Сабақтың тақырыбы Сағат саны Мерзімі Ескерту Сарамандық, зертханалық жұмыстарДата08.04.2019
өлшемі272.33 Kb.
#102609
түріСабақ
Химия. Күнтізбелік жоспар.

9 сынып. Аптасына 2 сағат. Барлығы 68 сағат.

Сабақтың тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту

Сарамандық, зертханалық жұмыстар.

Көрнекілік

Үй тапсырмасы

8 сыныптың негізгі мәселелерін қайталау

4


Қауіпсіздік ережесі

§1 (5-10)

1

Техника қауіпсіздігі бойынша алғашқы нұсқаулар. Химияның негізгі түсініктері мен заңдары

1


Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесі;

§2 (6-8); §3(3-4)

Химиялық байланыстың түрлері.2

Атом құрылысы теориясы тұрғысынан Д.И.Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі және периодтық заңы.

1

§ 4 (4-6) Е.Ж. №

3

Бейорганикалық заттардың кластары және олардың арасындағы генетикалық байланыс

1

Е.Ж. №

4

Сан есептері:

масса, зат мөлшері,ерітіндінің тығыздығы, ерітіндінің массасы және көлемі, газдың көлемі,мольдік масса, газдың мольдік көлемі, Авогадро тұрақтысы, пайыздық концентрация (еріген заттың массалық үлесі)1
І тарау. Электролиттік диссоциация және электролиттердің қасиеттері

14
5/1

Электролиттер және бейэлектролиттер

1

§5

Е.Ж. №


6/2

С.Аррениустың электролиттік диссоциациялану теориясының негізгі қағидалары, электролиттік диссоциациялану механизмі. № 1(1.1) көрсетілім

1№ 1 көрсетілім

1.1Заттардың

және олардың ерітінділерінің электрөткізгіштігін сынау;


Виртуалдықзертхана

§ 6 Қосымша дерек. Жұмыс дәптері

7/3

Күшті және әлсіз электролиттер. Диссоциациялану дәрежесі

1

§ 7 (6-7)

Жұмыс дәптері8/4

Қышқыл,сілті және тұздардың судағы ерітінділерінде электролиттік диссоциациялануы. Көп негізді қышқылдардың, қышқылдық және негіздік тұздардың диссоциациялануы.

1

§ 8 (7-10)

Жұмыс дәптері9/5

Ион алмасу реакциялары және олардың жүру жағдайлары.

№1 лабораториялық тәжірибе1№1 зертханалық тәжірибе

«Электролит ерітінділерініңарасындағы ион алмасу реакциялары»;Виртуалдық зертхана

§9 (7-9)

Жұмысдәптері10/6

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың химиялық қасиеттері

1


Электрондық оқулық

Ерігіштік кестесі§10. 1 кесте Е.Ж. №

Жұмысдәптері11/7

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан негіздердің химиялық қасиеттері

1


Электрондықоқулық

§10. 2 кесте Е.Ж. №

Жұмысдәптері12/8

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан тұздардың химиялық қасиеттері

1


Ерігіштік кестесі

§10. 3 кестеЕ.Ж. №

Жұмысдәптері13/9

Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар.

№ 1 (1.2) көрсетілім1№ 1 көрсетілім

1.2 Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар;Виртуалдықзертхана

§11

Жұмысдәптері14/10

Сандық есептер:

реакцияласушы заттардың біреуі артық болған жағдайда химиялық реакция теңдеуібойынша зат мөлшерін,массасын, өнімнің көлемін есептеу;1

Е.Ж. №

15/11

Тұздар гидролизі. Биосферадағы тұздар гидролизінің маңызы.

№ 1 (1.3) көрсетілім. № 2 лабораториялық тәжірибе1№ 1 көрсетілім

1.3 Тұздардың суда еруі және рН шкаласын қолданып, тұз ерітінділерінің сутектік көрсеткішін рН әмбебап индикаторы мен анықтау

№ 2 зертханалық тәжірибе «Тұздар гидролизі»;


Виртуалдықзертхана

§12 (5-7)

Жұмысдәптері16/12

№1 практикалық жұмыс «Электролиттік диссоциация теориясы және электролиттердің қасиеттері»

1№1 практикалық жұмыс

«Электролиттік диссоциация теориясы және электролиттердің қасиеттері»

§10-12 қайталау17/13

Сандық есептер. Диссоциациялану дәрежесін есептеу

1

Е.Ж. №

18/14

№1 бақылау жұмысы

1

§1 -12 қайталау
2 - тақырып. Бейметалдар19/1

Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің IV-VII топ элементтеріне сипаттама. Бейметалдардың электртерістігі, бейметалдардың тотығу – тотықсыздану қасиеттері, қоршаған ортадағы бейметалдар және олардың қосылыстары.

Қазақстандағы бейметалдардың табиғи ресурстары.

№2 (2.2) көрсетілім


1№2 көрсетілім2.2.

Бейметалдардың және олардың қосылыстарының үлгілеріПериодтықжүйекестесі

§13 ( 4-5);14(4-5)

Е.ж. №


Жұмыс дәптері

20/2

Күкірт және оның қосылыстары. Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістері, күкіртсутек, күкірт (IV,VI) оксидтері

1


Электрондықоқулық

§15 (8-9)

Жұмысдәптері21/3

Күкірт қышқылы және оның тұздары

1


Электрондықоқулық

§16 (5-6)

Жұмысдәптері22/4

Азот. Азот (IІ,IV) оксидтері.Аммиак. Аммоний тұздары

№2 (2.3) көрсетілім. №3 (3.2) лабораториялық тәжірибе1№2 көрсетілім 2.3 «Нитраттардың ыдырауы»

№3 ) лабораториялықтәжірибе

3.2 Аммиак газын алу және оны сынау


Виртуалдықзертхана

§17 ( 4-7);18(8-

10)


Жұмысдәптері

23/5

Азот қышқылы және оның тұздары

1


Электрондықоқулық

§19

Жұмыс дәптері

Е.Ж. №


24/6

Фосфор және оның маңызды қосылыстары

1


Электрондықоқулық

§20 ( 7-10)

Жұмысдәптері

Е.ж. №


25/7

Минералды тыңайтқыштар, олардың Қазақстанда өндірілуі және оларды тиімді қолдану. №2 (2.4) көрсетілім

1№2 көрсетілім

2.4. Минералды тыңайтқыштардың жиынтығыЭлектрондықоқулық

§21 ( 5-6)

ҚосымшадеректерЕ.ж. №26/8

Көміртек және оның маңызды қосылыстары, көміртектің аллотропиялық түр өзгерістері, адсорбция, көміртек (ІІ,ІV) оксидтері, көмір қышқылы және оның тұздары, көміртек қосылыстарының тірі және өлі табиғатта кездесуі және олардың маңызы, нанохимия туралы түсінік. №2 (2.1,2.5) көрсетілім. №3(3.1) лабораториялық тәжірибе.

1№2 көрсетілім (мультимедиа):

2.1 Алмаз, графит, фуллереннің кристалдық торларының модельдері;

2.5 Адсорбция;

№3 лабораториялық тәжірибе 3.1

«Көмірқышқыл газын алу және оны танып білу аммиакты алу, оларды анықтау»


Виртуалдықзертхана


§ 22 ( 7-12)

Е.ж. № 4-37-39

Жұмысдәптері27/9

Кремний және оның қосылыстары. Қазақстандағы силикат өнеркәсібі. №2 (2.6 ) көрсетілім

1№2 көрсетілім (мультимедиа)

2.6 адам организміндегі бейметалдардың мөлшері және рөліЭлектрондық оқулық

§24 ( 5-7)

Е.ж. №


Жұмыс дәптері

28/10

Қазақстандағы бейметалдардың табиғи ресурстары, нанохимия туралы түсінік. Көміртек, оттек, азот және фосфордың табиғаттағы айналымы. №2 көрсетілім. 2.7 №4 лабораториялық тәжірибе

1

Электрондықоқулық


§25 (5-8);26 (5-

6)

Е.ж. №


Жұмысдәптері

29/11

Сан есептері: химиялық реакция теңдеуі бойынша әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде берілгендегі өнімнің массасын есептеу.

1


Ақпаратқұралдарынанмәліметтер

Қосымшадеректер

30/12

Сан есептері (экологиялық мазмұндағы): химиялық реакция теңдеуі бойынша реакция өнімінің практикалық шығымы бойынша заттың (реагенттің немесе өнімнің) массасын есептеу;

құрамындағы қоспаның массалық үлесі1
Е.Ж №


31/13

№ 2 бақылаужұмысы

1

§5-26 қайталау

32/14

№2 практикалық жұмыс «Бейметалдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару.

1


Виртуалдықзертхана3- тақырып.Металдар жәнеолардың қосылыстары,

20
33/1

Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі металдардың орны. Олардың атомдық және кристалдық құрылыстарының ерекшеліктері.Металл (І-ІІІпериодтар) атомдарының құрылысына салыстырмалы сипаттама.

№ 3 (3.1, 3.3) көрсетілім1№ 3 көрсетілім(мультимедиа):

3.1 МеталдаржәнеолардыңқосылыстарыныңҚазақстандағымаңызды кенорындары

3.3 Металдардыңкристаллторларыныңмодельдері;

Электронды оқулық


§28 (7-9 бет)Жұмысдәптері34/2

Металдардың электрохимиялық кернеу қатары. Металдар және олардың қосылыстарының тірі организмдердегі (биогендержәнеластаушылар) рөлі.

1


Электронды оқулық§30 (7-9);31(5)

Жұмысдәптері35/3

Кальций және оның қосылыстары (оксиді, гидроксиді және тұздары. № 3 (3.2) көрсетілім

1№ 3 көрсетілім

3.2 Кальцийдіңтабиғиқсылыстарыныңүлгілері


Электронды оқулық


§32 ( 6-7);33(7-

11)

Жұмысдәптері36/4

Судың кермектігі және оны жою жолдары. Кальций қосылыстарының генетикалық байланысы. Қазақстандағы кальций қосылыстарының маңызды кен орындары. Кальцийдің биологиялық рөлі. № 3 (3.4) көрсетілім

1№ 3 көрсетілім

3.4 Кермек судыңқасиеттеріментанысуВиртуалдықзертхана

§34 ( 7-9)

Жұмысдәптері


37/5

Алюминий және оның қосылыстары. Алюминийдің екідайлы қасиеттері, оксиді және алюминий гидроксиді, алюминийдің маңызды табиғи қосылыстары және олардың Қазақстандағы кен орындары.

1


Электронды оқулық§35 ( 118-121 б.)

№ 6-7 ( 121бет)

Е.ж. № 9-8-10


38/6

Алюминий құймасы және оның қолданылуы. Аюминий және оның құймаларының Қазақстандағы өндірісі. №3(3.2,3.5)көрсетілім №5 лабораториялық тәжірибе

1№ 3 көрсетілім

3.2 Алюминийдіңтабиғиқосылыстарыныңүлгілері;3.5Алюминийқұймаларыныңүлгілері;

№5 лабораториялықтәжірибе

«Алюминийгидроксидіналужәнеоныңекідайлыққасиеттерінзерттеу»;


Виртуалдықзертхана


§35 ( 7-9);36(7)

Жұмысдәптері


39/7

Темір және оның қосылыстары (оксидтері және темір (ІІ,ІІІ) гидроксидтері). Темір қосылыстарының генетикалық байланысы. №3 (3.6) көрсетілім №6 лабораториялық тәжірибе

1№3 көрсетілім

3.6 «»Темірдіңтабиғиқосылыстары»жиынтығы

№6 лабораториялық тәжірибе

«Темірдің(ІІ)және(ІІІ)гидроксидтеріналужәнеқасиеттерінзерттеу»;


Электрондықоқулық§37 ( 8-10); 38(6-

8)

Жұмысдәптері40/8

Сандық есептер (экологиялық мазмұндағы):

Реакция теңдеуі бойынша қоспаның құрамындағы заттың массалық үлесі белгілі болған жағдайда заттың (реагенттің немесе өнімнің)1
Е.Ж. №


41/9

Сандық есептер (экологиялық мазмұндағы): өндірістік және экологиялық мазмұндағы теориялық мүмкіндікпен саластырғандағы өнімнің шығымын есептеу тұрмыста қолданылатын (бейметалдардың, металдардың және олардың қосылыстарының) молекулалық формулаларын анықтау

1
Е.Ж. №


42/10

Қазақстандағы темір кен орындары, темір және оның маңызды

1


Электрондықоқулық

§41 презентация

43/11

Металдар және олардың құймаларының жемірілуі –қоршаған ортаның ластануының нәтижесі, жемірілуге қарсы күрес

1


Электрондықоқулық

§39реферат44/12

Темір құймалары және олардың қолданылуы. Шойын және болат өндіру. № 3(3.7) көрсетілім

1№ 3 көрсетілім

3.7 Шойынжәнеболат үлгілеріЭлектрондықоқулық

§40 ( 6-7)

№ 7-8 ( 138б.)45/13

Қазақстандағы қара және түсті металлургияның дамуы

1


Электрондықоқулық

§41 презентация

46/14

Металдар және олардың құймаларын алу әдістері

1


Электрондықоқулық

§41 Қосымшадерек

Реферат


47/15

Сандық есеп. Тұрмыста қолданылатын бейметалдардың және олардың қосылыстарының молекулалық формулаларын анықтау

1
Е.Ж. №


48/16

Бейметалдар, металдар және олардың қосылыстарының генетикалық байланысы

1


Электрондықоқулық

Е.Ж. №

49/17

№3 практикалық жұмыс «Металдар» тақырыбына эксперименттік есептер шығару»

1


Виртуалдызертхана
50/18

№ 3 бақылау жұмыс

1

Тараудықайталау

51/19

Сандық есеп. Тұрмыста қолданылатын металдардың және олардың қосылыстарының молекулалық формулаларын анықтау

1
Е.Ж. №


52/20

Бейметалдар жәнеметалдар туралы білімді қорытындылау1


Электрондықоқулық

Е.Ж. №

Тараудықайталау


4- тақырып.Көміртектің органикалық қосылыстары53/1

Органикалық химия – көміртек қосылыстарының химиясы. А.М.Бутлеровтың органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының негізгі қағидалары

1


Электрондықоқулық§ 42 (6-8);43(5-

6)

ЖұмысдәптеріЕ.Ж.№54/2

Көмірсутектердіңжіктелуі,номенклатурасыжәнеизомериясы.Қаныққанкөмірсутектер,метан. № 4 (4.1)көрсетілім

№7 лабораториялық тәжірибе1№ 4 көрсетілім

4.1 Метан,этан,этилен,ацетилен,бензол, этанолжәнесіркеқышқылымолекулаларының моделі;

№7 лабораториялықтәжірибе

«Көмірсутекмоделдерінқұрастыру»


Виртуалдызертхана§44 ( 7-9);45(11-

13)

ЖұмысдәптеріЕ.ж. №55/3

Қанықпағанкөмірсутектер.Этилен.

№ 4 (4.2,4.3, 4.4) көрсетілім1№ 4 көрсетілім

4.2 Органикалықзаттардағыкөміртекті, сутектісапалықжолменанықтау;4.3органикалықзаттардыңжануы;

4.4

полиэтеленненжасалғанбұйымдардыңүлгілеріментанысуВиртуалдызертхана§46 ( 7-8)

ЖұмысдәптеріЕ.ж. №56/4

Ацетилен

1


Электронды оқулық

§47 ( 7-8)

ЖұмысдәптеріЕ.ж. №57/5

Аромат көмірсутектер. Бензол

1


Электронды оқулық

§48 (6-8)

Е.ж. №


58/6

Көмірсутектерарасындағы генетикалық байланыс.Көмірсутектердіңтабиғикөздері.Табиғигаздың,мұнайдың,көмірдіңҚазақстандағы кенорындары,оларды өндіружәнеөңдеу.

№8 лабораториялық тәжірибелер1№8 лабораториялықтәжірибелер

«Мұнай өнімдеріментанысу»


Виртуалдызертхана§49 ;50;51

презентация


59/7

Көмірсутектердіөндіру,өңдеужәнеқолданудағыэкологиялық мәселелер,көмірсутектердіэкономиканыңтүрлісалаларындажәнетұрмыстапайдалану.

№ 4 (4. 5) көрсетілім1№ 4 көрсетілім4.5.Йодтыңкрахмалғаәсері;белоктардыңденатурациясы;

Электронды оқулық§52 ( 6-8) жұмысдәптері

Е.ж. №


60/8

Оттектіорганикалыққосылыстардыңжіктелуіжәненоменклатурасы,метанол,этанол.Спирттердіңулылығыжәнеэтилспиртініңадаморганизмінезияндыәсері,көпатомды спирттер (глицерин мысалында) туралы түсінік

1


АқпаратқұралдарынанмәліметтерЭлектронды оқулық

§53(8-12) §54

реферат Жұмысдәптері

Е.ж. №


61/9

Альдегидтер,(метаналь, этаналь);

1


Электронды оқулық§55 ( 4-5) Е.Ж. №

62/10

Карбонқышқылдары.

№ 9 лабораториялық тәжірибе1№ 9 лабораториялықтәжірибе«Сіркеқыщқылыныңиндикаторларғаәсері, металдарменжәнетұздарменәрекеттесуі»

Виртуалдызертхана


§56 ( 5-7) Е.Ж. №63/11

Сабын.Синтетикалықжуғышзаттар туралы түсінік.Синтетикалық жуғыш заттардыңтабиғатқатигізетінзияндыәсерлері.Майлар. № 10лабораториялық тәжірибе

1№10 лабораториялықтәжірибе

«СабыннңжәнеСЖЗ қасиеттерінсалыстыру»


Виртуалдызертхана§57 ; 58


презентация

64/12

Көмірсулар,белоктар,аминқышқылдары,бейорганикалықжәнеорганикалық әлемнің бірлігі (көмірсулармысалында(фотосинтез,организмдегіөзгерістері)),Қазақстанның тамақөнеркәсібі

1


Электронды оқулық§59 ; 60

презентация65/13

Сандық есептер: элементтердің массалық үлесі жәнесалыстырмалытығыздығыбойыншагазтәріздізаттардыңмолекулалықформулаларын табу;

реакцияөнімініңмассасы немесе көлеміжәне белгілізаттыңсалыстырмалы тығыздығы бойынша органикалық заттыңформуласынанықтау;

реакциятеңдеуібойыншақоспадағы заттың белгілі массалықүлесімен массасы бойыншаекіншізаттың(реагенттіңнемесе өнімнің) массасын есептеу;

өндірістікжәнеэкологиялық мазмұнды есептердегітеориялықмүмкіндікпенсалыстырғандағы органикалықзаттыңпрактикалық шығымын есептеу;

метан,бутан,этанолдыңжануреакциятеңдеуі


1

Е.Ж. №

66/14

№ 4 тақырыптық білім тексеру,бақылаужұмысы

1

Тараудықайталау
5-тақырып.Қайталау67/1

Жоба дайындау, экскурсия. Органикалық

1


АқпаратқұралдарынанмәліметтерЭлектронды оқулық

§61

Реферат


67/2

Адамзаттыңшаруашылықіс-әрекетініңқоршағанортағатигізетінәсері.Химиялықластанудыңкөздеріжәнесебептері.Қоршағанортаныластануданқорғаудағыхимияның рөлі

1


Электронды оқулық


§62


Презентация

Каталог: sabaq-kz -> attachment
attachment -> Жеке оқушымен жұмыс дәптері
attachment -> Сыныбы: 8-сынып Тақырыбы: Қалқанша бездің құрылысы мен қызметі Мақсаты
attachment -> 1. Ішкі секреция бездерінен бөлінетін сұйықтық Гормондар
attachment -> Тақырыбы: Зиянды әдеттен сақтан Мақсаты: а білімділігі
attachment -> Сабақтың тақырыбы: Ас қорыту жүйесі
attachment -> 14 орта мектеп биология пәні мұғалімі Жолдасбаева Зауре Конакбаевна Тамақтану гигиенасы. Асқазан-ішек ауруларының алдын алу. Сабақтың мақсаты
attachment -> Кездесуі қолданылуы
attachment -> Республикалық «Инновациялық педогогикалық идеялар фестивалі» конкурсының аудандық кезеңіне сұраныс


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет