Тауар декларацияланған / Товар задекларирован Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован 2Pdf көрінісі
Дата13.10.2018
өлшемі96.7 Kb.
#86348

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

2

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Қалың дәптерлер 

тетради общие

ассортиментте 

в ассортименте

70

48 парақ


48 листов

Сурет СалуҒа арналҒан альбомдар, 8 парақ 

альбомы для риСования, 8 лиСтов

70

242133


242974

242132


235703

237692


235702

242975


55

36 парақ


36 листов

70

48 парақ


48 листов

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

70

48 парақ


48 листов

3

Мектеп тауарлары - Школьные товары

242131


242129

242130


оҚушы дәптерлерI / тетради ученичеСкие

қиғаш сызық / в косую линейку

тор көздi / в клетку

кең жолды / в линейку

күнделіктер / дневники

12

12 парақ


12 листов

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

245

шарикті ҚаламСаптар жиынтыҒы, түрлі-түСті

ручки шариковые в наборе, цветные

210944


210943

шарикті ҚаламСаптар 

ручки шариковые

Қара графитті Қарындаштар

карандаши чернографитные

042213


042215

042214


236373

231888


016981

231887


231890

19

25

30

40

20

бастап

290

от

10

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

4

түрлі-түСті Қарындаштар,  

екі жаҚты

карандаши цветные,  

двухСторонние

түрлі-түСті Қарындаштар, maxI 

карандаши цветные, maxI

түрлі-түСті Қарындаштар 

карандаши цветные

түрлі-түСті Қарындаштар 

карандаши цветные

1

 

565

1

 

465

1

 

565

1

 

070

044947


093389

043574


033789

түрлі-түСті Қарындаштар 

карандаши цветные

465

725

725

1

 

090

1

 

440

2

 

300

043579


043578

093390


098980

093391


043577

ҰштаҒыштар / точилки

45

50

050117


098185

Мектеп тауарлары - Школьные товары

5

түрлі-түСті Қарындаштар 

карандаши цветные

түрлі-түСті Қарындаштар 

карандаши цветные

фломаСтерлер / фломаСтеры

фломаСтерлер / фломаСтеры

145

295

630

450

125

95

300

185

395

650

845

370

231213


243418

231215


231219

231217


231216

231218


231211

231210


231209

231207


231206

231205


231220

231222


231221

231223


243420

250

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

6

Өшіргіштер / лаСтики

35

65

45

040947


мектеп боры 

мел школьный

040948


майлы Қарындаштар  

карандаши маСляные

085202


195

фломаСтерлер / фломаСтеры

232176


232175

223086


223087

223090


фломаСтерлер / фломаСтеры

031723


425

290

300

490

650

965

1

 

240

1

 

225

097961


097957

232169


мүСIндеуге арналҒан таҚталар 

доСки для лепки

245

135

244068


244067

Мектеп тауарлары - Школьные товары

7

балауыздан жаСалҒан ермекСаз

плаСтилин воСковой 

8 цветов

8 түСті

12 цветов

12 түСті

18 цветов

18 түСті

24 цветов

24 түСті

225089


225086

206522


225087

225088


029992

024595


025443

040005


ермекСаз  / плаСтилин

ермекСаз  / плаСтилин

жүзбелі ермекСаз 

плаСтилин плавающий

155

320

700

385

535

800

1

 

130

470

430

029991


039999

565

013373


040006

250

635

305

350

425

013371


052695

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

8

балауыздан жаСалҒан ермекСаз

плаСтилин воСковой 

150

230507

бежево-серый  

230492

болотный  

230493

голубой  

230508

желтый  

230509

желтый неоновый  

230494

зеленый  

230495

зеленый неоновый  

230496

изумрудный  

230498

кобальтовый голубой  

231589

кораллово-розовый  

230510

коричневый  

230499

лиловый  

231593

малиновый  

230511

оранжевый  

230512

оранжевый неоновый  

231591

розовый  

231592

розовый неоновый  

230500

светло-голубой  

230513

светло-коричневый  

231586

серый  

230501

синий  

230502

телесный  

231588

темно-розовый  

230514

терракотовый  

230503

фиолетовый  

230505

фиолетовый неоновый  

230515

ярко-желтый  

230506

ярко-зеленый

Код              Цвет

028453


түрлі-түСті ҚаҒаз 

бумага цветная

кIшкентай Қайшылар 

ножницы детСкие

95

35

40

75

170

түрлі-түСті картон / картон цветной

202639


228497

064662


228495

202640


032126

165

195

ермекСаз  / плаСтилин

290

490

027633


027634

226988


145

Мектеп тауарлары - Школьные товары

9

гуашь / гуашь

гуашь / гуашь

гуашь / гуашь

675

380

475

835

620

895

1

 

090

1

 

100

815

030609


027631

029989


030610

225081


229381

029990


040003

027632


Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

10

акварельдI бояулар 

краСки акварельные

акварельдI бояулар 

краСки акварельные

Сурет ҚылҚаламдары 

киСти для риСования

СтаҚан-тӨгIлмеС 

Стакан-непроливайка

695

550

485

375

230

бастап

450

от

акварельдI бояулар 

краСки акварельные

670

465

75

195

135

250

315

030600


027627

030602


030604

030606


225080

227130


030607

030608


244063

027628


030601

Мектеп тауарлары - Школьные товары

11

акварельдI бояулар 

краСки акварельные

340

410

340

465

330

025402


058882

212837


058883

015911


35

40

45

50

55

СызҒыштар жиынтыҒы 

линейки в наборе

250

аҒаш СызҒыштар / линейки деревянные

052505


051218

052506


052507

051219


089110

СызҒыштар жиынтыҒы 

линейки в наборе

089116


244073

400

45

плаСтик СызҒыштар 

линейки плаСтиковые

209680


металды конСтруктор

конСтруктор металличеСкий

1

 

285

1

 

650

1

 

430

209681


209683

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

12

готовальнялар / готовальни

1

 

450

960

1

 

650

050110


050111

циркульдер / циркули

695

089147


готовальнялар 

готовальни

026501


1

 

270

232160


250

циркульдер / циркули

229590


047299

047298


047296

047297


мәтіндік маркерлер 

маркеры текСтовые

145

089148


готовальнялар 

готовальни

525

200540


520

готовальнялар 

готовальни

Мектеп тауарлары - Школьные товары

13

026669


011049

026671


желім-Қарындаш 

клей-карандаш

желім-Қарындаш 

клей-карандаш

желім-Қарындаш 

клей-карандаш

75

8 гр

100

8 гр

155

15 гр

215

22 гр

245

22 гр

285

22 гр

345

35 гр

желім / клей

011043


011044

011045


011046

064573


213317

мәтіндік маркерлер 

маркеры текСтовые

мәтіндік маркерлер 

маркеры текСтовые

815

1

 

115

037057


037058

037060


90

45 гр

120

65 гр

195

125 гр

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

14

түзеткіш

 ҚаламСап 

корректирующая ручка

012098


түзеткіш / корректор

012101


220

255

325

090183


244105

ҚаламСауыт-тубуС 

пенал-тубуС

85

243575


244109

244108


244107

244106


ҚаламСауыт-тубуС 

пенал-тубуС

85

ҚаламСауыттар / пеналы

ҚаламСауыттар / пеналы

765

244034


244036

243572


244039

244037


244032

244033


аяҚ-киIмге арналҒан СӨмке / Сумка для обуви

1

 

350

1

 

890

1

 

295

Мектеп тауарлары - Школьные товары

15

244102


244029

244026


244031

244101


244437

244444


жолҚапшыҚтар / рюкзаки

7

 

990

13

 

700

244104


244103

14

 

800

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

16

6

 

990

6

 

890

5

 

950

жолҚапшыҚтар / рюкзаки

243547


243552

243550


243553

243545


243544

243543


243542

243554


243564

Мектеп тауарлары - Школьные товары

17

жолҚапшыҚтар / рюкзаки

243954


243955

243957


243965

243968


243956

243959


243972

14

 

890

Мектеп тауарлары - Школьные товары

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

18

жолҚапшыҚтар / рюкзаки

4

 

800

4

 

535

242747


242737

242738


242739

242740


242741

242746


242752

242751


2

 

590

Мектеп тауарлары - Школьные товары

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

19

жолҚапшыҚтар / рюкзаки

4

 

200

242750


242754

4

 

990

242749


242748

242745


242744

242742


242743

242753


Мектеп тауарлары - Школьные товары

ҚазаҚСтандыҚ 

Сауда таңбаСы

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

20

шығармашылық - творчество

ерекше аппликация / необычная аппликация

аппликациялар әшекейлер 

аппликации пайетки

825

1

 

025

865

210539


219306

219308


216615

216614


219307

215738


215739

216613


21

шығармашылық - творчество

майда моншаҚпен жаСалҒан аппликация. Өз Қолыңызбен жаСайтын СыйлыҚ. 

аппликация из биСера. подарок Своими руками

алуан түСті ҚаҒаз шариктерден ҚҰралҒан аппликация / 

аппликация из разноцветных бумажных шариков

210533


202993

1

 

365

705

Тауар декларацияланған / Товар задекларирован    Тауар серТификаТТалған / Товар серТифицирован

22

балалар шыҒармашылыҒына арналҒан жиынтыҚ «цветочная поляна» / 

набор для детСкого творчеСтва «цветочная поляна»

Сәнді әшекей / Стильное украшение

720

865

202990


217611

217619


217617

217616


217615

217613


шығармашылық - творчество

23

210549


жҰмСаҚ плаСтиктен жаСалҒан 3D конСтрукторы / 3D конСтруктор из мягкого плаСтика

880

шығармашылық - творчество

065272


әйнекке Сурет СалуҒа арналҒан 

бояулар жиынтыҒы

краСки для риСования  

по Стеклу в наборе

2

 

390

088798


032950

грим Қарындаштары 

карандаши для грима

1

 

560

1

 

550

балалар шыҒармашылыҒына  

арналҒан жиынтыҚ 

набор для детСкого  

творчеСтва

«Puzzle & GlIetter»

027903


1

 

100Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет