Тема лекціїДата09.07.2017
өлшемі445 b.
#30163


КАФЕДРА ПЕДІАТРІЇ З МЕДИЧНОЮ ГЕНЕТИКОЮ

 • ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

 • “Введення у неонатологію. Гіпоксія плода та новонародженого”


Неонатологія досить молодий розділ медичної науки, що сформувався на початку 70-х років ХХ ст. Основна задача неонатології – забезпечення життя та здоров’я дітей протягом неонатального періоду, який складає 28 діб від моменту народженняНеонатологія базується на знаннях:

 • Особливостей внутрішньоутробного розвитку плода;

 • Факторів ризику, які негативно впливають на перебіг вагітності та пологів;

 • Фізіології та патології пологів;

 • Компенсаторно-пристосувальних механізмів постнатальної адаптації новонароджених;

 • Клініки та діагностики патологічних станів у новонароджених;

 • Патофізіології критичних станів у новонароджених;

 • Ефективної медичної допомоги новонародженому;

 • Фізіології та патології передчасно народженої дитини.Медичні науки, з якими безпосередньо пов’язана неонатологія:

 • Акушерство

 • Педіатрія

 • Інтенсивна терапія і реаніматологія

 • Медична генетика

 • ПеринатологіяПеріоди внутрішньоутробного та перинатального розвитку:

 • Бластогенез (І критичний період) – з момента запліднення до 15 доби вагітності, відбувається запліднення та імплантація.

 • Ембріо- та органогенез (ІІ критичний період) – 16-76 доба вагітності, формування внутрішніх органів, систем та плаценти

 • Фетогенез (ІІІ критичний період) – 76-280 доба вагітності, відбувається ріст і розвиток плода:

 • Ранній фетальний – 76-180 доба вагітності

 • Пізній фетальний – 181-280 доба вагітностіПеріоди внутрішньоутробного та перинатального розвитку:

 • Перинатальний період – включає пізній фетальний період (з 28 тиж. (181 доба) вагітності і до початку пологів), інтранатальний (період пологів) та ранній неонатальний період (1 тиждень життя)

 • За іншими даними перинатальний період починається з 22 тижня вагітності, коли маса тіла плода складає 500 г.Гестаційний вік- дійсний вік дитини, починаючи з моменту запліднення. В залежності від гестаційного віку виділяють: Доношених дітей – срок гестації 37-41 тиж. Недоношених дітей - срок гестації <37 тиж. Переношених дітей - срок гестації >41 тиж.Основні вимоги по догляду за новонародженим:

 • Надання невідкладної допомоги в пологах

 • Контроль за установкою дихання

 • Контроль за адекватністю вигодовування

 • Підтримка теплового балансу

 • Попередження контакту з інфекцієюПервинна оцінка новонародженого в пологовому залі

 • Проводиться всім живонародженим дітям, незалежно від їх гестаційного віку (з 22 тиж.) та маси тіла (з 500 г).

 • Ознаки живонародженості (достатньо 1 ознаки):

 • Самостійне дихання

 • Серцебиття

 • Пульсація пуповини

 • Мимовільні рухи м’язівСтандартний догляд за новонародженим у пологовій залі

 • Проводиться за умови:

 • доношена вагітність;

 • дитина дихає або кричить;

 • м’язовий тонус задовільний;

 • навколоплідні води чисті.

 • Включає в себе:

 • Зафіксувати час народження дитини.

 • Зігріти (покласти немовля на живіт матері до перерізки пуповини, перерізати пуповину).

 • Звільнити верхні дихальні шляхи (катетером або грушею відсмоктати вміст рота і носа) за необхідності.

 • Висушити шкіру новонародженого за допомогою теплої пелюшки, забрати мокру пелюшку.

 • Оцінити колір шкіри.Визначення

 • Гіпоксія (асфіксія) – патологічний стан, який проявляється розладом діяльності життєво важливих систем (ЦНС, система кровообігу та дихальна система).

 • Гіпоксія розвивається внаслідок гострої або хронічної кисневої недостатності та метаболічного ацидозуВизначення

 • В залежності від часу виникнення та періоду

 • дії шкідливого чинника виділяють:

 • Антенатальну гіпоксію (внутрішньоутробну)

 • Інтранатальну гіпоксію (асфіксія)

 • Перинатальну гіпоксіюАктуальність

 • Перинатальні ураження ЦНС протягом останніх десятиріч посідають 1 місце в структурі захворюваності (складають 40-70%) та 3-5 місце в структурі смертності (20%) немовлят в Україні

 • У розвинених країнах гіпоксія визначає до 50% перинатальних втрат і до 20% перинатальної смертності

 • Перинатальні ураження ЦНС визначають ризик розвитку інвалідності з дитинства (у розвинених країнах з асфіксією пов’язано 10% всіх випадків ДЦП)Фактори ризику виникнення гіпоксії

 • Антенатальні

 • Цукровий діабет у матері

 • Гіпертонія під час вагітності

 • Анемія у матері

 • Загроза переривання вагітності

 • Тривалі (>4 тиж.) гестози вагітних

 • Кровотечі в ІІ-ІІІ триместрі вагітності

 • Передлежання плаценти

 • Багатоплідна вагітність

 • Переношеність

 • Інфекція у матері

 • Маловоддя, багатоводдя

 • Застосування медикаментів під час вагітності (адреноблокатори, антикоагулянти,MgSO4)

 • Шкідливі звички у матеріЕтіологія

 • До виникнення внутрішньоутробної гіпоксії призводять: гестози, фетоплацентарна недостатність, захворювання вагітної, які супроводжуються гіпоксемією та гіпоксією

 • До виникнення інтранатальної гіпоксії призводить: переривання кровотоку через пуповину (вузли, обвиття, здавлення пуповини), порушення газообміну через плаценту (передлежання, відшарування), неадекватна гемоперфузія материнської частини плаценти (артеріальна гіпо- або гіпоксії: гостра тяжка анемія, шок, вроджені гіпертензія у матері)

 • Причини постнатальної вади серця, діафрагмальна кила, гіпоплазія легені, наркотична депресіяПатогенез

 • Провідні ланки гострої інтранатальної гіпоксії:

 • Гіпоксемія – приводить до накопичення недоокислених продуктів та метаболічного ацидозу, включає маханізми адаптації (централізація кровообігу, зниження інтенсивності метаболічних процесів, підвищення синаптичної активності, викид глюкокортикоїдів

 • Збереження фетального стану легень – високий опір судин малого кола кровообігу є причиною шунтування крові зправа- наліво, ДН та перевантаження правих відділів серця тиском, а лівих об’ємом, що сприяє розвитку серцевої недостатності, дихальної та циркуляторної гіпоксеміїПатогенез

 • Провідні ланки гострої інтранатальної гіпоксії:

 • Централізація кровообігу – викликає накопичення недоокислених продуктів, СО2, ацидоз в ішемізованих тканинах. Це призводить до порушення системної гемодинаміки, мікроциркуляції, водно- електролітного балансу

 • Вторинне ураження мозку внаслідок активації Са-залежних каналів з подальшим інтенсивним входженням Са2+ до клітини, що активує ПОЛ і призводить до деструкції клітин, підвищенню судинної проникності, сладжу, блокаді мікроциркуляції та набряку інтерстиціюПатогенез

 • Провідні ланки гострої інтранатальної гіпоксії:

 • Надлишкова продукція NO ендотелієм – порушуються процеси ауторегуляції мозкового кровотоку. В нормі мозковий кровоток не залежить від системного АТ. При тяжкій та тривалій гострій гіпоксії у випадку підвищення АТ відбувається вазоділятація артеріол, у випадку зниження АТ – ішемія

 • ПОН та ДВЗ-синдром – завжди супроводжують тяжку гіпоксіюПатогенез

 • Основні патогенетичні відмінності перинатальної гіпоксії:

 • Виникає на тлі антенатальної гіпоксії, пневмопатії, ангіопатії, незрілості ферментних систем печінки, низьких резервів наднирників, патологічного ацидозу

 • Основний метаболічний компонент – поєднання гіпоксемії, гіперкапнії та метаболічного ацидозу з моменту народження дитини

 • Наявне зменшення або вичерпання резервів адаптації

 • Порушення ауторегуляторних механізмів мозкової перфузії, що сприяє виникненню набряку мозку, внутрішньочерепних крововиливів, судомного синдромуКласифікація

 • За часом виникнення:

 • антенатальна;

 • інтранатальна;

 • постнатальна;

 • перинатальна.

 • За тривалістю впливу на плід:

 • гостра;

 • хронічна;

 • сукупна.

 • За етіологією:

 • Гіпоксичне ураження ЦНС

 • Ішемічне ураження ЦНС

 • Гіпоксично-ішемічне ураження ЦНСКласифікація

 • За ступенем тяжкості:

 • Легкого ступеня тяжкості

 • Середнього ступеня тяжкості

 • Важкого ступеня тяжкості

 • За періодом:

 • Гострий (1-30 діб)

 • Ранній відновлювальний (до 3 міс.)

 • Пізній відновлювальний (від 4 до 12 міс.)

 • За переважаючим клінічним синдромом гострого періоду:

 • Синдром підвищеної нервово-рефлекторної збудливості;

 • Синдром пригнічення ЦНС;

 • Лікворно - гіпертензійний;

 • Судомний;

 • Синдром вегето-вісцеральних розладів;

 • Набряк мозку;

 • Мозкова кома.Класифікація

 • За клінічними синдромами відновлювального періоду:

 • Астено-невротичний;

 • Синдром вегето-вісцеральних розладів;

 • Епісиндром;

 • Синдром рухових порушень;

 • Гідроцефальний синдром;

 • Затримки психо- моторного і мовного розвитку.

 • Можливе завершення захворювання:

 • Видужання;

 • Синдром мінімальної мозкової дисфункції;

 • Астено-невротичний;

 • Затримка психофізичного і мовного розвитку;

 • Епілепсія;

 • Гідроцефалія;

 • Дитячий церебральний параліч.

 • Приклад діагнозу: Перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС, середнього ступеня тяжкості, гострий період, синдром вегето-вісцеральних розладів.Клінічні проявиКлінічні прояви (синдромальна характеристика)

 • Синдром підвищеної нервово-рефлекторної збудливості:

 • Неспокій дитини, гіперестезія, поверхневий сон

 • Дрібнорозмашистий тремор підборіддя та кінцівок

 • Підвищений м’язовий тонус, високі рефлекси (спонтанний рефлекс Моро, позитивний симптом Ільпо)

 • Підвищена рухова активність

 • Іноді – горизонтальний ністагм, косоокість

 • Судомний синдром:

 • Тонічні, клонічні або змішані судоми

 • Оперкулярні пароксизми (гримаси, спазм зору, немотивоване смоктання)

 • Синдром вегето-вісцеральних розладів:

 • “Мармуровість” шкіри, акроціаноз

 • Лабільність дихання і пульсу

 • Зригування, блювота, нестійкий стілець

 • Порушення терморегуляціїКлінічні прояви (синдромальна характеристика)

 • Синдром пригнічення ЦНС:

 • Виражена в’ялість, крик слабкий

 • М’язовий тонус та рухова активність знижені, рефлекси пригнічені

 • Мозкова кома:

 • Свідомість відсутня, реакція зіниць на світло відсутня

 • М’язова атонія, арефлексія

 • Корнеальні та сухожильні рефлекси відсутні

 • Лікворно-гіпертензійний синдром:

 • Запрокидування голови, судомна готовність, вибухання тім’ячок, розходження швів черепу

 • Патологічне збільшення обводу голови

 • Локальні поліморфні судоми

 • Порушення функції ЧМН (косоокість, синдром Грефе, псевдобульбарні порушення)Клінічні прояви (синдромальна характеристика)

 • Набряк головного мозку:

 • Вазогенний набряк (набряк інтерстицію): запрокидування голови, мозковий крик, розлади дихання, часті апное, напади ціанозу, м’язова гіпотонія, локальна неврологічна симптоматика, вибухання тім’ячок, судоми.

 • Цитотоксичний набряк (набряк клітин) – клінічно проявляється комою.Клінічні прояви гіпоксії з боку внутрішніх органів

 • Дихальна система: легенева гіпертензія, аспірація меконію, легенева кровотеча, ушкодження сурфактантної системи

 • ССС: транзиторна ішемія міокарду, акроціаноз, ослаблення тонів серця, лівошлуночкова дисфункція, гіпотензія, тахі-чи брадикардія,

 • ШКТ: НЕК, печінкова дисфункція, шлункова або кишкова кровотеча

 • Сечовидільна система: протеїнурія, гематурія, олігоурія, гостра ниркова недостатність

 • Система крові: анемія, тромбоцитопенія, ДВЗ-синдром, поліцитемія

 • Метаболічні порушення: метаболічний ацидоз, гіпоглікемія, гіпокальціємія, гіпонатріємія, гіперкалієміяДіагностика

 • Антенатальна:

 • Виявлення факторів ризику у вагітної

 • Кардіотонографія:

 • Нестресовий тест- реєстрація ЧСС плода у відповідь на мимовільні рухи плода або скорочення матки

 • Критерії адекватного (реактивного) тесту: ЧСС плода між 120 і 160/хв., варіабельність серцевого ритму 5/хв., 2 епізоди акцелерацій (збільшення ЧСС плода) протягом 20 хв.

 • Стресовий тест - реєстрація ЧСС плода у відповідь на індуковані скорочення матки

 • Свідченням гіпоксії плода є поява децелерацій (зменшення ЧСС плода) після 3 скорочень матки

 • Біофізичний профіль плода: дихальна активність плода (3 і > рухів протягом 30 хв.), рухова активність (3 великих рухи тулуба протягом 30 хв.), тонус плода, нестресовий тест, кількість амніотичної рідини

 • УЗ- дослідження стану плаценти та доплерометричне дослідження кровотоку в системі мати-плацента-плідДіагностика

 • Інтранатальна:

 • Виявлення факторів ризику у вагітної

 • Визначення ЧСС плода (тахікардія >180/хв. або брадикардія <120/хв.)

 • Домішок меконію в навколоплідних водах

 • Газометрія крові плода

 • Перинатальна:

 • Крім порушення функції зовнішнього дихання до ознак перинатальної гіпоксії відносять:

 • Глибокий метаболічний або змішаний ацидоз (рН<7,0)

 • Оцінка за Апгар 0-3 бала довше 5 хв. після народження

 • Судоми, кома та/або м’язова гіпотонія

 • ПОНЗастосування шкали Апгар при діагностиці гіпоксії

 • Використовується для оцінки ефективності первинної реанімації новонароджених та в комплексній діагностиці перинатальної гіпоксії, а не для визначення наявності або тяжкості гіпоксії чи обсягу реанімації

 • Якщо результат оцінки <7 балів, оцінювання необхідно продовжити через кожні 5 хв. до 20 хв. життяЛабораторні та інструментальні дослідження

 • Клінічний аналіз крові

 • Клінічний аналіз сечі

 • Глюкоза крові

 • Біохімічний аналіз крові (загальний білок та фракції, білірубін, трансамінази, креатинфосфокіназа, креатинін, сечовина, електроліти сироватки, осмолярність крові та лактат крові

 • Коагулограма, протромбіновий час, парціальний тромбопластиновий час

 • Контроль КОС (рН, ВЕ)Основні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Новонароджений потребує проведення первинної реанімації у пологовому залі, якщо:

 • -вагітність недоношена або переношена;

 • -дитина не дихає або не кричить;

 • -м’язовий тонус знижений;

 • -навколоплідні води забруднені меконієм.Основні принципи реанімації:

 • А- початкові кроки реанімації (зігріти, надати правильне положення, забезпечити прохідність дихальних шляхів за необхідністю, висушити, провести тактильну стимуляцію)

 • В- вентиляція під позитивним тиском

 • С- підтримка циркуляції (непрямий масаж серця)

 • D- введення адреналінуПісля проведення початкових кроків реанімації, для визначення необхідності подальших кроків потрібно оцінити:

 • Після проведення початкових кроків реанімації, для визначення необхідності подальших кроків потрібно оцінити:

 • - Дихання – наявність і характер

 • ЧСС

 • Колір шкіри і слизовихПоказання до ШВЛ при проведенні первинної реанімації

 • Апное після тактильної стимуляції

 • Дихання за типом “гаспінг”

 • ЧСС < 100/хв. при наявності адекватного диханняПоказання до непрямого масажу серця при проведенні первинної реанімації

 • ЧСС після 15-30 с проведення ШВЛ 100% киснем <60/хв. або 60/хв. і не збільшуєтьсяПоказання для введення медикаментів при проведенні первинної реанімації

 • ЧСС після 15-30 с проведення непрямого масажу серця в поєднанні зі ШВЛ 100% киснем <60/хв. або відсутність ЧССОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Забезпечення адекватного лікувально-охоронного режиму (профілактика охолодження, перегріву, інфікування, обмеження інтенсивних звукових, світлових подразнень) та адекватного вигодовування.

 • Перше годування при тяжкій гіпоксії проводять через 12-18 год. після народження в 1 добу через назогастральний зонд, потім – в залежності від стану.

 • Перше годування при гіпоксії середньої тяжкості проводять через 6-12 год. після народження. Попередньо проводять пробу з дистильованою водою, 1 годування – 5% глюкозою з пляшечки.

 • Строк прикладання до грудей – індівідуальний в залежності від стану (3-5 доба) з дотриманням принципу поступовості.Основні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Оксигенотерапія

 • Тривалість: 2-3 год. при концентрації кисню 80%

 • 6-10 год. при концентрації кисню 60%

 • тривало - при концентрації кисню 30%

     • при проведенні реанімації 100% кисень
 • Способи оксигенотерапії:

 • Через воронку

 • За допомогою кисневої палатки

 • Носові канюлі

 • Киснева терапія в кювезіОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Оксигенотерапія

 • Показання для проведення ШВЛ:

 • Неефективність вищезгаданих способів оксигенотерапії

 • рО2 артеріальної крові <50-60 мм рт.ст., рСО2 > 50 мм рт.ст., рН < 7,2

 • Тривалі (більше 10 с у доношених та більше 20 с у недоношених) часті апное

 • Тахіпное

 • БрадіпноеОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Інфузійна терапія

 • Стартовим розчином є 10% глюкоза (10-15 мл/кг)

 • При гіпотензії – 5% альбумін, плазма (10-15 мл/кг)

 • Для забезпечення потреби в білках – розчини амінокислот (Інфезол) з розрахунку: перші 3 доби 0,5 г/кг, 3-5 доба 1 г/кг, 5-10 доба 2 г/кг

 • Швидкість внутрішньовенного введення 5-10 мл/год за допомогою лінеамата, максимальна швидкисть струминного введення 1 мл/кг/хв.

 • Для інфузії в перші 3 доби використовують пуповинну вену, в подальшому – центральні вени

 • Для визначення об’єму добової інфузії необхідно орієнтуватися на добову потребу дитини в рідиніОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Посиндромна терапія

 • Седативна та протисудомна терапія (проводиться всім новонародженим з гіпоксією, за виключенням дітей з синдромом пригнічення)

 • ГОМК 100-150 мг/кг внутрішньовенно повільно

 • Седуксен 0,25 мг/кг внутрішньовенно повільно

 • Фенобарбітал: протисудомна доза 20 мг/кг внутрішньо, седативна доза 5-10 мг/кг внутрішньо, підтримуюча доза 3-4 мг/кг внутрішньо. Ефект наступає повільно протягом 5 діб.Основні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Посиндромна терапія

 • Терапія набряку мозку

 • Концентрована суха плазма 5-10 мл/кг внутрішньовенно крапельно

 • Фуросемид 2-4 мг/кг внутрішньовенно струминно

 • Дексаметазон 0,5 мг/кг внутрішньовенно

 • Еуфілін 0,1 мл/кг внутрішньовенно

 • MgSO4 0,2-0,4 мл/кг внутрішньовенно

 • Не можна застосовувати осмодіуретики (маннит) через можливість “синдрому віддачі” та виникнення ВЧКОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Посиндромна терапія

 • Терапія лікворно-гіпертензійного синдрому

 • Діакарб 80-100 мг/кг/добу перорально, підтримуюча доза 30-50 мг/кг/добу

 • Фуросемид 1 мг/кг/добу внутрішньовенно струминно

 • Дексаметазон 0,1 мг/кг внутрішньовенно

 • Ізосорбіт 2 мг/кг внутрішньовенно

 • Люмбальна пункція

 • Гемостатична терапія

 • Плазма свіжозаморожена 10-15 мл/кг внутрішньовенно крапельно

 • Вікасол 0,2-0,5 мл внутрішньовенно, внутрішньом’язово

 • Діцинон 1,0 мл одноразово, далі по 0,5 мл 1 раз на добу 5 діб

 • 10% глюконат кальцію 2-3 мл внутрішньовенноОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Посиндромна терапія

 • Терапія синдрому пригнічення

 • Глутамінова кислота 0,5-1,0 г/добу перорально

 • Інстенон 0,2 мл/кг/добу внутрішньовенно крапельно в 5% глюкозі

 • Терапія синдрому вегето-вісцеральних розладів

 • Психотерапія матері, використання заспокійливих зборів трав (корінь валеріани, материнки, меліси)

 • Вільний режим вигодовування, але не частіше, ніж через 2 год.

 • Надавати дитині вертикального положення на 20 хв. після кожного годування

 • Використання мікстури з цитраллю - ½ чайної ложки перед кожним годуванням

 • При стійких зригуваннях – 0,25% новокаїн по 2 мл 3 рази за добу за 30 хв. до годування

 • При метеоризмі – укропна вода, настій ромашки, плантексОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми в гострий період

 • Метаболічна терапія

 • Покращення мікроциркуляції

 • Курантіл 0,1 мл внутрішньовенно

 • Трентал 0,5 мл/кг внутрішньовенно

 • Кавінтон 0,1 мл/кг внутрішньовенно

 • Пентоксифілін 0,2 мл/кг внутрішньовенно

 • Антигіпоксанти

 • Пірацетам 50-100 мг/кг внутрішньовенно

 • Аскорбінова кислота 1-3 мл внутрішньовенно

 • Рибофлавіну мононуклеотид 2-4 мл внутрішньовенно

 • Цитохром С 3 мг/кг внутрішньовенно струминно

 • Антиоксиданти

 • Токоферола ацетат 15-20 мг/кг перорально

 • Ліпоєва кислота 0,1 мл/кг внутрішньовенно

 • Унітіол 0,2 мл/кг внутрішньовенноОсновні принципи лікування перинатального ураження ЦНС та пологової травми ЦНС у відновлювальний період

 • Комплексність лікування (спільна участь в лікуванні невролога, ортопеда, окуліста, лікаря ЛФК, психолога, логопеда, педагога).

 • Ортопедичні заходи- направлені на попередження розвитку у дитини аномальних поз, контрактур.

 • Лікувальна гімнастика та масаж.

 • Стимуляція психічного та мовного розвитку.

 • Фізіотерапевтичне лікування: водолікування, озокеритолікування, гарячі шерстяні укутування, електрофорез з нікотиновою кислотою, лідазою, еуфіліном.

 • Медикаментозна терапія (актовегін, ноотропіл, пантогам, циннарізин, серміон, вінпоцетін).Дякую за увагу!
Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет