Пән: Химия 1- нұсқа Кальцийдің химиялық таңбасыбет4/5
Дата18.11.2017
өлшемі0.91 Mb.
#45461
1   2   3   4   5
21. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % жәнесутек 11,77 %, оттек бойыншатығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) С6Н10.

B) С4Н6.

C) С3Н6.

D) С4Н8.

E) С5Н8.

Ғ) С5Н10

G) С4Н10.

H) С3Н8.
22. C8H10 ароматты көмірсутектеріне сәйкес изомерлер саны:

A) 3.


B) 2.

C) 4.


D) 5.

E) 1.


Ғ)9

G)7


H)8


23. Мыс(ІІ) гидроксиді және мыс(ІІ) оксидімен әрекеттесетін спирт:

A)

B) СН3 - СН2 - СН2ОН

C) С2Н5ОН

D) СН3ОН

E)


Ғ)С3Н6ОН

G)СН3 СОН

H)С2Н5СОН


24. Организмде химиялық реакциялардың жүрісін жылдамдататын белоктар

A) гормондарB) ферменттер

C) вирустар

D) бактериялар

E) гемоглобиндер

Ғ)тромбоциттер

G)альбуминдер

H)көмірсулар


26. 7920 г техникалық пиритті жаққан кезде 268,8 л (қ.ж.) күкірттің (ІV) оксиді түзілді. Пирит құрамындағы қоспаның массалық үлесі: Пириттің атауы

A) 8,7


B) 9,6

C) 4,6


D) 9,1

E) 10,3

Ғ)колчеман

G)колчесан

H)колчедан


27. 4,4 г сірке альдегиді арқылы 10 л сутегі жіберілген. Түзілетін спирттің атауы және массасы:

A) 13,6 г.

B) 9 г.

C) 4,4 г.D) 4,6 г.

E) 9,2 г.

Ғ)этил спирті

G)метил спирті

H)пропил спирті


28. Шығымы 60 болса, 520 г ацетиленнен алынған сірке альдегидін тотықтыруға жұмсалатын күміс оксидінің массасы. Бұл реакция қалай аталады

A) 2,31 кг

B) 2,78 кг

C) 3,74 кг

D) 3,43 кг

E) гидраттану реакциясы

Ғ)полимерлену реакциясы

G)күміс айна реакциясы

H)поликонденсация реакциясы


29. 500 мл спирт (=0,8 г/мл) алу үшін жұмсалатын глюкозаның массасы және мөлшері

A) 752,5 г

B) 732,6 г

C) 782,6 г

D) 762,4 г

E) 4,34


Ғ)4,64

G)4,43


H)4,46

30. Мына заттың атауы

A) , -диамино--метилкапрон қышқылы

B) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

C) -амино-, -диметилвалериан қышқылы

D) -амино-, -диметилкапрон қышқылы

E) 4-амин-5,5диметил гексан қышқылы

Ғ) 3-амин-4,4диметил гексан қышқылы

G) 4-амин-5метил гексан қышқылы

H) 3-амин-4метил гексан қышқылы
10- нұсқа


1. Жай зат

A) Сутегі

B) Су

C) Күкірт сутегіD) Натрий хлориді

E) Темір сульфиді2. Атомдық массасы 32-ге тең атом ядросында 16 нейтрон бар химиялық элемент

A) фосфор

B) оттек

C) күкірт

D) хлор

E) аргон


3. Оттегінің салыстырмалы молекулалық массасы:

A) 32


B) 18

C) 22


D) 8

E) 16


4. Пропеннің молекуласы тұрады:

A) 2 атом көміртегінен және 4 атом сутегінен

B) 3 атом көміртегінен және 6 атом сутегінен

C) 4 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

D) 3 атом көміртегінен және 8 атом сутегінен

E) 3 атом сутегінен және 6 атом көміртегінен5. х

СН3СООН →СІCH2 -СООН → NH2 CH2 -СООН (-NH-R-CO-) n тізбегіндегі Х заты

A) C2H5OH

B) СІ2

C) NH3

D) C2H5COOH

E) nNH2CH2COOH


6. Балқу температурасы ең жоғары зат:

A) глюкоза

B) мұз

C) алмаз


D) йод

E) натрий хлориді7. Zn2+ + SiO32+ ZnSiO3 теңдеуінде өзара әрекеттескен заттар

A) мырыш нитраты мен натрий силикаты

B) калий хлориді мен күміс сульфаты

C) қорғасын (II) нитраты мен литий гидроксиді

D) натрий нитраты мен барий гидроксиді

E) магний нитраты мен натрий силикаты8. Тұнбаға түсетін қышқыл

A) H2SiO3

B) H2SO3

C) H2S

D) H2CO3

E) H2SO49. Хромның амфотерлі гидроксиді:

A) Cr(OH)2.

B) Cr(OH)3.

C) H2CrO4.

D) CrO.

E) CrO3.10. Хлор қышқылындағы индекстер қосындысы

A) 2


B) 5

C) 6


D) 3

E) 4


11. Конфигурациясы 3d54s1 болатын элемент

A) Fe


B) Mn

C) Co


D) Cr

E) V


12. Мұнайды айдау мына заттарды алу үшін жүргізіледі:

A) қанықпаған көмірсутектерді.

B) бензол мен метанолды.

C) фенол мен изобутанды.

D) мұнай өнімдерін.

E) бензин мен метанолды.13. Метанальдың гомологы:

A) Ацетон.

B) Формалин.

C) Диметилэфир.

D) Этанол.

E) Этаналь.14. Майдың түзілу теңдеуі

A) НCOOСН3 + НОН →

B) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Cu(OH)2 →

C) НCOOH + СН3OH →

D) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + 3С17 Н35 СООН→

E) СН2 ОН – СНОН- СН2ОН + Na→15. 2H2 S(г)+3О2(г)=2SO2(г)+2H2O +1166 кДж теңдеуі бойынша 11,2 литр (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

A) 291,5 кДж

B) 583,5 кДж

C) 1160,5 кДж

D) 874,5 кДж

E) 125,5 кДж16. Сумен орын басу реакциясына түсетін зат

A) SіO2


B) Na

C) C2H2


D) Cu

E) C2H4


17. Күкірт (VІ) оксиді мен натрий гидроксиді әрекеттескендегі (орта тұз түзілсе) толық иондық теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 6


B) 8

C) 5


D) 7

E) 9


18. Сіріңке жаққанда жүретін реакция:

A) калий нитраты+графит+күкірт=

B) калий хлораты+қызыл фосфор=

C) калий перманганаты+графит=

D) натрий нитраты+көмір+күкірт=

E) калий хлориді+ақ фосфор=19. Массасы 16 г мыс (II) оксидінің ұнтағы сутекпен толық тотықсыздандырылды. Түзілген мыстың массасы:

A) 12,8 г

B) 10,5 г

C) 16,5 г

D) 15,8 г

E) 128 г


20. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

A) 39 г


B) 78 г

C) 117 г


D) 13 г

E) 54 г


21. Октан крекингіленгенде өнімнің бірі - пропен, екіншісінің атауы және молекулалық массасы,

A) 52


B) 62

C) 42


D) 72

E) пентан

Ғ)пентен

G) пентин

H)пентил


22. Күрделі эфирлердің қасиеттері және неліктен қайнау температурасының төмен болады

A) оны құрайтын спирттің қайнау температурасына байланысты.

B) молекулалық массаларына байланысты.

C) молекуласында сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауына байланысты

D) оны құрайтын қышқылдың қайнау температурасына байланысты.

E) эфирлендіру нәтижесінде түзілетіндіктен.

Ғ)түссіз сұйықтықтар, суда ерімейді, иістері жағымды

G)түссіз сұйықтықтар, суда ериді ,иістері жағымсыз

H)түссіз сұйықтықтар, суда ерімейді, иістері жағымсыз


23. Полимерлерге тән емес қасиет

A) беріктігі жоғары.

B) суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

C) қыздырғанда айырылады.

D) ашық ауада тотығады.

E) тұрақты балқу температурасы жоқ.

Ғ) түссіз сұйықтықтар

G) ерекше буланады

H)қоймалжың сұйыққа айналады


24. Мына заттарды генетикалық қатарға орналастырыңыз. Осы заттардың молекулалық массалары 1.пропаналь 2.пропан 3.пропанол 4.1-хлорпропан 5 пропан қышқылы.

A) 24315


B) 32145

C) 45123


D) 12345

E) 44;78,5; 60;44; 60

Ғ) 42;78,5; 60;42; 60

G) 44;78,5; 58;44; 58

H) 42;88,5; 60;44; 6025. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат

A) NаН


B) С2Н4

C) Н2О


D) НF

E) Н2S


Ғ)Н2,СІ2

G) К; Са


H)Н,О;СІ

26. 300 г 10-тік глюкоза ерітіндісін әзірлеу үшін гидролизденетін сахарозаның массасы

A) 37 г


B) 67 г

C) 77 г


D) 47 г

E) фруктоза

Ғ)сахароза

G)лактоза

H)крахмал


27. 0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі. Түзілген өнімді атаңыз

A) 44,8 л

B) 11,2 л

C) 89,6 л

D) 5,6 л

E) натрийацетаты мен сутек газы

Ғ)натрий ацетаты мен су

G)натрий ацетаты мен оттек газы

H)кальций ацетаты мен су


28. . 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы және мөлшерін табыңыз.

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 03,6 моль

Ғ)01,6 моль

G)0,76 моль

H)1,86моль


29. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы және мөлшерін табыңыз.

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 03,6 моль

Ғ)01,6 моль

G)0,76 моль

H)1,86моль


30. Белгісіз заттағы элементтердің массалық үлесі: көміртек 88,23 % жәнесутек 11,77 %, оттек бойыншатығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) С6Н10.

B) С4Н6.

C) С3Н6.


D) С4Н8.

E) С5Н8.


Ғ) С5Н10

G) С4Н10.H) С3Н8.

ХИМИЯ ПӘНІНЕН 10- НҰСҚАНЫҢ ЖАУАПТАРЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

A

D

D

B

D

B

C

D

A

E

A

D

E

A

B

E

C

C

D

B

AF

CH

EH

C

CF

BE

BG

EF

AH

EG

2

A

B

D

E

C

A

A

E

A

D

B

A

B

C

E

E

C

D

B

E

BE

C

AC

B

CE

DH

DF

BG

CE

DE

3

C

A

B

E

E

E

E

C

C

C

D

B

B

E

C

A

A

D

E

D

BE

AG

AF

C

DE

DE

DG

AE

BG

BH

4

D

A

B

B

A

D

B

E

C

C

A

B

E

E

E

E

B

B

A

A

DF

CE

ED

DE

BC

CE

DG

D

CE

AF

5

C

C

E

D

E

E

B

D

C

A

E

E

B

B

C

D

C

B

E

B

AE

AG

DH

AE

AE

CG

DF

DH

DE

AE

6

A

B

A

A

D

E

E

D

E

A

D

B

B

B

C

B

A

E

C

D

DE

CF

DF

AE

BF

AF

DE

AF

AF

BEДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет