ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені пән fprk 3304 Қаржы құқығы Мамандығы: 050509 Қаржы. 050301 Құқықтану Көкшетау 2012 поәк мазмұНЫ


Құн белгілерін алтынға айырбастау сипатына байланысты алтын монометтализмі неше түрге бөлінеді?бет9/10
Дата11.04.2018
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

48. Құн белгілерін алтынға айырбастау сипатына байланысты алтын монометтализмі неше түрге бөлінеді?

а) 3


б) 2

в) 4


г) 5

49. Мемлекеттің ақша қаражаттарын пайдалану процесстерінің заңды түрде сондай-ақ мақсатқа сәйкес жүргізілуін тексеруді недеп айтамыз?

а) қаржылық бақылау;

б) валюталық бақылау;

в) бюджеттік бақылау;

г) мемлекеттік бақылау жүйесі;

50. Ғылыми негізделген қаржы саясатын, тиімді қаржы механизмін қалыптастыруға жәрдемдесу бұл:

а) қаржылық бақылаудың мақсаты;

б) қаржылық бақылаудың негізі;

в) қаржылық бақылаудың түрі;

г) қаржылық бақылаудың функциясы;

51. Қаржылық бақылау әртүрлі негіздер бойынша нешеге бөлінеді?

а) 4


б) 3

в) 2


г) 5

52. Қаржылық бақылау нысандары бойынша қалай бөлінеді?

а) тікелей бақылау, жанама бақылау;

б) алдын-ала қаржылық бақылау;ағымдағы қаржылық бақылау; кейінгі қаржылық бақылау;

в) арнайы қаржылық бақылау; функциялық қаржылық бақылау;

г) бюджеттік бақылау, сақтандыру бақылауы, валюталық бақылау, салықтық бақылау, қаржылық шаруашылық бақылау;

53. Қаржылық бақылау жүзеге асыру уақыты бойынша қалай бөлінеді?

а) алдын-ала қаржылық бақылау;ағымдағы қаржылық бақылау; кейінгі қаржылық бақылау;

б) тікелей бақылау, жанама бақылау;

в) арнайы қаржылық бақылау; функциялық қаржылық бақылау;

г) бюджеттік бақылау, сақтандыру бақылауы, валюталық бақылау, салықтық бақылау, қаржылық шаруашылық бақылау;

54. Қаржылық бақылау субьектілері бойынша қалай бөлінеді?

а) арнайы қаржылық бақылау; функциялық қаржылық бақылау;

б) алдын-ала қаржылық бақылау;ағымдағы қаржылық бақылау; кейінгі қаржылық бақылау;

в) тікелей бақылау, жанама бақылау;

г) бюджеттік бақылау, сақтандыру бақылауы, валюталық бақылау, салықтық бақылау, қаржылық шаруашылық бақылау;

55 Қаржылық бақылау аясына байланысты қалай бөлінеді?

а) бюджеттік бақылау, сақтандыру бақылауы, валюталық бақылау, салықтық бақылау, қаржылық шаруашылық бақылау;

б) алдын-ала қаржылық бақылау;ағымдағы қаржылық бақылау; кейінгі қаржылық бақылау;

в) арнайы қаржылық бақылау; функциялық қаржылық бақылау;

г) тікелей бақылау, жанама бақылау;

56. Бақылауды жүзеге асырудың негізгі қағидалары қайсы?

а) Көрсетілген барлығы;

б) бақылаудың превективтілігі;

в) әрекеттілік, нақтылық;

г) бақылаудың реттіліг, жаппайлығы, әмбебаптығы;

57 Қандай да болмасын қаржылық шараларды жүргізгенге дейін жүзеге асырылатын ескертпе бақылау бұл:

а) алдын ала қаржылық бақылау;

б) ағымдағы қаржылық бақылау;

в) кейінгі қаржылық бақылау;

г) функциялық қаржылық бақылау;

58. Қандай да болмасын қаржылық шараларды жүргізу процессінде жүзеге асырылатын жедел бақылау бұл:

а) ағымдағы қаржылық бақылау;

б) алдын ала қаржылық бақылау;

в) кейінгі қаржылық бақылау;

г) функциялық қаржылық бақылау;

59. Өз қаржылық міндеттерін сапалы орындамағандарға және қаржылық құқық бұзушылық жасаған фактілерін айғақтау мақсатында қаржылық шаралар жүргізілгеннен кейін жүзеге асырылатын бақылау бұл:

а) кейінгі қаржылық бақылау;

б) ағымдағы қаржылық бақылау;

в) алдын ала қаржылық бақылау;

г) функциялық қаржылық бақылау;

60. Белгіленген ұйғарымдардың және мемлекеттің, оның шаруашылық жүргізуші субьектілерінің ақша қорларын жасаудың, бөлудің және пайдаланудың тәртібін айқын сақтау бұл:

а) қаржылық тәртіп;

б) қаржылық бақылау;

в) қаржылық функция;

г) қаржылық реттеу;

61. Қаржылық бақылау әдістерінің ішіндегі ең бастысы бұл:

а) ревизия;

б) инспекция;

в) қарап шығу;

г) қадағалау;

62. Қаржылық құқықтық нормалар неше элементтен тұрады?

а) 3


б) 2

в) 4


г) 5

63. Қаржылық құқықтық нормалар элементтерінің қайсысында қаржылық құқықтық норма мен жағдай жолданған адамдар тобы анықталады?

а) Гипотезада;

б) Диспозицияда;

в) Санкцияда;

г) ешқайсысында;

64. Тәртіптік ереженің мазмұнын құрайды

а) Диспозицияда;

б) Гипотезада;

в) Санкцияда;

г) барлығында;

65. Қаржылық құқықтық норманың бұзу салдарын қарастырады және осы норманы бұзушылық қаржылық құқықтық қатынасының түрлері мен жазалау шараларын анықтайды бұл:

а) Санкцияда;

б) Диспозицияда;

в) Гипотезада;

г) барлығында;

66. Ақша қандай қызметтер атқарады?

а) Көрсетілген барлығы;

б) айналым құралы, төлем құралы ретінде пайдаланады;

в) қор жинау және сақтау құралының рөлін атқарады;

г) тауарлар мен әртүрлі қызметтердің құнын көрсетеді;

67. ҚР-да қанша деңгейлі банк жүйесі бар?

а) 2


б) 3

в) 4


г) 5

68 Ұлттық банк банк жүйесінің қай деңгейіне жатады?

а) жоғарғы деңгейіне;

б) төменгі деңгейіне;

в) орталық деңгейіне;

г) негізгі деңгейіне;

69. ҚР Даму Банкі банк жүйесінің даму деңгейіне жата ма?

а) жоқ


б) ия

в) кейбір белгілерімен;

г) екі деңгейімен де;

70. Банк жүйесінің төменгі деңгейіне қай банктер жатады?

а) Даму банкінен басқа банктердің барлығы;

б) Даму банк;

в) Ұлттық банк;

г) Валют транзит банк;

71. “Шығыстар ұғымының ” қанша мағынасы бар?

а) қос;


б) жалаң;

в) жеке;


г) бір мағынасы;

72. Қаржылық құқықтық нормалар қалай бөлінеді?

а) міндеттеушілік, тыйым салушылық, уәкілеттілік;

б) міндеттеушілік, тыйым салушылық;

в) базистік, уәкілеттілік;

г) нормативтік, міндеттеушілік;

73. Қаржылық – құқықтық актілер заңи негізлер бойынша қалай бөлінеді?

а) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

б) заңнамалық және қосалқы;

в) жоспарлы-қаржылық;

г) нормативтік және жеке;

74. Қаржылық қызмет қалай жүзеге асырылады?

а) мемлекеттік билік және мемлекеттік басқару;

б) мемлекеттік қаржылық билік;

в) мемлекеттік қаржылық басқару;

г) мемлекеттік қаржылық қызмет;

75. Біртекті қаржы қатынастарының тобын реттейтін актілер қаржы-құқықтық актілерінің қайсы түріне жатады?

а) нормативтік;

б) Жеке актілер;

в) заңамалық актілер;

г) қосалқы актілер;

76. Құқық нормаларын белгілі бір төлеушіге немесе қаражаттарды алушыға қатысты нақтылайды бұл:

а) Жеке актілер;

б) нормативтік;

в) заңамалық актілер;

г) қосалқы актілер;

77. Парламент шығаратын заңдар мен қаулылар, Республика Президентінің Жарлықтары бұл қайсы актіге жатады?

а) заңамалық актілер;

б) Жеке актілер;

в) нормативтік;

г) қосалқы актілер;

78. Заңға негізделген және заңды орындауға қабылданған актілер, бұл:

а) қосалқы актілер;

б) Жеке актілер;

в) заңамалық актілер;

г) нормативтік;

79. Мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз және өтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай төлемдер бұл:

а) салықтар;

б) табыстар;

в) жинаулар;

г) түсімдер;

80. Салықты ұтымды ұйымдастырудың А.Смит ұсынған классикалық қағидаттары:

а) әділеттілік қағидаттары;

б) анықтылық қағидаты;

в) қолайлылық қағидаты және үнем қағидаты;

г) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

81.Салық салық төлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиіс бұл:

а) әділеттік қағидасы;

б) анықтылық қағидасы;

в) қолайлылық қағидаты;

г) үнем қағидаты;

82. Салықтың мөлшері мен оны төлеу мерзімі алдын ала және дәл анықтауы керек бұл:

а) анықтылық қағидасы;

б) әділеттік қағидасы;

в) қолайлылық қағидаты;

г) үнем қағидаты;

83.Әрбір салық салық төлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта және әдіспен алынуы тиіс бұл:

а) қолайлылық қағидаты;

б) анықтылық қағидасы;

в) әділеттік қағидасы;

г) үнем қағидаты;

84.Салықты алудың шығындары өте аз болуы тиіс бұл:

а) үнем қағидаты;

б) анықтылық қағидасы;

в) қолайлылық қағидаты;

г) әділеттік қағидасы;

85.Салық салудың қазіргі қағидаттары қандай?

а) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

б) Қарапайым қағидаты және жеңілдіктердің ең аз саны;

в) Салықтардың анықтығы және салық салудың экономикалық бейтараптығы;

г) Салық салудағы әділдік қағидаты;

86.Еліміздегі салық салу қандай болып келеді?

а) жалпыға бірдей және міндетті;

б) кейбір негізде ғана салық салу;

в) жалпылық міндет;

г) бірыңғай;

87.Салықтарда ежелден салық жүктемесін (салық ауыртпалығын) бөлудің қағидаттары қандай?

а) пайда (алынған игіліктер) қағидаты; «қайыр көрсету» (төлем қабілеттілігі) қағидаттары.

б) әділеттік қағидаты;

в) қолайлылық қағидаты;

г) үнем қағидаты;

88.Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда-

а) міндетті түрде жариялануға жатады;

б) тек керектілерін ғана жариялайды;

в) мүлдем жарияланбайды;

г) уақытына қарай жарияланады;

89.Қазіргі кезде салық неше функцияға бөлінеді?

а) 3


б) 2

в) 4


г) 5

90.Салық функциялары қандай болып бөлінеді?

а) фискалдық, реттеуші, қайта бөлу;

б) ұйымдастырушы , реттеуші;

в) негізгі, реттеуші;

г) қайта бөлу ұйымдастыру;

91.Барлық мемлекеттерге тән негізгі функция

а) фискалдық функция;

б) реттеуші функция;

в) қайта бөлу функциясы;

г) ұйымдастыру функциясы;

92. Мемлекеттің экономикалық қызметінің ұлғаюымен байланысты пайда болған функция

а) реттеуші функция;

б) фискалдық функция;

в) қайта бөлу функциясы;

г) ұйымдастыру функциясы;

93. Түрлі субьектілер табысының бір бөлігі мемлекеттің қарамағына өтетін функция

а) қайта бөлу функциясы;

б) реттеуші функция;

в) фискалдық функция;

г) ұйымдастыру функциясы;

94.Салықтарды салу обьектісі бойынша қалай бөлінеді?

а) тура және жанама;

б) негізгі және жанама;

в) тура және балама;

г) жекелеген және тұрақты;

95.Салықтық негізгі базасы олар:

а) табысқа салынатын салық; тауарларға салынатын салық; капиталға салынатын салық;

б) тұрақты салық, үйлесімді салық, прогресивті салық;

в) қосымша құнға салынатын салық, жер салығы ;

г) мүлікке салынатын салық;

96.Табысқа салынатын салық бұл:

а) корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

б) жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

в) қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

г) үйлесімді салық;

97.Тауарларға салынатын салықтар бұл:

а) қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

б) жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

в) корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

г) үйлесімді салық;

98.Капиталға салынатын салықтар бұл:

а) жер салығы, мүлікке салынатын салық және т.б.

б) корпорациялық табыс салығы мен жеке табыс салығы;

в) қосымша құнға салынатын салықтар; кеден баждары;

г) үйлесімді салық;

99.Бюджет шығыстары қандай бағыттар бойынша жұмсалады?

а) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы;

б) қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік;

в) құқық, сот, қылмыстық атқару қызметі;

г) жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету;

100.Алдағы 3 жылдық кезеңге арналған бюджеттік өтінімдерді республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға ағымдағы қаржы жылының қай уақытынан кешіктірмей бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган белгілеген кестеге ұсынады?

а) ағымдағы қаржы жылының 25 маусымынан;

б) ағымдағы қаржы жылының 20 маусымынан;

в) ағымдағы қаржы жылының 15 маусымынан;

г) ағымдағы қаржы жылының 10 маусымынан;

101.Алдағы қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның жобасын Үкімет ағымындағы жылдық қай уақытынан кешіктірмей ҚР Парламентіне енгізеді?

а) 1 қыркүйегінен;

б) 4 қыркүйегінен;

в) 5 қыркүйегінен;

г) 2 қыркүйегінен;

102.Сақтандырудың мақсаты бұл:

а) қоғамдық ұдайы өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін азаматтарды, мүліктерді, өндіріс процестерін қоғамдық және ұжымдық қорғау болып табылады;

б) өмірді сақтандыру және шаруашылық жүргізуші субьектілер үшін мүлікті сақтандыру;

в) жалпы қоғамдық ұжымдық қорғау болып табылады;

г) медициналық сақтандыру;

103.ҚР Азаматтық кодексі бойынша сақтандырудың нысандарын көрсет:

а) міндеттілік дәрежесі бойынша; сақтандыру обьектісі бойынша; сақтық өтемдерді жүзеге асыру негіздері бойынша;

б) міндеттеуші дәрежесі бойынша;

в) сақтандыру обьектісі бойынша, міндетті сақтандыру бойынша;

г) сақтық қызметі бойынша;

104.Сақтандырудың нысандары міндеттілік дәрежесі бойынша қалай бөлінеді?

а) ерікті және міндетті;

б) жеке және мүліктік;

в) жинақтаушы және жинақтаушы емес;

г) негізгі және міндетті;

105.Сақтандырудың нысандары сақтандыру обьектісі бойынша қалай бөлінеді?

а) жеке және мүліктік;

б) ерікті және міндетті;

в) жинақтаушы және жинақтаушы емес;

г) негізгі және міндетті;

106.Сақтандырудың нысандары сақтық өтемді жүзеге асыру негіздері бойынша қалай бөлінеді?

а) жинақтаушы және жинақтаушы емес;

б) жеке және мүліктік;

в) ерікті және міндетті;

г) негізгі және міндетті;

107.Қазақстанда сақтық қызметтер көрсетудің ассортиментінің неше түрі бар?

а) 40


б) 50

в) 60


г) 70

108.Тексеру (ревизия) ұйымдастырылуы бойынша қалай бөлінеді?

а) жоспарлы тексеру, жоспардан тыс тексеру;

б) толық, жаппай тексеру, ішінара, іріктеп тексеру;

в) құжаттық тексеру, факті бойынша, жасалынған жұмыстың көлемімен сапасын, тауарлық материалдық құндылықтардың бар жоғын тексеру;

г) негізгі тексеру;

109.Тексеру обьектісінің қамтылуы бойынша қалай бөлінеді?

а) толық, жаппай тексеру, ішінара, іріктеп тексеру;

б) жоспарлы тексеру, жоспардан тыс тексеру;

в) құжаттық тексеру, факті бойынша, жасалынған жұмыстың көлемімен сапасын, тауарлық материалдық құндылықтардың бар жоғын тексеру;

г) негізгі тексеру;

110.Тексеру обьектісі бойынша қалай бөлінеді?

а) құжаттық тексеру, факті бойынша, жасалынған жұмыстың көлемімен сапасын, тауарлық материалдық құндылықтардың бар жоғын тексеру;

б) жоспарлы тексеру, жоспардан тыс тексеру;

в) толық, жаппай тексеру, ішінара, іріктеп тексеру;

г) негізгі тексеру;

111. Қаржылық бақылау субьектілері бойынша қалай бөлінеді?

а) арнайы қаржылық бақылау; функциялық қаржылық бақылау;

б) алдан ала қаржылық бақылау;

в) ағымдағы қаржылық бақылау;

г) кейінгі қаржылық бақылау;

112.Қаржылық құқықта қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің неше түрі қолданылады?

а) 2


б) 1

в) 3


г) 4

113.Сақтанушы сақтандырушы ұйымға өзінің тәуекелік алғаны үшін төлейтін жарма?

а) сақтандыру төлемдері;

б) сақтандыру жармасы;

в) сақтандыру түрлері;

г) сақтандыру негіздері;

114.Сақтандырудың құқықтық қатынасы дегеніміз не?

а) сақтанушы мен сақтандырушы арасындағы қоғамдық қатынастар;

б) тараптардың міндеттері мен құқықтары;

в) азаматтардың арасындағы қоғамдық қатынастар;

г) міндетті сақтандыруды ұйымдастыру;

115.Бюджет неше жылға жоспарланады?

а) 1жылға;

б) 2 жылға;

в) 3 жылға;

г) 4 жылға;
116.Республикалық бюджеттің жобасын әзірлеу тәртібін кім айқындайды?

а) ҚР Президенті;

б) Үкімет;

в) Парламент;

г) Әкімдер;

117.Жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу тәртібін кім айқындайды?

а) Үкімет;

б) ҚР Президенті;

в) Парламент;

г) Әкімдер;

118.Қаржының пайда болуының бастапқы шарты болып не есептеледі?

а) ақша қатынастарымен ортақтастырылған тауар өндірісі;

б) ақшаның шығуымен байланысты;

в) ақша қатынастарының пайда болуымен байланысты;

г) экономиканың дамуы;

119.Жалпы мемлекеттік қаржы жүйесі қандай болып келеді?

а) мемлекеттік бюджет, арнаулы бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік кредит;

б) бюджеттен тыс қорлар және мемлекеттік кредит;

в) бюджет және бюджеттен тыс қорлар;

г) халықтың қаржысы;

120.Қаржы құқығының жүйесі қалай бөлінеді?

а) жалпы және ерекше;

б) негізгі және жалпы;

в) орташа;

г) қосымша және негізгі;

121.Қаржы термині неше мағынадан тұрады?

а) 2


б) 1

в) 3


г) 4

122.Мемлекеттің қаржысы қандай деңгейде іс әрекет етеді?

а) республикалық және жергілікті;

б) мемлекеттік;

в) облыстық және аудандық;

г) республикалық және облыстық;

123.Мемлекеттің қаржы саясатының мазмұны бұл:

а) экономикалық заңдардың іс әрекетін есекре отырып және қоғамның даму міндеттеріне сәйкес қаржыны жоспарлы ұйымдастыру болып табылады;

б) экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау үшін тиісті қаржы механизмін жасап, оны үнемі жетілдіріп отыру;

в) қаржының орындалуын бақылап отыру;

г) қаржылық саясаттың негізгі міндеттерін орындау болып табылады;
124.Қаржы саясатының негізгі мақсаты қандай?

а) қоғам дамуының аса маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет қаржы ресурстарын толық жұмылдыру;

б) қоғамның қаржылық міндеттерінің дұрыс орындалуын қадағалау;

в) экономикалық дамудың белгіленген бағыттарын орындау;

г) кәсіпкерлік қызметті жандандыра түсу;

125.Қазақ хандарының атымен өндірілген мыс ақшалар қай ғасырда пайда болды?

а) 16 ғасырдың соңы, 17 ғасырдың басы;

б) 16 ғасырда;

в) 15 ғасырда;

г) 17 ғасырдың соңы, 18 ғасырдың басы;

126.ҚР ақша бірлігі қандай?

а) 100 тиыннан құралған 1 теңге;

б) 1000 тиыннан құралған 10 теңге;

в) 10000 тиыннан құралған 100 теңге;

г) 1 теңге;

127.Алтын монометаллизмі алғаш рет Ұлыбританияда қай жылы шықты?

а) 1816ж;

б) 1815ж;

в) 1814ж.

г) 1817ж;

128.Алтын монометаллизмінің барлық формалары қашан жойылды?

а) 1929ж – 1933ж

б) 1930ж –1934ж

в) 1931ж – 1935ж

г) 1932ж – 1936ж

129.Қаржы бюджеті дегеніміз не?

а) қарастырылған қаржылық қажеттіліктер мен ресурстарды көрсететін бюджет;

б) қаражаттарын көбіне қаржы активтеріне салатын компания;

в) мемлекетке түсетін бюджет;

г) кәсіпорынның белгілі бір мерзім ішінде қаржылық жағдайын болжамдау;

130.Жергілікті бюджет дегеніміз не?

а) бұл ұлттық табысты аумақтық тұрғыда қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын және билік пен басқарудың жергілікті органдарының қаржы базасын жасау;

б) ҚР Парламенті немесе тиісті мәслихат қабылдаған өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып тиісті қаржы жылына бекітілген бюджет;

в) салықтық және басқа да түсімдер есебінен қалыптастырылатын бюджет;

г) жергілікті органдардың кірістерін реттеу;

131Қаржылық бақылау қалай жіктеледі?

а) түрлері, нысандары, оны жүзеге асырудың әдістері;

б) мемлекеттік, қоғамдық және аудиторлық бақылау;

в) сыртқы және ішкі;

г) негізгі және жанама;

132. Қаржылық бақылау жүйесі оны жүзеге асыратын субьектілерге қарай бөлінеді?

а) мемлекеттік, қоғамдық және аудиторлық бақылау;

б) түрлері, нысандары, оны жүзеге асырудың әдістері;

в) сыртқы және ішкі;

г) негізгі және жанама;

133. Макродеңгейдегі қаржылық бақылау бұл:

а) бүкіл мемлекет ауқымында қаржыны ұйымдастыру мен оның іс әрекет етуін бақылау;

б) меншіктің барлық нысанындағы шаруашылық жүргізуші субьектілер деңгейіндегі бақылау;

в) кең ауқымды қаржылық бақылау;

г) аз ауқымды қаржылық бақылау;

134. Микродеңгейдегі қаржылық бақылау бұл:

а) меншіктің барлық нысанындағы шаруашылық жүргізуші субьектілер деңгейіндегі бақылау;

б) бүкіл мемлекет ауқымында қаржыны ұйымдастыру мен оның іс әрекет етуін бақылау;

в) кең ауқымды қаржылық бақылау;

г) аз ауқымды қаржылық бақылау;

135. Қаржы министрлігі, оның Қаржылық бақылау комитеті қандай қызмет атқарады?

а) әлеуметтік экономикалық сфераның қаржы саласын тексереді;

б) республикалық бюджеттің кассалық атарлуын ұйымдастыру, жүзеге асыру және бақылау болып келеді;

в) аумақтық органдары есептелген салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің , өсімдер мен айып пұлдар салаларының бюджеттерге толық және дер кезінде түсуіне салықтық тексерулерді жүзеге асырады;

г) экономика мен қаржы қызметі сферасындағықаржы тәртібін сақтау және экономикалық және жемқорлықпен күрес жүргізеді;

136. Қаржы министрлігінің заңи тұлға құқығындағы Қазынашылық комитеті қандай қызмет атқарады?

а) республикалық бюджеттің кассалық атарлуын ұйымдастыру, жүзеге асыру және бақылау болып келеді;

б) әлеуметтік экономикалық сфераның қаржы саласын тексереді;

в) аумақтық органдары есептелген салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің , өсімдер мен айып пұлдар салаларының бюджеттерге толық және дер кезінде түсуіне салықтық тексерулерді жүзеге асырады;

г) экономика мен қаржы қызметі сферасындағықаржы тәртібін сақтау және экономикалық және жемқорлықпен күрес жүргізеді;

137. Салық комитетінің қызметі қандай ?

а) аумақтық органдары есептелген салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің , өсімдер мен айып пұлдар салаларының бюджеттерге толық және дер кезінде түсуіне салықтық тексерулерді жүзеге асырады;

б) республикалық бюджеттің кассалық атарлуын ұйымдастыру, жүзеге асыру және бақылау болып келеді;

в) әлеуметтік экономикалық сфераның қаржы саласын тексереді;

г) экономика мен қаржы қызметі сферасындағықаржы тәртібін сақтау және экономикалық және жемқорлықпен күрес жүргізеді;

138. Қаржы полициясының қызметі қандай?

а) экономика мен қаржы қызметі сферасындағықаржы тәртібін сақтау және экономикалық және жемқорлықпен күрес жүргізеді;

б) республикалық бюджеттің кассалық атарлуын ұйымдастыру, жүзеге асыру және бақылау болып келеді;

в) аумақтық органдары есептелген салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің , өсімдер мен айып пұлдар салаларының бюджеттерге толық және дер кезінде түсуіне салықтық тексерулерді жүзеге асырады;

г) әлеуметтік экономикалық сфераның қаржы саласын тексереді;


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет