Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыДата05.02.2018
өлшемі192.74 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті
«Агротехнология» кафедрасы
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

мамандығының студенттеріне арналған

«Дендрология»

ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

______ Т. К. Бексеитов

20__ж. «___» _________


Құрастырушы: аға оқыт., магистр____________ Ж.Б. Касанова


Агротехнология кафедрасы
5В080700 Орман ресурстары және орман шаруашылығы мамандығының

студенттеріне арналған

«Дендрология»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ ж. «___»__________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20__ ж. «____» ________ № ___ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________К.М.Мухаметкаримов 20__ж. «__» ____

Агротехнологиялық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ ж. «___»__________ №____ хаттама

ОӘК төрағасы _________ К. К. Сейтханова 20_ж. «_____»___________1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Дендрология»
Таңдау компоненті пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Барлық аудиториялық сабақ – 45 сағат

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

Зертханалық – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

оның ішінде СӨЖМ – 45 сағат

Жалпы еңбексыйымдылық – 135 сағат
Бақылау түрі

Емтихан – 2 семестр


Пререквизиттер: «орман ботаникасы»
Постреквизиттер: «орман питомнигі», «орман фитопатологиясы», «екпе ормандар», «ағаш өсімдіктерінің физиологиясы».
2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Оқытушының аты-жөні – Касанова Жанар Байболатовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – магистр, аға оқытушы

«Агротехнология» кафедрасы, 1- 113 аудитория

телефон 673685, доб. 1295.

E-mail zhaka_kassanova@mail.ru


3. Пәннің мақсаты мен міндеттері
Пән орманшаруашылығы профильіндегі жалпы орманшылық, орманды қалпына келтіру, орманды өсіп тұрғанда пайдалану, орман шаруашылығын орналастыру негіздері пәндері үшін базалық пән болып саналады.
Пәннің мақсаты – орман алқаптарының сапалық құрамы мен өнімділігін арттыру, ағаштың биологиясы, экологиясы, қоршаған орта және өсімдік жамылғысы туралы ілімі теориялық ережелері мен практикалық дағдыларын меңгеру;

Пәннің міндеттері

– ағаштардың, бұталардың, жартылай бұталардың, шырмауықтар мен жатаған өсімдіктердің жіктелуін қадағалау;


4. Білімге, икемділікке, құзыретке қойылатын талаптары
Курсты оқу нәтижесінде студент

білуі тиіс: • өсімдіктің морфологиялық құрылысымен танысу; өсімдіктің анатомиялық құрылымын зерттеу тәсілін үйрену; өсімдіктің көбею түрлерін; өсімдіктер дүниесінің қазіргі классификациясын; өсімдіктің табиғаттағы және шаруашылықтағы маңызын айқындай білу; негізгі өсімдіктің тұқымдастарын, туысын және түрінің белгілерін айыра білу; негізгі өсімдіктер тұқымының өнімділігін болжауды үйрену;


қолынан келу керек:

 • оқылған материалды анализдеу, ең негізгісін анықтау, салыстыра білу, зерттелген құрылыстың себебін анықтау, дұрыс қорытынды шығару; ғылыми және оқулықты әдебиеттермен жұмыс істей білу; лабораториялық техниканы дұрыс пайдалану; өсімдіктерді қорғауды;


құзыретті болу керек

 • арнайы әдебиеттер мен арнайы техникалық анықтау құжаттарын қолдану, арнаулы өндірістерде есеп пен калькуляция жүргізу;


икемділікке ие болу керек:

 • ағаш өсімдіктері морфологиясы мен биологиясын анықтай білу;

 • республиканың табиғи аймағындағы ағаш және бұталар түрлерінің ассортиментіне баға беру;

 • ағаш өсімдіктерінің ассортиментін таңдауды оның экологиясына сәйкес жүргізу;

 • қызыл кітапқа енген ағаш өсімдіктерінің түрлерін сақтау бойынша шаралар қолдану;

5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ түрлеріне бөлінуі


п/п

Тақырып атауы

Сабақ түрлеріне байланысты сағат саны

СӨЖ

дәріс

практ.

(семин)

зертх., студ., инд.

барлығы


Соның ішінде.

СӨЖМ

1

2

3

4

5

6

7

1

Ағаш тектес өсімдіктердің тіршілік түрлері, олардың жалпы және жылдарға (фенологиялық) даму циклы

2

2

2

10

2

2

Ағаш тектес өсімдіктердің экологиялық негіздері. Экологиялық факторлар және өсімдіктердің экологиялық қасиеттері туралы түсінік

2

2

2

10

2

3

Өсімдіктер жамылғысы туралы ілім. Ботаникалық түр және оның аймағы Ағаш тектес өсімдіктерді жерсіндіру және оның маңызы

2

2

2

10

3

4

Жалаңаш (ашық) дәнділер жүйесі және сипаттамасы. Қылқандылар класы, оның жүйесі және басты өкілдер

2

2

2

12

3

5

Жабық дәнділердің жүйесі және сипаттамалары. Магнолиялар, Лиандар

2

2

2

12

3

6

Ранинкулидтар және Кариофиллидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

2

2

2

12

3

7

Гамамелидтер және Дилленидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

2

2

2

12

3

8

Раушангүлділер, Астаридтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

1

1

1

12

3,5

Барлығы: 135 (3 кредит)

15

15

15

90

22,5


6 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Ағаш тектес өсімдіктердің тіршілік түрлері, олардың жалпы және жылдарға (фенологиялық) даму циклы

Жоспар:

 1. Кіріспе

 2. Ағаш тектес өсімдіктердің тіршілік формалары

 3. Ағаш тектес өсімдіктердің тіршілік циклі

 4. Ағаш тектес өсімдіктердің фенологиялық дамуы

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 2. Ағаш тектес өсімдіктердің экологиялық негіздері. Экологиялық факторлар және өсімдіктердің экологиялық қасиеттері туралы түсінік

Жоспар:


 1. Ағаштектес өсімдіктердің экологиялық қасиеттері туралы түсінік

 2. Экологиялық факторлар

 3. Эдафиттік факторлар

 4. Биотикалық факторлар

 5. Антропогендік факторлар

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 3. Өсімдіктер жамылғысы туралы ілім. Ботаникалық түр және оның аймағы Ағаш тектес өсімдіктерді жерсіндіру және оның маңызы

Жоспар:


 1. Өсімдіктер жамылғысы туралы түсінік

 2. Ағаштектес өсімдіктерді жерсіндіру, оның маңызы

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 4. Жалаңаш (ашық) дәнділер жүйесі және сипаттамасы. Қылқандылар класы, оның жүйесі және басты өкілдер

Жоспар:


 1. Жалаңаш дәнділердің жалпы ситапттамалары

 2. Саголықтар, гингтіктер және гнеттықтар кластары

 3. Қылқандылар класы, оның жүйесі, басты өкілдермен танысу

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 5. Жабық дәнділердің жүйесі және сипаттамалары. Магнолиялар, Лиандар

Жоспар:


 1. Қос жарнақтылар және дара жарнақтылар туралы түсінік

 2. Магнолиттер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

 3. Лавр жапырақтылар тұқымдастары

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 6 Ранинкулидтар және Кариофиллидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:


 1. Бөріқарақаттар, Сарғалдақтар, Қайың, Шегіршіндер тұқымдастары

 2. Емендер, Шамшаттар,Жаңғақтар тұқымдастары

 3. Алаботалар тұқымдастары

 4. Сексеуіл және Сораң туысы.

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 7 Гамамелидтер және Дилленидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:


 1. Шұғылық , Жыңғыл тұқымдасымен танысу

 2. Талдар тұқымдасын талдау, олардың түрлерімен танысу

 3. Терек туысын зерделеу, шаруашылықтағы маңызын айқындау

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Тақырып 8 Раушангүлділер, Астаридтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:


 1. Тобылғылар тұқымдастары

 2. Алма тұқымдастары

 3. Астеридтер класшаларының ағаштектес өсімдіктері

Әдебиет:

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.

10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.


7. Практикалық (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) сабақтардың мазмұны, сағаттағы көлемі 30 сағатТақырып 1. Ағаш тектес өсімдіктердің тіршілік түрлері, олардың жалпы және жылдарға (фенологиялық) даму циклы

Жоспар:

1.Әсемдік ағаш - бұта түрлерін желектеріне қарап анықтау

2.Гербарийлік үлгілер бойынша ағаш – бұта түрлерінің гүлдері, жапырақтары, жемістерінің әсемдігін суретке салу

3.Қайың, қарағай, терек, тал, көк терек және басқалардың діңдеріне сипаттама беру, қабықтарын суретке салу


Тақырып 2. Ағаш тектес өсімдіктердің экологиялық негіздері. Экологиялық факторлар және өсімдіктердің экологиялық қасиеттері туралы түсінік

Жоспар:

 1. Университет маңайындағы ағаш өсімдіктерінің ( кәдімгі қарағай, қотыр қайың, бальзамды терек) жасан анықтау

 2. Қылқанды және жапырақта ағаштардаң жылдық сақиналары арқылы өздіктерінен салыстыру

 3. Ағаш өсімдіктерінің көктемгі және күзгі өсікндерінің анатомиялық құрылымына талдау жасау


Тақырып 3. Өсімдіктер жамылғысы туралы ілім. Ботаникалық түр және оның аймағы Ағаш тектес өсімдіктерді жерсіндіру және оның маңызы

Жоспар:

 1. Ағаш - бұта өсімдіктерінің фенологиялық құбылыстарын білуТақырып 4. Жалаңаш (ашық) дәнділер жүйесі және сипаттамасы. Қылқандылар класы, оның жүйесі және басты өкілдер

Жоспар:

 1. Қарағай және балқарағай туыс өкілдерінің морфологиялық ерекшеліктерін үйрену

 2. Ағаш туыстары бойынша, ерекшелік қасиеттері бойынша кесте толтыру

Тақырып 5. Жабық дәнділердің жүйесі және сипаттамалары. Магнолиялар, Лиандар

Жоспар:

1.Майқарағай және шырша туысының түрлерін анықтау


Тақырып 6 Ранинкулидтар және Кариофиллидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:

 1. Cupressaceae тұқымдасының Cupressus, Juniperus және Thuja туыстарының түрлерін және морфологиялық ерекшеліктерін анықтау.


Тақырып 7 Гамамелидтер және Дилленидтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:

 1. Қайың және шамшат тұқымдастарының түрлерін анықтау

 2. Қайың және шамшат тұқымдастарының түр ерекшелік белгілерін ажырату

 3. Жапырақтары бойынша ажыратып, суретін салу


Тақырып 8 Раушангүлділер, Астаридтер класшасының ағаш тектес өсімдіктері

Жоспар:

 1. Раушангүлділер тұқымдас түрлерін жапырақ, гүлдері және және жемістері бойынша ажырату

 2. Түрлер мен туыстардың (биологиялық, морфологилық бегілерін)

гербарий үлгілерін анықтау

 1. Тұқымдарын, жемістерін, жапырақтарының түрлерін ажыратып суретін алу


8. СӨЖ тақырыптарының тізімі.
1. Ағаштектес өсімдіктердің көптүрлілігі. Дендрологияның бүгінгі күнде даму ерекшеліктері.

2. Қылқанжапырақты және жапырақты ағаштектес және бұталы өсімдіктердің түрлері мен сорттары.

3. Ағаштектес және бұталы өсімдіктердің кроналарының формалары. Кроналарының қалыптасуы.

4. Аязға тұрақты ағаштектес және бұталы өсімдіктердің ассортименті.

5. Жапырақты және қылқанжапырақты ағаштар мен бұталардың мезгілдік өзгерістері.

6. Қоршаған орта жағдайларының ағаштар мен бұталардың өсуі мен дамуына тигізетін әсері.

7. Павлодар облыс аймағындағы ағаштекті және бұталы өсімдіктердің аз немесе жоғалып бара жатқан түрлері және оларды қорғау.

9. Курстық жұмыстардың ұсынылған тақырыптары.

қарастырылмаған.


10. СӨЖМ кеңестерінің кестесі (СӨЖМ СӨЖ-ден 25% құрайды)
Барлық сұрақтар бойынша кеңес семестірдің СӨЖМ кестесі бойынша жүзеге асырылады.
11. Студенттердің білімдерін тексеру кестесі
Дәрістер мен тәжірибелік сабақтарға қатысу (семинар, зертханалық, жеке, студиялық) 0-100 баллмен бағаланады.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау кестесі
Жұмыстың түрлері

Тақырыбы, мақсаты мен мазмұны

Ұсынылған әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру күні

1

2

3

4

5

6

7

1

Реферат3 апта4-апта

2

Реферат2 апта
7 апта

3

Межелік бақылау

Модуль 1,2коллоквиум

8 апта

4

Реферат2 апта
9 апта

5

Реферат2 апта
11 апта

6

Курстық жоба
7

Межелік бақылау

Модуль 3,4коллоквиум

14-15 апта12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді игеру барлық курсты қамтитін тест түріндегі емтиханмен аяқталады. Емтиханның міндетті шарты бағдарламаның барлық тапсырмаларын орындау болып табылады.

Әр тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберілу рейтингі барлық орындаған тапсырмалардың (дәріске қатысу, үй жұмысы, СӨЖ тапсырмалары және т.б., межелік бақылау) орташа мәнінен есептеледі.

Қорытынды бақылауға оқу жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындаған, курстық жұмысты жақсы тапсырған, жіберілу рейтингті жинап алған (50 баллдан кем емес) студент жіберіледі.

Әр пән бойынша магистарнттың жетістігі қорытынды бағамен есептеледі (Қ), ол ЖР және ҚБ (емтихан, дифференцирленген сынақ және курстық жұмыс/жоба) құралады:

Қ = ЖР*0,6 + ҚБ*0,4

Курстық жұмыстар комиссия алдында қорғалады. Білімге байланысты баға қойылады.

Қорытынды баға тек студенттердің дұрыс бағалары (жіберу рейтингі, қорытынды бақылау) болған жағдайда есептеледі. Қорытынды бақылауға себепсіз келмеген жағдайда, «қанағатсыз» деген бағаға сәйкес. Аралық аттестация немесе емтихан қорытындылары тапсырған күні немесе келесі күнінде белгілі болады.

Межелік бақылау кезінде 0 до 100% бағаланады.

Межелік бақылау бағасы ағымды баға мен қорытынды бағадан құралады.

Студенттің оқу жетістіктері және білім, икемділігі, дағдысы келесі кестемен бғаланады:
Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық эквивалент

Пайыздық мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағатсыз13. Оқытушының талаптары, саясаты
Аудиториялық сабақтарға студенттар міндетті түрде қатысу керек. Келмеген жағдайда сабақтарды өтеу деканаттың үкімі бойынша жүзеге асырылады. Келмеген күндер екіден жоғары болмау тиіс. Сабаққа екі рет кешігіп келу келмеген жағдайға тең болады. Басқа топтардың студенттеріне, бөтен адамдарға сабаққа қатысуға болмайды.

Жұмыстарды, тапсырмаларды белгіленген мерзімде тапсырған жөн. Тапсырмаларды тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан бастамас бұрын 3 күн алдында тапсыруға болады.

Әр тапсырма бойынша тақырыптарды қайталаған жөн. Материалдарды игеру тест және жазбаша жұмыспен тексеріледі. Студенттерден тест алу алдын ала айтылмай өткізіле береді.
14. Ұсынылатын әдебиет
Негізгі

1.Богданов П.Л. Дендрология . М., Лесная промышленность, 2004.

2.Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

Қосымша

3. Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 2006.

4.Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 2001.

5. Деревья и кустарники (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. Iт. – М.; Л. 2002.

6.Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 2001.

7.Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., Лесная промышленность, 2004.10.Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана. А., т I и II.2002 и 2006.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет