Списък на заличените лицабет2/3
Дата02.04.2019
өлшемі0.66 Mb.
#102061
1   2   3

1. АННА БОРИСЛАВОВА ФИЛИПОВА

2. АТАНАСКА БОРИСОВА КОСТАДИНОВА

3. БЛАГОЙ ИВАНОВ ПЕХЛИВАНСКИ

4. БОНА ЖЕЛЕВА ТОТЕВА

5. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТОТЕВ

6. ВАЛЕНТИН ЗДРАВКОВ СТОЙКОВ

7. ВЕНЕЛИН АНДРЕЕВ КАЧАКОВ

8. ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИНЧЕВ

9. ГЕОРГИ ЦЕКОВ ГЕОРГИЕВ

10. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ФИЛИПОВ

11. ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ

12. ДОНА ИЛИЕВА АВДЖИЙСКА

13. ДОНКА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА

14. ЕЛЕНА МИНЧЕВА ЯНКОВА

15. ИВАН БЛАГОВ ПЕХЛИВАНСКИ

16. ИВАНКА ДИМИТРОВА КОРАЛОВА

17. ЙОРДАН ПЕТРОВ ХРИСТОЗОВ

18. КРУМ ИЛИЕВ ЯНКОВ

19. ЛЮБОМИР РУМЕНОВ БАКЪРДЖИЕВ

20. МАРГАРИТА ПЕТКОВА ПЕХЛИВАНСКА

21. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

22. ПАВЛАНА СПАСОВА ПАВЛОВА

23. ПЕТЪР ГАНЧЕВ РАДЕВ

24. ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОРАЛОВ

25. ПЕТЪР МАРИНОВ АВДЖИЙСКИ

26. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА СВЕТОСЛАВОВА

27. СВОБОДКА ЯКИМОВА ГЕОРГИЕВА

28. ФЕРДИНАНД ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 020 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНА НЕНОВА СИМЕОНОВА-АСЕНОВА

2. ВАЛЕРИ РОСЕНОВ МУКАНОВ

3. ВАНГЕЛ ЙОРДАНОВ МИТЕВ

4. ВИОЛЕТА ИВАНОВА ШИВАЧЕВА

5. ГЕОРГИ СПАСОВ ЯНКОВ

6. ДИМИТЪР ТОДОРОВ МАТАНСКИ

7. ЕЛЕНА ХРИСТОВА ХРИСТОЗОВА

8. ИЛИАНА ПЕТРОВА МУКАНОВА

9. КОЛЮ СТЕФАНОВ ДИНЧИЙСКИ

10. КРАСИМИРА ПЕТРОВА БРАЙНОВА

11. МАРИН ДОБРЕВ ВРАДЖЕВ

12. НЕДЕЛЧО СТАНЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

13. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

14. ПЕТРА СТЕФАНОВА МАТАНСКА

15. РУСКА ЙОСИФОВА ХРИСТОВА

16. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ТОДЕВА

17. СТАНКА СТОЙЧЕВА ХРИСТОЗОВА

18. СТЕФАН ДИМИТРОВ КОСТОВ

19. СТОЙНА ЗАПРЯНОВА ЯНКОВА

20. СТОЯНКА ХРИСТОСОВА БЕШЛИКОВА

21. СТОЯНКА ЧОНОВА ГЕНЕВА

22. ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЧЕВ

23. ТОМИНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

24. ХРИСТОС АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ

25. ШЕНА КУНЧЕВА ВРАДЖЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 021 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИВАН ФИЛИПОВ АСЕНОВ

2. МИТКО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

3. ОГНЯН ВЕЛИЧКОВ РАКИПОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 022 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ДАФИНКОВ АСЕНОВ

2. ВЕЛА СТЕФАНОВА КАЦАРОВА

3. ВИКТОР ХРИСТОВ ПОПОВ

4. ДЕСИСЛАВ КОСТОВ КАРАДЖОВ

5. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ

6. КАТЯ БОРИСОВА ДОЙЧИНОВА

7. МИРОСЛАВ КАЛУДКОВ СОЛДАТОВ

8. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

9. ПЕТЪР ТРИФОНОВ КОСТАШКИ

10. ПЯНКА НАЙДЕВА СРЕБРЕВА

11. СТЕФКА КРЪСТЕВА КОСТАШКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 023 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЕВ НИКОЛОВ

2. ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КАРАИВАНОВ

3. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ КАРАИВАНОВ

4. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

5. ГРОЗДАНКА ПЕТЕВА ПАУНОВА

6. ДИМИТЪР МИНЧЕВ ЙОСИФОВ

7. ЕВТИМ РАЙЧЕВ ПАУНОВ

8. ЗИАТАШКЪН ТАИР ТАИБ

9. ИВАН ВЕНЕВ ИВАНОВ

10. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

11. СВЕТОСЛАВ СТАМЕНОВ МАНОЛОВ

12. СТОЯН ЛЕНКОВ РАШКОВ

13. ТАСИН АСАН БУЗО

14. ТОШО ВАСИЛЕВ ВАСЕВ

15. ФАНКА АНГЕЛОВА КОТОВА

16. ФИЛИП АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 024 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕН ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ

2. ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

3. ГАЛИН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

4. ГЕНЧО ДИМИТРОВ ЕНЧЕВ

5. ЗДРАВКО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

6. ЗОЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

7. ИЛИЯ АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

8. ИЛХАН ДЖЕВДЖЕТ АРИФ

9. МИТКО ГОЧЕВ ЯНКОВ

10. СТОИЛ ТИНКОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 025 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОРИС АСЕНОВ РАНГЕЛОВ

2. ВАСИЛА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА

3. ВАСКО ДИМИТРОВ ПОПОВ

4. ТОДОР СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 026 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР ОГНЯНОВ ТАСКОВ

2. АНДОН МИНЧЕВ КОЛЕВ

3. ИВАН НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

4. КРАСИМИР КОЛЕВ БОРИСОВ

5. СИМЕОН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 027 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ПЕТЪР ПАУНОВ ИВАНОВ

2. ЩЕРЬО МАРИНОВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 028 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА КАРАДЖОВА

2. ГЕОРГИ БОНЕВ КОЛЕВ

3. ДЕЛКА СТАМАТОВА КОЛЕВА

4. ЕЛЕНА ПЕТКОВА РАЛЕВА

5. ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ

6. ЙОРДАН НИКОЛОВ ФОТЕВ

7. МАЯ КОСТАДИНОВА СТОИМЕНОВА

8. ПЕТКО СЪБОВ РАЛЕВ

9. СЪБИНА НИКОЛАЕВА КАРАДЖОВА

10. ЯНКО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 029 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ЗАПРЯНОВ СТОЙКОВ

2. ДЕЛЧО МИНКОВ МИНКОВ

3. ДИМИТЪР МАРКОВ ДИМИТРОВ

4. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

5. ЖИВКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

6. ЗАРКО ЯНКОВ ПАНАЙОТОВ

7. КОЛЮ МИТЕВ КОЛЕВ

8. КРАСИМИР НИКОЛОВ ПЕНЕЛСКИ

9. ЛЮБКА СТЕФАНОВА МИНКОВА

10. НИКОЛА ДИМИТРОВ ЗАФИРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 030 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

2. АТАНАС ПЕТКОВ АТАНАСОВ

3. БОРЯНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

4. МАНО МАНОВ МАНОВ

5. МАРИЯ КРУМОВА ТОДОРОВА

6. НАДЕЖДА ТОДОРОВА СЛАВСКА

7. НЕНКА ЙОНКОВА ТРИЧКОВА

8. НИКОЛАЙ СТАЙКОВ НИКОЛОВ

9. СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

10. ТОДОР СТАЙКОВ НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 031 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

2. ЕМИЛ ТОДОРОВ АТАНАСОВ

3. КРЪСТЮ ДИМИТРОВ ГАВАЗОВ

4. МИНЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

5. РАШКО ТОДОРОВ АТАНАСОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 032 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АСЕН ГЕНЧЕВ ЯНКОВ

2. ИВАН АНГЕЛОВ ЧАПАДЖИЕВ

3. МАРИН МИТКОВ МАНОЛОВ

4. МИТКО РАШКОВ МАРИНОВ

5. НАСКО САШОВ АНГЕЛОВ

6. ТЕМЕНУЖКА СЛАВЧЕВА АНТОНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 033 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ИВАНОВ АСЕНОВ

2. КРАСИМИР ИЛИНОВ СТЕФАНОВ

3. ПАВЛИНА ЛЪЧЕЗАРЕВА ЛАМБРЕВА

4. ПЕТКО ПАНАЙОТОВ НИКОЛОВ

5. РАДОСЛАВ БИСЕРОВ ПЕТРОВ

6. СТАНИСЛАВ РАШКОВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 034 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛКА НИКОЛОВА ЗДРАВКОВА

2. ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ ШИШКОВ

3. ИВАН РАНГЕЛОВ ЗДРАВКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 035 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ТОДОР ГОШЕВ ЙОРДАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 036 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ГАНЧЕВ ТЯНЕВ

2. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛАПУНОВ

3. СТЕФАН АНДРЕЕВ ХАДЖИЕВ

4. ТРАЙЧО ФЕРДИНАНДОВ НИКОЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 038 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНКА ВЛАДОВА АТАНАСОВА

2. ЕМИЛ ОГНЯНОВ АТАНАСОВ

3. ПЕТЪР ЕНЧЕВ ЧИРАКОВ

4. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 039 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАЛЕНТИН ЩЕРЕВ РУСЕНОВ

2. ДИМИТЪР НАСКОВ МИХАЙЛОВ

3. ИВАН ФИЛИПОВ РАШКОВ

4. НАКО МИТКОВ АНГЕЛОВ

5. САШО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 040 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ЕМИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 041 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ АСЕНОВ МИЦЕВ

2. АНДРЕЙ ЖИВКОВ АЛЕКСАНДРОВ

3. ВАСИЛ ТОДОРОВ КЪРЖЕВ

4. ПЕТЪР КОЛЕВ КРЪСТЕВ

5. РЕДЖЕП БЕЙРУ ТОПАЛ

6. СЛАВКА СЛАВОВА КЪРЖЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 042 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

2. ЕНЬО НАДЕЖДОВ АНГЕЛОВ

3. МИХАИЛ НАДЕЖДОВ АНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 043 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

2. АНТОН ГИНОВ РАНГЕЛОВ

3. АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗЛАТАНОВ

4. ГЕОРГИ МИТКОВ КУРТЕВ

5. МАРИЯ СТЕФАНОВА АСЕНОВА

6. МИНЧО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

7. МИХАИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

8. ОГНЯН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 044 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАСКА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА

2. БОЖИДАР БОНЧЕВ СПАСОВ

3. ДИМИТЪР ИВАНОВ МИРЧЕВ

4. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

5. ИВАН ПЕТКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

6. ЙОВКА ДОНЧЕВА ПИРЯНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 045 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АГДЖА НИЖАТИН ШАКИР

2. ДЕНКА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

3. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА

4. ИВАН ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

5. КАТЯ СПАСОВА КИРИЛОВА

6. МАРИЯ КЪНЕВА РАШКОВА

7. НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

8. ПЕПА ВЪРБАНОВА ЛАЗАРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област ПЛОВДИВ, Община ПЛОВДИВ, Адм. район 02_ИЗТОЧЕН

секция № 046 населено място ГР.ПЛОВДИВ


адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ЦАНЕВ

2. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РОМАНОВ

3. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

4. ВЕНЦИСЛАВ ЗАПРЯНОВ ТАНЧЕВ

5. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДОКОВ

6. ДИНКО ИВАНОВ БИЧЕВ

7. ЕЛЕНА ИВАНОВА ГУНЧЕВА

8. ЕЛЕНА ХРИСТЕВА АНГЕЛОВА

9. ИВАН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

10. ИВАН МИРОСЛАВОВ ГАНЧЕВ

11. ИВАНКА СИМЕОНОВА ГУНЧЕВА-ВАНГЕЛОВА

12. МАРИЯ ЙОЗОВА ДОКОВА

13. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАМЕНОВ

14. СИМЕОН КОСТАДИНОВ ГУНЧЕВ

15. СЛАВКА ДИМИТРОВА ДОКОВА

16. СТЕФАН ВЕЛКОВ КЪРТЕВ

17. СТЕФАН ДИМИТРОВ ДОКОВ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Программы вступительных испытаний, проводимых консерваторией самостоятельно Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности бакалавриат
2015 -> «Альтерация. Патология обмена веществ. Дистрофия. Некроз»
2015 -> Балаларға адам денсаулығының қым-баттылығын, өмір сүру үшін қажетті-лігін, бағалы байлық екенін түсіндіру. Балаларымызды сұлу да сымбатты, денсаулығы зор, күшті болуы үшін денені шынықтыру
2015 -> Сабақтың тақырыбы: 7 саны мен цифры тақырыбын қайталау
2015 -> Карантинге жатқызылған өнімнің тізбесін бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет