Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі»Дата12.04.2017
өлшемі175.85 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет 7ден
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

ТКМ факультет деканы


_____________А.К. Адрышев

___________________2014 ж.


ГЕОМОРФОЛОГИЯ ЖӘНЕ АНТРОПОГЕН КЕЗЕҢНІҢ ГЕОЛОГИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ АНТРОПОГЕНА

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде « Геология және кен ісі» кафедрасында дайындалып 5В070600 - Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау мамандығындағы студенттерге арналған.

Кафедра отырысында талқыланды (« Геология және кен ісі»)


Кафедра меңгерушісі З.К. Тунгушбаева
№____ хаттама ____________________ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды (ТКМФ)


Төраға Г.Т. Нуршайыкова
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


Аға оқутушы С.С. Айтбаева

Норма бақылаушы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
« Геология және кен ісі» кафедрасы, Тау-кен металлургиялық факультеті (__15__дәріс.)

Пән жүргізетін оқытушы: С.С. Айтбаева, аға оқутушы

Жұмыс телефоны: 540-919

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 КӨП ЕҢБЕКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ПӘН
семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СРС сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу

Зертханал оқу

СРСП

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу бөлімі

4

3

15

15
15

45

45

90

КЖ

Қысқартылған күндізгі оқу бөлімі

4

3

15

15
15

45

45

90

КЖ

Сырттай оқу бөлімі

2

2

5

10
10

20

70

90

тест

Қысқартылған сырттай оқу бөлімі

1

2

5

10
10

20

70

90

тест

2 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ
  1. Оқылатын пәнге сипаттама

Геоморфология - жер беті пішіндерін сипаттау және оларды меңгерумен айналысатын ғылым. Геоморфология картография, география және геологиямен тығыз байланыста дамыды.

Геморфология зерттеулеріне бедер пішіндерінің шығу тегі, яғни, керекті пішіндерді қандай күш туғызды, олардың өлшемдері, кескіндері, орналасуы жөнінде анықтаулар кіреді.

Геоморфологиялық зерттеулер пайдалы қазбаларға қатысты территорияларда болашақты, бедердің түрлі пішіндерімен байланысты бағалауда және олардың кен орындарын іздеуде қажет. Әр түрлі минералдардың шашырандыларын (алтын, платина, алмаз, ильменит ) іздеуде, мұнай мен газ кен орындарында, құрылыс материалдарында, боксит, темір кен орындары шөгінділерінде әсіресе геморфологиялық зерттеулердің рөлі аса зор.

Төрттік геологияның зерттеу объектісі болып тарихи геолгияның 1-2 млн жыл созылуымен соңғы кезең шөгінділері табылады.

Төрттік кезеңнің геологиялық тарихымен және стратиграфиялық бейнесін зерттеумен төрттік геология айналысады. Төрттік геология тарихи геологияның бөлімін түсіндіреді.
  1. Пәнді оқытудағы мақсаты

Берілген пәннің мақсаты - оқушыларды геморфология ғылымымен таныстыру және оларды жер беті пішіндерінің маңызды категорияларымен таныстыру.

Төрттік шөгінділердің ерекшеліктері, олардың генетикалық және стратиграфиялық топтастыру жөнінде білім беру
1.3. Пәнді оқытудың міндеттері
Студенттердің түсінігі болу керек: жер қыртысы морфологиясының қазіргі топтастыруы және төрттік шөгінділердің генетикалық түрлерін, бедердің дамуының негізгі заңдылықтары және континентті шөгінділердің қалыптасуы жөнінде;

Білуі керек: геоморфологиялық жұмыстарды жүргізудегі әдістерді және алынған нәтижелер бойынша интерпретациялардың ретін; геоморфологиялық карталарды және төрттік шөгінділердің карталарын құрудағы нұсқаулық қажеттіліктерді.

Істей алуы керек: бедер құрушы үрдістерді эндогенді және экзогенді үрдістердің шешімі ретінде дұрыс бағалай білу және оларды сәйкесінше топтастыру; бедердің даму және континенттік шөгінділердің қалыптасу байланысын орнату.

Төрттік шөгіндінің және пайдалы қазбаны іздеудің геологиялық түсірілімін көрсету және де зерттелетін аумақтың онымен байланысты геоморфологиялық аумағын көрсету.

Геоморфологиялық және төрттік шөгінді картасын құру.


  1. Пререквизиттар

Курсты жақсы игеру үшін география, жалпы және физикалық-химия, физика, геологиялық (геология тарихы мен құрылымы, минералогия,) пәндері бойынша білім болуы қажет.


1.5 Постреквизиттар

«Пайдалы қазбалар геологиясы», «Литология және формациялықталдау» ПҚК ідеу ждәне барлау», «Құрылымдық геология», «Инженерлік геология» сияқты пәндер негізделеді.


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атауы, оның мазмұны


Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақтар

Тақырып 1. Кіріспе. Курстың мәні, мазмұны мен мақсаты.

1

1

1

1

Тақырып 2. Бедер пішіндері мен пішін элементтері генезисі, жасы, бедер түзуші факторлар.

1

1

1

1

Тақырып 3. Геоморфологиялық зерттеу әдістері және геоморфологиялық графика.

1

1Тақырып 4. Бедер дамуы мен континенттік түзілімдер қалыптасуының негізгі заңдылықтары.

1

2Тақырып 5. Бедер құрушы процестер. Эндогендік процестермен байланысты бедер пішіндері.

1

1Тақырып 6. Неотектоникалық қозғалыстардың рөлі. Магматизммен, жерсілкінулермен байланысты бедер пішіндері.

2

1

1

1

Тақырып 7. Экзогендік бедер пішіндер. Мору процесімен байланысты бедер пішіндері.

1

1Тақырып 8. Беткейлер, олардың дамуы және морфологиялық жіктемесі

1

1Тақырып 9. Флювийлік бедер пішіндері. Аллювий, пролювий, атырау түзілімдері. Өзен террасалары. Карст және суффозия. Теңіз жағалық процестер және көлдер.

1

1


1

1

Тақырып 10. . Мұздықтық бедер пішіндері

1

1Тақырып 11. Эолдық бедер пішіндері және түзілімдері.

1

1Тақырып 12. Геоморфологиялық ландшафтардың ең басты типтері. Тегістелу беттерінің қалыптасу жағдайлары.

1

1

1

1

Тақырып 13. Жазықтар. Генетикалық жіктемесі. Көп ярусты бедердің жаратылуы.


1

11

2

3

4

5

Тақырып 14.Жаңа тектоника мен бедер.

1

1

1

1

Тақырып 15.Төрттік геология, оның геохронологиясы және адам эволюциясы.

Техногендік бедер пішіндері.Практикалық сабақтар

Тақырып 1 Карта негізінде геологиялық-геоморфологиялық қиманы құру және оны талдау.

2

2

3

3

Тақырып 2. Аэросуреттерін бажайлау негізінде жер бедерінің жекеленген элементтеріне байланысты геоморфологиялық карта салу.

3

3

3

3

Тақырып 3. Өзен террасалардың қимасының анализі негінде қозғалыс графигін сызу

2

2Тақырып 4. Флювиал текті жер бедерінің аэросуреттердің негізінде геоморфологиялық карта салу

3

3Тақырып 5. Мұз текті жер бедерінің аэросуреттерін бажайлау негізінде геоморфологиялық карта салу

2

2Тақырып 6. Әртекті құрылымдық жер бедерінің аэрофотосуреттерін бажайлау негізінде геоморфологиялық карта жасау Геоморфологиялық картасына шартты белгілерді (легенда) жасау

3

3

4

4

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы


Тақырып 1. Топографиялық карта – физикалық және экономикалық- географиялық ерекшеліктері жайлы мәліметтерді алу үшін негіз

2

2

2

2

Тақырып 2. Карта негізінде геологиялық-геоморфологиялық қиманы құру және оны талдау.

2

2Тақырып 3 Аэросуреттерін бажайлау негізінде жер бедерінің жекеленген элементтеріне байланысты геоморфологиялық карта салу.

2

2

4

4

Тақырып 4. Өзен террасалардың қимасының анализі негінде қозғалыс графигін сызу

2

2Тақырып 5. Флювиал текті жер бедерінің аэросуреттердің негізінде геоморфологиялық карта салу

2

2Тақырып 6. Әр түрлі масштабты геоморфологиялық карталарды және оларға арналған шартты белгілерін талдау.

4

4

4

4

Студенттің өздік жұмысы

Тақырып 1. Мұхит түбінің бедері

5

5

7

7

Тақырып 2. Жер бедерінің типтері

5

5

7

7

1

2

3

4

5

Тақырып 3. Магматизммен, жерсілкінулермен байланысты бедер пішіндері.

5

5

8

8

Тақырып 4. Гляциалды текті жер бедері

5

5

8

8

Тақырып 5. Гравитациялық үрдестер

5

5

8

8

Тақырып 6. Жаңа тектоника мен бедер

5

5

8

8

Тақырып 7. Төрттік кезеннің геохронологиясы

5

5

8

8

Тақырып 8. Антропогенді шөгілулердің ерекшеленетін белгілері

5

5

8

8

Тақырып 9. Техногендік бедер пішіндері.

5

5

8

8Курстық жұмыс
«Геология және антропоген кезеннің геологиясы» пәні бойынша курстық жұмыс типтік тапсырма бойынша беріледі.

Негізгі мақсат - геология және антропоген кезеннің геологиясы басты теориялық пен практикалық білімді бекіту. Курстық жұмыстың тақырыбын оқутышы әр студентке жеке береді.

Курстық жұмыс А4 форматындағы стандартты беттерде орындалады Сыртқы бет жоғарыдан төмен қарай келесі жазбалардан тұрады:

-министірліктің атауы;

-Ж.О.О. атауы;

-кафедраның атауы,

-жұмыстың түрі;

-жұмыс тақырыбы;

-жұмыс жетекшісі (тегі, аты-жөні, ғылыми дәрежесі, қызметі, мезгіл);

-жұмысты орындаған студент (тегі, аты-жөні, мамандығы, тобы, мезгіл);

-қала және жылы («жыл» сөзі көрсетілмейді).

Мәтін Word мәтіндік редакторында Times New Roman №14 шрифтпен жолдар арасы 1,0 интервалмен теріледі және принтерде басылуы тиіс. Беттің форматты: сол жағы-30 мм, қалғандары-20 мм.

Курстық жұмыстың барлық беттері сыртқы бетінен бастап нөмерленуі тиіс. Беттің нөмірі төменде ортада қойылады (сыртқы бетке нөмір қойылмайды). Жұмыстың көлімі 20-25 бетті құрауы тиіс. Мәтіндегі графикалық материалдар олардың айтылғанынан кейін келесі бетіне орналастырылады. Курстық жұмыстың соңында әдебиеттер тізімі беріледі.

Курстық жұмыстың тақырыптары: 1. Бедер жаратушы процестер.

 2. Ірі бедер пішіндерін жарататын процестер.

 3. Флювийлік бедер пішіндері және олардың жаратылу жағдайлары.

 4. Бедер морфологиясы мен морфометриясы.

 5. Геоморфологиялық графика (геоморфологиялық карталар, қималар, блок диаграмма, бағана, жазба сипаты).

 6. Эндогендік және экзогендік бедер.

 7. Бедер пішіндері және олардың генетикалық жіктемесі.

 8. Континенттік түзілімдердің генетикалық типтері.

 9. Тектоникалық бедер пішіндері.

 10. Неотектоникалық қозғалыстардың рөлі.

 11. Магматизммен байланысты бедер пішіндері.

 12. Жерсілкінулер түзген бедер пішіндері.

 13. Мору процесімен байланысты бедер пішіндері мен түзілімдер.

 14. Элювий, олармен байланысты пайдалы қазбалар.

 15. Топырақтар.

 16. Аяздық процестер, олармен байланысты бедер пішіндері.

 17. Беткейлік бедер пішіндері мен түзілімдер. Беткейлік процестер.

 18. Гравитациялық процестермен байланысты бедер пішіндері.

 19. Су-гравитациялық процестермен байланысты бедер пішіндері.

 20. Бедердің дамуы. Пенеплен, педиплен, педимент.

 21. Су ағындарының эрозиялық әрекеті.

 22. Эрозиялық бедер пішіндерінің морфологиясы мен типтері.

 23. Өзен аңғарының морфологиясы.

 24. Аңғарлар жүйесі және олардың жіктелуі.

 25. Эрозиялық бедер пішіндері.

 26. Жер асты және жер беті сулары әсерінен туындайтын бедер пішіндері.

 27. Карст. Жер бетілік пен жер астылық карст пішіндері.

 28. Суффозия. Суффозия процесімен байланысты бедер пішіндері.

 29. Теңіз бен көл жағалауларындағы бедер пішіндері мен түзілімдер.

 30. Жаға белдемінің аккумуляциялық пішіндері.

 31. Көлдер және олардың дамуы.

 32. Материктік мұздықтар геоморфологиясы мен түзілімдері.

 33. Тау мұздықтарының геоморфологиясы мен түзілімдері.

 34. Мұздықтық бедер пішіндері мен түзілімдері. Мұздық түзілімдеріндегі пайдалы қазбалар.

 35. Эолдық бедер пішіндері мен түзілімдері.

 36. Геоморфологиялық ландшафт типтері.

 37. Таулы өңір бедерінің ерекшеліктері. Таулардың генетикалық жіктемесі.

 38. Таулы ландшафттың қалыптасуы мен эволюциясы. Тікелей, кері бедерлер, жұрнақ денудациялық таулар.

 39. Жазық өңірлер геоморфологиясы.

 40. Неотектоника және бедер.

 41. Төрттік дәуірдің ерекшеліктері.

 42. Төрттік дәуірдің геохронологиясы.

 43. Төрттік түзілімдерінің генетикалық типтері.

 44. Қазақстан аумағындағы табиғи жағдайлар.

 45. Техногендік бедер пішіндері мен олардың жаратылу себептері.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
 1. Кизельвальтер Д.С., Раскатов Г.Н., Рыжова А.А. Геоморфология и четвертичная геология (Геоморфология и генетические типы отложений). М.: Недра, 1981.

 2. Құсайынов С.А. Жалпы геоморфология. Алматы, 2006 ж.

 3. Ақпамбетова К.М. Геоморфология және геология негіздері пәні бойынша орындалатын лабораториялық жұмыстарға арналған оқу-методикалық нұсқаулар. Қарағанды, 1992 ж.

 4. Байбатша Ә.Б. Геоморфология және антропоген геологиясы, Алматы 2000.

 5. Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М., 1988 г.

 6. Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. М., МГУ,1987 г.

 7. Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. М., 1975 г.

 8. http://webgeology/

 9. http://kk.wikipedia.org/wiki/

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальностей 5В071200 «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучения»
MethodBook -> Методические указания по итоговому контролю Мамандық: 5В071200- «Машина жасау» Оқу түрі: күндізгі күндізгі қысқартылған Өскемен
MethodBook -> Kазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi Д. Серiкбаев
MethodBook -> Лекциялар тақырыптары толығымен 30 сағат көлемінде слайдтың сүйемелдеуімен компьютерлық аудиторияларда оқылады
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары
MethodBook -> Қ.Қ. Комбаев метрология, стандарттау және сапаны басқару


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет