Рене Декарт От Ивелина СтояноваДата09.03.2019
өлшемі459 b.
#100683


Рене Декарт

 • От Ивелина Стоянова

 • Студентка Компютърна химия 1 курс

 • Дата:27.05.2008


Кой е Рене Декарт?

 • Френски философ

 • Математик

 • Физик

 • Създателят на декартовата координационна система,която е оказалa голямо въздействие върху аналитичната геометрия и математически анализНякои биографични данни

 • Декарт е роден през 1596 в Ла Е, Централна Франция, в семейството на Жоашен Декарт. Майка му умира,когато той е едва на 1 годинка.

 • Завършва йезуитския колеж в Ла Флеш, основан от крал АнриІV.

 • Математика той изучава в Бреда, Холандия,където се запознава със сър Исак Нютон.

 • През 1649 година заминава за Швеция по покана на кралица Кристина и умира там от пневмония в началото на 1650 година. Тъй като е католик, той е погребан в гробище за некръстени деца.

 • По-късно останките му са преместени в Париж, а по време на Френската революция – в Пантеона.Философия

 • Философията на Декарт е дуалистична. Дуализмът на субстанцията позволява по този начин на Декарт да създаде материалистичната физика (учение за протяжната субстанция) и идеалистическата психология (учение за мислещата субстанция) .Философията на Декарт търпи своето развитие в няколко конкретни аспекта:

 • Метафизика

 • Гносеологичен метод

 • Правила на Декарт

 • Доказателство за съществуването на Бога

 • ЕтикаМетафизика

 • Субстанцията е централно понятие в рационалистическата метафизика на Декарт. Той я определя като вещ, която не се нуждае за своето съществуване от нищо друго освен от самата себе си следователно субстанция се явява само Бог. Той различава два рода субстанции: духовна и материална. Духовната е неделима, а материята- делима до безкрайност. Основен атрибут на духовната субстанция е мисленето, а на материалната-протяжността. Освен атрибути, Декарт различава и модуси на субстанциите. Модуси на мисленето са въображение, чувства и желания. Модуси на протяжността са фигура, положение и движение.Гносеологичен метод

 • Според Декарт сетивата и изобщо емпиричното познание, изградено върху тях, заблуждават. Емпиричното познание и точните науки, изградени на неговата база, са колкото полезни, толкова и вредни. Материалната действителност съществува, но тя е недостъпна за опита. Затова и цялата тежест на познанието пада върху ума, интелекта, който единствен е способен да разграничи истинното от неистинното. Знаменитото "Cogito ergo sum" (буквално "Мисля, значи съм", превеждано като "Мисля, следователно съществувам") изразява най-точно гносеологичния подход на Декарт като философ.Правила на Декарт

 • никога да не приемам за вярно нищо, за което не знам с очевидност , че то е такова, т.е. да избягвам старателно прибързаността и предубедеността и да включвам в съжденията си само онова, което би се представило на ума ми така ясно и отчетливо, че да нямам никакъв повод да го поставям под съмнение;

 • 2) да разделям всяка една от проучваните трудности на толкова части, на колкото е възможно и необходимо, за да я разреша по-добре;Доказателство за съществуването на Бога

 • Като логическо следствие от разсъжденията на Декарт следва идеята за Бога. Самият той се наема да я обоснове и утвърди в своето творчество. Доказателствата по подразбиране са рационални. Тъй като познанието се крепи върху ясни и точни идеи, а Бог по презумпция е техен източник, Декарт разсъждава:

  • Идеята за извор на познанието като такова е доказателство за собственото си съществуване, т. е. самата човешка психика и стремежът към познание са доказателство за Божието съществуване.
  • На второ място е явлението – обект – като нещо, сетивно възприемаемо, но разбираемо единствено с усилието на мисълта или разума – само те могат да вникнат в неговата същност и да го обяснят.


Етика (1/2)

 • С работата си в областта на Етиката , Рене Декарт отговаря на някои от изконните въпроси в човешкия живот и въвежда едни от най-коментираните теории и идеи:

 • идеята за "съвършеното същество като истински обект на любовта";

 • идеята за "противоположността на духа и материята", която ни предписва да избягваме всичко телесно;

 • идеята за "безкрайността на Вселената", която ни предписва "издигане над всичко земно и смирение пред Божествената мъдрост";

 • накрая идеята "да сме солидарни с другите същества и с целия свят, за зависимостта ни от тях и за необходимостта да се жертваме за общото благо".Етика (2/2)

 • По молба на кралица Кристина Декарт подробно отговаря на въпросите:

 • Какво е любовта?

 • Оправдава ли се любовта към Бога единствено от естествената светлина на разума?

 • Коя крайност е по-лоша - безпорядъчната любов или безпорядъчната омраза?Декартовите трудове

 • Правила за ръководст­во на ума;

 • Светът, или трактат за светлината;

 • Разсъжде­ние за метода;

 • Размишления върху първата философия;

 • Начала на философията;

 • Страстите на душата;

 • Компен­диум по музика;

 • Диоптрика;

 • Метеори;Някои негови мисли:

 • · „Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги е само за запълване на хартията.“

 • · „Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.“

 • · „Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека.“

 • · „Мисля, следователно съществувам.“

 • · „Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием…“

 • · „Умът е градина, в която волята е господар.“Мисли:

 • Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в старинни книги. Интелект - това е страст. За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява от колкото да заучава. Малко имат добър ум, главното - лесно да го променят. Разум - това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, самото то остава хладно. Мисля, следователно съществувам. Отчаяние - това е страх без надежда. Надеждата - това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва...Страха това е склонност на душата.Декартова координационна система

 • Геометрията на Декарт ни представя едно понятиино изместване, в сравнение с традиционното за тогава разбиране за геометрия. Декарт приема кривите като места,които се определят при движението на една права спрямо друга. Така той до голяма степен опростява решаването на тази задача.

 • Декарт преодолява изискването за хомогенност на формулите. За дотогавашната геометрия една алгебрична формула от рода на y²=2y+xy+5x+y² е безсмислена, защото и липсва хомогенност: не може да се събират лица (y ² , x ² , xy) с дължини (2y, 5x).

 • Декарт стига до извода, че една алгебрична формула може да има геометричен смисъл само ако предварително се предпостави една геометрична отправна система в която всяко движение има като референт геометрично място, или както днес е известна - една “координатна система”. Така той създава и своята Декартова координационна система, която стои в основата на съвременната аналитична геометрия и математически анализ!!!Рене Декарт

 • Много е написано и коментирано за него!

 • Човек, дал много на света!

 • Човек,който с думите си може да накара всеки друг да се замисли върху живота си!

 • Човек, от когото можем много да научим!

Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет