Списък на заличените лицабет1/3
Дата02.04.2019
өлшемі0.66 Mb.
#102061
  1   2   3

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 001 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОРИС КИРИЛОВ ЖЕЛЕВ

2. ВАНЯ НИКОЛОВА ЛУЛЕВА

3. ВАРВАРА ПЕТРОВА ЖЕЛЕВА

4. ВАСИЛА ГЕТОВА КРИВЧЕВА

5. ВЕСЕЛИНКА ИВАНОВА ЛУЛЕВА

6. ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

7. ЖЕЛЮ ТОНЧЕВ ЖЕЛЕВ

8. ИВАЙЛО ВИДОЛОВ КОЛЕВ

9. ИВАН МИТКОВ КОЧЕВ

10. ИВАН ПАУНОВ ТРИФОНОВ

11. МАТЬО ПЕТКОВ КИСЬОВ

12. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ШКОДРОВ

13. ПЕТЪР СТОЯНОВ ДЯНКОВ

14. РАЙНА ВИДОЛОВА ШКОДРОВА

15. СТЕФАНКА РАНГЕЛОВА ДОБРЕВА

16. СТОИЧКО КОСТАДИНОВ СТОИЦОВ

17. ЦВЯТКО СТОЯНОВ КОСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 002 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНТОАНЕТА МИТЕВА ЦВЕТКОВА

2. ДИМО ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

3. ЕМИЛ ПЕТЕВ АНГЕЛОВ

4. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЩЕРЕВА

5. СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ МИНДОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 003 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ СЛАВОВ БАХЧЕВАНСКИ

2. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЕВА

3. ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

4. ГЪЛЪБИНА ЦВЕТАНОВА КОРДЕВА

5. ДЖИНА ТОБИЕВА САВОВСКА

6. ЗАХАРИ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ

7. ИВАН ГЕОРГИЕВ КОРДЕВ

8. ИВАНКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

9. КРАСИМИРА КИРИЛОВА ГЕТОВА

10. ЛИНКА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

11. МАРИЯНА РАДОСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

12. НИКОЛА СТОЯНОВ ПОНЧЕВ

13. ПАУНКА АТАНАСОВА ПИРОНКОВА

14. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

15. СТОЙНА ИВАНОВА ПОНЧЕВА

16. СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

17. ТОДОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

18. ХРИСТО ТАНЕВ САВОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 004 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БЛАГОЙ КРУМОВ ГОГОВ

2. ВАСИЛ НЕШЕВ ГРУЕВ

3. ВИОЛЕТКА ИВАНОВА НИКОЛАЕВА

4. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ДОНЕВ

5. ИВАНКА ДИНКОВА ТАНЕВА

6. ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА ДОНЕВА

7. КРЪСТАНКА АТАНАСОВА ТРАЙКОВА

8. МАРИЯ ЦВЕТАНОВА КОЛЕВА

9. НАЙДА ЦВЯТКОВА ЯНКОВА

10. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛАЕВ

11. ПАВЕЛ МАРИНОВ ДЯНКОВ

12. ПЕТКО ТОДОРОВ КОЛЕВ

13. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖОЖГОВ

14. ПЕТЪР ИВАНОВ ТАНЕВ

15. РАДА СТЕФАНОВА ВАСИЛСКА

16. РАНГЕЛ КИРИЛОВ ВАСИЛСКИ

17. РАНГЕЛ НИКОЛОВ БЕШЛИКОВ

18. СИЛВИЯ ПЕНКОВА МУШАМОВА

19. ТРИФОН НЕЙКОВ ТРИФОНОВ

20. ХРИСТО БОРИСОВ ТРАЙКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 005 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ТРИФОНОВА

2. ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

3. ВЕЛИКА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА

4. ВЕЛЬО ИВАНОВ КАРАГЕОРГИЕВ

5. ВИКТОР АСЕНОВ СОКОЛОВ

6. ВИКТОРИЯ МАРКОВА СТОЙЧЕВА

7. ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ

8. ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА БУБАРОВА

9. ИВАНКА РАНГЕЛОВА КАРАГЕОРГИЕВА

10. КИРИЛ НИКОЛОВ БУКОВ

11. КОСТАДИН АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ

12. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА

13. МАТЕЙ ИВАНОВ МАТЕВ

14. МАЯ ВАСИЛЕВА СЛАВОВА

15. МАЯ МИЛУШЕВА НИЗАМОВА

16. НИКОЛАЙ БОРИСОВ ПАСКОВ

17. НИКОЛИНКА АНДРЕЕВА ГЕРОВА

18. ПЕТКО МИЛАНОВ ТРИФОНОВ

19. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА

20. СТОЯНКА АСЕНОВА МЛЕЧКОВА

21. ТОДОР ПЕТРОВ МЛЕЧКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 006 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ШИЛЕВ

2. АТАНАС НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

3. ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТЛЕШКОВА

4. ГАБРИЕЛА СЛАВЧЕВА ТАЧЕВА

5. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПЕТЛЕШКОВ

6. ГЕОРГИ ПАНОВ ЙОТИНОВ

7. ДИМИТРИЯ ДИМИТРОВА ЙОТИНОВА

8. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ПИЩЯЛОВ

9. ЕЛЕНКА КРУМОВА ПЕНЧЕВА

10. ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

11. ЗАФИР ЯНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

12. ЗЛАТКА АНДРЕЕВА ПИЩЯЛОВА

13. ИВАН ТРИФОНОВ МИНЧЕВ

14. ИВАН ЦОНЧЕВ ТОТЕВ

15. ИВАНКА ГЕНОВА ВАСИЛЕВА

16. ИВАНКА ДЕЛЧЕВА ДИМОВА

17. ИВАНКА ЙОРДАНОВА ШИЛЕВА

18. ЙОРДАН ВЕНКОВ НЕШЕВ

19. ЙОТО ГЕНОВ АНГЕЛОВ

20. КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА КЪРПАЧЕВА

21. КАТЮШКА АТАНАСОВА ПЕНОВА

22. КОЛЮ ХРИСТЕВ ЕНЕВ

23. МАРИЯ ИВАНОВА УЗУНОВА

24. МАРИЯНА ГИНЕВА ТАЧЕВА

25. МИТРА ПЕТРОВА КОЕВА

26. НЕДЕЛЧО ДИМОВ ЖЕЛЕВ

27. НЕНО РАНГЕЛОВ ПЕНОВ

28. НИКОЛА ВЕЛИЧКОВ ВАСИЛЕВ

29. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ УЗУНОВ

30. ПАВЕЛ ПАУНОВ КАРПАЧЕВ

31. РОСА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

32. СЛАВЧО НИКОЛОВ ТАЧЕВ

33. СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА ПЕЙКОВСКА

34. СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА

35. ТЕНЧО ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

36. ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА ТОТЕВА

37. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ЧЕЛЕБИЕВА

38. ЦВЕТЕЛИН ИВАНОВ ТОТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 007 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНА ГЕШЕВА БАКАЛСКА

2. ВЕЛИЧКА ВЕЛИЧКОВА САМОКОВЛИЕВА

3. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ РАКЕВ

4. ИВАН РАНГЕЛОВ ШИШКОВ

5. МАРИЯ ЗАНЕВА КАРАКОВАЧЕВА

6. МИХАЛ ИВАНОВ МИХАЛЕВ

7. ПЕПА ДИМИТРОВА ТРИНГОВА

8. СТЕЛА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

9. ХРИСТО АТАНАСОВ ГЕНЧЕВ

10. ЮЛИ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

11. ЯНКА ИВАНОВА ГЕНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 008 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТИНГАРОВ

2. ВЕЛИКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

3. ГЕОРГИ БОТОВ ИВАНОВ

4. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

5. ЕЛЕНА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

6. ЙОРДАН ЯНКОВ ЙОРДАНОВ

7. КАЛИН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

8. КОСТАДИН СТЕФАНОВ ВЛАХОВ

9. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТИНГАРОВА

10. МАРИЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

11. МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХАДЖИМОСКОВА

12. МИТРА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

13. НЕЛИ ИВАНОВА ИВАНОВА

14. НИКОЛИНА ПЕТКОВА КАЛИНИНА

15. ПЕТЪР ВЕЛКОВ КАЛИНИН

16. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

17. РАНГЕЛ ВИДОЛОВ ГАТОВ

18. СВЕТЛОЗАРА СЛАВОВА ДЕНЕВА

19. ТРОЮ ДОНЧЕВ ДОБРЕВ

20. ХРИСТИНА АТАНАСОВА ТЕНЕКЕДЖИЕВА

21. ХРИСТО СПАСОВ ЧЕРВЕНАКОВ

22. ЦОНА ИВАНОВА ВЛАХОВА

23. ЯНКО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 009 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

2. ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА ПИЩАЛОВА

3. ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОПРИНАРОВ

4. ДАНАИЛ ХРИСТОСКОВ ВЪЛЧИНОВ

5. ДИМИТРИЯ ЙОРДАНОВА БЪЧВАРОВА

6. ЕВГЕНИЙ СТОЙКОВ ОВЧАРОВ

7. ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА БЯЛКОВА

8. ИВАЙЛО ИЛИЕВ БОЛГУРОВ

9. ИВАН ГРИГОРОВ ЯНАКИЕВ

10. ИЛИНКА ТРИФОНОВА НЕДЕВА

11. ИРИНА ГЕНЕВА ИКОНОМОВА

12. КРАСИМИР СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

13. КРЪСТАНКА КОСТАДИНОВА ВЪЛЧИНОВА

14. МИЛЕНА ВИДОЛОВА КОПРИНАРОВА

15. НАДЕЖДА ПЕТРОВА СЕЛИМОВА

16. НАЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧЕВ

17. НЕДЯЛКА НИКОЛАЕВА ВЪЛЧЕВА

18. НИКОЛА ПЕТКОВ ИКОНОМОВ

19. ПАВЕЛ ПЕТРОВ СЕЛИМОВ

20. СПАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ

21. ТОДОР ВЕЛИКОВ ПИЩАЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 010 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕЛИЧКА БОРИСОВА МАКЕДОНСКА

2. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

3. ДИМИТРИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

4. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

5. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЯНКОВ

6. ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

7. ЕРКИН ЙЪЛМАЗОВ КАДИРОВ

8. ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГЕНИНА

9. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЯНКОВА

10. МАРИЙКА ТОДОРОВА БОГДАНОВА

11. НИКОЛА ИВАНОВ ТРИФОНОВ

12. ПЕТЪР ИВАНОВ МАКЕДОНСКИ

13. СТАНКА СТОЯНОВА КАВАНОЗОВА

14. СТАНКА ТАНЕВА СТОЕВА

15. СТОИМЕНА ПЕНОВА НАКЕВА

16. ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕГОВ

17. ЧАВДАР ПЕТРОВ НАКЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 011 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАСА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА

2. БОЙКА СТАНЧЕВА БАЛТАДЖИЕВА

3. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСЕВ

4. ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЙОВОВА

5. ВИЛДАНА МЛАДЕНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

6. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

7. ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ЧАКЪРОВА

8. ДЕНИСЛАВА МЛАДЕНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

9. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ВАСЕВА

10. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСЕВА

11. ЕНЮ ЕНЕВ ТЕРЗИЙСКИ

12. ЖИВКА ГЪЛЪБОВА МЕХРЕМОВА

13. ИВАН БЛАГОВ СТАМБОЛИЙСКИ

14. ИВАН ГЕОРГИЕВ КУРТЕНКОВ

15. ИВАН ТОСКОВ ЧАКЪРОВ

16. ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ

17. ЙОРДАН АНГЕЛОВ КОЛЕВ

18. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНТОНОВА

19. ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

20. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

21. КОСТАДИНА ИВАНОВА МАНОВА

22. ЛИЛИ АНГЕЛОВА КАРАМФИЛОВА

23. МИЛЕНА ИВАНОВА СТАНЕВА

24. МИТКО ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ

25. МЛАДЕН МИЛЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ

26. НАДЕЖДА СИМЕОНОВА КАРЧЕВА

27. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МЕХРЕМОВ

28. ПАВЕЛ ВЕНКОВ ПАВЛОВ

29. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЙОВОВ

30. ПЕТЪР ИВАНОВ КАРЧЕВ

31. ПЕТЪР КАЛОФЕРОВ ХРИСТОЗОВ

32. СТЕФАН ИВАНОВ СТАНЕВ

33. СТЕФЧО АНГЕЛОВ ЦЕПЕНИШЕВ

34. ТОСКО ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 012 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАС ИВАНОВ ТЯНЕВ

2. ЕЛЕНА МАРИНОВА ТЯНЕВА

3. КОСТАДИН ИЛИЕВ ДЖАНГОЗОВ

4. МАРИЯ ПЕТРОВА БАДОВА

5. НИКОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАТАНСКА

6. РАНГЕЛ НОНЧЕВ МАТАНСКИ

7. ТИХОМИР ИВАНОВ ШОПОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 013 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ АЛЕКСАНДРОВ

2. АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЛИЧЕВ

3. АТАНАС РАЙЧЕВ КАРАГАНЧЕВ

4. ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА

5. ГЕОРГИ АТАНАСОВ КАЛЕНИКОВ

6. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАКАЛОВ

7. ДИМИТЪР КОЛЕВ ШОПОВ

8. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ БУХАЛСКИ

9. ДОНА ПЕТРОВА КАРАГАНЧЕВА

10. ЖАНЕТА ТЕНЕВА ТОДОРОВА

11. ИВАН ДОНЧЕВ ПОПОВ

12. ИЛИЯ КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

13. МАРГАРИТА ТОМАНОВА ШОПОВА

14. МАРИЯ ИВАНОВА ВИШИНСКА

15. МАРИЯ СТОЯНОВА СПАСОВА

16. СТОИЛКА МЛАДЕНОВА ШОПОВА-КЪНЕВА

17. ХРИСТО ДИМИТРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

18. ХРИСТО СПАСОВ СПАСОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 014 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАСКА КОЛЕВА ДИОНИСОВА

2. ВАСИЛ НИКОЛОВ СОТИРОВ

3. ГЕОРГИ ЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

4. ГЕОРГИ ПАСКАЛЕВ АТАНАСОВ

5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАСТЪРМАДЖИЕВ

6. ЕЛЕНА ИВАНОВА РУСЕВА

7. ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

8. ЕЛКА КРАСИМИРОВА БЛАГОЕВА

9. ЕНЬО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

10. ЖЕЧКА ПЕНЧЕВА ТОНЕВА

11. ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ДИОНИСОВ

12. ИВАН ДИМИТРОВ ДОЙКОВ

13. ИВАНКА АТАНАСОВА СОТИРОВА

14. ЙОРДАНКА ЕНЕВА АТАНАСОВА

15. ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ПАСТЪРМАДЖИЕВА

16. ЙОРДАНКА МАТЕВА ВАСИЛКОВСКА

17. ЙОРДАНКА МОМЧИЛОВА ВАСИЛЕВА

18. ЛЮБЕН НИКОЛАЕВ ТАЛАХЧИЕВ

19. МАРИЙКА АТАНАСОВА МАНОЛОВА

20. МИТКО СТАМБОЛОВ ВАСИЛЕВ

21. НЕДЯЛКА АТАНАСОВА МИХАЙЛОВА

22. РУСИ НЕДЕВ РУСЕВ

23. СТОЯН КОСТАДИНОВ ХАДЖИЙСКИ

24. СТОЯНКА КОСТАДИНОВА БУКОВА

25. ФРОСКА ГЕОРГИЕВА ДОЙКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 015 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

2. ВАКРИЛ ЖЕКОВ ПЕТРОВ

3. ВЕЛИКА НЕДЕЛЧЕВА НИКОЛОВА

4. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

5. ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНГОВ

6. ДЕЛКА ЛАТЕВА ДЯКОВА

7. ДЕЛЯ ЗДРАВЧЕВА ТОДОРОВА

8. ИВАН ДИМИТРОВ ЧИНГАРОВ

9. ИВАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

10. ИЛИЯ АНГЕЛОВ СТОЙЧЕВ

11. ИЛИЯН ЛЮБЧОВ КУНЧЕВ

12. ЛИЛЯНА ЛЕФТЕРОВА ЛАМДЖИЕВА

13. МАРИЙКА ТОДОРОВА ФЕЛДШЕРСКА

14. МИЛЕН ДАНЧЕВ АНДРЕЕВ

15. НИКОЛА МАРИНОВ ШОПОВ

16. НИНА МИТКОВА ЧИНГАРОВА

17. ПЕТЪР НИКОЛОВ ШУМАНСКИ

18. СТАЙКО ХРИСТЕВ СТАЙКОВ

19. СТОЯНА КАЛЧЕВА СТАЙКОВА

20. СТОЯНКА КОЛЕВА ПЕТКОВА

21. ТОДОР МИНЧЕВ ДЯКОВ

22. ТРИФОН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

23. ШИНА ГЕОРГИЕВА МИНГОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 016 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДЖЕМИЛЕ АРИФ МУСТАФА

2. ДИМИТЪР ЯНКОВ ДИМИТРОВ

3. ИВАН КЪНЧЕВ ИВАНОВ

4. ИЛИЯ СЛАВОВ ИЛИЕВ

5. ЙОРДАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

6. МАРИЙКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

7. МЮМЮН МУСТАФА МУСТАФА

8. НЕВЕНА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА

9. НЕЛИ ДИМИТРОВА ЯНКОВА

10. СТАНКА ПАСКОВА АЙРЪКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 017 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

2. ВЕСКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

3. ГАЛИНА БОЯНОВА ГУРКОВА

4. ДИМИТЪР НАНКОВ ПАШКУЛОВ

5. ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ

6. ДОБРИНКА МИТКОВА БРУСЕВА

7. ДОЙЧО ТРЕНДАФИЛОВ БАКЪРДЖИЕВ

8. ЕКАТЕРИНА МЕТОДИЕВА ДАНКОВА

9. ИВАН ВАСКОВ ПЕТРОВ

10. ИВАН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

11. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

12. КИРО ДИМИТРОВ ОРЛОВ

13. МАРИКА ЯНЕВА ЗАЕНСКА

14. МАТЬО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

15. НАНКО МИЛЕВ РАБАДЖИЙСКИ

16. НИКОЛИНКА СТОИЛОВА СОТИРОВА

17. ПЕТРА ИВАНОВА ДИМОВА

18. СТЕФАН ВАСИЛЕВ СПАСОВ

19. СТОЯН МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

20. СТОЯНКА ФИЛКОВА ЧОЛЕОВА

21. ЦВЕТАНКА КОСТОВА РАБАДЖИЙСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 018 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕН СЛАВЧЕВ КОЛЕВ

2. ВАСКО РАЙЧЕВ ПЕТРОВ

3. ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА БОЖКОВА

4. ГАНКА МИНКОВА НАНЕВА

5. ГЕОРГИ ВАСКОВ ПЕТРОВ

6. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАНОВ

7. ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕЙКОВ

8. ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ГАТЕВА

9. КРЪСТЬО ИВАНОВ ИВАНОВ

10. МАРИЕЛА ПЕТЕВА ИВАНОВА

11. МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

12. МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ДАЧЕВА

13. НАНЮ ПЕНЕВ НАНЕВ

14. ПАВЛИНА ХРИСТОСОВА ПАНОВА

15. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГРУДЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 019 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Программы вступительных испытаний, проводимых консерваторией самостоятельно Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности бакалавриат
2015 -> «Альтерация. Патология обмена веществ. Дистрофия. Некроз»
2015 -> Балаларға адам денсаулығының қым-баттылығын, өмір сүру үшін қажетті-лігін, бағалы байлық екенін түсіндіру. Балаларымызды сұлу да сымбатты, денсаулығы зор, күшті болуы үшін денені шынықтыру
2015 -> Сабақтың тақырыбы: 7 саны мен цифры тақырыбын қайталау
2015 -> Карантинге жатқызылған өнімнің тізбесін бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет