”Стоматологія ортопедична


для викладачів до практичного заняття № 3бет5/5
Дата11.01.2017
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   5

для викладачів до практичного заняття № 3


по cтоматологічній допомозі населенню та профілактичній медицині
ТЕМА: Карієс, некаріозні ураження зубів (гіпоплазія емалі, флюороз, патологічне стирання зубів, клиноподібні дефекти, ерозія твердих тканин зубів, гіперестезія, комп’ютерний некроз емалі). Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки та профілактичні заходи.

Факультет – медичний коледж, курс – ІІ, кількість годин – 2. 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Значна поширеність карієсу зубів (до 90-98%) вимагає досконалого вивчення чинників ризику, етіології та патогенезу, особливостей перебігу та клінічних проявів цього захворювання. Тому надзвичайно важливим моментом є рання діагностика каріозного процесу, яка може сприяти попередженню розвитку ускладнень, зберегти зуби здоровими, запобігти їх видаленню. Некаріозні ураження твердих тканин зубів представляють собою велику і різноманітну групу захворювання. Етіологія цих захворювань недостатньо вивчена. Одні дефекти розвиваються в період формування зубів – гіпоплазія, флюороз, а інші після прорізування зубів – патологічне стирання зубів, клиноподібні дефекти, ерозія твердих тканин зубів, гіперестезія, комп’ютерний некроз емалі. Це диктує необхідність глибокого та всестороннього вивчення цих захворювань.

ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

1. Знати етіологію, патогенез та основні клінічні ознаки карієсу зубів і некаріозних уражень.

2. Вміти розпізнати каріозний процес та некаріозні ураження.

3. Вміти обрати заходи профілактики карієсу зубів та некаріозних уражень.ІІІ. ВИХОВНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

- навчити студентів розпізнавати карієс зубів та некаріозні ураження, знати заходи для профілактики цих захворювань.ІV. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Дисципліна

Знати

Вміти


1.Забезпечуючі дис-ципліни:

- анатомія

2. Наступні дисцип-ліни (забезпечувані):

- ортопедична стоматологія


3. Внутріпредметна інтеграція:

- ортодонтія
- особливості анатомічної будови зубів


- покази до протезування при ураженні твердих тканин зубів

- покази до протезування у дітей при ураженні твердих тканин зубів


- розпізнати зуби в залежності від групової належності

- виготовляти ортопедичні конструкції

- виготовляти ортодонтичні конструкції

V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

Структурно-логічна схема теми або тези заняття:


_s1143


VІ. ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння......

Методи контролю і навчання

Матеріали методич-ного забезпечення (контролю, нагляд-ності, ТЗН, інструк-ції, обладнання і ма-теріали)

Час в хв.

1

2

3

4

5

6

І Підготовчий етап

1
2
3


Організація заняття

Постановка навчальних цілей


Контроль вихідного рівня знань


ІІУсне опитування

Тести


Журнал

Методичні розробки


Питання для контролю вихідного рівня знань

Тестові завдання

Варіанти правильних відповідей до тестових завдань3

2
15


ІІ Основний етап


1

Формування професійних вмінь і навиків:

- провести обстеження ротової порожнини;

- скласти план профілактичних заходів

ІІІ


Практичний тренінг


Стоматологічне устаткування

Стоматологічні інструменти

Санбюлетні

Інструкції до профілатичних засобів

Стоматологічні матеріали


50

ІІІ Заключний етап


1

2
3


Контроль і корекція рівня професійних знань і умінь
Підведення підсумків заняття, оцінювання

Домашнє завданняІІІ

Індивідуальний контроль практичних на-виків та їх результатів

Контроль кінцевого

рівня знань


Результати виконання практичного навичка
Тести

Журнали
Методичні розробки15

3
2VІІ. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

1. Матеріали контролю для підготовчого етапу занять:

- питання для контролю вихідного рівня знань:

1. Визначення поняття „карієс зубів”.

2. Класифікація карієсу.

3. Етіологія карієсу зубів.

4. Патогенез карієсу зубів.

5. Основні клінічні ознаки початкового карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

6. Основні клінічні ознаки поверхневого та середнього карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

7. Основні клінічні ознаки глибокого карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

8. Профілактика карієсу зубів.

9. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика гіпоплазії емалі.

10. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика флюорозу.

11. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика патологічного стирання зубів.

12. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика клиноподібних дефектів.

13. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика ерозії твердих тканин зубів.

14. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика гіперестезії.

15. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика ком’ютерного некрозу емалі.

- тестові завдання (див. додаток 1);

- варіанти правильних відповідей до тестових завдань (див. додаток 3).

2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

- стоматологічне устаткування;

- стоматологічні інструменти;

- санбюлетні;

- інструкції до профілатичних засобів;

- стоматологічні матеріали.3. Матеріали контролю для заключного етапу:

- тестові завдання (див. додаток 2);

- варіанти правильних відповідей до тестових завдань (див. додаток 3).

- результати контролю вихідного рівня знань (питання для контролю вихідного рівня знань);

- складені плани профілактичних заходів.

4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів:

- методичні рекомендації для студентів;

- домашнє завдання:

а) підготуватися до наступного заняття на тему: „Пульпіт, періодонтит. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки при гострих та хронічних формах. Профілактичні заходи”, використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) зарисувати в альбомах: скласти план профілактичних заходів щодо запобігання виникнення ускладнень карієсу (пульпітів та періодонтитів).
VІІІ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

Навчальна: а) основна:

б) додаткова:

Методичну розробку склала: ас. Костюк І.Р.

Методична розробка обговорена і затверджена на засіданні кафедри від _________ 20_____р. Протокол №_____.


Зав. кафедри дитячої стоматології

д. мед. н., професор Мельничук Г.М.

2. 3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять для студентів (взірець).


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 3


по cтоматологічній допомозі населенню та профілактичній медицині
ТЕМА: Карієс, некаріозні ураження зубів (гіпоплазія емалі, флюороз, патологічне стирання зубів, клиноподібні дефекти, ерозія твердих тканин зубів, гіперестезія, комп’ютерний некроз емалі). Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки та профілактичні заходи.

Факультет – медичний коледж, курс – ІІ, кількість годин – 2.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Значна поширеність карієсу зубів (до 90-98%) вимагає досконалого вивчення чинників ризику, етіології та патогенезу, особливостей перебігу та клінічних проявів цього захворювання. Тому надзвичайно важливим моментом є рання діагностика каріозного процесу, яка може сприяти попередженню розвитку ускладнень, зберегти зуби здоровими, запобігти їх видаленню. Некаріозні ураження твердих тканин зубів представляють собою велику і різноманітну групу захворювання. Етіологія цих захворювань недостатньо вивчена. Одні дефекти розвиваються в період формування зубів – гіпоплазія, флюороз, а інші після прорізування зубів – патологічне стирання зубів, клиноподібні дефекти, ерозія твердих тканин зубів, гіперестезія, комп’ютерний некроз емалі. Це диктує необхідність глибокого та всестороннього вивчення цих захворювань.ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

1. Знати етіологію, патогенез та основні клінічні ознаки карієсу зубів і некаріозних уражень.

2. Вміти розпізнати каріозний процес та некаріозні ураження.

3. Вміти обрати заходи профілактики карієсу зубів та некаріозних уражень.ІІІ. ЗНАТИ:

- особливості анатомічної будови зубів;

- покази до протезування при ураженні твердих тканин зубів;

- покази до протезування у дітей при ураженні твердих тканин зубів.ІV. ВМІТИ:

- розпізнати зуби в залежності від групової належності;

- виготовляти ортопедичні конструкції;

- виготовляти ортодонтичні конструкції.V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

а) підготуватися до наступного заняття на тему: „Пульпіт, періодонтит. Етіологія, патогенез, основні клінічні ознаки при гострих та хронічних формах. Профілактичні заходи”, використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) зарисувати в альбомах: скласти план профілактичних заходів щодо запобігання виникнення ускладнень карієсу (пульпітів та періодонтитів).

VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Визначення поняття „карієс зубів”.

2. Класифікація карієсу.

3. Етіологія карієсу зубів.

4. Патогенез карієсу зубів.

5. Основні клінічні ознаки початкового карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

6. Основні клінічні ознаки поверхневого та середнього карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

7. Основні клінічні ознаки глибокого карієсу зубів за різних варіантів перебігу хвороби.

8. Профілактика карієсу зубів.

9. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика гіпоплазії емалі.

10. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика флюорозу.

11. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика патологічного стирання зубів.

12. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика клиноподібних дефектів.

13. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика ерозії твердих тканин зубів.

14. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика гіперестезії.

15. Етіологія, патогенез, клініка та профілактика ком’ютерного некрозу емалі.VII. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

- провести обстеження ротової порожнини;

- скласти план профілактичних заходів.

VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Анатомія та фізіологія зуба.

2. Класифікація карієсу та некаріозних уражень зубів.

3. Етіологія та патогенез карієсу та некаріозних уражень зубів.

4. Основні клінічні ознаки карієсу та некаріозних уражень зубів.

5. Профілактичні заходи щодо запобігання виникнення карієсу та некаріозних уражень зубів.VІІІ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

Навчальна: а) основна:

б) додаткова:

Методичну розробку склав: ас. Костюк І.Р.

Методична розробка обговорена і затверджена на засіданні кафедри від _________ 20 _ р. Протокол №__.


Зав. кафедри дитячої стоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

2.3.2. Теми індивідуальних занять і їх форми.

Завдання по науково-дослідницькій роботі студентів

  1. Виготовити фантоми зубів (різці).

  2. Виготовити фантоми зубів (ікла).

  3. Виготовити фантоми зубів (премоляри).

  4. Виготовити фантоми зубів (моляри).

  5. Виготовити фантоми верхньої щелепи.

  6. Виготовити фантоми нижньої щелепи.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

1. Централізоване забезпечення слайдами2. Навчальні стенди, муляжі, таблиці, фільми

3. Виготовлені таблиці та стенди по різних розділах профілактики стоматологічних захворювань.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra dytyachoi stomatologiya
Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Kafedra dytyachoi stomatologiya -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
Portal -> 1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислота
Portal -> Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методом


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет