ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабусы)Дата25.04.2017
өлшемі231.09 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18.23.23/01-2016Пәнінің оқу бағдарламасы (силлабусы)

№ __басылым

08.09.2016

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУСЫ)

Пән атауы: «Ветеринариялық иммунология»

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: 5В 120100- «Ветеринариялық медицина»

Факультет, кафедра: Аграрлық факультеті, «Ветеринариялық санитария»

Семей 2016Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушылар:

Нуркенова М.К. в.ғ.к., ассоц. профессор м.а.________ «____» __________ 2016ж.


Икимбаева Н.А. в.ғ.м., оқытушы _______ «____» _________ 2016ж.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.


Кафедра меңгерушісі ______________ профессор м.а. Серикова А.Т.
2.2 Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.


Төрайым ______________ ассоц.профессор м.а. Тлеубаева А.В.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлдандыжәнебаспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.
ОӘК төрайымы,

оқу-әдістемелік ісі бойынша проректор___________профессор Г.К.Искакова

4.АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Нуркенова Марал Кариполлаевна

Ветеринариялық ғылымдарының кандидаты, ассоц. профессор м.а.

Аграрлық факультеті

«Ветеринариялық санитария» кафедрасы:

Байланыс ақпараты –тел.: 8 (7222) 53-19-70, №5 оқу ғимараты, кабинет №308

e-mail.: maral.nurkienova.63@mail.ru
Икимбаева Нургуль Абдрашитовна

Ветеринариялық ғылымдарының магистрі, оқытушы

Аграрлық факультеті

«Ветеринариялық санитария» кафедрасы:

Байланыс ақпараты –тел.: 8 (7222) 53-19-70, №5 оқу ғимараты, кабинет №308

e-mail.: nur.ikimbaeva_84@mail.ru


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Ветеринариялық иммунология» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус) БП (МК) циклына жатады, оқу процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін бекітеді:

- Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (№1080 бұйрығы 23 тамыздан 2012 жылы);

- ДП 042-1.09-2016 «Пәннің оқу бағдарламасының (силлабус) құрылымы мен талаптары және таңдау компоненті бойынша оқу бағдарлама» ( № 1 басылым 9 маусым 2016 жылы).


Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған «Ветеринариялық иммунология» пәні: Иммунологияға кіріспе. Иммунитет. Иммунитет түрлері. Туа біткен иммунитет. Жасанды иммунитет. Иммунитет жүйесінің жасушалары. Т-лимфоциттер. Ауыл шаруашылық малдары мен құстардың иммунитет жүйесіндегі ағзалар мен лимфоидты ұлпаларды. Иммунды жүйенің орталық мүшелерін. Иммундық жүйенің перифериялық мүшелерін. Организмнің арнайы емес қорғаныш факторларын. Гистосәйкестікпен оның биологиялық маңызын. Антигендер. Антиденелер және олардың жануарлар мен құстарда пайда болуын. Жасушалық иммунитет. Иммунологиялық толеранттылық. Аллергия. Аутоиммунды аурулар. Иммундық жүйенің жетіспеушілігін оқытады.
1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерге иммунитеттің түрлері мен жасушалық және гуморальді механизмдерінің қалыптасуын және иммунитет туралы ғылымда тәжірибе жүзінде қолданылуын үйрету.  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • Макроорганизмдердің індетті ауруларға төзімділігі қалыптасуының заңдылықтарын оқытады (иммунитет);

 • Індетті аурулар балау кезінде серологиялық және аллергиялық әдістерді қолдану және оларды жаңарту.
  1. Құзыреті (оқыту нәтижелері)

білу:

 • инфекциялық аурулармен күресу үшін студент жалпы микробиология және вирусология, инфекция, иммунитет, микробтар мен вирустардың генетикасы мен селекциясын;

 • тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның тиімділігін анықтау жолын;

 • әртүрлі объектілерді залалсыздандырудың әдістеріннен мағұлматты болу және тамақ өндірісінде істейтін жұмыскерлердің жеке бас гигиенасы бақылауды;

орындай алу:

 • тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның вирустар- таныстырып тиімділігін анықтау жолдарын;

 • заманауи құрылғылармен, приборлармен жұмыс істей алу, дауалау шараларын ұйымдастыра алуға, қойылған жоспардарды індетті ауруларды дауалау және нақты емдеуді ұйымдастыра және жүргізуге ие болу;

дағдысының болуы:

 • серологиялық реакцияларға қан сарысулар мен антигендерді алуға дағдылану

 • инфекциялық ауруларды балау әдістері, микробиологиялық және вирусологиялық зерттеулер жүргізу үшін, патологиялық материалды алу, консервілеу, тасымалдау, жұмыстарын; вакциналарды, қан сарысуларын, диагностикумдарды, микробтар түзетін өнімдерді дұрыс пайдалану ісін; инфекциялық аурулардың балауын, емін, алдын алу;

 • эпизоотологиялық үрдістердің балаудың кешенді әдістерін жүргізу;

құзыретті болуы:

 • серологиялық зерттеулерді жүргізу
  1. Курстың пререквизиті:

1. «Ветеринарлық микробиология и вирусология 1,2».

  1. Курстың постреквизиті:

 1. «Індеттану және індетті аурулар».


  1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте

Курс

Семестр

Кредит

саныДәріс, сағ

ЗЖ,

сағ


СТС,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы сағ

Қорытынды бақылау формасы

4

8

3

15
30

90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2-кестеде келтірілген


2 - кестеМодуль. Тақырып

Сағаттар саны
Д

ЗЖ

СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

1 модуль. Арнайы және арнайы емес қорғаныш факторлары

1


Д. Иммунология ғылымына кіріспе.

ТС. Иммунологияның дамуының негізгі этаптары1
2
№1 3-8 б;

№2 3-6 б;

№3 1-3 б


2.


Д. Иммунитет . Иммунитет түрлері.

ТС. Иммунитеттің түрлері


1
2

№1 8-12 б;

№2 7-9 б;

№4 4-6 б


3

Д. Организмнің арнайы емес қорғаныш факторлары.

ТС. 1. Арнаый емес резистенттіліктің анатомофизиологиялық, гуморальді және жасушалық факторлары

 1. Комплемент

1
1

1

№1 13-15 б;

№2 10-13 б;

№4 6-9 б


2 модуль Ауыл шаруашылық малдары мен құстарының иммунитет жүйесіндегі жасушалары, лимфоидты ұлпалары мен ағзалары.

4.


Д. Иммундық жүйе. Иммунопоэз. Т-лимфоциттер. В-лимфоциттер. Иммундық жауап. Иммунологиялық жады.

ТС.1. Бірінші модуль бойынша колоквиум 1. Біріншілік және екіншілік иммунды жауап

БӨЖ 1: Иммунологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар.

1
1

1

22,5


№1 16-19 б;

№3 6-10 б;

№5 5-10 б


5

Д. Антигендер

ТС. Т және В-лимфоциттер. Антигендерді табу.1
2
№1 20-22 б;

№2 14-16 б;

№3 11-14 б


6

Д. Антигендер.

ТС. Антигендер. Микробты антигендер.

БӨЖ 2: Фагоцитоз. Опсоно-фагоцитарлық реакция. Мононуклеарлы фагоциттердің жасушалық жүйесі.

1
2


22,5

№1 100-105 б;

№2 98-104 б;

№4 11-15 б


7

Д. Антиденелер

1-Аралық бақылау. 1-6 апталардағы дәріс, зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

1
2

№1 106-109 б;

№2 105-109 б;

№4 16-18 б


8


Д. Моноклональді антиденелер. Оларды алу.

ТС. Иммуноглобулиндердің құрылысы. Антиденелердің жіктелуі.

1
2
№2 110-114 б;

№3 15-17 б;

№5 16-18 б


9


Д. Ауылшаруашылық малдары мен құстарының иммунитет жүйесіндегі лимфоидты ұлпалары мен ағзалары.

ТС.1.Антиген-антидене комплексінің түзілуі.

2. Ауылшаруашылық малдарының иммундық жүйесінің ағзалары.


1
1

1

№3 19-23 б;

№4 20-24 б;
3 модуль Иммунологиялық реактивтіліктің түрлері (білінуі)

10


Д. Гуморальді иммунитет

ТС. 1. Жасушалық және гуморальді типтердің иммундық жауап схемасы

2 Екінші модуль бойынша коллоквиум


1
1

1

№1 120-125 б;

№2 115-120 б;

№4 25-28 б


11


Д. Жасушалық иммунитет

ТС. Індетті ауруларды балау кезіндегі серологиялық реакциялар1
2
№1 135-140б;

№2 129-134 б;

№4 45-50 б


БӨЖ 3: Балықтардың иммунитеті


22,5
12


Д. Иммунологиялық толеранттылық

ТС. Індетті ауруларды балаудың жасушалық әдістері1
2
№1 170-175 б;

№2 141-144 б13


Д. Аллергия

ТС. Иммунопатологиялық реакцияның сипаттамасы. Аллергияның түрлері.

БӨЖ 4. Құстардың иммунитеті.

1
2

22,5

№1 176-180 б;

№2 145-150 б14


Д. Иммунопрофилактика және иммунотерапия

ТС. Вакциналар және иммундық сарысулар. Оларды алу.1
2
№1 210-213 б;

№2 170-173 б15


Д. Шолу дәрістері.

2-Аралық бақылау. 7-14 апталардағы дәріс, зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

1
2

№1 220-222 б;

№2 181-184 б


Барлығы

15

30

-

902.1 1-2 Межелік бақылауға арналған тапсырмалары


Аралық бақылау өткен тақырыптар бойынша тест тапсырмаларын орындау арқылы компьютерлік тест түрінде жүргізіледі.

1-ші аралық бақылауға келесі модульдар кіреді: 1. Арнайы және арнайы емес қорғаныш факторлары

 2. Ауыл шаруашылық малдары мен құстарының иммунитет жүйесіндегі жасушалары, лимфоидты ұлпалары мен ағзалары (4 тақырып -4,5,6,7)

1-ші аралық бақылау сұрақтары:

1. Иммунология пәні мен міндеттері

2. Иммунологияның бағыттары

3. Иммунологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар

4. Иммунологияның дау тарихы.

5. Иммунитет. Иммунитет түрлері.

6. Арнайы емес (физиологиялық, табиғи) және арнайы қорғаныш факторлары.

7. Арнайы емес қорғаныштың анатомофизиологиялық факторы

8. Арнайы емес қорғаныштың гуморальді факторы

9. Комплемент. Комплементтің белсенділігі.

10. Арнайы емес қорғаныштың жасушалық факторы

11. Фагоцитоздың этаптары. Опсониндер.

12. Қан сарысуының бактериоцидтік белсенділіг (ҚСББ)

13. Қорғаныштық-адаптациялық механизм – стресс

14. Иммундық жүйенің орталық мүшелері. Құрылысы. Функциялары.

15. Иммундық жүйеніңі перифериялық мүшелері. Құрылысы. Функциялары.

16. Иммунокомпетенттік жүйе

17. Т-лимфоциттердің функциялары.

18. Т-лимфоциттердің субпопуляциясы.

19. Иммунопоэз.

20. Макрофагтар. Олардың пайда болуы. Макрофагтардың түрлері.

21. В-лимфоциттердің субпопуляциясына сипаттама беру.

22. В-лимфоциттердің рецепторлары мен антигендері.

23. В-лимфоциттердің функциялары.

24. «Антиген» түсінігіне анықтама беріңіз.

25. Антигендердің негізгі құрылымы қандай

26. Антигендердің жіктелуі.

27. Толық жіне толық емес антигендер қандай қасиеттерге ие

28. Микроорганизмдерде қандай антигендер бар

29. Протективті антигнедер дегеніміз не
2-ші аралық бақылауға келесі модульдар кіреді:


 1. Ауыл шаруашылық малдары мен құстарының иммунитет жүйесіндегі жасушалары, лимфоидты ұлпалары мен ағзалары (2 тақырып – 8, 9)

 2. Иммунологиялық реактивтіліктің түрлері (білінуі)

2-ші аралық бақылау сұрақтары:

1. Берілген антигенге арнайы реакция түрлерін атаңыз (иммундық жауап)

2. Баяу түріне гиперсезімталдылық

3. Иммунологиялық толеранттылық

4. Иммундық жадының жасушаларының пайда болуы

5. Антиденелердің биосинтезі

6. Идиотип-антиидиотиптикалық қарым-қатынас

7. Гуморальді иммунитет дегеніміз не

8. Антиденелерге анықтама беріңіз (иммуноглобулиндер)

9. Толық, толық емемс және қалыпты антиденелер дегеніміз не

10. Фукнциональды құрылымына қарай антиденелерді қалай жіктейді.

11. Иммуноглобулиндердің 5 классының құрылысын сипаттап беріңіз

12. «Иммунологиялық жады» түсінігіне анықтама беріңіз

13. Иммунитеттің реакциясы дегеніміз не

14. Агглютинация реакциясының мәні неде

15. Преципитация реакциясы туралы не білесіз

16. Комплемент байланыстыру реакциясы дегеніміз не

17. Иммуноферметті әдістің мәні неде

18. Радиоиммунологиялық анализдің мәні неде

19. Жасушалық иммунитет дегеніміз не

20. Иммундық жауаптың дамуына қандай жасушалар қатысады

21. Жаусшалық иммунитеттің қандай медиаторларын білесіз

22. Аллергия дегеніміз не

23. Анафилаксия дегеніміз не

24. «Індетті аллергия» терминіне түсініктеме беріңіз

25. Аллергиялық реакцияның қандай даму сатыларын білесіз

26. Қандай аутоиммунды ауруларды білесіз

27. Биопрепараттар

28. Қандай бақылау вакциндері бар

29. Емдік-алдын алу сарысуларын қалай дайындайды

30. Биопрепараттардың сапасын кімдер бақылайды.


3 курс САЯСАТЫ

Курстың саясаты – бұл оқытушының пәнді оқыту барысында студентке қоятын талаптар жүйесі. Төменде ұсынылатын талаптар тізімі көрсетілген: • сабақтан кешігуге оны жіберуге болмайды;

 • сабақ үстінде ұялы телефондарды өшіру;

 • барлық тапсырмаларды өз уақытында орындау;

 • сабақ үстінде сағыз шайнамау, оқытушы ұсынған сабақ жоспарын мұқият тыңдап, оған белсенді түрде қатысу;

 • себепті жағдаймен қатыспаған сабағын (деканаттың рұқсатымен) қайта тапсыру;

 • өз бетінше кітапханада және үйде дайындық жасау;

Академиялық этика ережесі:

 • тәртіп сақтау;

 • тәрбиелік;

 • адамшергілік;

 • шыншылдық;

 • жауапкершілігінің бар болуы;

Оқу топтарындағы келіспеушілік жағдайларды оқытушылар немесе тьюторлардың қатысуымен ашық түрде талқыға салу керек, шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлері көмегімен қарастырылады.
4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген

3– кесте


АптаЗертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Иммунологияның дамуының негізгі этаптары

Дискуссия. Ауызша білімдерін тексеру

-

2

Иммунитеттің түрлері

Конспект

Ауызша сұрау25

3

Арнайы емес резистенттіліктің анатомофизиологиялық, гуморальді және жасушалық факторлары

КомплементАуызша сұрау

25

4

Бірінші модуль бойынша колоквиум

Біріншілік және екіншілік иммунды жауап

БӨЖ 1: Серологияның негізін қалаушылар

Презентация Power Point

50

5

Т және В-лимфоциттер. Антигендерді табу.

Ауызша сұрау, конспект

50

6

Антигендер. Микробты антигендер.

Коспект
БӨЖ 2: Фагоцитоз. Опсоно-фагоцитарлық реакция. Мононуклеарлы фагоциттердің жасушалық жүйесі.

Презентация Power Point

40

7

1-Аралық бақылау. 1-6 апталардағы дәріс, зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

Конспект

80

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Иммуноглобулиндердің құрылысы. Антиденелердің жіктелуі.

Конспект

-

9

Антиген-антидене комплексінің түзілуі.

Ауылшаруашылық малдарының иммундық жүйесінің ағзаларыКонспект

25

10

Жасушалық және гуморальді типтердің иммундық жауап схемасы

Екінші модуль бойынша коллоквиумВетсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

25

11

Індетті ауруларды балау кезіндегі серологиялық реакциялар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

-

БӨЖ: Балықтардың иммунитеті

Презентация Power Point

40

12

Індетті ауруларды балаудың жасушалық әдістері

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

50

13

Иммунопатологиялық реакцияның сипаттамасы. Аллергияның түрлері.

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

-

БӨЖ: Құстардың иммунитеті

Презентация Power Point

50

14

Вакциналар және иммундық сарысулар. Оларды алу

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау
15

2-Аралық бақылау. 7-14 апталардағы дәріс, зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

80

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте)

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

4 – кестеӘріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз
 1. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиеттер


5.1.1 Бияшев Б.К. Ветеринарная микробиология и иммунология. –Алматы,2007. – С.144-148.

5.1.2 Сайдулдин Т. Ветеринарная иммунология: Учебник /Алматы: «Полиграфия-сервис и К», 2016.-431 с.5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1 Сайдулдин Т. Основы серологии.. – Алматы: «Полиграфия-сервис и К», 2016.-383 с.


   1. Никитин Е.Б. Микробиология с основами иммунологии. –Издательство Арман –ПВ. - Павлодар, 2004. – С.181.

   2. Радчук Н.А. Ветеринарная микробиология и иммунология. – М.: ВО «Агропромиздат»,1991. –

5.2.3 Коляков Я.Е. Ветеринарная иммунология. – М.: Агропромиздат, 1986.-272с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет