Спільними ознаками у рослин і тварин є: A. Активність у пошуках поживиДата16.07.2017
өлшемі117.59 Kb.
#38262
Спільними ознаками у рослин і тварин є:

A. Активність у пошуках поживи.

B. Необмежений ріст.

C. Мають клітинну будову.

D. Автотрофне живлення.

E. Мають кітинну стінку

ANSWER: C
Тварини запасають вуглеводи у вигляді:

A. Глікогену.

B. Крохмалю.

C. Целюлози.

D. Муреїну.

E. Рибози

ANSWER: А
Яка стадія розвитку є у життєвому циклі рослин та тварин?

A. Зигота.

B. Личинка.

C. Кільчик.

D. Лялечка.

E. Бластула

ANSWER: А
Які органели є в тваринних та рослинних клітинах?

A. Лізосоми.

B. Центросоми (клітинний центр).

C. Рибосоми.

D. Хлоропласти

E. Лейкопласти

ANSWER: А
Які органели відсутні у тваринній клітині?

A. Мітохондрії.

B. Центросоми (клітинний центр).

C. Рибосоми.

D. Пластиди.

E. Лізосоми

ANSWER: D
Виберіть правильні систематичні одиниці, характерні для тваринного світу:

A. Рід, родина, ряд, відділ, царство.

B. Вид, рід, порядок, клас, відділ.

C. Вид, рід, ряд, клас, тип.

D. Рід, родина, порядок, клас, царство.

E. Вид, ряд, рід, клас, тип

ANSWER: C
Поняття “клас” у систематиці тварин об’єднує подібні між собою:

A. Родини.

B. Види.

C. Ряди.


D. Роди

E. Порядок

ANSWER: C
Вкажіть найвищу таксономічну категорію тваринного світу:

A. Царство.

B. Вид.

C. Тип.


D. Клас.

E. Порядок

ANSWER: А

Скільки є основних видів тканин тварин?

A. 5.

B. 6.


C. 3.

D. 4.


E. 5.

ANSWER: D


Тканина, що покриває поверхню тіла у тварин і вистилає порожнини органів, – це:

A. М’язова.

B. Епітеліальна.

C. Покривна.

D. Сполучна

E. Покривна

ANSWER: D
Опорну функцію в організмі тварин виконує тканина:

A. Меристема.

B. Епітеліальна.

C. Покривна.

D. Сполучна.

E. М’язова.

ANSWER: D
За способом живлення амеба протей належить до:

A. Міксотрофів.

B. Гетеротрофів.

C. Автотрофів.

D. Паразитів.

E. Сапротрофів.

ANSWER: В
Що є органелою травлення у найпростіших?

A. Скоротлива вакуоля.

B. Травна вакуоля.

C. Порошиця.

D. Хроматофор.

A. Мітохондрія.

ANSWER: В
Яку функцію виконує мале ядро в інфузорії туфельки?

A. Росту.

B. Живлення.

C. Розмноження.

D. Обміну речовин.

B. Руху.


ANSWER: С
Вкажіть представника найпростіших, який викликає захворювання у людини:

A. Евглена зелена.

B. Інфузорія туфелька.

C. Дизентерійна амеба.

D. Амеба протей.

C. Амеба кишкова

ANSWER: С
Яка основна функція скоротливої вакуолі у амеби протей?

A. Виділення неперетравлених залишків їжі.

B. Участь в піноцитозі.

C. Участь в фагоцитозі.

D. Виділення надлишку води.

E. Розмноження

ANSWER: D
Евглена зелена – представник класу:

A. Саркодові.

B. Джгутикові.

C. Саркоджгутикові.

D. Війчасті.

E. Споровики.

ANSWER: В
Який механізм зараження людини збудником амебної дизентерії?

A. Фекально-оральний.

B. Трансмісивний.

C. Повітряно-крапельний.

D. Активне проникнення через шкіру.

E. Контактний.

ANSWER: А
Представник найпростіших, що живе у прісних водоймах:

A. Евглена зелена.

B. Амеба дизентерійна.

C. Малярійний плазмодій.

D. Форамініфери.

A. Радіолярії.

ANSWER: А
Які найпростіші входять до складу планктону?

A. Форамініфери.

B. Радіолярії (променяки).

C. Лейшманії.

D. Трипаносоми.

E. Амеби.

ANSWER: В
До складу бентосу входять:

A. Форамініфери.

B. Радіолярії (променяки).

C. Інфузорії.

D. Трипаносоми.

E. Амеби.

ANSWER: А
Яка тварина належить до типу Кишковопорожнинні?

A. Інфузорія туфелька.

B. Актинія.

C. Ставковик звичайний.

D. Мідія.

E. Кальмар

ANSWER: В
Які клітини є в зовнішньому шарі (ектодермі) тіла прісноводного поліпа гідри?

A. А. Травні, жалкі, проміжні.

B. Жалкі, проміжні, епітеліально-м’язові.

C. Залозисті, нервові, жалкі.

D. Нервові, травні, статеві.

E. Жалкі, нервові, травні

ANSWER: В
Які рефлекси характерні для гідри?

А. Умовні.

B. Набуті.

C. Безумовні.

D. Рефлексів не спостерігається.
Зі скількох шарів клітин складається тіло кишковопорожнинних?

A. А. Одного.

B. Двох.

C. Трьох.

D. Чотирьох.

E. П’ятьох

ANSWER: В
Який тип нервової системи у кишковопорожнинних?

A. А. Вузлувато-розкиданий.

B. Трубчастий.

C. Стовбурний.

D. Дифузний.

E. Вузловий.

ANSWER: D
Яка з кишковопорожнинних зустрічається у прісних водоймах:

A. А. Гідра.

B. Червоний корал.

C. Медуза аурелія.

D. Коренерот.

E. Актинія

ANSWER: А
Назвіть проміжних хазяїв котячого сисуна:

A. Прісноводні молюски, циклопи.

B. Риба, молюск ставковик малий.

C. Прісноводні раки і краби.

D. Риба, молюск роду Бітінія.

E. Циклопи, риба

ANSWER: D
Для тварин, що належать до типу Круглі черви, властиво:

A. Первинна порожнина тіла.

B. Відсутність заднього відділу травної системи.

C. Замкнена кровоносна система.

D. Переважно гермафродити.

E. Відсутність порожнини тіла.

ANSWER: А
Які черви мають параподії?

A. Круглі.

B. Багатощетинкові.

C. Малощетинкові.

D. Сисуни.

E. Пявки.

ANSWER: В
Органами фіксації у сисунів є:

A. Дві присоски.

B. Чотири присоски.

C. Присоски і гачечки.

D. Ботрії.

E. Гачечки.

ANSWER: А
Який представник типу Круглі черви народжує личинки?

A. Гострик.

B. Аскарида.

C. Трихінела.

D. Волосоголовець.

E. Кривоголовка.

ANSWER: С
За способом живлення планарія - це:

A. А. Міксотроф.

B. Хижак.

C. Паразит.

D. Автотроф.

E. Сапротроф.

ANSWER: В
Який черв належить до класу Багатощетинкові?

A. Дощовий черв’як.

B. Нереїс.

C. Трубочник.

D. П’явка медична.

E. Гідра.

ANSWER: В
Чим представлена видільна система у дощового черв’яка?

A. Протонефридіями.

B. Метанефридіями.

C. Скоротливими вакуолями.

D. Нефридіями.

E. Мальпігієвими судинами

ANSWER: В
Для тварин якого типу характерна мантія і мантійна порожнина?

A. Круглі черви.

B. Кільчасті черви.

C. Членистоногі.

D. Молюски.

E. Кишковопорожнинні.

ANSWER: D
Який молюск є проміжним хазяїном печінкового сисуна?

A. Беззубка.

B. Бітінія.

C. Ставковик малий.

D. Виноградний слимак.

E. Рапана.

ANSWER: С
Які молюски належать до класу Головоногі?

A. А. Беззубка, голий слимак.

B. Кальмар, каракатиця.

C. Ставковики.

D. Вустриця, мідія.

E. Восьминіг, рапана

ANSWER: В
Чим представлена видільна система річкового рака?

A. Нирками.

B. Протонефридіями.

C. Зеленими залозами.

D. Мальпігієвієвими судинами.

E. Метанефридіями.

ANSWER: С
Назвіть органи дихальної системи ракоподібних:

A. Зябра.

B. Трахеї.

C. Легені.

D. Легеневі мішки та трахеї.

E. Трахеї.

ANSWER: А
Які відділи має тіло павука-хрестовика?

A. Голова, груди, черевце.

B. Головогруди, черевце.

C. Голова, тулуб, нога.

D. Відділи тіла злиті.

E. Голова, черевце.

ANSWER: В
Який із павукоподібних може жити у шкірі людини та викликати свербіж?

A. Воша головна.

B. Коростяний кліщ.

C. Тайговий кліщ.

D. Залозниця вугрева.

E. Собачий кліщ.

ANSWER: В
Назвіть органи дихальної системи комах:

A. Зябра.

B. Трахеї.

C. Легені.

D. Легеневі мішки та трахеї.

E. Шкіра.

ANSWER: В
Що є органами виділення у комах?

A. Протонефридії.

B. Нирки.

C. Зелені залози.

D. Мальпігієві судини.

E. Метанефридії.

ANSWER: D
До ракоподібних не належить:

A. Річковий рак.

B. Дафнія.

C. Краб.


D. Ехінокок.

E. Циклоп.

ANSWER: D
Для ланцетника характерний внутрішній орган:

A. Легеня.

B. Плавальний міхур.

C. Печінковий виріст.

D. Серце.

E. Нирка.

ANSWER: С
Осьовим скелетом ланцетника є:

A. Нервова трубка.

B. Хребет.

C. Хорда.

D. Спинна аорта.

E. Кутикула.

ANSWER: С
Який вчений з’ясував, що ланцетник є представником типу Хордові?

A. Ковалевський.

B. Паллас.

C. Лінней.

D. Дарвін.

E. Тімірязєв.

ANSWER: А
В якій частині тіла ланцетника розміщені зяброві щілини?

A. Череп.

B. Глотка.

C. Черевце.

D. Хвостовий плавець.

E. Стравохід.

ANSWER: В
Характерними рисами хрящових риб є:

A. Скелет повністю хрящевий.

B. Є плавальний міхур.

C. Зовнішнє запліднення.

D. Кістковий скелет.

E. Є зяброві крищки.

ANSWER: А
До хрящевих риб належать:

A. Короп, сом.

B. Морський кіт, китова акула.

C. Ланцетник, мінога.

D. Вугор, щука.

E. Акула, короп.

ANSWER: В
Як називається орган чуття кісткових риб, що сприймає рухи води та течію?

A. Рострум.

B. Внутрішнє вухо.

C. Бічна лінія.

D. Хвостовий плавець.

E. Плавальний міхур.

ANSWER: С
Яка з травних залоз у кісткових риб виробляє жовч?

A. Шлунок.

B. Печінка.

C. Підшлункова залоза.

D. Селезінка.

E. Нирка.

ANSWER: В
Скільки камер має серце кісткових риб?

A. Чотири.

B. Одну.

C. Дві.


D. Три.

E. П’ять

ANSWER: С
У риб газообмін відбувається у:

A. Шлунку.

B. Печінці.

C. Зябрах.

D. Шкірі.

E. Легенях.

ANSWER: Е
В якому відділі головного мозку риб розміщується центр нюху?

A. Середньому.

B. Передньому.

C. Проміжному.

D. Довгастому.

E. Задньому.

ANSWER: В
Видовжена передня частина голови акул утворює:

A. Передротову лійку.

B. Хобот.

C. Рострум.

D. Щупальця.

E. Губи.


ANSWER: С
Яка риба використовує парні плавці не лише для плавання, але й для пересування та має легеню?

A. Оселедець.

B. Вугор.

C. Латимерія.

D. Короп.

E. Щука.


ANSWER: С
До кісткових риб належить:

A. Китова акула.

B. Морська лисиця.

C. Латимерія.

D. Скат Манта.

E. Біла акула.

ANSWER: С
Який з відділів хребта не входить до складу скелета жаб?

A. Шийний.

B. Грудний.

C. Тулубовий.

D. Крижовий.

E. Хвостовий.

ANSWER: В
Складні послідовності рухів чотириногих забезпечує:

A. Передній мозок.

B. Проміжний мозок.

C. Середній мозок.

D. Мозочок.

E. Гіпофіз.

ANSWER: D
У задній кінцівці чотириногих передпліччю як частині передньої кінцівки відповідає:

A. Стегно.

B. Гомілка.

C. Стопа.

D. Плече.

E. Стопа.

ANSWER: В
Як називається відділ травної системи, в який впадають протоки печінки і підшлункової залози у земноводних?

A. Стравохід.

B. Шлунок.

C. Товста кишка.

D. Дванадцятипала кишка.

E. Пряма кишка.

ANSWER: D
Для кровоносної системи амфібій характерно:

A. Двокамерне серце, одне коло кровообігу.

B. Трикамерне серце, одне коло кровообігу.

C. Трикамерне серце, два кола кровообігу.

D. Однокамерне серце, одне коло кровообігу.

E. Чотирикамерне серце, два кола кровообігу.

ANSWER: С
Дихання у земноводних відбувається через:

A. Зяброві щілини.

B. Шкіру та легені.

C. Трахеї.

D. Легеневі мішки.

E. Зябра.

ANSWER: В
У амфібій барабанна перетинка відмежовує:

A. Внутрішнє вухо від середнього.

B. Внутрішнє вухо від зовнішнього середовища.

C. Середнє вухо від зовнішнього середовища.

D. Середнє вухо від ротової порожнини.

E. Середнє вухо від зовнішнього вуха.

ANSWER: С
Сечоводи в жаб:

A. Відкриваються в сечовий міхур.

B. Відкриваються назовні самостійними отворами.

C. Сліпо замкнені.

D. Відкриваються в клоаку.

E. Відкриваються в анальний отвір..

ANSWER: D
До скелету безхвостих амфібій не входить:

A. Уростиль.

B. Хребет.

C. Череп.

D. Ребра.

E. Гомілка.

ANSWER: D
Які органи не характерні для личинкової стадії жаби?

A. Бічна лінія.

B. Хвіст.

C. Зябра.

D. Легені.

E. Двокамерне серце.

ANSWER: D
До органу слуху амфібій не входить:

A. Середнє вухо.

B. Барабанна перетинка.

C. Зовнішнє вухо.

D. Слухова кісточка.

E. Внутрішнє вухо.

ANSWER: С
Для статевої системи та розвитку земноводних характерно:

A. Запліднення внутрішнє.

B. Статеві залози самців непарні..

C. Дозрілі яйцеклітини по яйцепроводах потрапляють в клоаку.

D. Прямий розвиток.

E. Статеві залози самок парні.

ANSWER: С
Пуголовок у безхвостих амфібій відрізняється від дорослих форм:

A. П’ятипалими кінцівками.

B. Трикамерним серцем.

C. Захопленням їжі липким язиком.

D. Наявністю бічної лінії.

E. Вологою шкірою..

ANSWER: D
У якої тварини є середнє вухо?

A. Жаби.


B. Окуня.

C. Акули.

D. Ската.

E. Ланцетника.

ANSWER: А
Плямиста саламандра належить до ряду:

A. Безхвості земноводні.

B. Безногі земноводні.

C. Хвостаті земноводні.

D. Плазуни.

E. Головоногі.

ANSWER: С
Серце личинки земноводних:

A. Трубчасте.

B. Двокамерне.

C. Трикамерне.

D. Відсутнє.

E. Чотирикамерне.

ANSWER: В
До хвостатих амфібій належить:

A. Плямиста саламандра

B. Рибозмій.

C. Зелена ропуха.

D. Ринодерма.

E. Часничниця.

ANSWER: А
До безногих амфібій належить:

A. Плямиста саламандра

B. Рибозмій.

C. Зелена ропуха.

D. Ринодерма.

E. Тритон.

ANSWER: С
Скільки у жаби пальців на задній кінцівці?

A. 2.


B. 3.

C. 4.


D. 5.

E. 1


ANSWER: D
Скільки у жаби пальців на передній кінцівці?

A. 2.


B. 3.

C. 4.


D. 5.

E. 1


ANSWER: С
Із шлуночка серця жаби виходить:

A. Тільки аорта.

B. Тільки легенева артерія.

C. Аорта і легенева артерія.

D. Легенева вена і легенева артерія.

E. Аорта і легенева вена.

ANSWER: С
До хвостового відділу скелету жаби належить:

A. Уростиль.

B. Хвостові хребці.

C. Тазовий пояс.

D. Череп.

E. Гомілка.

ANSWER: А
Постійноводяним земноводним є:

A. Трав’яна жаба.

B. Озерна жаба.

C. Саламандра.

D. Гребенястий тритон.

E. часничниця

ANSWER: В
Яку отруту отримують із організму земноводних?

A. Апікоксин.

B. Нейротоксин.

C. Гірудин.

D. Саламандротоксин.

E. Інсулін.

ANSWER: D
Отруйні шкірні залози має:

A. Часничниця.

B. Озерна жаба.

C. Вогняна саламандра.

D. Гребенястий тритон.

E. Кумка джерельна

ANSWER: С
Для плазунів, як перших справжніх наземних хребетних, характерно:

A. Трикамерне серце.

B. Розмноження на суходолі та яйцеві оболонки.

C. Два кола кровообугу.

D. Наявність хорди.

E. Наявність бічної лінії

ANSWER: В
Для опорно-рухової системи плазунів не характерно:

A. У черепі переважає хрящева тканина.

B. Хребет має шийний відділ.

C. Формується грудна клітка.

D. Є міжреберні м’язи.

E. Є хвостові хребці

ANSWER: А
Який відділ хребта ящірки рухомий?

A. Шийний.

B. Грудний.

C. Поперековий.

D. Крижовий.

E. Тулубовий

ANSWER: А
Травна система плазунів має наступні ознаки:

A. Шлунок відсутній.

B. Зуби диференційовані, мають корені.

C. Починається ротовою порожниною і закінчується клоакою.

D. Печінка і підшлункова залоза відкриваються у дванадцятипалу кишку спільною протокою.

E. Є анальний отвір.

ANSWER: С
Який відділ хребта плазунів рухомий?

A. Грудний.

B. Поперековий.

C. Крижовий.

D. Хвостовий.

E. Тулубовий.

ANSWER: D
Для плазунів характерне:

A. Зовнішнє запліднення, двокамерне серце.

B. Розвиток зародка на суші, трикамерне серце.

C. Наявність плавців, зябер.

D. Хрящовий скелет, зяброві мішки.

E. Живородіння.

ANSWER: В
Чотирикамерне серце має:

A. Нільський крокодил.

B. Плямиста саламандра.

C. Болотяна черепаха.

D. Гадюка степова.

E. Часничниця.

ANSWER: А
Представником ряду Лускаті є:

A. А. Гавіал.

B. В. Китайський алігатор.

C. Болотна черепаха.

D. Гадюка степова.

E. Химера.

ANSWER: D
Протоки яких органів відкриваються у клоаку плазунів?

A. Печінки.

B. Підшлункової залози.

C. Cечоводів

D. Органів нюху.

E. Органів смаку.

ANSWER: С
Особливістю органів дихання плазунів є:

A. Зябра.

B. Легеневі мішки.

C. Легені.

D. Шкірне дихання за допомогою капілярів шкірної артерії.

E. Трахеї.ANSWER: С
Каталог: data -> kafedra -> test3
kafedra -> Рис. Розовая расцветка 11 зуба обусловлена пломбированием корневых каналов резорцин
kafedra -> Апендицит Апендицит
kafedra -> Гемангиома. Лимфангиома. Нефробластома (опухоль Вильмса) Гемангиома
kafedra -> Інтракраниальные аневризмы
kafedra -> Інтракраниальные аневризмы
kafedra -> Опухоли почек и мочеточника
test3 -> Дисциплина «Фармацевтическая ботаника», на весеннюю сессию Модуль 2
test3 -> Аналитическая химия Модуль 2 При прямом хлорйодиметрическом титровании аскорбиновой кислоты как индикатор применяют


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет