ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені бақылаушы-өлшегіш қҰралдар бакалавриат Пән, пәннің коды Еңбек гигиенасы Мамандығы: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау»бет1/11
Дата26.10.2018
өлшемі1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

logo_fin


КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ КУРСЫ

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

БАҚЫЛАУШЫ-ӨЛШЕГІШ ҚҰРАЛДАР


БАҚЫЛАУШЫ-ӨЛШЕГІШ ҚҰРАЛДАР
Бакалавриат

Пән, пәннің коды - Еңбек гигиенасы

Мамандығы: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау».

Оқу санының көлемі/кредит – 8 кредит (360сағат).

Дәріс 23 сағат

Тәжірибелік сабақ (семинар) – 97 сағат

Оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы – 120 сағат

Студенттердің өзіндік жұмысы – 120 сағат

Курс, семестр: 5 курс 10 – 11 семестр

Бақылау түрі – емтихан

Алматы, 2011Санитарлық тексеру акті

 1. есеп құжаты

 2. оперативтік құжат

 3. заңды құжат

 4. заңнамалық құжат

 5. нормативтік құжатФронталдықхроматографияда таза түріндеалынатынталданатын компонент

 1. ең аз сорбцияланатын

 2. максималдысорбцияланатын

 3. максималдыерігіш

 4. минималдыерігіш

 5. ерімейтінАтомды-абсорбциялық спектроскопия таңдау әдісі болып табылады

 1. органикалық қосылыстарды талдауда

 2. зиянды газдарды талдауда

 3. ауыр металдарды талдауда

 4. түтіндерді талдауда

 5. бейорганикалық қосылыстарды талдаудаУК-сәулеленудің биологиялық белсенді бөлігінің спектрлік аймақтары

 1. а

 2. в

 3. с

 4. д

 5. еСтроцидіанықтаудабасымдықберілетінәдіс

 1. калориметрлік

 2. спектрографиялық

 3. жалынды фотометрия

 4. хроматографиялық

 5. фотометрлікҚағазды хроматографины жүргізеді

 1. сормалы шкафта

 2. арнайы бокстарда

 3. тік орналасқан герметикалық ыдыстарда

 4. зертханалық үстелде

 5. қайнату шкафындаЖұқақабаттыхроматограммадафосфамидтіайқындаушыретіндеқолданылады

 1. нингидрин

 2. палладихлориді

 3. эозин

 4. сурма

 5. фосфорСтандартқа сәйкес қауіпті және зиянды факторларды бөлінуі

 1. өндірістік

 2. тұрмыстық

 3. физикалық

 4. химиялық

 5. биологиялықСпектрофотометрде жарықты электр тоғына айналдыратын

 1. қыздыру шамы

 2. ултракүлгін шам

 3. фотоэлемент

 4. түзетуші

 5. призмаЗат молекуласның адсорбция дәрежесіне әсері

 1. шешуші

 2. байқарлықтай

 3. айтарлықтай емес

 4. жоқ

 5. тұрақты емесӨндірістің зиянды факторлары болуы мүмкін

 1. физикалық

 2. биологиялық

 3. химиялық

 4. еңбек үрдісі факторлары

 5. бейорганикалықЖұмысшының тұрақты жұмыс орнында болатын уақыты

 1. 25%

 2. 30%

 3. 50%

 4. 75%

 5. 90%Газды-абсорбциялық, газды-сұйықтықты және капиллярлық хроматография айырмашылықтары

 1. талданатын қоспалардың сипатында

 2. затты сорбентке қою тәсілінде

 3. талданатын компоненттердің өту жылдамдығында

 4. пайдаланылатын сорбенттің табиғатында

 5. қолданылатын еріткіштің сипатындаҚағаздыхроматографияныңекіөлшемдідепаталатынтүрінде

 1. қозғалмалы фаза ретіндетаралукоэфициенттеріәртүрліекіеріткішқолданылады

 2. біреріткішекібағыттақозғалады

 3. еріткіштерқарама-қарсыағыстақозғалады

 4. еріткіштердіңбіреуіқозғалмайды

 5. хроматограммабірінебірібұрышболыпжататынекіжердежүргізіледіСпектрофотометрдің ең сезімтал және басқалардан бұрын істен шығатын тетігі

 1. кювета ұстағыш

 2. қыздыру шамы

 3. ултракүлгін шам

 4. түзетуші

 5. фотоэлементМигунов аспираторының жұмыс істеу ұзақтығы

 1. 300 сағ

 2. 500 сағ

 3. 1000 сағ

 4. 2000 сағ

 5. 3000 сағХимиялық, тоқыма, қағаз және өнеркәсіптің басқа да салаларында бұйымдарды өңдеу кезінде пайда болатын статикалық электрмен күресуде қолданылады

 1. радиоизотопты аспаптар

 2. гамма-дефектоскоптар

 3. радиоизотоптыблоктаушы құрылғылар

 4. радиоизотопты нейтрализаторлар

 5. рентген аппараттарыЖедел бағытталған әсер механизмі бар заттар үшін сынама алу және тіркеу уақыты

 1. 3 мин аспауыкерек

 2. 5 мин аспауыкерек

 3. 15 мин аспауыкерек

 4. 20 мин аспауыкерек

 5. 25 мин аспауыкерекСпектрометрде ултракүлгін сәулені туғызу үшін қолданылатын шам

 1. триод

 2. пентод

 3. сутектік

 4. сынаптық

 5. неондықЖұмыс аймағындағы зиянды заттардың орташа максималды бір реттік концентрациясын анықтау үшін қажетті үздіксіз немесе бірізді сынама алу уақыты

 1. 5 мин

 2. 10 мин

 3. 15-30 мин

 4. 1 сағ

 5. 2 сағЛюминесценция интенсивтілігін бағалау үшін қолданылады

 1. спектрофотометр

 2. фотоэлектрокалориметр

 3. денситометр

 4. флюориметр

 5. нефелометрҰзақ уақыт бойына жұмыс беткейлерінің жарықталуы талап етілетін мөлшерден едәуір төмен болған жағдайда дамитын ауру

 1. катаракта

 2. нистагм

 3. дальнозоркость

 4. близорукость

 5. астигматизмКалориметриялық талдау әдістерінде сынаманың боялу қарқындылығын салыстырады

 1. анықталатын қосылысты қолдана отырып алынған боялу шкаласымен

 2. сынама түсіне имитация жасайтын боялу шкаласымен

 3. калориметр шкаласымен

 4. боялу графигіменИон алмасухроматографиясыныңаниондаралмасуынжүзегеасыратыниониттердіңаталуы

 1. аниондар

 2. катиондар

 3. қарсыиондар

 4. катиониттер

 5. аниониттерӨндірістік жарықтанудың сапасын көрсететін гигиеналық талаптар

 1. жарықтықтың көру аймағында біркелкі таралуы

 2. көлеңкенің шектелуі

 3. тікелей жіне жанама жарқылдаудың шектелуі

 4. жарық ағымының ауытқып тұруы

 5. жұмыс беткейінің әркелкі жарықтануКөру талдағышының функциялары

 1. көру өткірлігі

 2. айқын көрудің тұрақталағы

 3. бейімделу қабілеті

 4. контраст сезімталдығы

 5. радиациялық сезімталдықСпектрофотометрде қыздыру шамынан басқа сәулелену көзі ретінде қолданылатын шам

 1. ултракүлгінсәулеберетін

 2. газды-разрядты

 3. сынап

 4. неонды

 5. ксенондыАуадағы барий карбонатынанықтайтынәдіс

 1. спектрофотометрлік

 2. салмағынөлшеу

 3. газдыхроматографиялық

 4. калориметрлік

 5. седиментациялықЗиянды заттардың қауптілік класын анықтау байланысты болатын нормалар мен көрсеткіштер

 1. ШРЕК

 2. ӘШҚД

 3. LD-50

 4. биологиялық әсер аймағы

 5. ИУМК (КВИО)Хроматографияда қолданылатын тасымалдаушылар фазасының саны

 1. 4

 2. 3

 3. 2

 4. 5

 5. 1Химиялық өндірістердің ауасындағы қауіптілігі 1,2 кластарға жататын зиянды заттардың мөлшерін бақылаудың тиісті жүзеге асырылуы

 1. автоматты түрде әрекет ететін газ талдағыштардың көмегімен үздіксіз

 2. дүркін-дүркін

 3. аптасына 1 рет

 4. МСҚ органдарының талабы бойынша

 5. ауысымда 1 ретСанитарлық-химиялық практикада басқаларға қарағанда жиірек қолданылатын талдау әдісі

 1. турбодиметрлік

 2. спектрофотометрлік

 3. нефелометрлік

 4. люминесценттік

 5. гравиметрлікСанитарлық дәрігер практикасында басқалардын жиірек қодланылатын ауа сынамасын алу әдісі

 1. седиментациялық

 2. аспирациялық

 3. гравиметрлік

 4. металлургиялық

 5. фотометрлікАтомдық абсорбция әдісімен ең аз мөлшерде анықталатыны

 1. мыс пен кобалт

 2. қорғасын мен марганец

 3. мырыш пен кадмий

 4. сынап пен қорғасын

 5. күшәлә мен селенХронометраждық зерттеу әдісімен анықтауға болады

 1. жұмыс күні барысында жекелеген операциялардың ұзақтығын

 2. сенсомотор реакция уақытын

 3. негізгі және көмекші операцияларды орындауға, жұмыстағы микроүзілістерге және басқаларға кететін уақыт арақатынасын

 4. жұмыс күніндегі жұмыстың көптігін

 5. артериялық қысымдыАуа сынамасын талдау әдістері

 1. фотометрлік

 2. физикалық-химиялық

 3. спектрлік

 4. электрлік-химиялық

 5. катализдікХлорорганикалық пестицидтердің анықтаудағы таңдалатын әдіс

 1. хлор бойынша титриметриялық және калориметриялық

 2. жұқа қабатты хроматография

 3. ферменттік

 4. спектрлік

 5. колориметрлікХроматограммадағы заттың сәкестендірілуі

 1. боялу қарқындылығы дәрежесі бойынша

 2. қозғалмайтын тасымалдаушымен өту уақыты боынша

 3. стандартты куәгер заттардың хроматограммасымен салыстыру жолымен

 4. боялудың сіңірілу дәрежесі бойынша

 5. боялу түсі боыйншаЖұмысшылар үшін радиотолқындардың электромагниттік сәулеленуіне ең қатал ШРЕД қойылған ел

 1. АҚШ

 2. Ұлыбритания

 3. Ресей Федерациясы

 4. Канада

 5. ГерманияГазды разрядты шамның кемшілігі

 1. шектеулі температуралық режимде жұмыс істеуі

 2. дросселдер шуы

 3. көзді қарықтыратын әсері

 4. жарықты аз беруі

 5. түсті бұрмалап беруіҚыздыру шамының люминесцентті шаммен салыстырғандағы кемшіліктері

 1. түсті бұрмалап беру

 2. жарықты аз беруі

 3. жарық ағынының әркелкі таралуы

 4. шектеулі температуралық режимде жұмыс істеуі

 5. стробоскопический эффект


Табиғи жарықтандыруы биологияық әсері бойынша жеткіліксіз болатын еңбек жағдайлары

 1. жұмыс беткейлері жабдықтармен және коммуникациялармен көлеңкеленген

 2. жертөле бөлмелері, жерасты бөлмелер мен құрылыстар

 3. жарық фонарлары арқылы табиғи жарықтандыру

 4. ТЖК 0,1 %

 5. ТЖК 0,5 %Мигунов аспираторындағы майдың болуын тексерудің қажетті жиілігі

 1. жылына 1 рет

 2. тоқсанына 1 рет

 3. айына 1 рет

 4. аптасына 1 рет

 5. күнделіктіСпектрофотометрде жарық спектрінің қажетті бөлігі анықталады

 1. жарық сүзгіші көмегімен

 2. призмалар (монохроматор) көмегімен

 3. айнаның көмегімен

 4. фотоэлементтің көмегімен

 5. шамның көмегіменХроматографиялық талдаудың негізінде жатқан негізгі принцип – заттар қоспасын

 1. олардың үлес салмағы бойынша бөлу

 2. агрегаттық жағдайы бойынша бөлу

 3. екі фаза арасындағы қозғалу жылдамдығы бойынша бөлу

 4. электр заряды сипаты бойынша бөлу

 5. балқу температурасы бойынша бөлуЗиянды заттар мөлшеріне ауа сынамасын алу жүргізілетін деңгей – еденнен

 1. 0,5 м

 2. 1 м

 3. 1,5 м

 4. 2 м

 5. 2,5 мШағылған жарқыл

 1. бөлшек пен фон арасындағы контрастын төмендетеді

 2. көздішағылыстырады

 3. көрудің қажуын туғызады

 4. жарықтықты көру аймағында біркелкі таратады

 5. бөлшек пен фон арасындағы контрастын жоғарлатадыОрганизмге әсер ету дәрежесі бойынша зиянды заттардың қауптілік кластарының саны

 1. 3

 2. 5

 3. 6

 4. 4

 5. 2Зертханадазияндыжәнеқауіптіфактордыталдаудыңқажеттіқайталау саны

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6Күкірт, азот және тұз қышқылдарының тұманын ұстау үшін ұсынылатын жұтқыш аспаптар

 1. сұйық жұтқышы бар аспаптар

 2. ФПП-15 матасынан дайындалған мембраналық сүзгіштер

 3. уақ тесікті шыны пластикалары бар жұтқыштар

 4. силикагелді жұтқышатр

 5. белсендірілген көмірілі жұтқыштарӘдістеменіңжаңғыртылмалылығыдеген

 1. заттардыңминималдымөлшерінанықтауы

 2. орындалуыныңқарапайымдығы

 3. әдістемешарттарынсақтайотырыпталдаудыбірнешеретқайталағандабарлығындабірнәтиженіңалынуы

 4. орындаудыңкүрделілігі

 5. заттардыңмаксималдымөлшерінанықтауыӘдістеменіңістіңдәлдігідеген

 1. қайталап анықтағандағы нәтижелердің ауытқушылығының төмендігі

 2. таңдамалылығы

 3. заттың минималды мөлшерін анықтауы

 4. талдауды орындаудың тездігі

 5. талдауды орындаудың күрделілігі


Әдістеменіңсезімталдығыдегеніміз

 1. заттың минималды мөлшерін анықтауы

 2. қайталап анықтағандағы нәтижелердің ауытқушылығының төмендігі

 3. талдауды орындаудың тездігі

 4. әдістеменің жоғары таңдамалылығы

 5. анықтаудың қарапайымдылығыАуыр металдардың анықтауда басымдылық берілетін әдістер

 1. калориметрия

 2. полярография

 3. спектроскопия

 4. спектрохроматография

 5. хроматографияСпектрофотометрде талдау кезінде анықталады

 1. ерітіндіні анықталған боялуының қарқындылығының дәрежесі

 2. жарық сәулелерінің шашырау дәрежесі

 3. ерітіндінің лайлылық дәрежесі

 4. электромагниттік сәулелер дәрежесі

 5. ерітінді элементтерінің шашырау дәрежесіБір типті жұмыстарды орындау кезінде шамшырақтар орналасуы тиіс

 1. бөлменің орталығында

 2. ішкі қабырғалардың бойлай

 3. шахматтық ретпен

 4. белгілі бір учаскеде шоғарланыпУК-сәулесінің теріге әсерінен болады

 1. дерматит

 2. кератоз

 3. күннің эластозын

 4. теріде заттың алмасуының жақсаруы

 5. Д витаминінің синтезінің төмендеуіАуа УК-сәулеленуден ионданғанда түзіледі

 1. озон

 2. азот оксидтері

 3. күкіртсутек

 4. көмірқышқыл газы

 5. иіс газыИон алмасулыхроматографиядабағандытолтырады

 1. алюминтотығымен

 2. силикагелмен

 3. иониттермен

 4. ауамен

 5. суменЖағар майларды анықтау кезінде қолданылатын әдіс

 1. газды-хроматографиялық

 2. эмулсиялық

 3. өртеу әдісі

 4. калориметрлік

 5. спектрлікМолибден реактивінің көмегімен фосфор қышқылы мен фосфаттарды анықтау кезінде түзіледі

 1. аммони молибдаты

 2. үш қабатты молибден

 3. көк фосфорлы-молибденді кешен

 4. молибден тотығы

 5. фосфорлы кешенАуа сынамасын жұтқыштарға алу кезінде ауаны соруға жоғары жылдамдықты пайдаландау себебі

 1. жұтқыш ерітінді шашырамауы үшін

 2. аспиратордың тым жүктемеу үшін

 3. жұтқыш аспапты тым қанықтырмау үшін

 4. жұтқыш аспапты тым жүктемеу үшін

 5. ауаның жұтқыш ерітіндімен барынша ұзақ жанасуын қамтамасыз ету үшінДистилденген суы бар шыны жқтқышқа фторлы сутек сынамасын алу кезінде кремний тетрафториді түзілуінің себебі

 1. фторлы сутектің жұтқыштың шынысымен әрекеттесуі

 2. талдау үрдісінде реактивтермен өзара әрекеттесуі

 3. фтордың күкіртті ангидридпен әрекеттесуі

 4. катализаторлардың өзара әрекеттесуіҚарапайым және қос суперфосфатты алу кезіндегі фторлы сутектің пайда болу себебі

 1. күкірт немесе фосфор қышқылы фторапатитінің ыдырауы

 2. қолданылатын қышқылдардың ластануы

 3. қоспаның қыздырылуы

 4. қоспа қышқылдығының өзгеруіЖұқа қабатты хроматографияда көбіне қолданылатын

 1. силикогел

 2. белсендірілген көмір

 3. алюмини тотығы

 4. хлорлы натри

 5. қорғасын тотығыЖарықтандыру деңгейін өлшеуге арналған аспап

 1. анемометр

 2. психрометр

 3. люксметр

 4. анероид

 5. актинометр


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет