ПӘннінің ОҚУ-Әдістемелік кешені 5В060400 «Физика» мамандығы үшінДата05.06.2018
өлшемі241.93 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042.18.38.72/02-2015

Студенттерге арналған «Конденсацияланған күй физикасы» пәнінің жұмыс бағдарламасы

№1 баспа

01.09.2015
ПӘННІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В060400 - «Физика» мамандығы үшін
«КОНДЕНСАЦИЯЛАНҒАН КҮЙ ФИЗИКАСЫ»
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2015
Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы __________ 2015 ж. Байжуманов М.Ж., Физика кафедрасының аға оқытушысы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Физика» кафедрасының отырысында

_1_ хаттама 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі _________ С.С. Маусымбаев


3. МАҚҰЛДАНДЫ

3.1 Физика-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

№ ____ хаттама ______________2015 ж.

Төрайымы ___________ К.А. Батырова


4. БЕКІТІЛДІ

4.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында құпталып және баспаға ұсынылды

№ _____ хаттама _______________ 2015 ж.

ОӘК төрайымы ____________ Г.К. Искакова


5. Алғаш еңгізілген

Мазмұны
1. Жалпы мағлұмат

2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі

3. Пән бойынша әдістемелік нұсқау

4. Курстың форматы

5. Курстың саясаты

6. Бағалардың қою саясаты

7. Әдебиеттер


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы деректер • Аға оқытушы Байжуанов Муратбек Жанатбекович

«Физика» кафедрасы

 • Байланыс қатынасы - № 3 оқу ғимараты, № 304 кабинет, тел: 35-26-22

 • Сабақ өткізетін орын – 3 этаждың аудиториялары

 • Пәннің аталуы – «Конденсацияланған күй физикасы»

 • Кредит саны – 3
  1. Жұмыс оқу жоспарының көшірмесі (1- кесте)

Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарының көшірмесіКурс


Семестр

Кредитер

Дәріс

(сағ.)


ПС

(сағ.)


ЗС

(сағ.)


ОБСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

4

7

3

15

15

15

22,5

67,5

135

емтихан

1.3 Пәннің қысқаша мазмұны: Қатты денелердің байланысының негізгі түрлері. Металлдар мен жартылай өткізгіштердің электрөткізгіштігі. Диэлектриктердің электрөткізгіштігі. Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері. Диэлектриктердің қасиеттері мен поляризациясы. Конденсациялық күйдегі денелердің кристалдық торындағы атомдардың тербелістері. Нормалды тербелістер, фонондар. Қатты денелердің жылулық қасиеттері. Диэлектриктердің жылусынымдылығы (Дебай теориясы). Металлдардың жылусыйымдылығы. Қатты денелердің жылулық кеңені. Диэлектриктер мен металлдардың жылуөткізгіштігі. Қатты денелі конденсациялық орталардың магнит қасиеттері. Қатты денелердің диамагнетизмі, парамагнетизмі және ферромагнетизмі. Антиферромагнетизм және ферримагнетизм. Асқынөткізгіштік. Нульдін кедергі. Мейсснер эффектісі. Жылусынымдылыққа электрондық кіріс. Электромагниттік нұрдың жұтылуы. Магниттік ағынның квантталуы. Джозефсон эффектісі. Бардин-Купер-Шриффер теориясы. Жоғары температуралы асқынөткізгіштік. Қатты денелі конденсациялық орталардың оптикалық қасиеттері. Оптикалық тұрақтылар. Кристаллдармен жарықтың жұтылуы және шағылуы. Тосын және еріксіз сәулеленуі. Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері. Кристаллдың емес қатты денелердің энергетикалық спектрі. Аморфты жартылай өткізгіштер. Аморфты жартылай өткізгіштерді қолдану. Аморфты диэлектриктер. Аморфты металлдар.

1.4 Курстын мақсаты: студенттердің сәйкес математикалық денгейде көрсетілген бақылаулар және эксперименттерді жалпылау негізіндегі конденсацияланған күйдің физикалық теориясы туралы көзарастар алу; физикадағы бақылаулар, өлшеулер және эксперимент өткізудің негізгі әдістер туралы, қазіргі техникада физикалық құбылыстар мен заңдарды қолдану тұралы.

1.5 Курстың міндеті: студентті физикалық және техникалық есептерді шешу үшін теориялық білімдерді қолдануға үйрету.

1.6 Пәнді оқу нәтижесінде студенттер мынаны білуге тиісті:

білуге:


 • негізгі физикалық ұғымдарды шамаларда олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін;

 • Эксперимент өткізудің негізгі әдістерін және өлшеулер нәтижелерін өндеуді.

игеріп алуға: негізгі физикалық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өндеудің негізгі әдестерін, нақты есептердің мазмұнының ядролық физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды;

менгеріп алуға: негізгі физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектелуін олардың ғылымдағы және қазіргі өндірістегі орны мен ролін;

жасауға білу:

 • нақты есептердің мазмұнының физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкестігін табу және физикалық шамаларының ретін дұрыс бағалау;

 • бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекарасында нақты есептерді шығар үшін эффективті қолдану.

1.7. Курстык пререквизиттері: • Жалпы физика курсының, «механика», «молекулалық физика», «электр және магнетизм», «оптика», «атомдық физика» бөлімдері;

 • Теориялық физиканың «кванттық механика», «статистикалық физика» бөлімдері;

 • Математикалық анализ.

1.8. Курстың постреквизиттері: • Специализацияның барлық пәндері.2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 2 - Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу.
Тақырыптары атаулары

Сағат

ӘдебиеттерДС

МС

ЗС

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Конденсацияланған күй физикасының зерттеу объектілері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2] т

2

Конденсацияланған қатты денелердің құрылымы және оны анықтау тәсілдері

2

1

1

1,5

4,5

[8.1.3], [8.1.8]

3

Атомаралық өзара әрекеттесу. Конденсацияланған қатты денелердегі байланыстардың негізігі түрлері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2], [8.1.8]

4

Конденсацияланған қатты денелердің механикалық қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2], [8.1.8]

5

Красталл торындағы атомдардың тербелістері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.8]

6

Қатты денелердің аумақтық теориясының негіздері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2]

7

Конденсацияланған қатты денелердегі ақаулар

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.8]

8

Конденсацияланған қатты денелердің жылулық қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2]

9

Конденсацияланған қатты денелердің электрлік қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1]

[8.1.2]


10

Диэлектриктердің қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2]

11

Конденсацияланған қатты денелердің магниттік қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1]

[8.1.2]


12

Асқынөткізгіштік

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1], [8.1.2]

13

Конденсацияланған қатты денелердің оптикалық қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1]

[8.1.2]


14

Аморфты қатты денелердің физикалық қасиеттері

1

1

1

1,5

4,5

[8.1.1]

[8.1.2]3. ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР


«Конденсацияланған күй физикасы» пәнін оқытуға қатыстылар:

- оқулықтар және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау;

- лекция материалдарымен жұмыс жасау және лекцияға дайындалу;

- семинар сабақтарына дайындалу.

3.1 Әдебиетпен жұмыс жасауға нұсқау:

3.1.1 Әдебиеттен қажетті материалдың тарауын тауып, студент оны оқып және оқыған әрбір абзацына ат қояды. Егер студент абзацқа ат қоя білсе, онда оның сол абзацты түсінгенін көрсетеді.

3.1.2 Осы абзацтағы материалды конспекті жасап, студент келесі тексттің абзацна көшеді.

3.1.3 Егер студент тексттің әр абзацна ат беруге қиналса, онда материалдың мөлшерін үлкейтуге болады. Сонда студент материалды конспекті жасап, оған ат беруі мүмкін. Сөйтіп параграфтың барлық текстін өтуі керек.

3.1.4 Осылайша материалды оқып және конспекті жасап, текстке қатысты сұрақтарға жауап беруі қажет.

3.1.5 Егер текстке қатысты сұрақтар жоқ болса, онда өзінің оқыған материалдары бойынша сұрақтарды өзі құрастыруы керек.

3.1.6 Соңында студенттің параграф бойынша оқығған материалдарын мазмұндап бергені тиімді.

3.2. Лекцияға дайындық:

3.2.1 Сіздердің қолдарыңызда пәннің мазмұны ашылып көрсетілген, әдебиеттер көрсетілген, лекция және семинар сабақтарының басты сұрақтары мен тақырыптары жазылған жұмыс бағдарламасы бар.

3.2.2 Лекциядағы белсенді жұмысқа дайындалу үшін Сіз көрсетілген әдебиет бойынша өз бетінізше лекция материалдарын оқып келуіңіз, қосымша әдебиеттерден тақырып бойынша материалдар қарастырып, өз ойыңызша маңызды деген моменттерге қысқаша конспект жасап келуіңіз керек. Тақырып бойынша түсінуге қиындық тудырған материалдарға оқытушы үшін сұрақтар дайындау.

3.2.3 Лекцияда тыңдаған материалдардан өзіңіздің конспектіңізді толықтыруңызға болады, Сіз дайындаған сұрақтарға жауаптар алуыңыз мүмкін. Өз конспектіңізді қайта айта алуыңыз пайдалы, ол сіздің материалды толық түсінгеніңізді көрсетеді. Емтихан алдында өткен материалдарды қайта қарап шығу жеткілікті болады.

3.3. Семинар сабағына дайындық

3.3.1 Студентке семинар сабағының тақырыбы белгілі және қосымша әдебиеттер көрсетілген. Студент өзіне қажетті материалды тауып, 5 беттен артық көлемде конспекті жасау керек.

3.3.2 Студент өзбетінше тақырып бойынша конспект соңында сұрақтар құрастырады.

3.3.3 Семинар сабағында бүкіл жоспар бойынша материалды айтып бері, оқытушының және басқа студенттердің сұрақтарына жауап береді.

3.3.4 Семинарға қатысуы бойынша және конспект 4-тік баллмен бағаланады.
4. КУРС ФОРМАТЫ


Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 4 рет жүргізіледі, ОБСӨЖ уақытын қоса есептегенде. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (1015 минут), дәріс (3540 минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.

Практикалық сабактар есептер шығару, жұлдыз карталарымен жұмыс жасау негізінде теориялық материалды тереңірек түсінуге және дағдырларды алуға арналған.

Аудиториялық ОБСӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе лабораториялық сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.

Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша, мен жекелей немесе топпен консультация түрінде ОБСӨЖ сабағын өткіземін.

Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Өздік жұмысына арналған тапсырмалар түрлері, ОБСӨЖ және СӨЖ жоспары – кестесінде көрсетілген.
5. КУРС САЯСАТЫ
Пәнді оқуға берілген барлық кезеңде, менің сіздерге қойатын талаптарымның барлығын орныдайсыз және бір-бірімізді түсінеміз деп ойлаймын.

1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын. Әр практикалық және зертханалық сабаққа қатысқаны үшін 7 баллмен бағаланады, ал дәрісті, практикалық және зертханалық сабақты босатып келмей қалған жағдайда -0 баллмен бағаланады.

Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз.

2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық меңгеруден босатпайды. Егер студент сабақтарды себепті жағдайлармен босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті. Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті бағамен бағаланады, ал босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.

3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек. Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.

4. Аудиториялық сабақ уақытында Сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға құқығы бар.

5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және мейірімді болулары керек.

6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану) үшін Оқытушының студентті аудиториядан шығарып жіберуіне немесе қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.

7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен, өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және жазбаша жауаптарға байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.

8. Қорытынды аттестация ауызша емтихан арқылы өткізіледі. Әрбір билетте екі теориялық сұрақ жяне бір есеп болады.


6. БАҒА ҚОЮДЫҢ САЯСАТЫ

Пән бойынша үлгерімді бақылау келесі түрде жүзуге асырылады:

- ағымдағы бақылау («Конденсацияланған күй физикасы» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес жүргізіледі)

- межелік бақылау (7 және 15 апталар)

- қорытынды бақылау (бір рет академиялық мерзімнің соңында өткізіледі –ауызша түрінде емтихан)

Ағымдағы бақылау кезінде студенттің дәріс және лабораториялық сабақтардағы жұмысы бағаланады, сонымен қатар үй тапсырмаларын орындау, рефераттарды жазу және т.с.с.

Межелік бақылау – оқытушының қатысуымен курстың негізгі сұрақтарына жауап беру.

Пән бойынша баға 100 %-тік шкала бойынша пайыздық мөлшерімен қойылады. Қорытынды рейтінгті есептеуде баллдарды жинақтау принципі қолданады, яғни бірінші межелік бақылау алдында жиналған баллдар екінші межелік бақылаудың баллдарына қосылады. Сонымен, бірінші және екінші межелік бақылаулардың қорытынды болып есептеледі.

Студенттердің рейтингтерін есептеу кезінде жұмыстардың барлық түрлері есепке алынады:


 • сабаққа қатысу (СҚ);

 • ОБСӨЖ орындау графигі бойынша (4-кесте);

 • аудиториялық бақылау жұмысын (АБЖ) орындау;

 • ауызша жауап беру (АЖ)

 • СӨЖ орындау жоспары бойынша (4-кесте) үй тапсырмасын (ҮТ) орындау

 • әр студент 7 және 15 апталарда коллоквиум тапсырып, межелік бақылаудан өтеді;

 • басқа жұмыстары бойынша, мысалы жұмыспен өтеу (ЖӨ - отработка)

Әр студенттің рейтингі «идеалды студенттің» жетістіктерімен салыстырылып қойылады. Ол үшін топ тізіміне қосымша «идеалды студент» еңгізіледі. Берілген тапсырмалардың бәрін тиянақты орындаған студент жоғары рейтингке ие болады.

Емтиханға екінші межелік бақылаудың рейтингісі 50 % жоғары студенттер жіберіледі.

Пәнге семестр бойына 600 балл бөлінеді, оның ішінде 60 балл сабаққа қатысуға. Қалған 540 балл екіге болінеді (1-7 апталарға 270 балл және 8-15 апталарға 270 балл). Олардың апталар бойынша сабақ түрлеріне сәйкес бөлінуі 6 тарауда көрсетілген.
Кесте 3 - Әріп эквивалентте, баллмен және процентпенПайыздық мөлшері

Әріптер жүйесі бойынша бағалау

Баллдардың сандық эквиваленті

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

95-100

А

4,0

Өте жақсы

90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

Жақсы

80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық

65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

-

I

NA

Бітірген жоқ

өтті

Р

-

Пәнді өтті

Кесте 4 – «Конденсацияланған күй физикасы» пәні бойынша баллдарды болу
Апта

Бақылау түрі

Барлық баллдар саны

Ескерту

1

2

3

4
1 аптадан 7 апта бойынша дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу

30
2

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау


Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында
3

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 1,2 – жазбаша орындау

СӨЖ № 1 - оң есепті үйде шығару10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта4

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 3 – жазбаша орындау

СӨЖ № 2 – оң есепті үйде шығару
10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта5

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

СӨЖ № 3 – оң есепті үйде шығару


10
10

12


Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Практикалық сабақта

6

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 4 – жазбаша орындау

СӨЖ № 4 – оң есепті үйде шығару10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында

Кеңесте

Практикалық сабақта7

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 5 – жазбаша орындау

СӨЖ № 5 – бес есепті үйде шығару


Межелік бақылау – коллоквиум

10
10

10

12


70

Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте


1 аптадан 7 апта бойынша оқыту нәтижелерінің баллдарының барлығы

300
8

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

8 аптадан 15 апта бойынша дәріс сабақтарына дайындалу және қатысу30


Практикалық сабақтың басында


9

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау


Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында
10

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау


Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында
11

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 6,7 – жазбаша орындау

СӨЖ № 6 – бес есепті үйде шығару10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта12

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

СӨЖ № 7 – бес есепті үйде шығару


10
10

12


Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Практикалық сабақта

13

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 8 – жазбаша орындау

СӨЖ № 8 – бес есепті үйде шығару10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта14

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 9 – жазбаша орындау

СӨЖ № 9 – бес есепті үйде шығару
10
10

10

12Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта15

Студенттердің практикалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру

Студенттердің зертханалық сабаққа дайындығын ауызша тексеру, жұмысты орындау және қорғау

ОБСӨЖ № 10 – жазбаша орындау

СӨЖ № 10 – бес есепті үйде шығару


Межелік бақылау – коллоквиум

10
10

10

12


70

Практикалық сабақтың басында

Зертханалық сабақ барысында


Кеңесте

Практикалық сабақта

Кеңесте


8 аптадан 15 апта бойынша оқыту нәтижелерінің баллдарының барлығы

300
Емтиханға баллдарының барлығы

400
Академиялық мерзімге баллдарының барлығы

1000

ӘДЕБИЕТ


  1. Цвелик А.М. Квантовая теория поля в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2002.-320 с.

  2. Квасов Н.Т. Физика конденсированного состояния. – Минск: БГУИР, 2003. – 80 с.

  3. Брандт Н.Б., Кульбачинский В.А. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. – М.: Физматлит, 2005-632 с.

  4. Шаскольская М.П. Кристаллография. – М.: Высшая школа, 1976. – 391 с.

  5. Лифшиц И.М., Азбель М.Я., Каганов М.М. Электронная теория металлов. – М.: Наука, 1971.-352 с.

  6. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. – М.: Наука, 1990-688 с.

  7. Голсмид Г.Дж. Задачи по физике твердого тела.- М.: Наука, 1976

8. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.-Изд-во «Высшая школа», 1977

9. Пәрімбеков З.А., Рахимбердина А.Т., Бралинов А.И., Какимов М.М., Килибаева С.К. Қатты денелер физикасы., Семей, 2013. – 168 с
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет