Шешімі: Ұшу ұзақтығы формуласы. Осыдан х-тің, бұрыш функциясы ретінде, максимал мәні болған кезде болады (Жауап Д)Дата15.10.2018
өлшемі78.66 Kb.
#88724
Кинематика №3

1. Бастапқы жылдамдық модулінің қандай шамасында дененің ұшу уақыты максимал болуы үшін, денені көкжиекке лақтыру бұрышы қандай?

А) 30 В) 37 С) 53 Д) 45 Е) 90

Шешімі: Ұшу ұзақтығы формуласы . Осыдан х-тің, бұрыш функциясы ретінде , максимал мәні болған кезде болады. (). (Жауап Д)
2. Жердің бетінен 15 биіктіктегі балконнан көкжиекке параллель массасы 0,5 кг доп 10 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Доптың жерге түсер кездегі жылдамдығы?

А) 10 В) 15 С) 20 Д) 24 Е) 100Шешімі:
, , ,

. (Жауап С)

3. 40 м/с бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған тастың жерге түсу уақыты? (g10м/с2)

А) 4с В) 10с С) 2с Д) 6с Е) 8с

Шешімі: . Жерге түсер кезде , . (Жауап Е)

4. Тыныштықтан еркін түскен дененің 2 с және 3 с уақыттан кейінгі жолдарының қатынасы?

А) В) С) Д) Е)

Шешімі: . . (Жауап Е)
5. Адам биіктігі 320 м құздан тасты түсіріп алды. 3 с-тан кейін екінші тас тастады. Екі тас жерге бірдей уақытта жеткен болса, екінші тастың бастапқы жылдамдығы

А) 39 м/с В) 40 м/с С) 41 м/с Д) 42 м/с Е) 38 м/сШешімі:

Есеп шартынан екінші тастың түсу уақыты бірінші тастың еркін түсу уақытынан 2 секундқа аз. Сол уақытты табайық: ,

Уақытты іздегеніміз үшін “+” таңбалы шешімді аламыз, . Кешігу уақытымыз ,

, екі жағын квадратын алу арқылы, , сан мәндерін қою арқылы жауапты аламыз.

(Жауап А)
6. Жерден 500 м биіктікте тұрған тікұшақтан жүк лақтырылады. Тікұшақ қозғалыссыз болса, жүктің жерге түсуі қанша уақыт алады?

А) 10 с В) 100 с С) 50 с Д) 5 с Е) 75 сШешімі: Жүктің жерге түсу уақыты: . Сондықтан, .

(Жауап А)
7. 120 м биіктіктегі тікұшақтан кішкене болт ағытылып түсті. Егер тікұшақ 10 м/с жылдамдықпен жоғары көтеріліп бара жатқан болса, болттың жерге түсетін уақыты қанша болмақ?

А) 8 с В) 7 с С) 3 с Д) 5 с Е) 6 сШешімі: Болтың жерге түсу уақыты келесі теңдеумен анықталады: , мұндағы, (-) таңбасы бастапқы жылдамдықтың g үдеуге қарсы болғандықтан. , берілген квадраттық теңдеуді шығара отырып екенін анықтаймыз. (Жауап Е)
8. Жоғары вертикаль лақтырылған дене 8 с соң құлап түсті. Дене қандай биіктікке көтерілген (g=10 м/с2)?

А) 122,5 м В) 64 м С) 30,6 м Д) 70 м Е) 80 мШешімі: Дененің ұшу уақыты 8 с болғандықтан, шығу мен түсу уақыттары 4 с болады. Сұрағымызды басқаша тұжырымдайық, дене 4 с қандай биіктіктен құлайды: . ( Жауап Е)

9. 80 м биіктен 30 м/с жылдамдықпен горизонталь жіберілген зат жерге түскенге дейін қандай жол жүреді ? ()

А) 80 м В) 120 м С)160м Д) 240 м Е) 280 м


Шешімі: Төмен қарай g үдеуі болғандықтан, 80 м биіктіктен заттың түсу уақыты: . Горизонталь бағытта ешқандай күш әсер етпегендіктен, ұшу қашықтығы: . Сондықтан, . (Жауап В)
10. Көкжиекке 300 жасай атылған тас ауада 2 секунд болады. Тастың жерге түсердегі жылдамдығын анықтаңыз.

А) 10 м/с В) 20 м/с С) 15 м/с Д) 5 м/с Е) 1 м/сШешімі: Ұшу уақыты 2 с болғандықтан, шығу мен түсу уақыттары 1 с болады. Осыдан, . Ауа кедергісін ескермесек, жерге түсердегі жылдамдық бастапқы жылдамдыққа тең болғандықтан: . Сондықтан, . (Жауап В)

11. h биіктікте тұрған доп жоғары қарай лақтырылады. Егер де доптың қозғалыс кезінде 3h жол жүргені анықталса, онда оның бастапқы жылдамдығының модулі мынаған тең:

А) В) С) Д) Е)

Шешімі: h биіктікте тұрған доп жоғары қарай лақтырылады. Егер де доптың қозғалыс кезінде 3h жол жүргені анықталса, онда ол лақтырылған жерінен үстіге h биіктікке көтерілді. Олай болса, бастапқы жылдамдығы: , .

(Жауап С)

12. Дененің жоғары көтерілу биіктігі мен ұшу алыстығы өзара тең болу үшін, денені көкжиекпен қандай бұрыш жасай лақтыру керек?

А) 70 В) 45 С) 63 Д) 60 Е) 76

Шешімі: Дененің жоғары көтерілу биіктігі мен ұшу алыстығы өзара тең болу үшін: ; . (Жауап Е)

13. Центрге тартқыш үдеу нені сипаттайды?

А) Дененің жылдамдығын В) Жылдамдықтың бағытының өзгерісін

С) Жылдамдықтың модулі бойынша өзгерісін

Д) Дененің массасын Е) Тангенциалдық үдеудің бағытын

Шешімі: Центрге тартқыш үдеу жылдамдықтың бағытының өзгерісін сипаттайды

(Жауап В)

14. Центрге тартқыш үдеудің

1. Модулі мен 2. Бағыты қалай анықталынады?

А) 1. 2. Жылдамдық бағытымен

В) 1. ац 2. Радиуспен центрге қарай

С) 1. ац 2. Радиуспен центрден

Д) 1.ац 2. Траекторияға жанама бойыншаЕ) 1. ац 2. Жылдамдық бағытымен

Шешімі:Центрге тартқыш үдеудің модулі - ац бағыты - радиуспен центрге қарай. (Жауап В)
15. Кез келген уақыт кезегінде дененің үдеуі мен жылдамдық векторлары біріне-бірі тік бұрышпен бағытталған. Дене қалай қозғалады?

А) Деңе тыныштықта болады В) Түзу сызықты және бір қалыпты қозғалады

С) Түзу сызықты және бір қалыпсыз қозғалады

Д) Шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалады

Е) Түзу сызықты және бір қалыпты үдемелі қозғалады

Шешімі: Дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалғанда, кез келген уақыт кезегінде дененің үдеуі мен жылдамдық векторлары біріне-бірі тік бұрышпен бағытталады.

(Жауап Д)
16. Дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, жылдамдығы тұрақты болып радиусы 2 есе кемісе центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді?

А) 4 есе артады В) 2 есе артады С) 2 есе азаяды Д) 4 есе азаяды Е) ӨзгермейдіШешімі: Центрге тартқыш үдеу мен радиус арасындағы келесідей байланыс бар: . Осыдан, радиус 2 есе кемісе, а үдеуі 2 есе артады. (Жауап В)
17. 0,25 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналатын карусельде тұрған баланың сызықтық жылдамдығының модулі неге тең? Бала айналу өсінен 10 м қашықта тұр.

А) 0,025 м/с В) 0,2 м/с С) 0,5 м/с Д) 2,5 м/с Е) 20 м/сШешімі: Бұрыштық жылдамдық пен сызықтық жылдамдық арасындағы келесідей байланыс бар: . Мұндағы r – радиус. Сондықтан, . (Жауап Д)
18. Дене шеңбер бойымен сағат тіліне қарсы бағытында қозғалады. М нүктесінде дененің жылдамдық векторы қалай бағытталған?

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5


Шешімі: Жылдамдық векторы берілген нүктеге жанама бойымен бағытталады.

(Жауап В)
19. Дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдықпен сағат тілі бағытымен қозғалады. М нүктесінде үдеу векторы қалай бағытталады?

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5Шешімі: Дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғандықтан, үдеу векторы центрге қарай бағытталады. (Жауап В)
20. Бір планетада 60 м биіктіктен құлаған дене планета бетіне 2 секундта келіп жетті. Осы планетадағы еркін түсу үдеуі қандай?

А) 30 м/с2 В) 10 м/с2 С)15 м/с2 Д)5 м/с2 Е) 20 м/с2Шешімі: Планетаның еркін түсу үдеуін анықтау үшін: . Сондықтан, . (Жауап А)
21. Кішкене шар тыныштық күйде көлбеу науаның бойымен домалап, алғашқы 1 с ішінде 10 см жол жүреді. Ол 3 с ішінде қандай жол жүреді?

А) 45 см В) 9 см С) 0,9 см Д) 900 см Е) 90 смШешімі: Кішкене шардың үдеуін анықтайық: , . Олай болса, 3 секундта жүретін жолы: .

(Жауап Е)
22. Велосипедші радиусы 50 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалып, 4 минутта 2 айналым жасайды. Оның 1 минуттағы жүрген жолы мен орын ауыстыруы?

А) 50м , 150 м В) 75м, 85 м С) 157м, 100м Д) 125м, 55 м Е) 150м,80мШешімі:

1 минуттан кейін велосипедші 2-нүктеде болады. Жүрілген жол: , орын ауыстыру болса . (Жауап С)

23. Автомобиль  жылдамдықпен қозғалады. Доңғалақтан L нүктеде ажыраған су тамшысының қозғалыс бағыты?

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5
Шешімі: Қандай да бір уақытта су тамшының жылдамдығы әрқашанда жанама бойымен бағытталады, сондықтан су тамшысы доңғалақтан ажыраған кезде өз қозғалысын жанама бойымен жалғастырады. (Жауап С)
24. Радиусы R дөңгелек горизонталь жазықтықта сырғанамай домалап барады. Дөңгелектің жоғарғы нүктесінің траекториясының қисықтық радиусы?

А) 2R


B) 1,5R

C) R


Д) 3R

E) 0


Шешімі: Айналымның лездік осі 01 нүктесінен өтеді, сондықтан траекторияның қисықтық радиусы 2R тең. (Жауап А)

25. MN түзуі бойынша радиусы R диск сырғанаусыз домалап келеді. Бір толық айналу барысында А нүктенің орын ауыстыру модулі неге тең?
А) 2ПR В) R С) 2R D) 0 Е) 4ПR

Шешімі: А нүктесі бір айналымда 2R орын ауыстырады. ( Жауап А)
26. Каналдан 1 секундта 0,27 м3 су өтеді. Каналдың ені 1,5 м және тереңдігі 0,6 м болған жағдайда су жылдамдығын анықтаңыз.

А) 0,1 м/с В) 0,2 м/с С) 0,3 м/с Д) 0,4 м/с Е) 0,5 м/сШешімі: Каналдағы су жылдамдығын анықтау үшін: . Мұндағы, V – су көлемі, S – каналдың көлденең қимасы, t – уақыт. Сондықтан, . (Жауап С)
27. Массасы М планета серігі радиусы r дөңгелек орбита бойымен қозғалады. Планета серігінің жылдамдығы:

А) В) С) Д) Е)Шешімі: Планета серігігің орбитадағы қозғалысы тұрақты болуы үшін, серігінің ауырлық күші инерттік күшке (центрден тепкіш) тең болу керек: . Осыдан, екенін ескерсек, (Жауап В)

28. Дене көлбеулік бұрышы 300 жазықтық үстінде қандай үдеумен сырғанайды? Үйкелісті ескермеуге болады.

А) В) С) Д) 5 м / с2 Е)

Шешімі:
Қозғалыс үшін Ньютонның 2-ші заңын жазайық: ; ; . (Жауап Д)

29. Автомобильдің қозғалыс теңдеуі . Оның қозғалыс жылдамдығы:

А) 250м/с В) 15 м/с С) -15м/с Д) -250м/с Е) 10м/с

Шешімі: Қозғалыс теңдеуінің бірінші туындысы бізге жылдамдықты береді: . (Жауап В)

30. Бір секундта 25 айналым жасайтын дөңгелектің бұрыштық жылдамдығын анықтаңыз.А) В) С) Д) Е)

Шешімі: Жауап Д.

Бұрыштық жылдамдық: . Сонда, .
Каталог: wkeiaqko -> igguggim -> ggsgsyqe
ggsgsyqe -> Мақсатқа жеткісі келген адам оны жақсы білуі керек. Мақсатқа жеткісі келген адам оны жақсы білуі керек
igguggim -> Түсінік хат Даму мүмкіндігі шектеулі 7-10 жас аралығындағы балалармен жұмыстың жүйесін құрастырған психология ғылымының кандидаты Н. Л. Васильева. Бағдарламаның мақсаты
igguggim -> Сабақтың мақсаты: Оқушыларға адам бойындағы адалдық, әділдік сезімдерін ұғындыру
igguggim -> АҚпараттық- коммуникациялық технологиялардың ҚҰзіреттілікті қалыптастырудағы маңыздылығЫ
igguggim -> Сабақтың тақырыбы: Ғ. Мүсірепов. "Боранды түнде" Сабақтың мақсаты: Білімділік: Оқушыларға "
igguggim -> «Жезқазған қаласының білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мм
igguggim -> Пәнді оқыту арқылы оқушылардың ақпараттық-коммуникативті құзіреттіліктерін арттыру
ggsgsyqe -> Кинематика тарауынан тест жинағы жауаптарымен І нұсқа


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет