ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы»Дата02.07.2017
өлшемі145.69 Kb.
#20142ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі

құжаты


ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-18.22.1.120/01-2015ПОӘҚ

Оқытушыға арналған пән «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» бойынша бағдарламасы№ 2 басылым
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы»

5В060700 – «Биология»

Мамандығына арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ А.С.Мадыбекова аға оқытушы, биология магистрі, кафедра «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен»


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Кафедра мәжілісінде «Мал шаруашылығы және аңшылықтану»
Хаттама №__ «__»_____20___ж
Кафедра меңгерушісі ___________ Б. Ахметова
2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды.
Хаттама №__ «__»_____20___ж
Төраға __________ Г. Джаманова
3. БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу - әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №__ «__»_____20___ж
Төраға _____________Г.Искакова  1. алғаш рет енгізілген
Мазмұны
1 Қолдану саласы.

2 Ереже белгілейтін сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5 Білім алушының өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В060700 –«Биология » мамандығы бойынша студенттеріне арналған. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, саясатымен, өзектілігімен, қажеттілегімен таныстырады.Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқытуда негізгі құрал болып табылады.2 ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Білім берудің жоғарғы оқу орындарына мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің элективті пәндер каталогы 5В060700-«Биология» мамандықтарына ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 03.08.361-2006 ж. бекітілген және іске енгізілген.

«Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» пәнінің оқу бағдарламасы

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы талаптары»;

ДП 042-1.01- 2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны»
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы» - өсімдіктердің алуан түрлілігі мен ерекшеліктерін, систематикалық топтарымен, төменгі сатыдағы өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін, жүйеленуін зерттейтін ғылым саласы.


3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Мақсаты- өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігімен, әр түрлі систематикалық топтар өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту.


3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: Студенттер пәнге тән терминдер мен ұғымдарды білу қажет; тәжірибелік сабақтарда студенттер микроскоппен жұмыс жасау әдістерін үйренеді; өсімдіктердің дүниесі эволюциясының негізі туралы ұғым беру; өсімдіктер, сондай-ақ басқа да тірі организмдер және тіршілік ортасы арасындағы байланыстарды көрсету; төменгі сатыдағы өсімдіктер классификациясының принциптерімен таныстыру.
3.4.Білім алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

- білу студенттер пәнге тән төменгі сатыдағы өсімдіктердің жүйеленуін, түрлерін, көбеюін, физиологиялық жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың механизмдерін толық білу

- игеру игерген білімдерін практикалық сабақтарда және эксперименталды жұмыста пайдалана білу.;- меңгеру фенологиялық бақылау әдістерін іс жүзінде меңгере білу;

- істей білу ғылыми мәселелерді білуге, далалық жағдайларда зерттеу жұмыстарын іске асыруға тәжірибелік дағды алуды;

- иемдену алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге, флораның және систематиканың маңызын,биологиялық ерекшеліктерін түсіну
3.5 Пән пререквизиттері:

3.5.1 Ботаника

3.5.2 Экология
3.6 Пән постреквизиттері:

3.6.1 Өсімдіктер физиологиясы

3.6.2 Геоботаника

3.6.3 Қазақстан биоресурстары3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Тәжірибелік

БОӨЖ

сағ.БӨЖ


Жалпы сағат

Қорытынды бақылау түрі

2

4

3

15

30

22,5

67,5

135

тест


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте


№ рет саны

Дәрістердің тақырыптары және қысқаша мазмұны

Дәріс

Тәжірибелік

БОӨЖ

БӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1 Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы

Блок 1 Прокариоттар -Procaryota әлемі

1

Кіріспе. 1. Өсімдіктер систематикасы ғылым ретінде. Өсімдіктер систематикасының даму тарихы. Осы кездегі өсімдіктердің филогенетикалық жүйесінің әдістері. Өсімдіктер жүйесінің категориялары мен номенклатурасы .

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

2

Балдырлар. Көк жасыл балдырлар бөлімі. Көк –жасыл балдырлардың морфологиялық сипаттамасы. Көк –жасыл балдырлардың систематикасы. Көбеюі.

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

Блок 2 Эукариоттар – Eycariyota әлемі

3

Диатомды Diatomophyta балдырлар бөлімі. Диатомды балдырлардың морфологиялық сипаттамасы. Диатомды балдырлардың систематикасы.

Көбеюі.


1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

4

Сарғылт жасыл Xanthophyta балдырлар бөлімі. Сарғылт жасыл балдырлардың морфологиялық сипаттамасы. Сарғылт жасыл балдырлардың систематикасы. Көбеюі.

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

5

Қоңыр Phaeophyta балдырлар бөлімі Қоңыр – Phaeophyta балдырлардың морфологиялық сипаттамасы.

Қоңыр – Phaeophyta балдырлардың систематикасы.

Көбеюі.


1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

6

Қызыл - Rhodophyta балдырлар. Қызыл балдырлардың морфологиялық сипаттамасы. Қызыл балдырлардың систематикасы. Көбеюі.

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

7

Жасыл – Chlorophyta балдырлар бөліміЖасыл балдырлардың морфологиялық сипаттамасы. Жасыл балдырлардың систематикасы. Жасыл балдырлардың көбеюі

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

8

Хара балдырлар –Charophyta. Хара балдырлардың морфологиялық сипаттамасы Систематикасы. Хара балдырлардың көбеюі

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

Блок 3 Миксомицеттер-Myxomycota бөлімі

9

Миксомицеттер-Myxomycota кілегейлілер бөлімі Миксомицеттердің морфологиялық сипаттамасы

Систематикасы. Көбею ерекшеліктері1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

Блок 4 Саңырауқұлақтар –Mycota бөлімі

10

Саңырауқұлақтар –Mycota бөлімі Саңырауқұлақтардың морфологиялық сипаттамасы. Систематикасы. Көбею ерекшеліктері

1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

11

Хитридиомицеттер -Chytridiomycetes және зигомицеттер- Zygomycetes кластары. Chytridiomycetes мен Zygomycetes кластарының морфологиялық сипаттамасы

Систематикасы. Көбею ерекшеліктері1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

12

Oомицеттер (Oomycetes) класы Oомицеттер класының морфологиялық сипаттамасы.

Oомицеттер класының систематикасы. Көбею ерекшеліктері.1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

13

Аскомицеттер - Ascomycetes класы Аскомицеттердің морфологиялық сипаттамасы.

Систематикасы. Көбею ерекшеліктері1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

14

Базидиомицеттер –Basidiomysetec класы Базидиомицеттер класының морфологиялық сипаттамасы

Систематикасы. Көбею ерекшеліктері1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3

Блок 5 Қыналар - Lichenophyta бөлімі

15

Қыналар – Lichenophyta бөлімі. Қыналарды морфо-анатомиялық сипаттамасы.

Систематикасы

Қыналардың көбею ерекшеліктері


1

2

1.5

4.5

7.1.1

7.1.2


7.1.3
Барлығы

15

30

22,5

67,55 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


5.1 Алғашқы жасыл балдырлар бөлімі.

5.2 Эвгленалы балдырлар бөлімі

5.3 Динофитті балдырлар бөлімі.

5.4 Криптофитті балдырлар бөлімі

5.5 Хризомонадалар бөлімі

5.6 Аскомицеттер класы

5.7 Базидиомицеттер класы

5.8 Дейтеромицеттер класы6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кестеӘдебиеттер және оқу методикалық құжаттар

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану %

1

2

3

4

О.Абдрахманұлы. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. – Астана, 2012ж.

20

11

100

Әметов Ә.Ә. Ботаника. - Алматы, 2000

20

11

100

М.Мәкенова Ботаника курчының практикумы. Алматы-2010ж

1

11

107 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиет

7.1.1 Абдрахманұлы О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Астана 2012 ж

7.1.2 Әметов Ә.Ә. Ботаника. - Алматы, 2000

7.1.3 М.Мәкенова Ботаника курсының практикумы. Алматы-2010ж

7.2 Қосымша әдебиет

7.2.1 .Курсенов Л.И. и др7 Ботаника в 2-х Т., М., 1951

7.2.2. Вассер С.П., Кондратьева Н.В. Водоросли. 1971.

7.2.3. В.Г.Хржановский. Практикум по курсу общей ботаники . М., 1989.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет