургічне, променеве, хіміотерапія, імунокорекція тощо), профілактика і запобігання ускладнень.

4

16.

Передракові захворювання і рак слизової оболонки порожнини рота та язика: гістологічна будова, клінічні форми, стадії, диференційна діагностика, лікування, ускладнення і профілактика.

2

17-18.

Злоякісні пухлини слинних залоз: гістологічна будова, клінічні форми, диференційна діагностика, лікування.

2

19.

Рак і саркома щелеп: походження та гістологічна будова, класифікація, клініка, диференційна діагностика, лікування, ускладнення і профілактика.

2

20.

Злоякісні пухлини шиї. Лімфаденопатії ЩЛД.

2

21.

підсумковий модульний контроль.

4

Разом 45 годин

Тематичний план практичних занять з модуля 4.Предмет і завдання військової стоматології. Організація хірургічної допомоги щелепно-лицевим пораненим у мирних, екстремальних умовах. Воєнно-медична доктрина. Основні принципи організації, обєм і зміст допомоги пораненим у щелепно-лицевій ділянці (ЩЛД).

2Травматична хвороба: патогенез, особливості при пошкодженнях ЩЛД.

2

3-4.

Загальна характеристика, клінічний перебіг, діагностика вогнепальних поранень і пошкоджень мяких тканин, кісток обличчя в мирний час, в екстремальних умовах: класифікація, особливості клінічного перебігу, діагностика пошкоджень на етапах медичної евакуації. Вплив порушень естетики обличчя на психіку поранених. Пластична хірургія в лікуванні пошкоджень обличчя. Сучасна вогнепальна рана, її лікування.

4

5.

Супутні ускладнення пошкоджень ЩЛД (кровотеча, асфіксія, шок), їх профілактика. Медична допомога на місці травми, на етапах медичної евакуації.

2

6.

Ранні ускладнення пошкоджень ЩЛД (синдром тривалого здавлення тканин обличчя). Медична допомога на місці травми, на етапах медичної евакуації.

2

7-8.

Пошкодження мяких тканин щлд у мирний час, в екстремальних умовах: класифікація, клінічний перебіг, методики хірургічної обробки ран, види швів. Надання допомоги таким пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації з урахуванням естетики обличчя. Отримання тем для підготовки семінарського заняття (до теми №14).

4

9-10

Пошкодження нижньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: анатомія пошкоджень, класифікація, клінічний перебіг, діагностика, медична допомога пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації. Хірургічна обробка ран при пошкодженнях нижньої щелепи, принципи пластичної хірургії. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

4

11-12.

Пошкодження верхньої щелепи в мирний час, в екстремальних умовах: анатомія пошкоджень, класифікация, клінічний перебіг, медична допомога пораненим на місці травми, на етапах медичної евакуації. Хірургічна обробка ран при пошкодженнях верхньої щелепи та принципи пластичної хірургії. Досягнення вітчизняних вчених і співробітників кафедри.

4

13.

Пошкодження вилицевих кісток, кісток носа в мирний час, в екстремальних умовах: класифікация, частота, клініка, діагностика, лікування. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

2

14.

Пошкодження кісток носа в мирний час, в екстремальних умовах: класифікация, частота, клініка, діагностика, лікування. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

2

15.

Тимчасова (евако-транспортна) імобілізація при пошкодженнях кісток лицевого черепа: вимоги, види, недоліки та переваги. Постійна (лікувальна) імобілізація щелеп назубними шинами, капами. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

2

16.

Постійна (лікувальна) імобілізація щелеп назубними шинами, капами при пошкодженнях кісток лицевого черепа: вимоги, види, недоліки та переваги. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

2

17.

Остеосинтез, апаратні методи фіксації фрагментів кісток лицевого черепа. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

2

18-19.

Семінар: регенерація кісткової тканини, види. Загоєння кісткової рани. Методи оптимізації регенерації кісткової тканини. Досягнення вітчизняних вчених, співробітників кафедри.

4

20.

Термічні ушкодження обличчя в мирний час, в екстремальних умовах, їх наслідки, лікування, профілактика ускладнень, можливості пластичної хірургії. Опікова хвороба при ушкодженнях обличчя. Комбіновані пошкодження ЩЛД (БОР, РР), патогенез, варіанти клінічного перебігу залежно від особливостей ураження, їх лікування.

2

21.

підсумковий модульний контроль.

4

Разом 45 годин


Тематичний план практичних занять з модуля 5

1

Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування. Досягнення кафедри.

4

Контрактура нижньої щелепі (н/щ): етіологія, класифікація, клініка, диференційна діагностика, лікування, профілактика.

2

Вивихи н/щ: етіологія, клініка, діагностика, лікування.

4

Принципи і прийоми планування місцевопластичних операцій, показання, лікування хворих.

3

Набуті дефекти і деформації губ, щік, носа, підборіддя; заміщення дефектів, усунення деформацій місцевими тканинами, зокрема клаптем на ніжці.

4

Філатовське стебло. Показання до використання філатовського стебла. Методи заготовки стебла, міграції, тренування і закриття дефекту.

4

Вільна пластика шкірою та слизовою оболонкою. Дефекти шкіри, слизової оболонки, закриття їх вільним клаптем: показання.

4

Розвиток черепно-щелепно-лицевих деформацій, обстеження хворих.

5

Регенерація кісткової тканини щелеп. Остеогенна та остеоіндуктивна терапія.

4

Трансплантація органів і тканин. Головний комплекс гістосумістності, РТПГ та РГПТ. Основні методи попередження відторгнення трансплантатів.

6

Біологічні засади та методи трансплантації кісткових, хрящових тканин. Принципи і методи імплантації штучних конструкцій. Результати, ускладнення.

4


Деформації н/щ: етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

7

Дефекти н/щ: етіологія, клініка, діагностика, методи кісткової пластики і показання до них.

4


Деформації верхньої щелепи (в/щ): етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування.

8

Дефекти в/щ: етіологія, класифікація, клініка, діагностика, суть методів лікування і показання до них.

4

9

Дистракційно-компресійні методи лікування дефектів і деформацій кісток лицевого черепу.

4

10

Хірургічна підготовка порожнини рота до ортопедичного лікування.

4

11

Біологічні основи стоматологічної імплантації: Види імплантатів. Показання, протипоказання, забезпечення.

4

12

Хірургічний етап стоматологічної імплантації. Підготовка альвеолярного паростка до імплантації.

4

13

Результати, ускладнення стоматологічної імплантації, обстеження та їх лікування.

4

14

Періодонтальна хірургія, використання матеріалів і обладнання, техніка НРТ.

4

15

Хірургічне лікування пародонтиту: показання, техніка, кістково-заміщуючі матеріали.

4

16

Ускладнення ендодонтичних втручань та їх хірургічне лікування.

4

17

Хірургічне лікування больових синдромів: невралгії, неврити щлд.

4

18

Синдром больової дисфункції СНЩС. Артроскопія, її можливості в лікуванні хвороб СНЩС.

4

19

Післяопераційні деформації верхньої губи, піднебіння: етіологія, патогенез, клініка, методи лікування.

4

20

Параліч мімічної мускулатури: етіологія, діагностика, клініка, лікування, результати. Атрофія обличчя: етіологія, клініка, діагностика, лікування.

4

21

Мікрохірургія при дефектах м`яких і кісткових тканин щлд: сутність, показання, методи і техніка виконання операцій.

4

22

Естетична хірургія обличчя. Зморшки: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування.

4

23

Нориці слинних залоз: етіологія, клініка, діагностика, методи лікування.

4

24

підсумковий модульний контроль.

4

Разом 100 годин

Каталог: images -> Portal -> Kafedra hirurgichnoi stomatologii -> Stomatologichnyj fakultet -> Stomatologiya -> 4 kurs -> Hirurgichna stomatologiya
Hirurgichna stomatologiya -> Навчально-методичний комплекс
images -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> ”Стоматологія ортопедична
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота
Portal -> Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методом


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет