Презентация PowerPointPdf көрінісі
бет1/6
Дата14.10.2018
өлшемі0.76 Mb.
#87213
түріПрезентация
  1   2   3   4   5   6
Презентация <a href="/prezentaciya-powerpoint.html">PowerPoint</a>

Полковничий аралындағы
 
«Өлімнен
 
де күшті» монументі

Семей қаласы

Монумент «Сильнее смерти» на острове Полковничий

 
г. Семей


ҚазССР
 
Президенті
 
Н
.
Ә

Назарбаевтың
 
Республиканың
 
барлық
 
азаматтарына
 
Семей
 
полигонында
 
соңғы
 
ядролық
 
қарудың
 
жойылғаны
   
туралы
 
үндеуі

Алматы
 
қ
., 1995 
ж
. 26 
мамыр

Обращение
 
Президента
 
РК
 
Н

А

Назарбаева
 
ко
 
всем
 
гражданам
 
республики
 
в
 
связи
 
с
 
уничтожением
 
последнего
 
ядерного
 
заряда
 
на
 
Семипалатинском
 
полигоне

г

Алматы,
 26 
мая
 1995 
г
.  

Семей
 
облыстық
 
партия
 
комитетінің
 
бірінші
 
хатшысы
 
КСРО
 
халық
 
депутаты
 
К

Б

Бозтаевтың
 
КСРО
 
Президенті
 
М

С

Горбачевқа
 
Семей
 
ядролық
 
полигоны
 
мәселелері
 
бойынша
 
хаты

 
Мәскеу
 
қ
., 1990 
ж
. 29 
наурыз

Письмо
 
первого
 
секретаря
 
Семипалатинского
 
обкома
 
КП
 
Казахстана,
 
народного
 
депутата
 
СССР
 
К

Б

Бозтаева
 
Президенту
 
СССР
 
М

С

Горбачеву
 
по
 
вопросу
 
Семипалатинского
 
ядерного
 
полигона
.  
г

Москва
 29 
марта
 1990 
г


Қазақстан
 
КП
 
ОК
 
бірінші
 
хатшысы
 
Н

Ә

Назарбаевқа
 
Семей
 
ядролық
 
полигоны
 
мәселері
 
бойынша
 
Семей
 
облыстық
 
партия
 
комитетінің
 
бірінші
 
хатшысы

КСРО
 
халық
 
депутаты
 
К

Б

Бозтаевтың
 
хаты
.  
1990 
ж
. 29 
сәуір

Письмо
 
первого
 
секретаря
 
Семипалатинского
 
обкома
 
КП
 
Казахстана

народного
 
депутата
 
СССР
 
К

Б

Бозтаева
 
Президенту
 
КазССР
 
Н

А

Назарбаеву
 
по
 
вопросу
 
Семипалатинского
 
ядерного
 
полигона
. 29 
апреля
 1990 
г


Қазақстан КП Орталық
 
Комитетіне
 
ҚазҚСР
 
Министрлер
 
Кеңесінің
 
төрағасы
 
Ұ. Қарамановтың
 
ядролық
 
сынақты
 
тоқтату
 
туралы 
ақпараты. 1990 ж., 10 мамыр

Информация Председателя Совета Министров КазССР
 
 
У. Караманова
 
в ЦК КП Казахстана о прекращении ядерных 
испытаний. 10 мая 1990 г.
 

Обращение
 
XXVI 
Карагандинской
 
областной
 
партийной
 
конференции
 
к
 
Президенту
 
КазССР

первому
 
секретарю
 
ЦК
 
КП
 
Казахстана
 
Н

А

Назарбаеву
 
о
 
закрытии
 
Семипалатинского
 
ядерного
 
полигона
.   
г

Караганда,
 19 
марта
 1990 
г


ҚазКСР Министрлер
 
Кеңесінінің
 
төрағасы
 
Ұ. Қарамановтың
 
ҚазКСР 
 
Президенті
 
Н. Ә. Назарбаевқа
 
Қарағанды
 
облыстық
 
ХХVI партия 
конференциясының
 
Семей ядролық
 
полигонын
 
жабу жөнінде
 
туралы хаты. Алматы қ. 1990 ж., 29 тамыз

Письмо Председателя Совета Министров Казахской ССР                   
У. Караманова
 
Президенту Казахской ССР Н. А. Назарбаеву об 
обращении XXVI Карагандинской областной партийной 
конференции о закрытии Семипалатинского ядерного полигона.  г. 
Алма
-
Ата, 29 августа 1990 г. 
 

ҚазКСР Жоғарғы
 
Кеңесінің
 
Семей облысындағы
 
ядролық
 
полигонда
 
сынақты
 
тоқтату
 
және
 
аймақтағы
 
халық
 
денсаулығы
 
мен қоршаған
 
ортаны
 
қорғау
 
бойынша
 
шаралар
 
туралы қаулысы
.  
Алматы қ., 
1990 
ж. 22 мамыр

Постановление Верховного Совета КазССР
 
о прекращении 
испытаний на ядерном полигоне в Семипалатинской области и 
мерах по охране здоровья населения и окружающей среды региона. 
г. Алматы, 22 мая 1990 г.
 

Қазақстан КП съезінің
 
КСРО Жоғары
 
Кеңесіне
 
жолданған
 
Семей 
полигонында
 
ядролық
  
қаруды
 
сынауды
 
тоқтату
 
туралы шешімі
.  
Алматы қ., 1990 ж. 20 маусым

Решение 
XVII 
съезда КП Казахстана о прекращении испытаний 
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, направленное в 
Верховный Совет СССР. г. Алма
-
Ата, 20 июня 1990 г.
 

Семей облысында
 
экономикалық
 
және
 
әлеуметтік
 
дамуды
 
жеделдету
 
туралы
 
КСРО Министрлер
 
Кеңесінің
 
өкімі
.  
Мәскеу
 
қ., 1990 ж., 10 маусым

Распоряжение Совета Министров СССР об ускорении 
экономического и социального развития Семипалатинской области. 
г. Москва, 10 июня 1990 г. 
 

ҚазКСР Министрлер
 
Кеңесінің
 
Семей облысының
 
әлеуметтік
 
және
 
экономикалық
 
дамуын
 
жеделдету
 
бойынша
 
қосымша
 
шаралар
 
туралы өкімі

Алматы қ. 1990 ж. 20 тамыз

Распоряжение Совета Министров КазССР
 
о дополнительных мерах 
 
по ускорению экономического и социального развития 
Семипалатинской области КазССР. г. Алма
-
Ата, 20 августа 1990 г. 
 

Қазақстан Компартиясы
 
ОК Саясибюросының
 
Семей ядролық
 
полигонын
 
жабу және
 
ядролық
 
сынақтарға
 
тыйымсалу
  
туралы 
арызы. Алматы қ., 1991 ж. [5 тамыз
]. 
Заявление Политбюро ЦК КП Казахстана о запрещении ядерных 
испытаний 
 
и закрытии Семипалатинского полигона.  г. Алма
-
Ата, 
 
[
5 августа] 1991 г.
 

ҚазКСР халық
 
депутаты М. Шәйжүнісовтің
 
ҚазКСР Президенті
  
Н. Ә. Назарбаевқа
 
полигонның
 
жабылуына
 
орай
 
білдірген
 
алғысы
 
туралы
 
жеделхаты. Семей қ., 1991 ж. 31 тамыз
 
Телеграмма народного депутата КазССР
 
М. Чайжунусова
 
Президенту 
КазССР
 
Н. А. Назарбаеву с выражением благодарности в связи с 
закрытием полигона. г. Семипалатинск, 31 августа 1991 г. 
 

ТМД мемлекет
 
басшыларының
 
жиынында
 
қабылданған
 
құжаттар
 
тізбесі. Минск қ., 1991 ж. 30 желтоқсан

Перечень документов, принятых на совещании глав государств СНГ.
 
г. Минск, 30 декабря 1991 г.  
 

ҚР Президенті
 
Н. Ә. Назарбаевтың
 
ЕҚЫҰ отырысында
 
сөйлеген
 
сөзінің
 
мәтіні. (Хельсинки) 1992 ж. 9 шілде

Текст выступления Президента РК  Н. А. Назарбаева на пленарном 
заседании СБСЕ (Хельсинки)9 июля 1992 г. 
 

ҚР Президенті
 
Н. Ә. Назарбаевтың
 
БҰҰ
-
ның
 
Бас Ассамблеясының
 
 47-
сессиясында сөйлеген
 
сөзі. АҚШ, нью
-
Йорк
 
қ., 1992 ж. 5 қазан

Выступление Президента РК  Н. А. Назарбаева на 47
-
й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. США, г. Нью
-
Йорк, 5 октябрь 1992 г.
 

«Қазақстан Республикасы
 
Ұлттық
 
ядролық
 
орталығының
 
қызметін
 
қамтамасыз
 
ету
 
жөніндегі
 
шаралар
 
туралы» 
 
ҚР Министрлер
 
Кабинетінің
 1993 
жылғы
 21 
қаңтарындығы
 
№ 
55 
Қаулысы
.  
Постановление Кабинета Министров РК  «О мерах по обеспечению 
деятельности Национального ядерного центра 
 
Республики Казахстан» от 21 января 1993 года № 55.
 

«Ядролық материалдар

технологиялар

жабдықтар

қондырғылар

ядролық
 
емес
 
арнаулы
 
материалдар

қоса
 
қабат
 
мақсатта
 
 
пайдаланатын
 
жабдықтар

материалдар
 
мен технологиялар

радиоактивті
 
сәуле
 
көздері
 
мен изотопты
 
өнімдер
 
экспорты 
 
мен импорты туралы
 
Ережені
 
бекіту
 
туралы» ҚР Министлер
 
Кабинетінің
 1993 
жылғы
  9 
наурызындағы
 
№ 183 Қаулысы
.  
Постановление Кабинета Министров РК «Об утверждении Положения 
об экспорте и импорте ядерных материалов, технологий, 
оборудования, установок, специальных неядерных материалов, 
оборудования, материалов и технологий двойного назначения, 
источников радиоактивного излучения и изотопной продукции» 
 
от 9 марта 1993 г. №183
 

«Семей ядролық
 
сынақ
 
полигонындағы
 
ядролық
 
сынақ
 
салдарынан
 
зардап
 
шеккен
 
азаматтарды
 
әлеуметтік
 
қорғау
 
туралы» Қазақстан 
Республикасының
 
Заңын
 
күшіне
 
енгізу
 
тәртібі
 
туралы» ҚР Жоғары
  
Кеңесінің
 1992 
жылғы
 22 
желтоқсандағы
 
№ 1788
-XII 
қаулысын
 
жүзеге
 
асыру
 
жөніндегі
 
шаралар
 
туралы» 
1993 
жылғы
 26 
мамырдағы
 
№431 
қаулысы
.  
Постановление Кабинета Министров РК  «О мерах по реализации 
постановления Верховного Совета Республики Казахстан от 22 
декабря 1992 года № 1788
-
XII «О порядке введения в действие Закона 
Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 
 
ядерном полигоне» от 26 мая 1993 года №431. 
 

ҚР  Президенті
 
Н. Ә.Назарбаевтың
 
Ядроға
 
қарсы
 
халықаралық
 
конгрессте
 
сөйлеген
 
сөзі

Алматы қ., 1993 ж. 30 тамыз

Выступление Президента РК  Н. А. Назарбаева на Международном 
антиядерном конгрессе. г. Алматы, 30 августа 1993 г.
 

ҚР Министрлер
 
Кабинетінің
 
«Қазақстан Республикасы
 
Жоғары
 
Кеңесінің
 
қарауына
 
Шығыс
 
Қазақстан облысының
 
Зырян, Самар

Серебрянка аудандарын
 
«Семей ядролық
 
сынақ
 
полигондағы
 
ядролық
 
сынақ
 
саладарынан
 
зардап
 
шеккен
 
азаматтарды
 
әлеуметтік
 
қорғау
 
туралы» ҚР Заңы
 
қолданылатын
 
аймаққа
 
қосу
 
туралы 
ұсынысты
 
енгізу
 
туралы» 1993 жылғы
 2 
қырқүйектегі
  
№768 
Қаулысы

Постановление Кабинета Министров РК «О внесении на рассмотрение 
Верховного Совета Республики Казахстан предложения о включении 
Зыряновского, Самарского, Серебрянского районов Восточно
-
Казахстанской области в зону, подпадающую под действие Закона РК 
«О социальной защите  граждан, пострадавших вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» 
от 2 сентября 1993 года №768.
 

«Қазақстан Республикасының
 
Ұлттық
 
ядролық
 
орталығы
 
құрамында
 
институттар
 
ұйымдастыру
 
туралы» ҚР Министрлер
 
Кабинетінің
  
1993 
жылғы
 29 
қазандағы
 
№1082 Қаулысы

 
Постановление Кабинета Министров РК  «Об организации институтов 
в составе Национального ядерного центра Республики Казахстан»
 
 
от 29 октября 1993 года №1082.
 

ҚР Премьер
-
Министрінің
 
«Семей ядролық
 
сынақ
 
полигоны қызметінің
 
нәтижесінде
 
зардап
 
шеккен
 
аумақтарды
 
анықтау
 
жөніндегі
 
сараптық
 
комиссия туралы» 
1993 
жылдың
 19 
қарашасындапғы
 
№ 538
-
ө өкіміДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет