Списък на заличените лицабет3/3
Дата02.04.2019
өлшемі0.66 Mb.
#102061
1   2   3

18. СТОЙЧО ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 047 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНТОН СТОЯНОВ НЕЙЧЕВ

2. ЖИВКА ПЕЙЧЕВА ПОНЧЕВА

3. ИВАН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

4. ЙОРДАН СТАНКОВ АВРАМОВ

5. МИТКО НИКОЛОВ ПОНЧЕВ

6. СИЙКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

7. СТЕФАН СТОЯНОВ ЛАМБРЕВ

8. ТАТЯНА ДИМИТРОВА МИШЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 048 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

2. ДИМИТЪР ФИЛИПОВ ЯНКОВ

3. ДИНЧО ЧАНКОВ АТАНАСОВ

4. ЙОРДАН АНДОНОВ АСЕНОВ

5. ЙОРДАН БОЯНОВ КОПАРОВ

6. ЙОРДАН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

7. МИТКО АНДОНОВ АСЕНОВ

8. РАДКА ЯНКОВА ЯНКОВА

9. РАШКО АСЕНОВ ЙОТОВ

10. РАШКО МИТКОВ АТАНАСОВ

11. ФИЛИП БОРИСОВ ЯНКОВ

12. ФИЛИП СЛАВКОВ ЙОРДАНОВ

13. ФИЛИП СЛАВЧЕВ ЙОРДАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 049 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАНЧО НЕНКОВ МЕРДЖАНОВ

2. ДАВИД МИНЧЕВ МЕТОДИЕВ

3. ЗАПРЯН АНЕВ НАСКОВ

4. КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

5. МИНЧО ЗОЙКОВ КРЪСТЕВ

6. ОГНЯН СЕРГЕЕВ СЛАВЧЕВ

7. РУМЕН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 050 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДОГУШ АЛИ ЮСУФ

2. ЖЕЛЮ ЖИВКОВ ГЕНЧЕВ

3. КОЛЬО ДЕЛКОВ КАРАДЖОВ

4. СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 051 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ЗДРАВКО РУМЕНОВ РАНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 052 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИАН РАНГЕЛОВ ЯНКОВ

2. ЕНЧО АНТОНОВ БАКАЛОВ

3. НАЙДЕН МИНЧЕВ КОПАРОВ

4. ПЕТЪР СПАСОВ ПЕТРОВ

5. САБРИ АЙДУВАН МУРАД

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 053 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕН РУМЕНОВ МИЦОВ

2. КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

3. КАМЕН ЗЛАТКОВ МАНОЛОВ

4. МИТКО ИВАНОВ КРУМОВ

5. РАЙЧО РАШКОВ РАЙЧЕВ

6. РУМЕН ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

7. САНДО СЛАВЧЕВ РАНГЕЛОВ

8. ТАСКО ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 054 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА РАБУШЕВА

2. БОЯНА СТОЕВА ПАНЧЕВА

3. ВАСИЛКА СТОЯНОВА ЧЕРВЕНЯКОВА

4. ГЕНКА МИНЧЕВА ХРИСТОВА

5. ДЕНЮ НЕДЕЛЧЕВ ПАНЧЕВ

6. ДИМИТЪР КРЪСТЕВ КУЗМАНОВ

7. ДИМКА НИКОЛОВА ВАНГЕЛОВА

8. ЕЛЕНА ИВАНОВА РАБУШЕВА

9. ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРНЪКОВ

10. КАЛИНКА ПЕТРОВА КУЗМАНОВА

11. МАРИЙКА АТАНАСОВА КЪРНЕВА

12. МУЙДИН ШАБАН ЮСЕИН

13. НАНЮ ИВАНОВ НАНЕВ

14. НЕЙКА ДИМИТРОВА ЧОЧЕВА

15. НИКОЛАЙ МИХАИЛОВ ХРИСТОВ

16. СТАНА ГЕОРГИЕВА НАНЕВА

17. СТЕФАН СВИЛЕНОВ СВИЛЕНОВ

18. ТАНЮ ХРИСТЕВ ТАНЕВ

19. ТОДОР ТРЕНДАФИЛОВ ЧОЧЕВ

20. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ

21. ЦИКА НЯГОЛОВА ЕНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 055 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ГАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

2. ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕНЕЛОВ

3. ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА

4. ЕНИКА НИКОЛОВА ПЕНЕЛОВА

5. ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ПЕЛТЕКОВ

6. ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА ЛОТАРОВА

7. МАРИЯ ПЕТРОВА ГРИГОРОВА

8. МАРИЯ СТОИЧКОВА ГРИГОРОВА

9. ПЕТКО ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ

10. ПЕТЪР МИТЕВ ПЕТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 056 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАС ВЕНЦИСЛАВОВ БРАЙКОВ

2. БОЖИЛ РАНГЕЛОВ ФОРШИНОВ

3. ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ БРАЙКОВ

4. ВИКТОР РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

5. ДЕНЮ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ

6. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ГОГОВА

7. ЕНИСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ

8. ИРИНА АНДРЕЕВА БАЛЕВА-МАНЧЕВА

9. МАНОЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

10. МАРИЯ ЙОВКОВА КАРПУЗОВА

11. МАША ЯКОВА ПЕТКОВА

12. ПЕТКО ПЕТКОВ КАМБУРСКИ

13. СТЕФАН ДИНКОВ КАРПУЗОВ

14. СТОЯНКА АНЕВА АНЕВА-КИРИЛОВА

15. ТОТА ТОДОРОВА КАМБУРСКА

16. ХРИСТО МАРИНОВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 057 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНЕТА ГЕОРГИЕВА БРАШНАРОВА

2. АННА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА

3. ГАБРИЕЛА МИЛКОВА ТАНЧЕВА

4. ДОНКА СТОЯНОВА КЪРЖИЛОВА

5. ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЙОТОВА

6. ЕЛЕНКА МИХАЙЛОВА КОСТОВА

7. ИВАН ГЕОРГИЕВ БРЕСТЕНСКИ

8. ЙОВА БОЯНОВА ЧОЛАКОВА

9. ЙОРДАНКА КОЛЕВА ПЕНЕВА

10. ЛИДИЯ КОСТОВА КОСТОВА

11. МАРИН ГЕНЕВ ГОРАНОВ

12. МИЛКО ЙОРДАНОВ ТАНЧЕВ

13. НАТАЛИ ГЕОРГИЕВА СЛАВКОВА

14. НИКОЛИНКА СМИЛЕНОВА КЪНЕВА

15. ПЕНЬО ПЕЕВ ПЕНЕВ

16. ПЕТЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА

17. СИЛВАНА ДИМИТРОВА ТАНЧЕВА

18. СЛАВКА КОСЕВА СТОЯНОВА

19. СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

20. ТАНКА ИЛИЕВА НЕДЕЛЕВА

21. ТОДОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

22. ТОНЬО ЯНЕВ КЪРЖИЛОВ

23. ХРИСТО РАНГЕЛОВ НЕДЕЛЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 058 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ НИКОЛОВ КИРКОВ

2. АТАНАС ЛИЧЕВ АТАНАСОВ

3. АТАНАСКА ЖЕЛЯЗКОВА ГОЧЕВА

4. БОЯНКА ЙОРДАНОВА ПРОДАНОВА

5. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ

6. ЗАПРЯНА ПЕТКОВА ЧУШКОВА

7. КУНЧО СТАЙКОВ ЦАРВУЛАНОВ

8. МАРИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

9. НИКОЛИНА АРГИРОВА ЯНАКИЕВА

10. НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА

11. ПЕТЪР КАМЕНОВ ДЕНЧЕВ

12. СЕВДАЛИНА АНГЕЛОВА СТОИМЕНОВА

13. СТЕФКА ПЕТКОВА КИРКОВА

14. ЦВЕТАН АНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ

15. ШИНКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 059 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАЛЕРИ ВИКТОРОВ ЧИРПАНСКИ

2. ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ЛОЗАНОВ

3. ГИНКА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА

4. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

5. ИВАН ТАНЕВ ИВАНОВ

6. НЕДЕЛЯ ГЕРОВА НЕНОВА

7. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 060 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАСКА КАЛЕВА СТОЕВА

2. ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА ПИРИНСКА

3. ВЕСЕЛКА РАЕВА РАЕВА

4. ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНДРЕЕВ

5. ДИМКА АНДРЕЕВА СРЕБРЕВА

6. ЕЛЕНА АТАНАСОВА САРИЙСКА

7. ЛИЛЯНА ХРИСТОВА АНДРЕЕВА

8. ЛИНА НИКОЛОВА ХРИСТОСОВА

9. ПЕТЪР ЯНКОВ АНДРЕЕВ

10. СРЕБРЮ АСЕНОВ СРЕБРЕВ

11. СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОСОВ

12. СТОЯНА ДАМЯНОВА ИКОВА

13. ТАКЕС ХОВАНЕС ХОВАНЕСЯН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 061 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА

2. ЗОРНИЦА ТОДОРОВА ХРИСТОЗОВА

3. МАЯ АТАНАСОВА ХРИСТОЗОВА

4. МИНКО НИКОЛАЕВ ИЗМИРОВ

5. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

6. ПАВЕЛ ИВАНОВ БОЕВ

7. СНЕЖАНКА ИВАНОВА ИЗМИРОВА

8. ТОДОР ЛАЛЕВ ХРИСТОЗОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 062 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

2. АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

3. ДИМИТЪР БОРИСОВ КАЗАНСКИ

4. ДОНКА СТОИЛОВА ПОПОВА

5. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ДОЕВСКА

6. ИЛИЯН НИКОЛАЕВ ПАНЧЕВ

7. ЛЮБЕН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

8. МАРИЯ СТЕФАНОВА ОРЕШКОВА

9. ПАВЕЛ СТОИЦОВ КАТРАНКОВ

10. СЛАВКА ТРАЙКОВА АПОСТОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 063 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАС РАШКОВ ГАВРАИЛОВ

2. АТАНАСКА КОСТАДИНОВА ЙОСОВА

3. ВИВИЯНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА

4. ЕМИЛИЯ КРУМОВА ДИМИТРОВА

5. ЙОВКА ТАНЕВА ДОБРЕВА

6. ЙОРДАНКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА

7. КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ИЛКОВ

8. КРАСИМИРА МАРИНОВА АНТОНОВА

9. КРУМ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

10. ПЕТКО ИЛИНОВ ЙОСОВ

11. ПЕТЪР АНДОНОВ ДИМИТРОВ

12. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЦВЕТАНОВ

13. РАЙЧО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ

14. СТАНКА ДИМИТРОВА ТОСЕВА

15. ТОТКА КРЪСТЕВА СТАНЧЕВА

16. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АРГИРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 064 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ СТЕФАНОВ ДЕНЕВ

2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ

3. ИВАН ГЕОРГИЕВ СТРИКОВ

4. ИВАНКА ЗЛАТЕВА КОЗЛОВА

5. ИВАНКА МИНЕВА СТАНЕВА

6. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

7. МИТРА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

8. СВЕТЛА СТОИЛОВА ПАВЛОВА

9. СТОЙКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

10. ТОДОР ВИСАРИОНОВ КОЗЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 065 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕНКА ЗЛАТКОВА ЖИЛЕВА

2. АТАНАСКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

3. ГЕНКА ВЪЛКОВА ЛИКОВА

4. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

5. ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАНЕВ

6. ДИМКА КОЛЕВА ИВАНОВА

7. ИВАН ДИМИТРОВ ВАНЕВ

8. ИВАН ХРИСТОВ КОСТОВ

9. ИВАНКА ИВАНОВА ЧАВДАРОВА

10. ЛАЗАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ

11. МАРИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

12. МАРИЯ АНДОНОВА ХРИСТОВА

13. МИНКА ИЛИЕВА ФОРЕВА

14. МИНКА КРУМОВА ВЛАДИКОВА

15. ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ТОНКОВ

16. САШКО АНГЕЛОВ КРАСИМИРОВ

17. СЛАВА ГРУЕВА ШЕНТОВА

18. ТОДОР ДИМИТРОВ КАРЕВ

19. ФАНКА АТАНАСОВА ВАНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 066 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ЗОНЕВА

2. ГЕОРГИ КОЛЕВ МИНДИЗОВ

3. ЕМИЛ ТОДОРОВ КИРОВ

4. ИВАН ЛАЗАРОВ ИВАНОВ

5. ЙОРДАН НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ

6. ЛЮБЕН АНГЕЛУШЕВ ЗОНЕВ

7. МАРИНА ХРИСТОВА ИЛИЕВА-АТАНАСОВА

8. МИРОЛЮБ ХРИСТОВ КОПЧЕВ

9. НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА ЧОВАЛСКА

10. ПЕНКА КАНДЕВА КУНЧЕВА

11. СТЕФАН РАНГЕЛОВ АТАНАСОВ

12. ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ТЕРЗИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 067 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ ИЛИЕВ

2. АНГЕЛ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

3. БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

4. ГЕОРГИ ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

5. ГЕОРГИ ЯНКОВ АНДРЕЕВ

6. ИВАНКА ГЕНОВА АНДРЕЕВА

7. ИВАНКА ДИНКОВА ИЛИЕВА

8. РАНГЕЛ ЗАПРЯНОВ СТОИМЕНОВ

9. ТОДОР СТЕФАНОВ ПОПОВ

10. ХРИСТО СТОЯНОВ БАНЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 068 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОРЯНА ВАСИЛЕВА ЗАФИРОВА

2. ВАСИЛ АНДОНОВ АНДОНОВ

3. ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА

4. ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ТРИФОНОВ

5. ВЕРА ГЕОРГИЕВА НАКОВА

6. ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

7. ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА ЦОНЕВА

8. ДРАГАНА НИКОЛОВА КОЛЕВА

9. ЕЛИС РЕШАТ САЛИМ

10. ЕЛКА НИКОЛОВА ТОСЕВА

11. КОСТАДИНА СПАСОВА МЕРДЖАНОВА

12. МАРТИН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

13. ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ЧЕЧКИНА

14. ПИЛАГИЯ ЩЕРЕВА НЕЙКОВА

15. СЛАВЧО ВАСИЛЕВ МЕРДЖАНОВ

16. СПАСА ПАУНОВА ЧЕЧКИНА

17. ХРИСТИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 069 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ГЕОРГИ ТАНЕВ ТАНЕВ

2. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОЛЕВ

3. КОЛЬО КОСТАДИНОВ КОЛЕВ

4. МАРКО ПЕЕВ БАКОВ

5. МИЛЕНА СТОЯНОВА КАМБУРОВА

6. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ КАМБУРОВ

7. ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

8. РАДКА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА

9. ЦВЕТАНА ХРИСТОСКОВА КОЛЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 070 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА КАМБЕРОВА2. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАДИЕВА

3. НАДЯ ВАСИЛЕВА КАЗАКОВА
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Программы вступительных испытаний, проводимых консерваторией самостоятельно Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности бакалавриат
2015 -> «Альтерация. Патология обмена веществ. Дистрофия. Некроз»
2015 -> Балаларға адам денсаулығының қым-баттылығын, өмір сүру үшін қажетті-лігін, бағалы байлық екенін түсіндіру. Балаларымызды сұлу да сымбатты, денсаулығы зор, күшті болуы үшін денені шынықтыру
2015 -> Сабақтың тақырыбы: 7 саны мен цифры тақырыбын қайталау
2015 -> Карантинге жатқызылған өнімнің тізбесін бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет