Пән: Химия 1- нұсқа Кальцийдің химиялық таңбасыбет3/5
Дата18.11.2017
өлшемі0.91 Mb.
#45461
1   2   3   4   5


6 нұсқа


1. Атом - молекулалық ілімді ұсынған ғалым

A) М.В.Ломоносов

B) А.Лавуазье

C) Ж.Л.Пруст

D) Э.Франкленд

E) Д.И.Менделеев2. Диссоциацияланғанда көп ион түзетін зат

A) KCl


B) AlCl3

C) H2SO4

D) K2SO4

E) KNO33. Оттегіге тән емес тұжырым:

A) оттегі сумен әрекеттеседі

B) оттегі жануды қолдайды

C) оттегі тыныс алуды қолдайды

D) оттегі бейметалдармен әрекеттеседі

E) оттегі металдармен әрекеттеседі4. Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:

A) дистильдеу

B) фильтрлеу

C) магнитпен әсер ету

D) тұндыру

E) хромотография5. ДНК -

A) 4 тізбекті

B) шумақталған

C) 1 тізбекті

D) 2 тізбекті

E) 3 тізбекті6. Са2+ ионының жалпы электрон саны

A) 40


B) 22

C) 10


D) 20

E) 18


7. Тұнбаға түсетін қышқыл

A) H2SO4

B) H2CO3

C) H2S

D) H2SO3

E) H2SiO38. Хромның амфотерлі гидроксиді:

A) CrO.


B) H2CrO4.

C) CrO3.

D) Cr(OH)3.

E) Cr(OH)2.9. Өнеркәсіпте хлорды алу реакциясының схемасы:

A) NaCl+F2

B) Ca(OCl)2+HCl

C) MnO2+HCl

D) KМnO4+HCl

E)10. Қозған күйіндегі конфигурациясы 3s13p33d0 болатын элемент

A) Sі


B) Al

C) C


D) N

E) Sn


11. Fe3+-тің электрондық конфигурациясы

A) ... 3d6

B) ... 3d4

C) ... 3d64s2

D) ... 3d5

E) ... 3d312. Берілген көмірсутектің халықаралық номенклатура бойынша атауы

H

3


C


CH
2


CH


3
CH

3


CH

3

CH


CH


A) 2-этилпентан

B) 2,3-диметилпентан

C) метилэтил изопропилметан

D) 3,4-диметилпентан

E) 3,5-диметилпентан


13. Спирттердің физикалық қасиетіне тән емес тұжырым:

A) қатпайтын зат.

B) жылтыры бар зат.

C) сұйық зат.

D) суда ериді.

E) жанатын зат.14. Аминқышқылдарының қолданылуы

A) бояу алуда

B) дәрі- дәрмек алуда, қоректік зат ретінде

C) еріткіш ретінде

D) суды дезинфекциялауда

E) қопарғыш зат алуда15. Ацетальдегидтің 1 грамы толық жанғанда 26,6 кДж жылу бөлінген болса,реакцияның жылу эффектісі (кДж)

A) 1951


B) 1981

C) 2341


D) 2955

E) 1987


16. Құрамында 98 г ортофосфоры бар ерітіндіден 44,8 л аммиак жібергенде пайда болған тұз:

A) аммоний ортофосфаты.

B) аммоний гидрофосфаты.

C) аммоний пирофосфаты.

D) аммоний дигидрофосфаты.

E) аммоний метафосфаты.17. Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы

A) мырыш, темір, кобальт

B) қорғасын, мыс, сынап

C) никель, хром, алтын

D) темір, алюминий, платина

E) қалайы, магний, сынап18. Құрамында 3,011023 оттек атомдары бар алюминий гидроксидінің массасы

A) 54 г


B) 117 г

C) 39 г


D) 78 г

E) 13 г


19. 2,2,3-триметил3этилпентанның құрылым формуласы

A)


B)


C)


D)


E)
20. Сутек бойынша тығыздығы - 14-ке тең алкеннің молекулалық формуласы:

A) С5 Н10

B) С4Н8

C) С6Н12

D) С2Н4

E) С3Н621. Октан крекингіленгенде өнімнің бірі - пропен, екіншісінің атауы және молекулалық массасы,

A) 52


B) 62

C) 42


D) 72

E) пентан

Ғ)пентен

G) пентин

H)пентил


22. Күрделі эфирлердің қасиеттері және неліктен қайнау температурасының төмен болады

A) оны құрайтын спирттің қайнау температурасына байланысты.

B) молекулалық массаларына байланысты.

C) молекуласында сутектік байланыс түзетін гидроксотоптың болмауына байланысты

D) оны құрайтын қышқылдың қайнау температурасына байланысты.

E) эфирлендіру нәтижесінде түзілетіндіктен.

Ғ)түссіз сұйықтықтар, суда ерімейді, иістері жағымды

G)түссіз сұйықтықтар, суда ериді ,иістері жағымсыз

H)түссіз сұйықтықтар, суда ерімейді, иістері жағымсыз


23. Полимерлерге тән емес қасиет

A) беріктігі жоғары.

B) суда өте нашар ериді немесе мүлде ерімейді.

C) қыздырғанда айырылады.

D) ашық ауада тотығады.

E) тұрақты балқу температурасы жоқ.

Ғ) түссіз сұйықтықтар

G) ерекше буланады

H)қоймалжың сұйыққа айналады


24. Мына заттарды генетикалық қатарға орналастырыңыз. Осы заттардың молекулалық массалары 1.пропаналь 2.пропан 3.пропанол 4.1-хлорпропан 5 пропан қышқылы.

A) 24315


B) 32145

C) 45123


D) 12345

E) 44;78,5; 60;44; 60

Ғ) 42;78,5; 60;42; 60

G) 44;78,5; 58;44; 58

H) 42;88,5; 60;44; 6025. Ковалентті полюсті және полюссіз байланыстары бар зат

A) NаН


B) С2Н4

C) Н2О

D) НF

E) Н2SҒ)Н2,СІ2

G) К; Са


H)Н,О;СІ

26. 300 г 10-тік глюкоза ерітіндісін әзірлеу үшін гидролизденетін сахарозаның массасы

A) 37 г


B) 67 г

C) 77 г


D) 47 г

E) фруктоза

Ғ)сахароза

G)лактоза

H)крахмал


27. 0,6 моль сірке қышқылы 0,5 моль натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі. Түзілген өнімді атаңыз

A) 44,8 л

B) 11,2 л

C) 89,6 л

D) 5,6 л

E) натрийацетаты мен сутек газы

Ғ)натрий ацетаты мен су

G)натрий ацетаты мен оттек газы

H)кальций ацетаты мен су


28. . 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы және мөлшерін табыңыз.

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 03,6 моль

Ғ)01,6 моль

G)0,76 моль

H)1,86моль


29. 12 г пентан алу үшін гидрленетін циклопентанның массасы және мөлшерін табыңыз.

A) 11,6 г

B) 9,6 г

C) 12,6 г

D) 10,6 г

E) 03,6 моль

Ғ)01,6 моль

G)0,76 моль

H)1,86моль


30. Белгісіззаттағыэлементтердіңмассалықүлесі: көміртек 88,23 % жәнесутек 11,77 %, оттек бойыншатығыздығы 2,125 көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) С6Н10.

B) С4Н6.

C) С3Н6.

D) С4Н8.

E) С5Н8.

Ғ) С5Н10

G) С4Н10.

H) С3Н8.7 нұсқа

7 нұсқа


1. Алюминийдің период жүйесіндегі реттік нөмірі:

A) 13


B) 12

C) 11


D) 14

E) 15


2. NaF-фтордың тотығу дәрежесі

A) +2


B) -2

C) +3


D) +1

E) -1


3. Пропан (С3Н8) жанғанда түзілетін заттар

A) СО2, Н2О

B) С, Н2О

C) С, Н2

D) Н2О

E) О24. Бөлме температурасында су әрекеттеседі:

A) қорғасынмен

B) калиймен

C) күкіртпен

D) көміртегімен

E) мыспен5. ДНК-ның РНК-дан айырмашылығы

A) азотты негіздердің болмауы

B) пентозаның болмауы

C) пентоза құрамында және Н3РО4 орнына НNO3 тың болуында

D) пентоза құрамында және урацил орнында тиминнің болуы

E) құрамында спирттің болуы6. Кучеров реакциясы —

A) спиртті алу.

B) алкинді алу.

C) алкенді алу.

D) қышқылды алу.

E) альдегидті алу.7. Арасында катализдік емес реакция жүреді:

A) күкірт (ІV) оксиді мен оттек

B) көміртек оксиді (ІІ) және оттек

C) нитробензол және сутек

D) этилен және су

E) азот пен сутек8. Zn2+ + SiO32+ ZnSiO3 теңдеуінде өзара әрекеттескен заттар

A) натрий нитраты мен барий гидроксиді

B) мырыш нитраты мен натрий силикаты

C) магний нитраты мен натрий силикаты

D) қорғасын (II) нитраты мен литий гидроксиді

E) калий хлориді мен күміс сульфаты

9. Сілтілік жер металдар гидридтерінің жалпы формуласы

A) Me2H3

B) MeH2

C) MeH3

D) MeH

E) MeH410. Кремний (IV) оксидінің таза кристалдары

A) каолинит

B) карбонат

C) карборунд

D) карболен

E) кварц


11. Жер қыртысында таралуы жөнінен екінші орындағы қосымша топ металы

A) Mn


B) Fe

C) Zn


D) Ni

E) Os


12. Тас көмірді кокстегенде түзілмейтін зат

A) бензол

B) глюкоза

C) аммиак

D) толуол

E) кокс


13. Аминқышқылдары өзара әрекеттескенде түзілетін заттар

A) тұздар

B) аминдер

C) негіздер

D) пептидтік байланысқан көп буынды ірі молекулалар

E) қышқылдар14. Толуол молекуласындағы - байланыстар саны

A) 11


B) 14

C) 15


D) 13

E) 12


15. Балқыманың электролизі жүретін стадия

Al Al(OH)3 Al2O3 AlCl3 Al

A) ешқайсысында

B) 2


C) 4

D) 3


E) 1

16. Суда ерігенде қышқылдық орта көрсететін зат:

A) барий нитраты.

B) натрий нитраты.

C) литий нитраты.

D) аммоний нитраты.

E) калий нитраты.

17. Калий мен судың реакциясының теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

A) 9


B) 11

C) 7


D) 3

E) 5


18. Ерітіндісінің электролизі кезінде катодта тек сутегін түзетін тұз:

A) LіNO3

B) Cu(NO3)2

C) CuCl2

D) HgCl2

E) CuSO419. Құрамында 18 атом сутек бар алкеннің салыстырмалы молекулалық массасы

A) 108


B) 132

C) 164


D) 142

E) 126


20. 3 л циклобутанның (қ.ж.) 3 л оттекке қарағандағы ауырлығы

A) 1,75 есе

B) 1,85 есе

C) 1,95 есе

D) 1,55 есе

E) 1,65 есе21. 90 г пропанолды дегидратациялағанда бөлінетін пропеннің (қ.ж.) көлеміжәне мөлшерін есептеңіз

A) 22,4 г

B) 44,8 л

C) 112 л


D) 56 л

E) 33,6 л

Ғ) 1,5 моль

G) .1,8моль

H)1,6 моль


22. Өндірісте таза стеарин қышқылын осы реакция нәтижесінде алады. Қышқылдың формуласы

A) CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2CH3-(CH2)16-COOH.

B) CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH+H2  C17H33COOH+H2O.

C) 2C36H74 + 5O2  4C17H35COOH + 2H2O.

D)

E) C5H12  C17H35COOH.

Ғ) C17H33COOH

G) . C15H33COOH

H) C17H35COOH


23. Күрделі эфирлердің гидролиздену реакциясын сабындану деп те атайды, себебі

A) реакция кезінде кері үрдіс қатар жүреді.

B) ол - эфирлендіру реакциясына қарама-қарсы үрдіс.

C) реакция сабын қатысында жүреді.

D) реакция сілті қатысында жүреді.

E) реакция нәтижесінде ылғи сабын алынады.

Ғ) қышқыл және спирт

G) .этерификация

H) спирт және қышқыл


24.

тізбегіндегі Х және У заттары

A) бутадиен, каучук

B) этилен, полиэтилен

C) пропилен, полипропилен

D) изопрен, каучук

E) ацетилен, поливинилхлорид


25. 1л хлор мен 2л сутегі (қ.ж.) газдарын араластырды, осы қоспадан алынатын хлорсутектің массасы мен көлемі

A) 3,26г НСl

B) 2,24г НСl

C) 6,66г НСl

D) 1,5г НСl

E) 1,63г НСl

Ғ) 6л

G) .H) 2л

26. 24,6 г MgSO47H2O-ны 55,4 мл суда еріткенде түзілген ерітіндідегі магний сульфатының массасы және массалық үлесі ()

A) 12


B) 44

C) 15


D) 31

E) 24


Ғ) 54

G) .29

H)21


27. 3 моль ацетиленнен синтездеу арқылы алынған бензолды толық жағу үшін қажет оттектің көлемі,мөлшерін есептеңіз:

A) 112 л.

B) 44,8 л.

C) 156 л.

D) 168 л.

E) 123 л.

Ғ) 7,5моль

G).7,6моль

H)7,7моль


28. 9,4 г фенол мен 6 г натрий гидроксиді әрекеттескенде түзілетін натрий фенолятының массасыжәне зат мөлшері

A) 10,6 г

B) 12,6 г

C) 14,6 г

D) 11,6 г

E) 0,2 моль

Ғ) 0,1 моль

G) .0,3 моль

H)0,4 моль


29. 130 г 10% формальдегид ерітіндісіне 25 г мыс (ІІ) гидроксиді қосылып қыздырылған. Түзілген құмырсқа қышқылының физикалық қасиет жәнә массасын граммен есептеңіз:

A) 6,02 г.

B) 22,9 г.

C) 5,87 г.

D) 17,2 г.

E) өткір иісті, суда жақсы ериді

Ғ) өткір иісті, суда нашар ериді

G)қоймалжың, суда жақсы ериді

H) қоймалжың, суда нашар ериді


30. 5 200 г глюкоза ерітіндісінен спирттік ашығанда түзілетін көмір қышқыл газының көлемі (қ.ж.). Реакцияға неше моль қатысады

A) 2,49 л

B) 2,69 л

C) 3,69 л

D) 2,89 л

E) 2,09 л

Ғ) 4моль

G) 3моль


H)2 моль


8 нұсқа
1. Диссоциацияланғанда NO3-- түзетін зат

A) K2SO3

B) NaNO3

C) Fe(OH)3

D) H3PO4

E) KNO22. Оттегінің салыстырмалы молекулалық массасы:

A) 18


B) 8

C) 32


D) 22

E) 16


3. Аз еритін зат:

A) NaCl


B) Ag2SO4

C) BaSO4

D) Ca3(PO4)2

E) AgCl


4. Пропеннің гомологы болмайтын зат:

A) С4Н6

B) С5Н10

C) С7Н14

D) С2Н4

E) С6Н125. Өте жеңіл, құрылыста жылу сақтайтын және дыбыс өткізбейтін пластмасса түрі

A) поливинилхлорид

B) полиэтилен

C) полистирол

D) пенополистирол (пенопласт)

E) полиметилметакрилат6. р-элементтерге жататын:

A) Mg.


B) P.

C) K.


D) Cr.

E) Be.


7. Температуралық коэффициенті (γ) 4-ке тең болса, температураны 100С-тан 400С-қа көтергенде реакция жылдамдығы

A) 64 есе кемиді.

B) 16 есе артады

C) 16 есе кемиді.

D) 64 есе артады.

E) 8 есе артады.8. Аллотропия құбылысы тән элемент

A) тек оттекке

B) оттекке де, күкіртке де тән емес

C) тек күкіртке

D) элементтерге тән емес

E) оттек пен күкірт

9. Берілгендердің ішінде өте қиын балқитын зат

A) Hg


B) Na

C) Ga


D) Lі

E) W


10. Алюминий топшасының элементі

A) Іn


B) Mn

C) Sc


D) La

E) Sі


11. Конфигурациясы 3d54s1 болатын элемент

A) Fe


B) Mn

C) Cr


D) V

E) Co


12. Бензинді ароматтандыру үрдісінің басқаша атауы

A) риформинг

B) регенерация

C) крекинг

D) айдау

E) пиролиз13. Ароматты амин 

A) толуол

B) бензол

C) метиламин

D) анилин

E) фенол


14. Гидролиз реакциясына түсетін заттар:

A) қышқылдар.

B) альдегидтер.

C) ароматты көмірсутектер.

D) майлар.

E) спирттер.15. Ауадан ауыр газдарды көрсетіңіз

A) NO2 және CO2

B) CO2 және NH3

C) NO және СO

D) NH3 және NO

E) NO2 және SіO216. Берілген: Hg, ZnO, Fe(OH)3, MgCO3, K, Cu(OH)2 заттардың тұз қышқылымен әрекеттесетіндерінің саны

A) 5


B) 4

C) 2


D) 1

E) 317.

A) A - Fe, B - B

B) A - Al, B - P

C) A - Cu, B - N

D) A - Na, B - Cr

E) A - K, B - S18. 63 г азот қышқылы 168 г калий гидрооксидімен әрекеттесу нәтижесінде түзілетін тұз мөлшері:

A) 3 моль.

B) 0,5 моль.

C) 1 моль.

D) 2 моль.

E) 4 моль.19. 1,25 кг кальций карбонатын күйдіргенде 224 л көмірқышқыл газы түзіледі. Ыдыраған кальций карбонатының массалық үлесі:

A) 90%.


B) 85%.

C) 75%.


D) 80%.

E) 95%.


20. Алкандарға тән С атомының гибридтену түрі:

A) жоқ.


B) sp және sp2.

C) sp3.

D) sp2.

E) sp.


21. Белгісіз көмірсутектің тығыздығы неон бойынша 4,1, ал көміртектің массалық үлесі 87,80 %. Оның молекулалық формуласы , массасы:

A) С4Н8.

B) С5Н8.

C) С3Н4.

D) С4Н6.

E) С6Н10.

Ғ) 72

G) 82


H)62

22. 0,5 моль натриймен әрекеттесетін этиленгликольдің массасы

A) 14,5 г

B) 15,5 г

C) 17,5 г

D) 13,5 г

E) 0,16 моль

Ғ) 0,19моль

G) 0,18 моль

H)0,15 моль


23. 3-метилбутанальді тотықсыздандырғанда түзілетін спирт:

A) 2-метилбутанол-1.

B) 2,3-диметилпропанол-1.

C) Үшіншілік бутил спирті.

D) 2-метилбутанол-4.

E) 3-метилбутанол-1.Ғ) ) 3-метилбутилспирті-

G) ) 3-метилпентанол-1

H) ) 3-метилпентанол-2


24. Моносахаридтен полисахарид түзілетін реакция;

A) этерификациялану

B) полимерлену

C) гидролиздену

D) тотықсыздану

E) поликонденсациялану25.

теңдеуіндегі реагентт пен өнімнің коэффициенттері

A) 8

B) 12


C) 11

D) 9


E) 10

Ғ) 7


G) 4

H)6


26. Тотығу-тотықсыздану реакциясының схемасындағы өнімнің алдындағы және барлық коэффициенттер қосындысы

H2O2+KJ+H2SO4J2+K2SO4+H2O:

A) 8.

B) 7.


C) 6.

D) 10.


E) 9.

Ғ) 4


G) 5

H)6


27. 39 г бензол толық жану үшін қажет ауаның (оттектің ауадағы көлем үлесі 20%) көлемі, барлық реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы:

A) 400 л.

B) 420 л.

C) 448 л.

D) 424 л.

E) 35


Ғ) 36

G) 37


H) 40

28. Валериан қышқылының 20,4 грамын бейтараптауға жұмсалатын 2-тік натрий гидроксидінің массасы және зат мөлшерін есептеңіз

A) 600 г


B) 400 г

C) 700 г


D) 500 г

E) 10моль

Ғ) 12моль

G) 14моль

H)7моль


29. 37 г пропанол мен 37 г пропион қышқылы әрекеттескенде, шығымы 65 болса, түзілген эфирдің массасы

A) 32,25 г

B) 27,35 г

C) 28,46 г

D) 37,70 г

E) 30,43 г
30. Қанға қызыл түс беретін

A) гемоглобиндегі фосфор қышқылы қалдықтары

B) гемоглобиндегі аминотоптары.

C) гемоглобиндегі ІІІ валентті темір атомы бар гемдер

D) гемоглобиндегі азотты негіздері

E) гемоглобиндегі көмірсулар9-нұсқа
1. Қышқылдың формуласы

A) H4C

B) H3N

C) H3P

D) H2O

E) HCl


2. Хлор атомы металдармен түзетін байланыс

A) сутектік

B) металдық

C) ионды


D) коваленті полюссіз

E) ковалентті полюсті3. Бейэлектролиттер деп ... заттарды айтамыз

A) өзгеріссіз

B) өзгеретін

C) металдар

D) электр тогын өткізетін

E) электр тогын өткізбейтін4. Кальций оксидінің формуласы.

A) Ca2О2

B) Ca3О2

C) CaO2

D) Ca2О

E) CaO


5. sp2-гибридизация кезінде валенттік бұрыш тең:

A) 1050

B) 1070

C) 1800

D) 1200

E) 10906. 26 реттік нөмірлі элемент ... болады.

A) p-элемент.

B) s-элемент.

C) d-элемент.

D) лантаноид.

E) f-элемент.7. Күкіртті қышқылды алу үшін қолданылатын реакция:

A) S + H2O .

B) S + H2SO4 .

C) H2O + SO2 .

D) SO3 + H2O .

E) SO2 + H2 .8. Көміртек топшасының элементтері

A) C, Sі, Ge, Sn, Pb

B) C, Sі, Tі, Zn, Hf, Db

C) C, Sі, Tі, Ge, Zn, Sn, Hf, Pb

D) C, Sі, Ge, Zn, Sn, Pb

E) Lі, Be, B, C, N, O, F, Ne


9. Алюминийді өнеркәсіпте алу әдісі:

A) Al2O3 сутегімен тотықсыздандыру.

B) Алюминий тұздарының ерітіндісін бейтараптау.

C) Бокситтерден электрохимиялық әдіспен.

D) Al2(SO4)3-мен калийді қыздыру.

E) AlCl3 -ді натриймен пісіру.10. Гидролизденетін тұздар жұбы

A) MgSO4, K2SO4

B) FeCl3, NaNO3

C) Na2SO4, Ba(NO3)2

D) FeCl2, CrSO4

E) BaCl2, MgSO411. Молекулалық массасы 142-ге тең болатын қаныққан көмірсутектің молекулалық формуласы:

A) C10H22.

B) C8H14.

C) C8H18.

D) C8H21.

E) C8H20.12. Күрделі эфирдің гидролиздену теңдеуі

A) ROH + ROH →

B) НCOOСН3 + НОН →

C) ROH + Na →

D) НCOOH + СН3OH →

E) НCOH +Ag2 O→13. Табиғи жоғарғы молекулалы қосылыстарға жататын зат:

A) Целлюлоза.

B) Сахароза.

C) Полиэтилен.

D) Глюкоза.

E) Мальтоза.14. Құрамында тек - байланыстары бар заттар тобы

A) C2H6; HCOH

B) C3H8; CH3OH

C) C3H4; C2H5OH

D) C4H10; HCOOH

E) C3H6; HCOH15. С+О2 =СO2+402 кДж

Егер реакция нәтижесінде 206 кДж жылу бөлінсе,жанған көмірдің массасы

A) 6,1 г

B) 1,2 г


C) 0,12 г

D) 2,8 г


E) 12,1 г

16. 9г судың құрамындағы молекула саны және сутегінің массасы:

A) 6∙1023 молекула, 4г

B) 3∙1023 молекула, 1г сутегі

C) 9∙1023 молекула, 6г

D) 6,02∙1023 молекула, 2г

E) 1,5∙1023 молекула, 8г

17. 31 г кальций фосфатын алу үшін жұмсалатын негіз бен қышқылдың массалары (г)

A) 15,2;33,6;

B) 28,2;22,6;

C) 31,2;15,6;

D) 22,2;19,6;

E) 25,2;39,6;18. Азот (V) оксиді топтағы барлық заттармен әрекеттесетін заттар тобы

A) BaO, H2O, HNO3

B) FeO, H2O, HPO2

C) MgO, H2O, HNO3

D) CuO, H2O, HPO3

E) CaO, H2O, NaOH19. 80 кг темір (III) оксидінен темірді тотықсыздандыру үшін жұмсалатын көміртек (II) оксидінің (қ.ж.) көлемі

A) 89,6 л

B) 44,8 л

C) 67,2 л

D) 112 л

E) 33,6 л20. Мольдік массасы 112 г/моль болатын алкеннің молекулалық формуласы

A) C9H20

B) C8H16

C) C8H14

D) C9H16

E) C9H18

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет