ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенібет1/6
Дата02.07.2017
өлшемі0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ

БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
описание: emblema

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІӨсімдіктер морфологиясы мен анатомиясы ҮП


«5В011300» – «Биология» мамандығы үшін


Құрастырғандар:


Карипбаева Н.Ш
Биология ғылымдарының

кандидаты,доцент


Семей 2013ж


ПОӘК- авторлары туралы мәліметтер
ПОӘК авторлары туралы мәліметтер
Карипбаева Нурзия Шайкеновна

Ғылыми дәрежесі:

Биология ғылымдар кандидаты

Ғылыми атағы:

Доцент

Қызметі:

Биология кафедрасының доценті

Мамандандыруы:

Биология

Байланыс мәліметтері:

Жұмыс телефоны:

+7 (7222)42-34-72

Электрондық пошта:

kob@sgpi.kz

Skype:
Жалпы мәліметтер:

4 оқулықтың серіктес авторы. 7 биология магистрін дайындады. ҚР БҒМ «Шыңғыстау аймағындағы өсімдіктер мен жануарлардың көптүрлілігін зерттеу» гранттық тақырыпты 2013-2016жж аралығында орындауда


Жұмыс бағдарламасы
1.Қолдану саласы – 3бет

2. Нормативті сілтемелер – 3 бет

3. Жалпы ережелер – 3бет

4. Әдебиет және қорлар – 3 бет

5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі – 4бет

6. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны – 30 бет

7. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар – 34бет

8. Курс форматы – 35бет

9. Курс саясаты – 35 бет

10. Баға қою саясаты – 36 бет

11. Студенттер білімін бақылау – 36бет

12. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінен өтетін далалық жаттығу практикасы – 37бет

13. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінің тест сұрақтары–39 бет.

14. Глоссарий – 88бет.
1. Қолдану саласы

«Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы ҮП» пәнінің оқу-әдістемелік кешені «5В011300» - «Биология» мамандығының студенттеріне арналған. ПОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.2. Нормативтік сілтемелер

Осы «Өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы»пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген пән бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

«5В011300» - «Биология» мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты ҚР МЖМБС 3.08.0ХХ-20__, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 20__ жылғы «__» _________ №__ бұйрығымен бекітілген.

Шәкәрім атындағы СМУ «Пәннің оқу-әдістемелік кешені туралы ережесі».3. Жалпы ережелер

 • Оқытушының тегі, аты, жөні – Карипбаева Нурзия Шайкеновна, биология ғылымдарының кандидаты, доцент;

 • Кафедрабиология__________________________________________;

 • Хабарласу ақпараты – тел: 8722242-34-72, Оқу ғимараты № 3, кабинет № 221; e-mail: kob@sgpi.kz

 • Контактілі сабақтардың өткізілу орны – аудитория № 117;

 • Пән атауы – «өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы»;

 • Кредит саны – 3;Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

Аудиториялық жұмыс

СӨЖ және СОӨЖ

(сағ)


Барлығы

(сағ)


Қорытынды бақылау түрі

АС (сағ)

ҚК (сағ)

1

2

3
45

90

135

емтихан


4. Әдебиет және қорлар
Оқулық және оқу-әдістемелік Құралдың атауы

Саны

Студент саны

Қамтылу пайызы,%

1

Агелеуов Е. Ботаника.Өсімдіктер анатомиясы

24

18

100

2

Әметов Ә.Ә. Ботаника,2000ж.

12
100

3

Мұсакулов Г. Ботаника, 1975ж.

62
100

4

Андреева И.И. Ботаника,2002г.

45

Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике

306

Культиасов М.В. Ботаника,1953г.

207

Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом

688

Рейвн П. Современная ботаника, в 2-х т.

49

Байтулин И.О. Строение и работа корневой системы, 1987г.

310

Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж. 20

20
100

11

Васильев А.Е. Ботаника,1988г.

2012

Мусакулов Ботаника(каз)

15
100

13

Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, 1997г.

10
100


5. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі
Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы ҮП пәні бойынша дәрістердің тізімі және қысқаша мазмұны: (15 c). Модуль саны - 8

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ, ЖӘНЕ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ ( 30 с).Модуль саны – 7.
1 зертханалық жұмыс.(2 сағат)

Тақырып: Микроскоп құрылысы, жұмыс істеу ережелері. Цитоплазма, оның қозғалуы. Плазмолиз, деплазмолиз. Пластидтер.

Сабақтың мақсаты: Микроскоп құрылысы, жұмыс істеу ережелерімен таныстыру.Цитоплазма, оның қозғалуы. Плазмолиз, деплазмолиз құбылыстарымен таныстыру. Пластидтердің түрcлерін көрсету.

Тапсырмалар: Әртүрлі объектілерді пайдаланып уақытша препараттар жасау.

Методикалық жоба: Микроскоп құрылысымен және онымен жұмыс істеу ережелерімен таныстыру.

Пияз қабығынан және эллодея жапырағынан уақытша препарат даярлап, өсімдік клеткасының құрылысымен танысу. Цитоплазма қозғалыстарын анықтау. Плазмолиз және деплазмолиз құбылыстарымен танысу. Пияз, эллодея және томат, арбуз т.б. обьектілерді пайдалана отырып, олардан уақытша препарат жасап, пластид түрлерімен танысу.Сабақта пайдаланытын суреттер: Әметов А. Сурет№ 30, 31, 32, 33, 34.

Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы. Алматы, 1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

2 зертханалық жұмыс. (2 сағат)Тақырып: Пияз тамырының ұшындағы митоз. Клетка қабығы.

Сабақтың мақсаты: Пияз тамырының ұшындағы митоз құбылысымен танысу. Клетка қабығының құрылысымен танысу.

Тапсырмалар: Уақытша және тұрақты препараттарды қарау арқылы тапсырманы орындау.

Методикалық жоба: Даяр препаратты қолдана отырып, клетканың бөлінуінің бір түрі болып саналатын митоздық процеспен танысу. Оның негізгі бөліну фазаларын анықтау.

Аспидистра жапырағының эпидермасын пайдалана отырып, клетканың бірінші және екінші қабығымен және қабық саңылауларымен танысу.Сабақта пайдаланытын суреттер: Әметов А. Сурет№ 37, 38. 39. 42, 43, 44, 47, 48, 51.

Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы. Алматы, 1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

3 - 4 зертханалық жұмыс.(4 сағат)Тақырып: Өсімдік ұлпалары.

Сабақтың мақсаты: Өсімдік ұлпаларының түрлерімен, құрылысымен танысу.

Тапсырмалар: Даяр препараттарды пайдалана отырып, өсімдік ұлпаларының құрылысын зерттеу.

Методикалық жоба: Әртүрлі өсімдік жапырақтарының эпидермасынан препараттар даярлап, эпидерманы құрайтын негізгі гистологиялық элементтермен танысу.

Сүректі өсімдіктердің өркенінің көлденең және үзынынан жасалған кесінділерінен (даяр препараттардан перидерма немесе қабықты анықтап, оны құрайтын феллема, феллоген, феллодерма элементтерімен танысу.

Уақытша және даяр препараттарды пайдалана отырып, механикалық (арқаулық) ұлпалардың колленхима, склеренхима, склерейд сияқты құрылысымен таныстыру.

Ксилема, флоэма элементтерімен таныстыру. Олардың өсімдік денесінде орналасу ерекшеліктерімен анықтау.Сабақта пайдаланытын суреттер: Әметов А. Сурет№ 47, 48, 51, 52.

Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы. Алматы, 1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

5 - 6 зертханалық жұмыс. (4 сағат)Тақырып: Өсімдіктердің вегетативті дене мүшелерінің морфологиялық және анатомиялық құрылысы.

Сабақтың мақсаты: Өсімдіктердің вегетативті дене мүшелерінің морфологиялық және анатомиялық құрылысымен танысу.

Тапсырмалар: Даяр микропрепараттарды пайдалана отырып, тамырдың, жапырақтын, сабақтығ анатомиялық құрылысымен танысу.

Методикалық жоба: Тамырдың морфологиялық құрылысымен таныстыру.

Тамыр және тамыр жемістің анатомиялық құрылысымен таныстыру. Тамырдың анатомиялық құрылысымен екінші түзуші ұлпаның, яғни камбийдің пайда болуын көрсету қажет.

Өркен құрылысы мен оның пайда болу ерекшелігімен таныстыру. Бұтақтану түрлерін көрсету.

Әртүрлі өсімдіктерді пайдалана отырып, бүршіктің орналасуын, түрлерін және құрылысын анықтау.

Сабақтың анатомиялық құрылысы жүгері және қара бидай сабағының кесінділерінде салыстырмалы түрде көрсетіледі. Дара жарнақты өсімдіктерде камбийдің болмайтындығына ерекше көңіл бөлінеді.

Қос жарнақты өсімдік сабақтарының кесінділерінен алғашқы және соңгы анатомиялық құрылыстан салыстырмалы түрде көрсете отырып, олардың құрылыс ерекшеліктеріне көңіл бөлінеді.

Жөке, қайың, үйеңкі т.б. сүректі өсімдіктердің сабақтарының кесінділерін пайдалана отырып, сүректі өсімдік сабағының анатомиялық құрылыс ерекшеліктерімен таныстыру. Перидерма, өзек, сүректін құрылыстарымен таныстырып, оларды құрайтын гистологиялық элементтерге көңіл бөлу қажет.

Гербарий материалдарын және бөлме өсімдіктерін пайдалана отырып, жапырак, морфологиясымен таныстыру. Жапырақ құрылысы мен таныстыру қажет. Жүгері, камелия, ирис т.б. өсімдіктердің жапырақтарының көлденең кесіндісін пайдалана отырып, жапырақгың құрылыс ерекшеліктерін аньқгау. Хлоренхималык, негізгі паренхима клеткаларын көрсету,эпидерма ерекшеліктерінен көңіл бөлу.Сабақта пайдаланытын суреттер: Әметов А. Сурет№ 63, 64, 73, 75, 76, 90, 91.

Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы. Алматы, 1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

7 зертханалық жұмыс. (3 сағат)Тақырып: Гүлдің, тұқымның, жемістің құрылысы.

Сабақтың мақсаты: Гүлдің, тұқымның, жемістің құрылысымен танысу.

Тапсырмалар: Ылғалды препараттарды және коллекцияларды пайдалана отырып гүлдің, тұқымның, жемістің құрылысымен танысу.

Методикалық жоба: Формалинге салынған әр түрлі өсімдік гүлдерінің құрылыс ерекшеліктерін салыстырмалы түрде анықгау. Гүл құрылысы өсімдік түрлерін классификациялаудың негізгі таксонды белгі екендігі туралы үғымды беру. Гүл типтерімен таныстыру.

Тозаңның құрылысымен таныстыру. Гүлдерден андроцей түрлерін көрсету. Тұқым бүршігінің анатомиялық күрылысымен таныстыру.Әр түрлі өсімдік гүлдерін пайдалана отырып гинецей типтерімен таныстыру.

Гүлге морфологиялық сипаттама беру және оның формуласын құрау. Гүлдің көлденең кесіндісінің (орналасу ерекшелігін көрсету), диаграммасын сызу. Гербарий материалдарын пайдалана отырып гүл шоғырының түрлерін анықтау.

Дара және қос жарнақгы өсімдікгердің тұқымының құрылысын салыстырмалы түрде зерттеу. Жеміс түрлерімен танысу.Сабақта пайдаланытын суреттер: Әметов А. Сурет№ 101, 102, 103, 108, 109, 113, 114.

Бақылау сұрақтары: тест сұрақтары берілген.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы. Алматы, 1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.


6. Студенттердің оқытушымен өтетін өздік жұмыстарының (СОӨЖ) тақырыбы мен мазмұны.
1 СОӨЖ жұмыс.

Тақырып: Өсімдік клеткасының құрылысы

Сабақтың мақсаты: Өсімдік клеткасының құрылысын білу.

Тапсырмалар: Өсімдік клеткасының құрылысын зерттеу, оқу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Өсімдік клеткасының негізгі бөлімдері.

2. Цитоплазма, оның физикалық қасиеті және субмикроскопиялык, құрылысы, химиялык, құрамы.

3. Цитоплазма органоидтары, олардың ультраструкгуралык, құрылысы және физиологиялық қызметі.

4. Вакуоль, оның түрлері, пайда болуы. Клетка шырыны.

5. Клетка қабығы, оның құрылысы, түрлері.

6. Клетка онтогенезі.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

2 СОӨЖ жұмыс.Тақырып: ӨСІМДІК ҰЛПАЛАРЫ.

Сабақтың мақсаты: Өсімдік ұлпаларын танып білу.

Тапсырмалар: Өсімдік ұлпаларын зерттеу, білу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Меристема ( түзүші үлпа) сипаттамасы, түрлері,демде орналасуы.

2. Жабыңдық, арқаульқ, өткізгіш ұлпалар, олардың цитологияльқ сипаттамасы, денеде орналасу ерекшеліктері.

3. Негізгі паренхималық ұлпалар, олардың цитологиялық сипаты,денеде орналасуы.Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

3 СОӨЖ жұмыс.Тақырып: Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылысы.Сабақтың мақсаты: : Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылысымен танысу.Тапсырмалар: : Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылыстарын зерттеу, оқып білу.Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба: .

1. Тамырдың анатомиялық, морфологиялық құрылысы. Тамырдың түр өзгерістері.

2. Сабақтың морфологиялық және анатомиялық құрылысы, түр өзгерістері.

3. Бүршік және өркен, олардың құрылысы, пайда болуы.

4. Жапырақтың морфологиялык, және анатомиялық метоморфозасы.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

4 СОӨЖ жұмыс.Тақырып: Көбею және даму.

Сабақтың мақсаты: : Көбею және даму циклдарымен танысу.

Тапсырмалар: : Көбею және даму циклдарын білу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Жыныссыз көбею,оның түрлері.

2. Жынысты кобею.

3. Жоғарғы споралы өсімдікгердің дамуы, ондағы ұрпақтың алмасуы. (ядро фазаларының алмасуы)

4. Жалаңаш тұқымды өсімдіктердің даму циклі. (спорогенез,гаметогенез) Ұрпақтың алмасуы.

5. Жабық тұқымды өсімдіктердің дамуы.Гүлдің құрылысы. Спорогенез, Гаметогенез, тозндану,урықтану құбылыстары.

6. Тұқым және жемістің пайда болуы, олардың құрылыс ерекшеліктері.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.Студенттердің өздік жұмыстарының (СӨЖ) тақырыптары мен мазмұны

1 СӨЖ жұмыс.Тақырып: Өсімдік клеткасының құрылысы

Сабақтың мақсаты: Өсімдік клеткасының құрылысысын білу.

Тапсырмалар: Өсімдік клеткасының құрылысын зерттеу, оқу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Өсімдік клеткасының негізгі бөлімдері.

2. Цитоплазма, оның физикалық қасиеті және субмикроскопиялык, құрылысы, химиялык, құрамы.

3. Цитоплазма органоидтары, олардың ультраструкгуралык, құрылысы және физиологиялық қызметі.

4. Вакуоль, оның түрлері, пайда болуы. Клетка шырыны.

5. Клетка қабығы, оның құрылысы, түрлері.

6. Клетка онтогенезі.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

2 СӨЖ жұмыс.Тақырып: ӨСІМДІК ҰЛПАЛАРЫ.

Сабақтың мақсаты: Өсімдік ұлпаларын танып білу.

Тапсырмалар: Өсімдік ұлпаларын зерттеу, білу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Меристема ( түзүші үлпа) сипаттамасы, түрлері,демде орналасуы.

2. Жабыңдық, арқаульқ, өткізгіш ұлпалар, олардың цитологияльқ сипаттамасы, денеде орналасу ерекшеліктері.

3. Негізгі паренхималық ұлпалар, олардың цитологиялық сипаты,денеде орналасуы.Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:

 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

3 СӨЖ жұмыс.Тақырып: Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылысы.Сабақтың мақсаты: : Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылысымен танысу.Тапсырмалар: : Өсімдіктің вегетативті дене мүшелерінің

морфологиялық және анатомиялық құрылыстарын зерттеу, оқып білу.Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба: .

1. Тамырдың анатомиялық, морфологиялық құрылысы. Тамырдың түр өзгерістері.

2. Сабақтың морфологиялық және анатомиялық құрылысы, түр өзгерістері.

3. Бүршік және өркен, олардың құрылысы, пайда болуы.

4. Жапырақтың морфологиялык, және анатомиялық метоморфозасы.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар, клетка атласы.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.

4 СӨЖ жұмыс.Тақырып: Көбею және даму.

Сабақтың мақсаты: : Көбею және даму циклдарымен танысу.

Тапсырмалар: : Көбею және даму циклдарын білу.

Есеп беру формасы: тест.

Методикалық жоба:

1. Жыныссыз көбею,оның түрлері.

2. Жынысты кобею.

3. Жоғарғы споралы өсімдікгердің дамуы, ондағы ұрпақтың алмасуы. (ядро фазаларының алмасуы)

4. Жалаңаш тұқымды өсімдіктердің даму циклі. (спорогенез,гаметогенез) Ұрпақтың алмасуы.

5. Жабық тұқымды өсімдіктердің дамуы.Гүлдің құрылысы. Спорогенез, Гаметогенез, тозндану,урықтану құбылыстары.

6. Тұқым және жемістің пайда болуы, олардың құрылыс ерекшеліктері.

Құрал жабдықтар; таблицалар, микропрепараттар.

Қоданылатын әдебиеттер:


 1. Агелеуов Е. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы,1988ж.

 2. Аметов А. Ботаника. Алматы, 2005.

 3. Мұсакулов Г. Ботаника. М., 1975ж.

 4. Васильев А.Е. Ботаника. М., 1988г.

 5. Мухитдинов Ю.М. Өсімдік анатомиясы мен морфологиясы, Алматы, 1997г.

 6. Хржановский В.Г. Основы ботаники с практикумом. М., 1998.
 1. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныс.

Ботаника пәні 3 бөлімнен тұрады: өсімдік анатомиясы және морфологиясы, төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы және жоғарғы

сатыдағы өсімідіктер систематикасы. Биология мамандығы бойынша студенттер 1-2 ші семестрлерде өсімдіктер анатомиясы және морфологиясымен танысады. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы бағдарламасы мынандай жоспар арқылы кұрылған:

1. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнін окыту мақсаты.

2. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінің лекциялары.

3. Зертханалық жұмыстар, олардың мазмұны.

4. Қолданылатын оқулықтар.

5. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінен өтетін бақылау жұмыстары.

6. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінен өтетін далалык, жаттығу практикасы.

өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнін оқыту мақсаты.
1. Студенттерге ботаника оқығанда өте қиын биологиялық мәселелер жөнінде түңғыш рет алғашқы үғымдар беру. Мұндай мәселелер мыналар болып табылады:

А) Организімнің клеткалық құрылысы.

Б) Өсімдіктер тіршілігінің негізгі процестері- тыныс алу, қоректену, заттардың екінші түрге айналуы және қозгалуы.

В) Өсімдіктерде органикалық заттардың пайда болуының аса маңызды биокосмикалық процесі, ұрықтану процесі, тіршілік жағдайларының организм дамуына әсер етуі, ауылшаруашылық өсімдіктердің өсуі мен дамуын реттеу.


2. Бірінші курс студенттері өсімдік дүниесінің сыртқы ортамен байланысы, карым-катынасын және осыған байланысты өсімдік органдары мен тканьдарында жүретін биологиялық процестерден мағлұмат алады. Өсімдіктердің жеке топтарының құрылысын, көбеюін және тіршілік еткен орталарын салыстыру арқылы зерттеуге назар аударылады.
3. Теорияльқ курсқа бөлінген сағаттар деңгейінде өсімдіктер дүниесіненстуденттерге толық мағлұмат беру мүмкін емес.Ол зертханалық сабақтарда мүмкіндігінше толықтырылуы тиіс. Соңдай-ақ зертханалық сабақта студенттер өсімдіктерден гербарий жасау, ішкі құрылысын микроскоп аркылы зерттеу үшін кесінділер және уақытша препараттар жасау техникасын үйренеді.Мұның болашақ мұғалім үшін мәні өте зор.


 1. Курс форматы

Пән бойынша дәріс және зертханалық сабақтар жүреді. Дәрістік сабақта студенттер материалды тыңдап, игереді және зертханалық сабақтарда модульдар бойынша бақылау тапсырмаларын орындайды, межелік тестілеу өтеді. Топтықөздік және межелік сабақтарда ең маңызды тақырыптар талқыланады. Әрбір сабақтың күні мен уақыты, тақырыбы мен тапсырмалары алдын ала хабарланады.Бұл сабақтарға студенттердің белсенді қатысуы керек. Сонымен қоса, пән бойынша кеңестер жүргізіледі, олардың кестесі алдын ала хабарланады. Әрбір апта аяғында дәрістік, зертханалық, өздік және межелік тапсырмаларды орындауға байланысты бөлінген балл сандарына қарай студенттердің білімі бағаланады.
9. Курс саясаты

Пәнді студент оқытушының көмегімен және дербес жүйелі түрде оқуы тиіс, қажет болғанда оқытушыдан кеңес алуға болады. Порталға үнемі кіріп, оқытушының пән бойынша жасалған жұмыс бағдарламасы мен немесе силлабуспен танысып, зертханалық сабақтарда берілген әдістемелік нұсқауларды орындау қажет. Тек дәрістік материалдармен шектелмей, курс ішінде көрсетілгенэлектрондық қорларды, әдебиеттерді оқу қажет.Алдымен бір модульды оқып, игеріп, тапсырмасын орындап, сонан соң ғана келесі модульға көшу керек.Өздік жумыстардағы тапсырмаларды уақытында орындап, межелік тестілерді де мерзімінде өту керек.Бақылау мерзімдері: 1-ші 7-ші апталардағы тапсырмалар мен тестілердітапсырғаннан кейін алғашқы аттестация өтеді, келесі бақылау мерзімі 8-ші аптадан15-ші аптаға дейін. 15 аптада екінші аттестация қорытындысы жарияланады.10. Баға қою саясаты

Әрбір студент пән бойынша жеткілікті рейтинг алуы үшін белгілі балл санын жинуы тиіс. Баллдардың максималды саны:

1-рейтинг нәтижесі бойынша 1-8 апталарда – 300 балл,

2-рейтинг нәтижесі бойынша 9-15 апталарда – 300 балл.

Пән бойынша семестрде максималды балл саны – 600.

Баллдар келесі жұмыс түрлері үшін қойылады:

1. Модульдар бойынша тапсырманы орындағаны үшін (1 және 3 модуль бойынша максимум 150 балл, 2-модуль бойынша – максимум 120 балл)

2. Межелік тестілерді орындағаны үшін (максимум 30 баллдан)

Курстық жұмыс жеке бағаланады.

Пән бойынша баллдардың бөлінуі төменде 5-кестеде берілген.

Бақылау мерзімдері 8-аптаның соңы және 15-аптаның соңы. Уақытында өткізілмеген тапсырма мен тестерді 15-аптада тапсыруға болады, бірақ егер студент себепсіз уақытында орындамаса, оларға айыппұл салынып, баллдың 60% ғана қойылады.
11. Студент білімін бақылау

Студенттің білімін бақылау келесі түрде жүргізіледі: • ағымдағы бақылау (әр модуль соңында жүргізіледі)

 • межелік бақылау тестілеу түрінде (8 және 15 апталарда)

 • қорытынды бақылау – семестр соңында бір рет жүргізіледі (емтихан).

Студент пән бойынша емтиханға жіберілуі үшін оның семестрдегі жиынтық рейтингілік бағасы 50% тең немесе артық болуы тиіс. Қорытынды баға 1 және 2 рейтинг пен емтихан нәтижесі бойынша есептеледі: 1-рейтинг нәтижесінің 30% + 2-рейтинг нәтижесінің 30% + емтихан нәтижесінің 40% қосындысына тең.

Пән бойынша қорытынды баға келесі шкала бойынша анықталады (кесте).

Әріптік, баллдық және пайыздық эквиваленттегі бағалар шкаласы

кесте


Әріптік жүйедегі баға

Баллдың цифрлық эквиваленті

Пайыздық мөлшері

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95 – 100

Өте жақсы

А–

3,67

90 – 94

В+

3,33

85 – 89

Жақсы


В

3,0

80 – 84

В–

2,67

75 – 79

С+

2,33

70 – 74

Қанағаттанарлық
С

2,0

65 – 69

С–

1,67

60 – 64

D+

1.33

55 – 59

D

1,0

50 – 54

F

0

0 – 49

Қанағаттанарсыз

I

NA

-

Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті12. Өсімдік анатомиясы және морфологиясы пәнінен өтетін далалық жаттығу практикасы.
Әр түрлі экологиялық орталарда өтетін ботаникалық жаттығу практикасының мақсаты мынандай.

1. Теориялық білімді практикалык, жұмыстарды жүргізу арқылы бекіту. Өсімдікке дұрыс морфологиялық сипаттама беру.

2. Өсімдіктердің тіршілігіндегі негізгі құбылыстарды бакылау (өсу, даму, гүлдеу, тозандану т.б.)

3. Өсімдіктерден гербарий және колекция жасау әдістерімен танысу.

4. Әр түрлі экологиялық ортадағы кездесетін өсімдіктердің сол ортада бейімделу ерекшеліктерін анықтап, сол ерекшеліктерімен танысу.

5. Далалық жаттығу практикасы кезінде алған білімді келешекте мектепте ботаника пәнінен оқытуда крлданумен байланыстыру.Мектеп программасы бойынша өткізілетін экскурсия түрлері мен және керекті коллекция, гербарий түрлері мен таныстыру.

6. Табиғатты қорғау проблемаларымен таныстыру.

Практиканың мазмұны.

Практика кезінде практика жетекшісі өртүрлі экологиялық орталарда ботаникалық экскурсиялар өткізеді.Эскурсиякезінде мұғалім өсімдік бірлестікгерімен, өсімдік түрлерімен, олардың морфологиялық ерекшеліктері мен таныстырады. Экскурсия кезіңде студенттер сол экосистемадағы өсімдік түрлеріне морфологиялық сипатгама береді.Экскурсия кезінде гербарийжәне коллекцияға қажетті өсімдіктер жиналады.

Жиналған материал кептіріліп, морфологиялык, типтегі гербарийлар даярланады.

Далалық жаттығу практикасы кезінде студенттер өсімдіктердің тіршілік құбылыстарын бақылап,зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

Далалык, жаттығу парктикасы кезінде жұмыс күні 4 сағаттан экскурсиядан және 2 сағаттан камералды (лабораториялык)өңдеу, зерттеу жұмыстарынан тұрады.
Далалық жаттығу практикалық сабақтардың тақырыбы.

1. Сүректі өсімдік түрлері, олардың морфологиясы және биологиясы.

1. Карағайлы орман өсімдіктері түрлері, өсу ерекшеліктері.

2. Шалғынды шөптесін өсімдіктер, олардың түрлері, өсу ерекшеліктері.

3. Су өсімдіктері, түрлері, өсу ерекшеліктері.

4. Споралы өсімдіктер.


Өсімдіктерді зерттеу жолдары.

1. Өсімдікгерге морфологиялық сипаттама беру олардың морфологиялық ерекшеліктерімен таныстыру

1. Тамыр жүйесі.

2. Сабак, пішіні.

3. Сабақтың кеңістікке орналасуы.

4. Жапырақ пішіні.

5. Жапырақ шеті.

6. Жапырақтың орналасуы.

7. Жапырақтың жүйкеленуі.

8. Күрделі жапырақтар.

9. Гүл құрылысы.

10. Гүл шоғыры.

11. Тұқым және жеміс түрлері.

12. Өсімдіктердің вегетативті дене мүшелерінің түр өзгерістері(метаморфозасы)

1. Өсімдік түрлеріне,топтарына биологиялық-экологиялык, сипаттама беру.

2. Экологиялық өсу ортасына көңіл бөлу,экологиялык, топтарды анықтау.

3. Өсімдіктің тіршілік формаларын анықтау. (Серебряков және Раункиер бойынша)

4. Өсімдіктің көбею жолдарын анықгау.

5. Тозаңдану ерекшеліктерін шықтау.

6. Тұқым мен жемістің таралу ерекшеліктерін анықгау.

7. Өсімдік бірлестіктеріндегі доминантты және кодоминантты түрлерді анықтау.

8. Сирек кездесетін,қорғауға алынуға тиісті әсімдік түрлері мен және олардың биологиялық өсу ерекшеліктерімен танысу.


Студенттер ботаникалық далалық жаттығы практикасы бойынша сынақ тапсырады. Сынақ тапсыруда:

1. Практикаға байланысты топтық есептеме (отчет) тапсырылады.

2. Морфологиялық типтегі гербарийлер тапсырылады.

3. Практика бойынша күнделік.4. Студентердің өздік ғылыми зерттеу жүмыстарының рефераты. Өсімдікгер анатомиясы жөне морфологиясы пөнінен рейтингі
Курстың негізгі қағидасы:

 1. Сабақты босатпау, кешікпей келу.

 2. Босатылған сабақты келесі сабаққа дейін өздігінен оқу, орындау

 3. Межелік бақылауға берілген тапсырмаларды уақытында орындау

 4. Емтиханға жақсы даярланып, уақытында тапсыру13. Ботаника (Өсімдіктер морфология анатомия) пәні бойыншатест сұрақтары.
I Бөлім. Өсімдіктер анатомиясы және морфология.

1. Клетка


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет