Пәндердің элективті каталогыбет1/4
Дата22.03.2018
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4
Ф. 7. 02-05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ» ФАКУЛЬТЕТІ


«Жалпы тарих, археология және география» кафедрасы

c:\users\еркебулан\desktop\эмблема.jpg


5В011600-География

мамандығы

Пәндердің элективті каталогы

Шымкент 2014 ж.Модуль шифры мен атауы

Пән атауы

Цикл

Пәннің коды

Кредиттер саны

Пән форматы Дәр/ЗертС /ПС /ОСӨЖ/ СӨЖ

Семестр

Курстық жоба/жұмыс

Пререквизиттер/ постреквезиттер

Пәннің қысқаша мазмұны мен мақсаты

Құзіреттілікттер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖАЛПЫ МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕР

ЖММ 1 Қазақстан тарихы (4 кредит)

Қазақстан тарихы

ЖММ/ МК

KT 1101

3

2/0/1/3/3

1

 

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы»,«Жалпы тарих», «Азаматтану» Постреквизиттері: Әлеуметтік жұмыстың теориясы, Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен даму динамикасы

Пәннің мақсаты: ежелгі және жаңа Қазақстан тарихының негізгі кезеңдерін зерттеу, қазақ этносының қалыптасуын, оның шаруышылығын, әлеуметтік құрылымын және саяси жүйесін қарастыру, көшпенділердің рухани дүниесінің эволюциясын, олардың әлемдік цивилизацияға қосқан үлесін көрсету. Пәннің мазмұны: Қазақстан тарихы тарих ғылымдарының соңғы мәліметтерін негізге ала отырып Қазақстан аумағындағы адамзаттың көне заманнан қазіргі уақытқа дейінгі даму тарихын зерттейді. Пәнді оқу барысында Қазақстанның әлеуметтік-мәдени, саяси, экономикалық, геополитикалық жағдайына көңіл бөлінген.

- өз халқының тарихын талдай білу.
- тарихтағы әлеуметтік-экономикалық, мәдени дамудың негізгі бағыттарын көрсете білу.
- президенттің жүргізіп отырған әлеуметтік, саяси, мәдени реформаларын білу.
- Қазақстанныңөзге мемлекеттердің сыртқы саясатындағы орны мен олардың арасындағы қарым-қатынасты анықтай білу. - қазақ халқының және өзге ұлт өкілдерінің тарихын құрметтей білу.

Президент Н.А. Назарбаевтың еңбектері

БП/ ТК

PNE 1210

1

0/0/1/1/1

1

 

Пререквизиттері: «Қазақстан тарихы»,«Жалпы тарих», «Азаматтану»,Саясаттану Постреквезиты: Әлеуметтік саясат политика, Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері т.б.

Пәннің мақсаты: еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, құрылымдық дамуын талдау мақсатында президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінің ғылыми-экономикалық маңыздылығы жайында студенттерге білім беру. Пәннің мазмұны: президент Н.Ә.Назарбаевтың еңбектерінің ғылыми-экономикалық маңыздылығы: "Тарих ағымдары", "Қазақстан 2030", "Еуразиялық Одақ", "Эпицентр Мира", "Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы және даму стратегиясы", "ХХІ ғасыр тұғырында", "Қазақстандық жол" және т.б.

- "Қазақстан 2030", "Мәдени мұра" бағдарламаларын талдай білу. Еліміздің саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени және құрылымдық дамуын талдау мақсатында президенттің дәстүрлі жыл сайынғы жолдауының маңыздылығын түсіне білу. Әлемдік саясатта Президент Н.Ә.Назарбаевтың орны.

ЖММ 9 Философия (4 кредит)

Философия

ЖММ/МК

Fil 2102

3

2/0/1/3/3

3

 

Пререквизиттер: «Логика», «Өзін-өзі тану». Постреквизиттері:«Әлеуметтану», «Саясаттану», «Психология», «Дінтану», «Эстетика», «Этика»

Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың бойында философиялық көзқарастар қалыптастыру және философияны мәдени-тарихи тұрғыдан қарастыру. Пәннің мазмұны: Философия пәні және негізгі функциялары. Философия мәдени-тарихи тұрғыдан қарағанда. Философия типтері. Шығыс мәдениетіндегі Үнді философиясы. Қытай мәдениеті мен Қытай философиясы. Антикалық мәдениеттегі философия. Ислам мәдениетіндегі араб-мұсылман философиясы. Қазіргі мәдениеттегі Батыс Еуропа философиясы.

– ғылыми түсініктерді еркін қолдану, жеке пікірді дәлелдеу және ұсына білу.– жеке білім алу білік-дағдыларын қалыптатыру.– Философия ғылымының негізгі даму кезеңдерін білу. - «адам-табиғат», «адам-қоғам» қатынастарынан туындайтын негізгі мәселелерді білу.

Дінтану

БП/ ТК

Din 2211

1

1/0/0/0/1/1

3

 

Пререквизиттер: тарих, философия, мәдениеттану, құқық негіздері, экономикалық теория.
Постреквезиттер: әлеуметтану, саясаттану, этика.

Пәннің мақсаты - Пәнді оқытудағы мақсат дүниежүзілік діндер тарихын меңгеру, дін жөнінде түсіндіріп, елімізде қалыптасқан рухани тыныштық пен ынтымақты сақтап, одан әрі дамыту.
Пәннің мазмұны – діни түсінік қағидаларын қалыптастыру, жас жеткіншекті қауіпті діни бірлестіктердің ықпалынан қорғау, олардың экстремистік және террористік іс-әрекеттеріне қосылып кетуінен сақтандыру.

Білуі керек: - дінтанудың тарихи дамуының кезеңдері;- дінтанудың мәдениет пен қоғамның басқа салаларымен байланысы;
Үйрене білуі:Дінтанулық жағдаяттарға қатысты мәселелерді еркін талқылау мен сараптама жүргізу. өзіндік дүниетанымдық позицияда қалу.Меңгеруі керек:философиялық ойлау мәдениеті мен дүниетанымдық диалог өнерін.

Логика

БП/ ТК

Log 2211

1

1/0/0/1/1

3

 

Пререквизиттер:
«Философия», «Тілтану», «Эвристика»
Постреквизиттер: «Саясаттану», «Әлеуметтану»


Пән мақсаты:
Дұрыс ойлаудың заңдарын игеру
Пән мазмұны:
Формальдық логика дамуының тарихи кезеңдерін. Түсінік туралы оқу. Түсініктегі операциялар. Логиканың негізгі заңдары. Қарама-қарсылық заңдары. Айғақтау туралы оқып үйрену.

Формальдық логика дамуының тарихи кезеңдерін.
Түсінік туралы оқу. Түсініктегі операциялар.
Логиканың негізгі заңдары. Қарама-қарсылық заңдары.

МАМАНДЫҚТАР ҮШІН МІНДЕТТІ МОДУЛЬДЕР

МҮММ 1.3 Этнопедаго

гика (4 кредит)Этнопедагогика

БП/ MК

Etn 2203

2

2/1/1/4/4

4

 

Педагогика, Психология, Философия

Этнопедагогика саласында болашақ кәсіби іс-әрекетінде асыру үшін студенттерді базалық және қазіргі практикалық сабақтармен қамтамасыз ету. Этнопедагогиканың теориялық негіздері. Этнопедагогиканың пәнаралық сипаттамасы. Халық педагогикалық көзқарас және этнопедагогика. Этномәдениет этнопедагогика негізі ретінде. Этникалық мәдениет және білім. Көп дақылды тұлғаны қалыптастыру. Болашақ мұғалімдерді этно-педагогикалық даярлау.

Кәсіби іс-әрекетін, еңбек ұжымын басқаруын білу; іскерлік ынтымақтастықты және кәсіби іс-әрекеттегі нәтижелі қарым-қатынасты жақсартуын білу.

Абайтану

БП/ ТК

Abai 2213

2

1/0/1/2/2

4

 

Пререквизиттер – «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Әдебиеттануға кіріспе».
Постреквизиттер - Курсты бітіргеннен кейін студент Абайдың өмірі, шығармашылығы Абай шығармаларындағы қазақ қауымының әлеуметтік бейнесі.Абайдың ағартушылық қызметі. Әлеуметтік теңсіздік, кедей жалшының мүшкіл халі жөнінде толық мәлімет алады.

Пәннің мақсаты - Абайдың өмірі мен шығармашылығын кеңінен насихаттау.
Пәннің мазмұны – Абай - қазақ әдебиетінің классигі. Абай - ұлттық жазба әдебиеттің негізін салушы. Ақынның шығыс шайырларына қатысы. Абай - қазақ поэзиясындағы жаңашылдығы. Абай дәстүрі және оның ұлттық әдебиеттің дамуындағы рөлі. Абайдың ақын шәкірттері. Абай - өз заманының жыршысы. Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы. Абайдың ағартушылық қызметі. Ақынның сыншылдық көзқарастары. Абайдың лирикасы. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы. Абайдың эстетикалық тағылымы. Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері. Абайдың поэмалары. Абайдың көркем аудармалары. Абайдың қара сөздері. М.Мырзахметовтың зерттеуіндегі Абайтану мәселелері.

- Абайтану саласының мәнін ұғыну;
- ұлы ақын еңбектеріндегі рухани құндылықтар мен қоғам мәселелерінің маңызы туралы ұғым қалыптастыру, тұлға туралы зерттеушілер мен жазушылардың еңбектеріне талдау жасау.

МҮММ 1.9 Географияны оқыту әдістемесі

Критериалды бағалау технологиясы

БД/ КВ

 

1

1/0/0/1/1

 

 

Пререквизит: Географияны оқыту әдістемесі Постреквизит: елтану, дүниежүзілік туризм географиясы, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы Білім беру саласындағы пән мұғалімінің портфолиосы

Пәнің негізгі мақсаты және мазмұны: студенттерді критериалды бағалау технологиясы мен таныстыру. Теориялық және іс-тәжірибелік болашақ тарих пәні мұғалімдерін дайындау. Жалпы білім беру орындарының оқушыларына тарихи білім беру талаптары. Орта сынып оқушыларының білімдерін бағалау. Жоғарғы сынып оқушыларының білімдерін бағалау.

Студент бітірген соң : жоғару оқу орнын бітірген соң студент жалпы білім беру сынып оқушыларының білімін бағалай алады.

Географияны оқыту технологиясы

БД/ КВ

 

3

2/0/1/3/3

 

 

Пререквизит: Географияны оқыту әдістемесі, Картография, Геология Постреквизит: елтану, дүниежүзілік туризм географиясы, Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы География пәні мұғалімінің портфолиосы

Пәнің негізгі мақсаты және мазмұны: Болашақ тарих пәні мұғалімінің кәсіби әдістемелік деңгейін дамыту және соған орай қазіргі кездегі жаңа технологияларды оқу үрдісінде пайдалануы. Шығармашылық және коммуникативтік деңгейін интерактивтік және компьютерлік технологияларды пайдалану жолымен дамыту. (Дебаттар, «Миға шабу», «Кейс-әдіс», презентация және портфолио қорғау, сабақтың шағын элементтерін пайдалану); Мақсатқа жету жолында әдістемелік міндеттерді орындай отырып, оқушыларға тарихтың теориялық сұрақтарын, әдістемелік жолдарын, жаңа технологияларды пайдалана отырып білім саласындағы интеграциялық әдістерді қолдану.

Студент бітірген соң : жоғару оқу орнын бітірген соң студент жалпы білім беру сынып оқушыларының білімін бағалай алады.

ЖММ 3.1

Жалпы жертану және Картография топография негіздеріменЖалпы жертану

БП/МК

OZ 1215

3

2/1/0/3/3

2
Пререквизиттер: Картография, Геология Постреквизиттер: Гидрология, Метеорология және климатология, Геоморфология

Курстың мақсаты - географиялық қабат, планеталық табиғи кешен ретіндегі түсінігін қалыптастыру. Құрылуы мен дамуының жалпы заңдылықтарын айқындау. Қабаттың компоненттері (атмосфера, гидросфера, литосфера) және жалпы заңдылыққа бағынатын тірі заттың байланысы мен тұтас бөлік ретінде әрекеттестіктерін меңгеру. Бұл курсты үйеру барысында географиялық қабаттың аумақтық дифференциациясы жайлы алғашқы түсінік беріледі. Бұл курсты үйрену табиғатты тұтас материалдық жүйе ретінде, тұтас кешеннің байланысы мен өзара шарттастық табиғи процесстер мен құбылыстар үздік даму нәтижесінде қалыптасқан көзқарасын туындатып нығайтады.


Білу: Әлемдегі материя тіршілігінің нысандарын; Жердің көлемі мен пішінін; Жердің бел орталық айналуы мен оның салдары; Жердің күнді айналуы мен оның салдары; Жердің геомагниттік өрісі; Атмосфераның құрылымы, құрамы, басқа қабаттармен байланысы;атмосфераның жалпы айналмасы; гидросфера, географиялық қабаттың құрамдас бөлігі ретінде; литосфераның қазіргі түсінігі; тірі заттың географиялық қабаттағы ролі; табиғат пен қоғамның өзара әрекеттестігі.

Географиялық қабықтың негізгі заңдылықтары
OSGO1215

Пререквизиттер: Картография, Жалпы жертану, Геология Постреквизиттер: Гидрология, Метеорология және климатология, Геоморфология

Курстың міндеттері мен мақсаты. Жер биосферасының пайда болу, құрылымы, эволюциясы және қазіргі жайы туралы білімдерін тереңдету және жүйелеу; барлық жанды және жансыз тіршіліктің бірлестігі және адамзаттың биосфераны сақтап қалусыз тіршілік етуі мүмкін еместігі жайлы түсінігін қалыптастыру. Мазмұны: Құрылымы, динамикасы және географиялық қабаттың дамуы мен атқарылымы (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера т.б.).Табиғи компоненттердің өзара байланысы мен шарттастығы.

Білу: географиялық қабаттың негізгі қасиеттері; табиғатты пайдаланудың экологиялық мәселелері; географиялық қабаттың дамуының негізгі заңдылықтары; географиялық қабат эволюциясының негізгі кезеңдерінің түсінігі болу; географиялық қабатта компонеттердің құрылымдық арақатынастарын жинақтай білу.

Картография топография негіздерімен

БП/ТК

Kar 1216

3

2/1/0/3/3

2
Пререквизиттер: Жалпы жертану, Информатика Постреквизиттер: Топография, Геодезия негіздері, Геоморфология

Курстың мақсаты - пән бірінші оқу жылындағы география мұғлімін дайындау барысында географиялық ойлау негіздерін қалыптастырады. Курстың мақсатына географиялық картаның ерекшеліктері мен қасиеттерінің ашылынуы, олардың әртүрліліктерін көрсету, оларды қолданудың жолдары мен әдістерін оқып білуі кіреді. Пәннің мазмұны: Кіріспе. Географиялық карта жайлы жалпы мағұлматтар. Топографиялық карта және оны қолдану. Топографиялық түсірілім және әр түрлі тағыттқа арналған топографиялық картаны құру. Карталардың жалпылануы. Карталардың жіктелуі.

Білу: географиялық картаның қасиеттері мен айырмашылықтарын; әр түрлі проекциялардың ерекшеліктерін, картадағы бұрмалаудың пайда болуының себептерін, мектеп картасының негізгі ерекшеліктерін, географиялық картаның құрылымы мен оларды қолдану тәсілдері; шолу және тематикалық карталар, атластар және де басқа картаграфиялық материалдар.

Топография және жергілікті жерді бағдарлау
TOM 1216

Пререквизиттер: Жалпы жертану, Информатика Постреквизиттер: Топография, Геодезия негіздері, Геоморфология

Курстың мақсаты - бакалаврлардың теориялық және практикалық дайындықтары, , таңдаған сала бойынша іс-әрекетінде топографиялық карталарды есептер шешу барысында кәсіби құзіреттілігін қолдану;Студенттерге географиялық қарта түсінігін, оларды қолдану мүмкіншіліктерін үйрету; Мазмұны: Географиялық карта жайлы жалпы мәліметтер. Топографиялық карта масштабы. Жердің пішіні мен көлемі. Топографиялық картаны сызғыру мен тізбектеу. Географиялық және тікбұрыштық координаталар. Бағытталған бұрышы. Топографиялық картаның географиялық мазмұны. Шартты белгілер. Рельефтің бейнеленуі. Аудандық түсірілімның түрлері. Жалпы географиялық шолу карталары. Тематикалық карталар.

Пәннің теориялық және практикалық курсының негізгі түсініктерін білу. Топографиялық пландар мен карталарды құрастыра білу және солар арқылы тұрған орнында бағдарлай білу, практикалық есептерді шығаруда курстың негізгі базалық теориялық және практикалық түсінігін қолдану.

ЖММ 3.2

Халықтар географиясы
Халықтар географиясы


КП/ТК

ТG 2313

3

2/0/1/3/3

5
Пререквизиттер: Дүниежүзілік экономикалық және әлеуметтік географиясы, бейіндік сауаттылықтың негіздері. Постреквизиттер: Саяси география, геосаясат негіздерімен.

Бұл курстың мақсаты, дүниежүзілік тұрғын географиясы жайлы жүйелік түсініктеме беру. Тұрғын миграциясының шарттастық өндірілуін, географиялық еңбек ресурстарының қоныстану типтерімен көрсету.Пәннің мазмұны: Халық тұрғындарының саны мен құрылымы. Тұрғындардың өсіп-өну динамикасы. Тұрғындардың өлім-жітім динамикасы. Жас ерекшелік және жыныстық құрамы. Әлем тұрғындарының әлеуметтік құрамы. Әлем тұрғындарының нәсілдік құрамы. Урбанизация процессі. Ішкі және сыртқы миграция. Әлемнің этникалық құрамы. Әлемнің қала және ауыл тұрғындары. Еңбек ресурстары және оны қолдану. Әлем тұрғындарының қоныстануы. Аймақтардың кешендік сипаттамасы. Қазақстан тұрғындарының ұлттық құрамдастығының талдауы.

Аумақтық қоныстану мен тұрғындардың тұрмыс дәстүрін меңгеру. Білу: Ұлыстың тұтас түсініктемесін, Әлем тұрғындарының құрылымы мен құрамдастығы, қоныстану типтері.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет