Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусуДата25.12.2016
өлшемі403.09 Kb.
#413
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 9

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання
Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Дистальна оклюзія – це таке порушення змикання зубних рядів, коли нижні зуби розміщуються дистально по відношенню до верхніх. Таким взаємовідношення зубних рядів може бути зумовлене різними факторами. Цей факт досить важливий так як визначає суть лікування. Однак, слід зауважити, що, як правило, зустрічаються комбіновані форми.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні види дистальної оклюзії, причини та механізми їх розвитку;

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередження аномалій в різні вікові періоди.

ІІІ. ЗНАТИ:

- методику обстеження хворого;

- анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

- фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

- класифікації аномалій та деформацій зубощелепової системи.
ІV. ВМІТИ:

- провести обстеження хворого;

- розрізняти різні групи зубів;

- розріняти органи ротової порожнини;

- визначити функції порожнини рота;

- провести обстеження ортодонтичного хворого;

- методику виставлення кінцевого діагнозу.
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнєзавдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “ Сагітальніаномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу ”, використовуючиметодичнірекомендації до заняття;

б) Записати в зошитах для домашніхзавданькласифікаціїдистального прикусу та йогоетіологію.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. До якого класу за класифікацією Енгля відноситься дистальний прикус?

 2. Клінічні форми дистального прикусу за Бетельманом.

 3. Клінічні форми дистального прикусу за Криштабом.

 4. Клінічні форми дистального прикусу за Шварцом

 5. Клінічні форми дистального прикусу за Хорошилкіною.

 6. Клінічні форми дистального прикусу за Катцом

 7. Клінічні форми дистального прикусу за Калвелісом.

 8. Клінічні форми дистального прикусу за ВООЗ.

 9. Етіологічні фактори виникнення патології.

 10. Роль внутрішньоутробних факторів у виникненні дистального прикусу.

 11. Роль носового дихання в появі дистального прикусу.

 12. Лицеві ознаки дистального прикусу.

 13. Внутрішньоротові ознаки дистального прикусу.

 14. Клінічно-діагностичні проби Ешлера - Бітнера.

 15. Яка роль штучного вигодовування в розвитку дистального прикусу?

VІІ. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2)Поставити попередній діагноз.
VІІІ.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:


 1. Клінічні форми дистального прикусу за Бетельманом.

 2. Клінічні форми дистального прикусу за Криштабом.

 3. Клінічні форми дистального прикусу за Шварцом

 4. Клінічні форми дистального прикусу за Хорошилкіною.

 5. Клінічні форми дистального прикусу за Катцом

 6. Клінічні форми дистального прикусу за Калвелісом.

 7. Клінічні форми дистального прикусу за ВООЗ.

ІХ. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна: а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 10

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.

ТЕМА: Комплекснелікування та профілактика дистального прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Дистальна оклюзія – це таке порушення змикання зубних рядів, коли нижні зуби розміщуються дистально по відношенню до верхніх. Таким взаємовідношення зубних рядів може бути зумовлене різними факторами. Цей факт досить важливий так як визначає суть лікування. Однак, слід зауважити, що, як правило, зустрічаються комбіновані форми.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні види дистальної оклюзії, причини та механізми їх розвитку;

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередженя аномалій в різні вікові періоди.

ІІІ. ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-класифікації аномалій та деформацій зубощелепової системи.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження хворого;

-розрізняти різні групи зубів;

-розріняти органи ротової порожнини;

-визначити функції порожнини рота;

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-методику виставлення кінцевого діагнозу.
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Комплекснелікування та профілактика дистального прикусу”, використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Зарисувати в альбомах апарати для лікування дистальних форм прикусів.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Особливості лікування дистального прикусу в ранньому дитячому віці.

 2. Особливості лікування дистального прикусу в змінному періоді прикусу.

 3. Особливості лікування дистального прикусу в постійному періоді прикусу.

 4. Показання до хірургічних втручань у комплексному лікуванні дистального прикусу.

 5. Показання до застосування пластинки Шварца .

 6. Показання до застосування активатора Андрезена-Гойпля з омегаподібноюружиною.

 7. Показання до застосування та конструктивні особливості апарата Айзенберга.

 8. Показання до застосування пропульсораМюлемана.

 9. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля Iтипу й показання до його застосування.

 10. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля IІ типу й показання до його застосування.

 11. У чому полягає сутність функціонального методу лікування, запропонованого Френкелем?

 12. Роль профілактичних заходів у попередженні дистального прикусу.

 13. Показання до застосування вестибуло-оральної пластинки Крауса

 14. Роль міогімнастики в лікуванні дистального прикусу.

 15. Які міогімнастичні вправи використовуються в комплесі лікування дистального прикусу.


VІІ. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1) Обстежити пацієнта;

2) Поставити попередній діагноз;

3) Назначити лікування.


VІІІ.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

 1. Особливості лікування дистального прикусу в ранньому дитячому віці.

 2. Особливості лікування дистального прикусу в змінному періоді прикусу.

 3. Особливості лікування дистального прикусу в постійному періоді прикусу.

 4. Показання до хірургічних втручань у комплексному лікуванні дистального прикусу.

 5. У чому полягає сутність функціонального методу лікування, запропонованого Френкелем?

 6. Роль профілактичних заходів у попередженні дистального прикусу.

 7. Роль міогімнастики в лікуванні дистального прикусу.

 8. Які міогімнастичні вправи використовуються в комплесі лікування дистального прикусу.ІХ. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна: а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201_ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.
МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 11

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання
Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Вертикальні аномалії прикусу. Глибокий прикус. Етіологія, патогенез, профілактика.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 7, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Глибокий прикус є одним з видів вертикальних аномалій прикусу. В нормі фронтальні зуби однієї щелепи, повинні перекривати однойменні зуби іншої, не більше, чим на 1/3 величини коронки зуба. У більшості людей верхні зуби перекривають нижні. При наявності інших відповідних ознак – це буде ортогнатичний прикус. При більшій величині перекриття можна говорити про глибоке перекриття.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні форми глибокого прикусу, причини та механізм їх розвитку;

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередження аномалій.

ІІІ. ЗНАТИ:

- методику обстеження хворого;

- анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

- фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

- методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

- провести обстеження ортодонтичного хворого;

- назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Вертикальні аномалії прикусу. Глибокий прикус. Етіологія, патогенез, профілактика ”, використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Записати в зошитах для домашніх завдань класифікації глибокого прикусу та його етіологію.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Які головні причини розвитку глибокого прикусу

 2. Назвіть основні причини механізму розвитку глибокого прикусу

 3. Основні морфологічні і функціональні зміни, які виникають при глибокому прикусі

 4. Класифікація глибокого прикусу за Калвелісом.

 5. Класифікація глибокого прикусу за Бетельманом

 6. Класифікація глибокого прикусу за Хорошилкіною

 7. Класифікація глибокого прикусу за Маркосян

 8. Класифікація глибокого прикусу за ВООЗ.


VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2)Поставити попередній діагноз.
VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:


 1. Класифікація глибокого прикусу за Калвелісом.

 2. Класифікація глибокого прикусу за Бетельманом

 3. Класифікація глибокого прикусу за Хорошилкіною

 4. Класифікація глибокого прикусу за Маркосян

 5. Класифікація глибокого прикусу за ВООЗ.


IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:


Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201_ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 12

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Клініка та діагностика глибокого прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 7, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Глибокий прикус є одним з видів вертикальних аномалій прикусу. В нормі фронтальні зуби однієї щелепи, повинні перекривати однойменні зуби іншої, не більше, чим на 1/3 величини коронки зуба. У більшості людей верхні зуби перекривають нижні. При наявності інших відповідних ознак – це буде ортогнатичний прикус. При більшій величині перекриття можна говорити про глибоке перекриття.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні форми глибокого прикусу, причини та механізм їх розвитку;

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередження аномалій.


ІІІ. ЗНАТИ:

- методику обстеження хворого;

- анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

- фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

- методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

- провести обстеження ортодонтичного хворого;

- назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Клініка та діагностика глибокого прикусу.” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Записати в зошитах для домашніх завдань методи діагностики глибокого прикусу.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Лицеві ознаки глибокого прикусу.

 2. Основні внутрішньо ротові ознаки.

 3. Антропометричні методи дослідження в діагностиці глибокого прикусу.

 4. Rtg-німетодидіагностикиглибокого прикусу.

 5. Роль бокової ТРГ за Шварцом в діагностиці глибокого прикусу.

 6. Роль ортопантомографії в діагностиці глибокого прикусу.


VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2)Поставити попередній діагноз.
VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:


 1. Rtg-німетодидіагностикиглибокого прикусу.

 2. Роль бокової ТРГ за Шварцом в діагностиці глибокого прикусу.

 3. Роль ортопантомографії в діагностиці глибокого прикусу.IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:


Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 13

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Комплексне лікування глибокого прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Глибокий прикус є одним з видів вертикальних аномалій прикусу. В нормі фронтальні зуби однієї щелепи, повинні перекривати однойменні зуби іншої, не більше, чим на 1/3 величини коронки зуба. У більшості людей верхні зуби перекривають нижні. При наявності інших відповідних ознак – це буде ортогнатичний прикус. При більшій величині перекриття можна говорити про глибоке перекриття.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні форми глибокого прикусу, причини та механізм їх розвитку.

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередження аномалій.


ІІІ.ЗНАТИ:

- методику обстеження хворого;

- анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

- фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

- методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

- провести обстеження ортодонтичного хворого;

- назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Вертикальні аномалії прикусу. Відкритий прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика.” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Записати етіологічні фактори та класифікації відкритого прикусу.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Основні завдання лікування глибокого прикусу.

 2. Особливості лікування глибокого прикусу в період молочного прикусу.

 3. Особливості лікування глибокого прикусу в раньогму періоді зміного прикусу.

 4. Особливості лікування глибокого прикусу в кінцевому періоді зміного і початковому періоді постійного прикусу.

 5. Особливості лікування глибокого прикусу в період постійного прикусу.

 6. Апарати для лікування глибокого прикусу.

 7. Хорошилкіної і Токаревича;

 8. Дуги Енгля з міжщелепною горизонтально і косо направленою тягою;

 9. Не знімний апарат з подвійними дугами;

 10. Назубна дуга в поєднанні з лицевою позаротовою тягою для усунення трем між різцями;

 11. Апарат з похило-накушувальною площадкою;

 12. Апарат на нижню щелепу для зубоальвеолярного укорочення в ділянці різців верхньої щелепи.

 13. Причини від яких залежить тривалість лікування глибокого прикусу.

 14. Прогноз лікування.

 15. Тривалість ретенційного періоду лікування.

VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2) Поставити попередній діагноз;

3) Назначити лікування.


VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

 1. Особливості лікування глибокого прикусу в період молочного прикусу.

 2. Особливості лікування глибокого прикусу в раньогму періоді зміного прикусу.

 3. Особливості лікування глибокого прикусу в кінцевому періоді зміного і початковому періоді постійного прикусу.

 4. Особливості лікування глибокого прикусу в період постійного прикусу.

 5. Причини від яких залежить тривалість лікування глибокого прикусу.

 6. Прогноз лікування.

 7. Тривалість ретенційного періоду лікування.IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 14

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Вертикальні аномалії прикусу. Відкритий прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Лікування відкритого прикусу відноситься до важких ортодонтичних втручань, так як при цьому відбувається зубоальвеолярне подовження в одній ділянці і зубо-альвеолярне вкорочення в другій ділянці. Тому знання причин виникнення механізму розвитку відкритого прикусу, його клінічної картини дозволить лікарю правильно вибрати метод лікування даної патології і спланувати профілактичні міроприємства
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Вивчити основні форми глибокого прикусу, причини та механізм їх розвитку;

 2. Оволодіти основними принципами постановки діагнозу, методами лікування і попередження аномалій.

ІІІ.ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Вертикальні аномалії прикусу. Відкритий прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика.” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Записати етіологічні фактори та класифікації відкритого прикусу.
VI.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


    1. Етіологія відкритого прикусу

    2. Основні механізми розвитку відкритого прикусу

    3. Які шкідливі звички найбільш часто приводять до розвитку відкритого прикусу

    4. Клінічна картина травмуючого відкритого прикусу

    5. Клінічна картина рахітичного (істинного) відкритого прикусу

    6. Дифдіагностика відкритого прикусу

    7. Класифікація відкритого прикусу за Катцом

    8. Класифікація відкритого прикусу за Калвелісом

    9. Класифікація відкритого прикусу за Ільїною-Маркосян

    10. Класифікація відкритого прикусу за Курляндським

    11. Класифікація відкритого прикусу за Василевським

    12. Класифікація відкритого прикусу за Хорошилкіною

    13. Класифікація відкритого прикусу за Григор”євою і Єрохіною

    14. Класифікація відкритого прикусу за Шварцом,ВООЗ

    15. Лицеві ознаки відкритого прикусу.

VIІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2)Поставити попередній діагноз.
VIІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:


 1. Етіологія відкритого прикусу

 2. Основні механізми розвитку відкритого прикусу

 3. Які шкідливі звички найбільш часто приводять до розвитку відкритого прикусу

 4. Клінічна картина травмуючого відкритого прикусу

 5. Клінічна картина рахітичного (істинного) відкритого прикусу

 6. Дифдіагностика відкритого прикусу

 7. Класифікація відкритого прикусу за Катцом

 8. Класифікація відкритого прикусу за Калвелісом

 9. Класифікація відкритого прикусу за Ільїною-Маркосян

 10. Класифікація відкритого прикусу за Курляндським

 11. Класифікація відкритого прикусу за Василевським

 12. Класифікація відкритого прикусу за Хорошилкіною

 13. Класифікація відкритого прикусу за Григор”євою і Єрохіною

 14. Класифікація відкритого прикусу за Шварцом,ВООЗ

 15. Лицеві ознаки відкритого прикусу.


IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна: а) основна:

б) додаткова:


Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 15

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Комплексні методи лікування та профілактика відкритого прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Лікування відкритого прикусу відноситься до важких ортодонтичних втручань, так як при цьому відбувається зубоальвеолярне подовження в одній ділянці і зубо-альвеолярне вкорочення в другій ділянці. Тому знання причин виникнення механізму розвитку відкритого прикусу, його клінічної картини дозволить лікарю правильно вибрати метод лікування даної патології і спланувати профілактичні міроприємства
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. Знати етіологію, патогенез, клініку і методи діагностики відкритого прикусу

 2. Вміти провести дифдіагностику і лікування відкритого прикусу


ІІІ.ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Комплексні методи лікування та профілактика відкритого прикусу.” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Замалювати в альбомах апарати для лікування відкритого прикусу.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Особливості лікування відкритого прикусу в період молочного прикусу

 2. Особливості лікування відкритого прикусу в період зміногоприкусуливості

 3. Особливості лікування відкритого прикусу в період постійного прикусу.

 4. Хірургічні методи лікування вікритого прикусу

 5. Особливості роботи з логопедом

 6. Особливості проведення лікувальної гімнастики

 7. Ортодонтичні апарати для лікування відкритого прикусу

 8. Структорологічні особливості будови та дії апарата Енгля для лікування відкритого прикусу

 9. Структорологічні особливості будови та дії апарата Белтерса для лікування відкритого прикусу

 10. Структорологічні особливості будови та дії апарата Андрезене-Гойпля для лікування відкритого прикусу

 11. Структорологічні особливості будови та дії регулятора функції ФренкляІІ і ІІІ типу для лікування відкритого прикусу

 12. Структорологічні особливості будови та дії апарата Гербста-Кожокару для лікування відкритого прикусу

 13. Незнімні кільця з гачками і вестибулярними пружиами або міжщелеповою тягою для лікування відкритого прикусу.Механізм дії.

 14. Шапочка з підборідковоюпращою для лікування відкритого прикусу

VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2) Поставити попередній діагноз;

3)Назначити лікування.


VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

 1. Особливості лікування відкритого прикусу в період молочного прикусу

 2. Особливості лікування відкритого прикусу в період зміногоприкусуливості

 3. Особливості лікування відкритого прикусу в період постійного прикусу.

 4. Хірургічні методи лікування вікритого прикусу

 5. Особливості роботи з логопедом

 6. Особливості проведення лікувальної гімнастики

IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 16

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання


Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Трансверзальні аномалії прикусу. Перехресний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика, клініка та діагностика.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Знання лікарем клініки ,діагностики, дифдіагностики косого прикусу дозволить своєчасно виявити патологію і запобігти виникненню ускладнень.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:


 1. Знати етіологію, патогенез, клініку і методи діагностики косого прикусу;

 2. Вміти провести дифдіагностику і скласти план лікування.

ІІІ.ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “Трансверзальні аномалії прикусу. Перехресний прикус. Етіологія, патогенез, профілактика, клініка та діагностика.” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) Записати в зошитах для домашніх робіт етіологічні фактори та класифікації перехресного прикусу.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:


 1. Класифікація форм косого прикусу (перехресного)

 2. Клініка косого прикусу

 3. Які основні причини приводять до розвитку перехресного прикусу?

 4. Діагностика косого прикусу

 5. Дифдіагностика косого прикусу

 6. Класифікація перехресного прикусу за ВООЗ

 7. Класифікація перехресного прикусу за Гаврилом та Ужумецкене

 8. Класифікація перехресного прикусу за Ільїної-Маркосян

 9. Класифікація перехресного прикусу за Анікієнко і Камишева

 10. Роль ТРГ за Шварцем в діагностиці перехресного прикусу.

 11. Лицеві ознаки перехресного прикусу.

 12. Внутрішньо ротові ознаки перехресного прикусу.

 13. Роль проб за Ільїною-Маркосян і Кибкало в діагностиці

 14. Поняття букальний і лінгвальний прикус за А.Ель-Нофелі

VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1) Обстежити пацієнта;

2) Поставити попередній діагноз.
VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:


 1. Які основні причини приводять до розвитку перехресного прикусу?

 2. Діагностика косого прикусу

 3. Дифдіагностика косого прикусу

 4. Роль ТРГ за Шварцем в діагностиці перехресного прикусу.

 5. Лицеві ознаки перехресного прикусу.

 6. Внутрішньо ротові ознаки перехресного прикусу.


IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:


Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 17

з ортодонтії на основі кредитно-модульної системи навчання
Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Комплексне лікування перехресного прикусу.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Знання лікарем клініки ,діагностики, диф.діагностики косого прикусу дозволить своєчасно виявити патологію і запобігти виникненню ускладнень
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:


 1. Знати етіологію, патогенез, клініку і методи діагностики косого прикусу

 2. Вміти провести дифдіагностику і скласти план лікування


ІІІ.ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття на тему: “ Комплексне лікування перехресного прикусу ” використовуючи методичні рекомендації до заняття;

б) замалювати в альбомах апарати для лікування перехресного прикусу.
VІ.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Основні методи лікування перехресного прикусу в період тимчасового прикусу

2. Основні методи лікування перехресного прикусу в період змінного прикусу

3. Основні методи лікування перехресного прикусу в період постійного прикусу

4. Значення клінічних функціональних проб при встановлені діагнозу

5. Помилки при апаратурному лікуванні

6. Ускладнення при апаратурному лікуванні

7. Прогноз ортодонтичного лікування

8. Апарати що використовуються для лікування перехресного прикусу.

9. Апарати для лікування одностороннього перехресного прикусу

10. Апарати для лікування двостороннього перехресного прикусу

11. Апарати для лікування букального перехресного прикусу

12. Апарат для лікування перехресного прикусу Фліса П.С.-Циж А.В.

13. Активатор Андрезене-Гойпля для лікування перехресного прикусу.

14. Регулятор ф-ціїФренкля для лікування перехресного прикусу.

15. Фізіотерапеитичні методи лікування перехресного прикусу(вібрація,вакуум -терапія,МРТ).

16. Від чого залежить ретенційний період лікування перехресного прикусу.
VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1)Обстежити пацієнта;

2) Поставити попередній діагноз;

3) Назначити лікування.


VІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

1. Основні методи лікування перехресного прикусу в період тимчасового прикусу

2. Основні методи лікування перехресного прикусу в період змінного прикусу

3. Основні методи лікування перехресного прикусу в період постійного прикусу

4. Значення клінічних функціональних проб при встановлені діагнозу

5. Помилки при апаратурному лікуванні

6. Ускладнення при апаратурному лікуванні

7. Прогноз ортодонтичного лікування

8. Фізіотерапеитичні методи лікування перехресного прикусу(вібрація,вакуум -терапія,МРТ).

9. Від чого залежить ретенційний період лікування перехресного прикусу.


IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

для студентів до практичного заняття № 18

з ортодонтіїнаоснові кредитно-модульноїсистеминавчання
Змістовний модуль № 2
Аномалії прикусу.
ТЕМА: Контроль змістовного модуля №2.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Грамотне і повне обстеження ортодонтичного хворого дозволить лікарю-стоматологу правильно поставити діагноз захворювання, враховуючи ступінь вираженості патології і індивідуальні особливості прояву захворювання, а на основі цього вибрати найбільш ефективний метод лікування пацієнта.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

1.Оволодіти методикою комплексного обстеження пацієнта.


ІІІ.ЗНАТИ:

-методику обстеження хворого;

-анатомічні особливості будови органів порожнини рота;

-фізіологічні і функціональні особливості порожнини рота;

-методику суб’єктивного і об’єктивного обстеження.
ІV. ВМІТИ:

-провести обстеження ортодонтичного хворого;

-назначити додаткові методи обстеження.
V.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

- домашнє завдання:

а) Підготуватися до заняття: “КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №2 ”, використовуючи методичні рекомендації до заняття;
VI.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

 1. До якогокласу за класифікацієюЕнглявідноситьсядистальний прикус?

 2. Клінічніформи дистального прикусу за Бетельманом.

 3. Клінічніформи дистального прикусу за Криштабом.

 4. Клінічніформи дистального прикусу за Шварцом

 5. Клінічніформи дистального прикусу заХорошилкіною.

 6. Клінічніформи дистального прикусу заКатцом

 7. Клінічніформи дистального прикусу заКалвелісом.

 8. Клінічніформи дистального прикусу за ВООЗ.

 9. Етіологічніфакторивиникненняпатології.

 10. Роль внутрішньоутробнихфакторів у виникненнідистального прикусу.

 11. Роль носового дихання в появі дистального прикусу.

 12. Лицевіознакидистального прикусу.

 13. Внутрішньоротовіознакидистального прикусу.

 14. Клінічно-діагностичніпробиЕшлера - Бітнера.

 15. Яка роль штучного вигодовування в розвитку дистального прикусу?

 16. Особливості лікування дистального прикусу в ранньому дитячому віці.

 17. Особливості лікування дистального прикусу в змінному періоді прикусу.

 18. Особливості лікування дистального прикусу в постійному періоді прикусу.

 19. Показання до хірургічних втручань у комплексному лікуванні дистального прикусу.

 20. Показання до застосування пластинки Шварца .

 21. Показання до застосування активатора Андрезена-Гойпля з омегаподібноюружиною.

 22. Показання до застосування та конструктивні особливості апарата Айзенберга.

 23. Показання до застосування пропульсораМюлемана.

 24. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля Iтипу й показання до його застосування.

 25. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля IІ типу й показання до його застосування.

 26. У чому полягає сутність функціонального методу лікування, запропонованого Френкелем?

 27. Роль профілактичних заходів у попередженні дистального прикусу.

 28. Показання до застосування вестибуло-оральної пластинки Крауса

 29. Роль міогімнастики в лікуванні дистального прикусу.

 30. Які міогімнастичні вправи використовуються в комплесі лікування дистального прикусу.

 31. Які головні причини розвитку глибокого прикусу

 32. Назвіть основні причини механізму розвитку глибокого прикусу

 33. Основні морфологічні і функціональні зміни, які виникають при глибокому прикусі

 34. Класифікація глибокого прикусу за Калвелісом.

 35. Класифікація глибокого прикусу за Бетельманом

 36. Класифікація глибокого прикусу за Хорошилкіною

 37. Класифікація глибокого прикусу за Маркосян

 38. Класифікація глибокого прикусу за ВООЗ

 39. Лицеві ознаки глибокого прикусу.

 40. Основні внутрішньо ротові ознаки.

 41. Антропометричні методи дослідження в діагностиці глибокого прикусу.

 42. Rtg-німетодидіагностикиглибокого прикусу.

 43. Роль бокової ТРГ за Шварцом в діагностиці глибокого прикусу.

 44. Роль ортопантомографії в діагностиці глибокого прикусу.

 45. Оснрвнізавданнялікуванняглибокого прикусу.

 46. Особливості лікування глибокого прикусу в період молочного прикусу.

 47. Особливості лікування глибокого прикусу в раньогму періоді зміного прикусу.

 48. Особливості лікування глибокого прикусу в кінцевому періоді зміного і початковому періоді постійного прикусу.

 49. Особливості лікування глибокого прикусу в період постійного прикусу.

 50. Апарати для лікування глибокого прикусу.

 51. Хорошилкіної і Токаревича;

 52. 8.ДугиЕнгля з міжщелепною горизонтально і косо направленою тягою;

 53. Не знімнийапарат з подвійними дугами;

 54. Назубна дуга в поєднанні з лицевою позаротовою тягою для усунення трем міжрізцями;

 55. Апарат з похило-накушувальноюплощадкою;

 56. Апарат на нижнющелепу для зубоальвеолярногоукорочення у ділянцірізцівверхньоїщелепи.

 57. Причини від яких залежить тривалість лікування глибокого прикусу.

 58. Прогноз лікування.

 59. Тривалість ретенційного періоду лікування.

 60. Етіологія відкритого прикусу

 61. Основні механізми розвитку відкритого прикусу

 62. Які шкідливі звички найбільш часто приводять до розвитку відкритого прикусу

 63. Клінічна картина травмуючого відкритого прикусу

 64. Клінічна картина рахітичного (істинного) відкритого прикусу

 65. Дифдіагностика відкритого прикусу

 66. Класифікація відкритого прикусу за Катцом

 67. Класифікація відкритого прикусу за Калвелісом

 68. Класифікація відкритого прикусу за Ільїною-Маркосян

 69. Класифікація відкритого прикусу за Курляндським

 70. Класифікація відкритого прикусу за Василевським

 71. Класифікація відкритого прикусу за Хорошилкіною

 72. Класифікація відкритого прикусу за Григор”євою і Єрохіною

 73. Класифікація відкритого прикусу за Шварцом,ВООЗ

 74. Лицеві ознаки відкритого прикусу.

 75. Особливості лікування відкритого прикусу в період молочного прикусу

 76. Особливості лікування відкритого прикусу в період зміногоприкусуливості

 77. Особливості лікування відкритого прикусу в період постійного прикусу.

 78. Хірургічні методи лікування вікритого прикусу

 79. Особливості роботи з логопедом

 80. Особливості проведення лікувальної гімнастики

 81. Ортодонтичні апарати для лікування відкритого прикусу

 82. Структорологічні особливості будови та дії апарата Енгля для лікування відкритого прикусу

 83. Структорологічні особливості будови та дії апарата Белтерса для лікування відкритого прикусу

 84. Структорологічні особливості будови та дії апарата Андрезене-Гойпля для лікування відкритого прикусу

 85. Структорологічні особливості будови та дії регулятора функції Френкля ІІ і ІІІтипу для лікування відкритого прикусу

 86. Структорологічні особливості будови та дії апарата Гербста-Кожокару для лікування відкритого прикусу

 87. Незнімні кільця з гачками і вестибулярними пружиами або міжщелеповою тягою для лікування відкритого прикусу.Механізм дії.

 88. Шапочка з підборідковоюпращою для лікування відкритого прикусу

 89. Класифікація форм косого прикусу (перехресного)

 90. Клініка косого прикусу

 91. Які основні причини приводять до розвитку перехресного прикусу?

 92. Діагностика косого прикусу

 93. Диф.діагностика косого прикусу

 94. Класифікація перехресного прикусу за ВООЗ

 95. Класифікація перехресного прикусу за Гаврилом та Ужумецкене

 96. Класифікація перехресного прикусу за Ільїної-Маркосян

 97. Класифікація перехресного прикусу за Анікієнко і Камишева

 98. Роль ТРГ за Шварцем в діагностиці перехресного прикусу.

 99. Лицеві ознаки перехресного прикусу.

 100. Внутрішньо ротові ознаки перехресного прикусу.

 101. Роль проб за Ільїною-Маркосян і Кибкало в діагностиці

 102. Поняття букальний і лінгвальний прикус за А.Ель-Нофелі

 103. Основні методи лікування перехресного прикусу в період тимчасового прикусу

 104. Основні методи лікування перехресного прикусу в період змінного прикусу

 105. Основні методи лікування перехресного прикусу в період постійного прикусу

 106. Значення клінічних функціональних проб при встановлені діагнозу

 107. Помилки при апаратурному лікуванні

 108. Ускладнення при апаратурному лікуванні

 109. Прогноз ортодонтичного лікування

 110. Апарати що використовуються для лікування перехресного прикусу.

 111. Апарати для лікування одностороннього перехресного прикусу

 112. Апарати для лікування двостороннього перехресного прикусу

 113. Апарати для лікування букального перехресного прикусу

 114. Апарат для лікування перехресного прикусу Фліса П.С.-Циж А.В.

 115. Активатор Андрезене-Гойпля для лікування перехресного прикусу.

 116. Регулятор ф-ціїФренкля для лікування перехресного прикусу.

 117. Фізіотерапеитичні методи лікування перехресного прикусу(вібрація,вакуум -терапія,МРТ).

 118. Від чого залежить ретенційний період лікування перехресного прикусу.


VІІ.САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

1) Обстежити пацієнта;2) Поставити попередній діагноз.

VІІІ.ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

 1. Клінічні форми дистального прикусу за Бетельманом.

 2. Клінічні форми дистального прикусу за Криштабом.

 3. Клінічні форми дистального прикусу за Шварцом

 4. Клінічні форми дистального прикусу за Хорошилкіною.

 5. Клінічні форми дистального прикусу за Катцом

 6. Клінічні форми дистального прикусу за Калвелісом.

 7. Клінічні форми дистального прикусу за ВООЗ.

 8. Етіологічні фактори виникнення патології.

 9. Роль внутрішньоутробних факторів у виникненні дистального прикусу.

 10. Роль носового дихання в появі дистального прикусу.

 11. Лицеві ознаки дистального прикусу.

 12. Особливості лікування дистального прикусу в ранньому дитячому віці.

 13. Особливості лікування дистального прикусу в змінному періоді прикусу.

 14. Особливості лікування дистального прикусу в постійному періоді прикусу.

 15. Показання до хірургічних втручань у комплексному лікуванні дистального прикусу.

 16. Роль профілактичних заходів у попередженні дистального прикусу.

 17. Показання до застосування вестибуло-оральної пластинки Крауса

 18. Роль міогімнастики в лікуванні дистального прикусу.

 19. Які міогімнастичні вправи використовуються в комплесі лікування дистального прикусу.

 20. Які головні причини розвитку глибокого прикусу

 21. Назвіть основні причини механізму розвитку глибокого прикусу

 22. Основні морфологічні і функціональні зміни, які виникають при глибокому прикусі

 23. Класифікація глибокого прикусу за Калвелісом.

 24. Класифікація глибокого прикусу за Бетельманом

 25. Класифікація глибокого прикусу за Хорошилкіною

 26. Класифікація глибокого прикусу за Маркосян

 27. Класифікація глибокого прикусу за ВООЗ

 28. Лицеві ознаки глибокого прикусу.

 29. Основні внутрішньо ротові ознаки.

 30. Антропометричні методи дослідження в діагностиці глибокого прикусу.

 31. Rtg-ні методи діагностики глибокого прикусу.

 32. Роль бокової ТРГ за Шварцом в діагностиці глибокого прикусу.

 33. Роль ортопантомографії в діагностиці глибокого прикусу.

 34. Оснрвні завдання лікування глибокого прикусу.

 35. Особливості лікування глибокого прикусу в період молочного прикусу.

 36. Особливості лікування глибокого прикусу в раньогму періоді зміного прикусу.

 37. Особливості лікування глибокого прикусу в кінцевому періоді зміного і початковому періоді постійного прикусу.

 38. Особливості лікування глибокого прикусу в період постійного прикусу.

 39. Апарати для лікування глибокого прикусу.

 40. Причини від яких залежить тривалість лікування глибокого прикусу.

 41. Прогноз лікування.

 42. Тривалість ретенційного періоду лікування.

 43. Етіологія відкритого прикусу

 44. Основні механізми розвитку відкритого прикусу

 45. Які шкідливі звички найбільш часто приводять до розвитку відкритого прикусу

 46. Клінічна картина травмуючого відкритого прикусу

 47. Клінічна картина рахітичного (істинного) відкритого прикусу

 48. Дифдіагностика відкритого прикусу

 49. Класифікація відкритого прикусу за Катцом

 50. Класифікація відкритого прикусу за Калвелісом

 51. Класифікація відкритого прикусу за Ільїною-Маркосян

 52. Класифікація відкритого прикусу за Курляндським

 53. Класифікація відкритого прикусу за Василевським

 54. Класифікація відкритого прикусу за Хорошилкіною

 55. Класифікація відкритого прикусу за Григор”євою і Єрохіною

 56. Класифікація відкритого прикусу за Шварцом,ВООЗ

 57. Лицеві ознаки відкритого прикусу.

 58. Особливості лікування відкритого прикусу в період молочного прикусу

 59. Особливості лікування відкритого прикусу в період зміногоприкусуливості

 60. Особливості лікування відкритого прикусу в період постійного прикусу.

 61. Хірургічні методи лікування вікритого прикусу

 62. Особливості роботи з логопедом

 63. Особливості проведення лікувальної гімнастики

 64. Ортодонтичні апарати для лікування відкритого прикусу

 65. Класифікація форм косого прикусу (перехресного)

 66. Клініка косого прикусу

 67. Які основні причини приводять до розвитку перехресного прикусу?

 68. Діагностика косого прикусу

 69. Диф.діагностика косого прикусу

 70. Класифікація перехресного прикусу за ВООЗ

 71. Класифікація перехресного прикусу за Гаврилом та Ужумецкене

 72. Класифікація перехресного прикусу за Ільїної-Маркосян

 73. Класифікація перехресного прикусу за Анікієнко і Камишева

 74. Роль ТРГ за Шварцем в діагностиці перехресного прикусу.

 75. Лицеві ознаки перехресного прикусу.

 76. Внутрішньо ротові ознаки перехресного прикусу.

 77. Роль проб за Ільїною-Маркосян і Кибкало в діагностиці

 78. Поняття букальний і лінгвальний прикус за А.Ель-Нофелі

 79. Основні методи лікування перехресного прикусу в період тимчасового прикусу

 80. Основні методи лікування перехресного прикусу в період змінного прикусу

 81. Основні методи лікування перехресного прикусу в період постійного прикусу

 82. Значення клінічних функціональних проб при встановлені діагнозу

 83. Помилки при апаратурному лікуванні

 84. Ускладнення при апаратурному лікуванні

 85. Прогноз ортодонтичного лікування

 86. Апарати що використовуються для лікування перехресного прикусу.

 87. Апарати для лікування одностороннього перехресного прикусу

 88. Апарати для лікування двостороннього перехресного прикусу

 89. Апарати для лікування букального перехресного прикусу

 90. Фізіотерапеитичні методи лікування перехресного прикусу(вібрація,вакуум -терапія,МРТ).

 91. Від чого залежить ретенційний період лікування перехресного прикусу.


IX. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна:

а) основна:

б) додаткова:
Методичнувказівкусклав: ас. Аваков В.В.

Методичнавказівка обговорена і затверджена на засіданнікафедривід _________ 201__ р. Протокол №_____.


Зав. кафедри

дитячоїстоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет