Педагогикалық факультеттің деканыбет1/5
Дата18.03.2018
өлшемі0.78 Mb.
  1   2   3   4   5
М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті


«Бекітемін»

Педагогикалық факультеттің деканы

______Ботагариев Т.А

қолы аты-жөні

«__»__________ 200_ж.
Жалпы педагогика және информатика кафедрасы

- Этнопсихология

Бастауыш әскери дайындық мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде

оқитын студенттерге арналған
Этнопсихологиядан

(пәннің атауы)

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS)


Курс – 3

Семестр – 1

Кредит саны - 1

Дәріс – 15 сағат

Оқытушының жетекшілігімен

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15 сағат

СӨЖ – __ сағат

Емтихан – І -ші семестрде

Барлығы – 34 сағат.Орал 2009 ж.

Курс бағдарламасын «педагогика және психология» кафедрасының оқытушысы Қайырғалив Т.Қ. Абай атындағы АГУдің “Психология және әлеуметтік психология” кафедрасында «Жалпы психология» 2003ж. Алматы қ. шыққан типтік бағдарлама негізінде құрастырды.


Құрастырушы: Доскалиева Р.Б.

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі)жалпы педагогика және информатика кафедрасының отырысында бекітілді.

“____” ________________200__ ж. № ___хаттама.


Кафедра меңгерушісі : _______ Медешова А.Б.

(қолы)Жалпы педагогика және информатика кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.

“___” ___________ 200_ ж. № __ хаттама.


Педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы _______________ ____________________

(қолы) (аты-жөні)

1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS).
1.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет

оқытушы Доскалиева Р.Б.

Жалпы педагогика және информатика кафедрасы № 103 кабинет.
1.2 Пән туралы мәлімет

Этнопсихология пәні.

Семестр 15 оқу аптасынан және 2 апта сессиядан тұрады.


Кредиттік аптаға бөліну кестесі (кредит бойынша)


Сабақтар

Өткізу уақыты

Сабақтар

Өткізу уақыты

Байланыс сағаты 1

(1 дәріс)

50 мин.

ОЖСӨЖ, СӨЖ

50+50 мин.

Кредит саны – 1.

Өту орны: № 1,7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинарлар

ОЖСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


3, 4

6, 7

1

15

0

15

15

45

емтихан


1.3 Кіріспе

Пән бойынша мағлұмат

Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Этнопсихология – қазіргі психология ғылымының жас салаларының бірі.Ол адам психологиясының этникалық ерекшілігін, ұлттық мінезін, этностық сана- сезімің қалыптасу заңдылықтарын, этникалық стереотиптерді т.б. зерттейді.

Елімізде қазақтармен бірге жүзден астам ұлт өкілдері тұрады, бұлардың бір- бірінен ұлттық айырмашылықтары болатыны белгілі. Қоғам өмірін тануда этнопсихологиялық факторлар үлкен мәнге ие. Іс- әрекеттің кез- келген саласында, атап айтқанда, құқық органдары, қарулы күштер, юриспруденцияның, өнер мен медицина, білім беру мекемелерінің мәні ерекше. Егеменді еліміз үшін этнопсихологиялық білімнің әр түрлі мәселелері үшін осы ғылымды білуміз қажет. Бұл ғылым студенттерге отандық және алыс, жақын шетелдегі әртүрлі әлеуметтік мәселелердің ұлттық псилогиялық аспектілерін табуға көмектеседі.

Осы оқу бағдарламасында жалпы теориялық сұрақтармен қатар, Қазақстандағы ұлттық- психологиялық мәселелерге байланысты аймақтық материалдар да көрініс тауып отыр.Ұлтаралық шиленістерден сақтандырудағы этнопсихологиялық мәселелер, этнос аралық конфликтілер мен ұлттаралық қарым-қатынастағы оң көзқарастар, мемлекеттік тілдің – этнопсихологиялық астарлары т.б. осы дәрісте қарастырылатын мәселелердің бір тобы.

Бағдарламада жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.Ол арнайы курс түрінде әл- Фараби атындағы ҚазГУ, Абай атындағы АлМУ, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі жанындағы Дипломатиялық академияда апробацияланған.Курс пререквизиті.

Бұл пәнді оқуға дейін студенттер мектептен пәндерді толық білумен қатар адамның табиғатын, философиялық таным принциптерін және әлеуметтік орта әсері туралы түсініктерді алдын-ала білуі тиіс.Курс постреквизиті.

Психология курсын оқу болашақта «Қарым-қатынас психологиясы», «Жас ерекшілігі психологиясы», және т.б. салаларын оқып меңгеруге негіз болады.Пәннің қысқаша мазмұнынан:

Этнопсихология ғылымы адам тану ғылымдары арасында жетекші орынға ие. Бұл ерекшілік қазіргі кезде қарқында дамып отырған ғылыми пәннің алдына қойған мақсат-мүддесімен байланысты.

Екіншіден, адамның психологиялық дара ерекшіліктерін психикалық процестердің анықтығын айқындау тәжіпбиелік зерттеулердің кеңінен қолданылуынан психология эксперименттік ғылым болып саналады.

Үшіншіден, пәннің дербестігі адам психологиясының этникалық ерекшілігін, ұлттық мінезін, этностық сана- сезімің қалыптасу заңдылықтарын, этникалық стереотиптерді т.б. зерттейді.

Осы аталған ерекшеліктермен таныса отырып, этнопсихология курсында адамның психологиялық құбылыстарының дамып, қалыптасу заңдылықтарын танып біледі.

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді этнопсихология ғылымының негізгі принциптері және категорияларымен таныстыру. Мұнда жеке адамның дамуында қарым-қатынас жеке іс-әрекет аспектілерімен жеке тұлғалық ерекшіліктерімен таныстыру.Оқу әдістемесінен:

Курс оқыту арқылы адам өз психологиясының дамуы барысында осы оқу бағдарламасында жалпы теориялық сұрақтармен қатар, Қазақстандағы ұлттық- психологиялық мәселелерге байланысты аймақтық материалдар да көрініс тауып отыр.Ұлтаралық шиленістерден сақтандырудағы этнопсихологиялық мәселелер, этнос аралық конфликтілер мен ұлттаралық қарым-қатынастағы оң көзқарастар, мемлекеттік тілдің – этнопсихологиялық астарларытуралы түсініктер қалыптастыру. Күнделікті өмірде адам өзін-өзі басқару мен жеке басындағы қасиеттерін дұрыс бағалап, дамытып отыруға үйрету.


1.4 Сабақтың мазмұны мен кестесі
1 апта.

1 кредит сағат.

Дәріс № 1.

Тақырыбы:Этнопсихология пәні.

Дәріс мазмұны:

  1. Этнопсихология пәні туралы түсінік.

  2. Этнопсихология пәнінің міндеттері, заңдылықтары.

  3. Этносихологиялық зерттеулердің әдіснамалық негізі.

Әдебиеттер:

1. Джакупов С.М. «Этнические предупреждения как предмет психологического исследования» Алматы,1998.

2.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

3.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

4.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

5.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

7. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера» Алматы,1997.ОЖСӨЖ мазмұны :

1.1970-80 жылдардың басындағы «Тарих мәселелері», «Кеңестік этнография»

«Философия мәселелері» журналдарында этнопсихология ғылымы туралы

жүргізілген пікірталастар.СӨЖ мазмұны :

1.Этнопсихология саласындағы 1930 жылдары Өзбекстан мен Қырғызстанда

ұйымдастырылған зерттеулердің нәтижесі.
2 апта

2 кредит сағат.

Дәріс № 2.

Тақырыбы:Этнопсихология ғылымының қалыптасу және даму тарихы.
Дәріс мазмұны:

1. Ежелгі және орта ғасырлардағы этнопсихологиялық түсініктер

2Кеңестік республикаларда этнопсихологиялық зерттеулердің өріс алуы.

3Қазіргі кездегі этнопсихология ғылымының дамуына Л.Н.Гумилевтің

энтогенез және этностың биологиялық-географилық концепциясы.


Әдебиеттер:

1..Бромлей Ю.В.Очерки теории этноса. М., 1983 г.

2. Лебедева Н.С. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.М.,1992

3. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.М.,1997 г.

4.Куницына Н.Д.Межличностное общение .М.,2000 г.

5.Налчаджян.А.М. Этнопсихология Учебное пособие.Питер.,2004 г.

6. Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология.СПб.,1994 г.

7.Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы.М.,1983 г.

8.Соколов С.Г.Структурные факторы самоорганизации этноса.М.,1995 г.

9.Вундт В. Психология народов.

10.Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды.В 2-х т. Под ред.

А.А:Бодалева, Б.Ф.Ломова. т.-1.-М., 1980.ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Этногенез және этностың биологиялық- георафиялық концепциясы.СӨЖ мазмұны:

1.А.Р.Лурияның зерттеулері.


3 апта.

3 кредит сағат.

3 дәріс.Тақырып:Этнопсихологияның негізгі ұғымдары.

Дәріс мазмұны:

  1. Этнос. Л.Н Гумилев. Н.А Арутенов. М.Н Чебоксаров анықтамалары.

  2. Этникалық өзіндік сана,этникалық ұқсастық. Г Тэджфелдің этникалық ұқсастық концепциясы.

  3. Этноцентризм.

Әдебиеттер:

1..Бромлей Ю.В.Очерки теории этноса. М., 1983 г.

2. Лебедева Н.С. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.М.,1992

3. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.М.,1997 г.

4.Куницына Н.Д.Межличностное общение .М.,2000 г.

5.Налчаджян.А.М. Этнопсихология Учебное пособие.Питер.,2004 г.

6. Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология.СПб.,1994 г.

7.Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы.М.,1983 г.

8.Соколов С.Г.Структурные факторы самоорганизации этноса.М.,1995 г.

9.Вундт В. Психология народов.ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Аристотель,Платон,Страбон және т.б. ғалымдардың пікірлері.СӨЖ мазмұны:

1.Гиппократтың «Ауа, су,жер туралы» еңбегінің мәні.4 апта

4 кредит сағат.

№4 дәріс.

Тақырыбы:Мәдениеттің психологиялық өлшемі.

Дәріс мазмұны.

1. «Мәдени синдром» ұғымы.

2. Г.Триандис бойынша Мәдени синдром классификациясы.

3. Г.Хофстед бойынша мәдени синдром классификациясы.

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера»

Алматы,1997.

7.Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

8.Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов»

Москва,1970.
ОЖСӨЖ мазмұны:

1.М.Монтескьенің «заң рухы туралы» еңбегінің этнопсихологиялық ой-пікірлердің дамуы үшін маңызы .

СӨЖ мазмұны:

1.К.Гельвецийдін «Ұлттық міңез туралы» кітабының маңызы5 апта.

5 кредит сағат.

5 дәріс.Тақырып:Әлемдік ғалымдардың этнопсихологиялық пікірлері.

Дәріс мазмұны:

1. Г.Гегельдің халықтар арасындағы психологиялық ерекшеліктерінің мәні.

2.Юмның «Ұлттық мінз –құлықтар туралы» еңбегі

3.Леви- Брюль және Леви- Стросстың қосқан үлестері.Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера»

Алматы,1997.

7. Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

8. Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов»

Москва,1970.

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.И.Гердердің «Адамзат тарихы философиясына идеялар» атты еңбегінің мәні.

СӨЖ мазмұны:

1.Гегель әлемдік рух пен халықтық мінездің байланысы .6 апта

6 кредит сағат.

6 дәріс.Тақырып:Г.Шейнталь мен М.Лацарус- этнопсихологияның негізін салушылар.

Дәріс мазмұны:

1. Г.Шейнталь мен М.Лацарус- этнопсихологияның негізін салушылар.

2. Этнопсихология халықтық рух туралы ғылым.

3.Тарихи психология мен этнологиядағы психологилық ұғымдар.Әдебиеттер:

1.Стефаненко Т. «Этнопсихология» М,1999.

2. Стефаненко Т. Шалягина Е.И. Еникалопов С.Н. «Методы этнопсихологи-

ческого исследования» М,1993.

3.Сухарев В. «Психология народов и наций» Киев,1997.

4.Токараев С.А. «Этнопсихологическое направление в американской этно

графии» М,1978.

5.Шабельников В.К. «Развитие психологии народов в условиях биосферной

деятельности» Алматы,1992.

6.Шалгынбаева Х. «Роль личностных факторов этнической индентификации

у городских казахов» \\ Отан тарихы, 2000.

7.Шпет Г.Г. «Введение в этническую психологию» М,1998.

8. «Этнические стереотипы поведения» Л,1985.

9. «Этнография детства» М, 1992.ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Этнопсихология халықтық рух туралы ғылым.СӨЖ мазмұны:

1.Халықтың рухани өмірінің заңдылықтарын зерттеу.7 апта.

7 кредит сағат.

7 дәріс.Тақырып: Тұлға және мәдениет.

1. «Негізгі тұлға» және «Модальльдық тұлға»

2.Ұлттық мінез құлық сипаты

3. Өзіндік концепция мәдени феномен ретінде.Дәріс мазмұны:

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера»

Алматы,1997.

7.Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

8.Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов»

Москва,1970.

9.Крысько В.Г. Деркач .А.А. «Этнопсихология» Москва, 1996.

10.Лебедева Н.М. «Введение в этническую и кросскультурную психологию»

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.В.Вундттың халықтық психологияның құрылымы туралы.СӨЖ мазмұны:

1.В.Вундттың ұлттық әдет- ғұрып, салт- дәстүр, мәдениет, дің, тіл туралы ойлары.8 апта

8 кредит сағат.

8 дәріс.Тақырып:Мәдениет және қарым- қатынас психологиясы.

1.Г. Триандис моделі

2. Мәдениет және вербальды қарым-қатынас.

3. Мәдениет және вербальды емес қарым-қатынас.Дәріс мазмұны:

1.Г.Лебонның (1841-1931) халықтардың рухы мен нәсілдік ерекшеліктері туралы ойлары.

2.У.Риверстің салыстырмалы- мәдениеттанулық зерттеулері.

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

6. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера»

Алматы,1997.

7.Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

8.Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов»

Москва,1970.

9.Крысько В.Г. Деркач .А.А. «Этнопсихология» Москва, 1996.

10.Лебедева Н.М. «Введение в этническую и кросскультурную психологию»

ОЖСӨЖ мазмұны:

1.У.Риверистің «халықтық рух» концепциясын сынауы.СӨЖ мазмұны:

1.У.Риверистің «халықтық рух» концепциясын сынауы.9 апта.

9 кредит сағат.

9 дәріс.Тақырып:Этникалық миграция және аккультурация.

Дәріс мазмұны:

1.Миграциялық процесс кезеңдері

2.Мәдени шок болжамы. Аккультурация стратегиясы.

3.Мәдениет аралық қарым-қатынас нәтиежелері.Әдебиеттер:

1.Нурланова К. «Мир ичеловек» Алматы,1997.

2.Петренко В.Ф. «Психосемантика сознания» Москва, 1988.

3.Платонов Ю.В. Почебут Л.Г.«Этническая социальная психология» М,1993

4.Саракуев Э.А. Крысько В.Т. «Введение в этнопсихологию» М,1996.

5.Солдатова Г.У. «Психология межэтнической напряженности» М,1998.

6.Стефаненко Т. «Этнопсихология» М,1999.

7. Стефаненко Т. Шалягина Е.И. Еникалопов С.Н. «Методы этнопсихологи-

ческого исследования» М,1993.

8.Сухарев В. «Психология народов и наций» Киев,1997.ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Ресейдегі этнопсихологиялық ойлардың даму тарихы.

СӨЖ мазмұны:

1. Психикалық этнографияны зерттеуде орыс географиялық қоғамының ролі.10 апта.

10 кредит сағат.

10 дәріс.Тақырып:Ежелгі Қазақстандағы этнопсихологиялық ойлардың дамуы..

Дәріс мазмұны:

1.Орхон-Енисей ежелгі түркі жазба ескерткіштеріндегі этнопсихологиялық идеялар.

2.Көшпелі қазақтардың тұлға туралы түсініктері.
Дәріс мазмұны:

1.Н.А.Бердяевтің (1874-1948) «Орыс жанының құпиясы» атты еңбегі.

2.А.А.Потебняның (1835-1991) «Тіл және ой», «Халық және тіл» атты еңбектеріндегі этникалық психология мәселелері.

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Д.И.Овсянико- Куликовскийдің халықтық психологиялық ойлауы туралы.СӨЖ мазмұны:

1.Н.А.Берядев орыс мінезі туралы.


11 апта

11 кредит сағат.

11 дәріс.Тақырып: Қазақстандағы этнопсихологиялық ой-пікірдің дамуы.

1. Қазақстандағы этнопсихологиялық ой-пікірдің дамуы.

2.Қазақстанның ұлы ағартушышыларының этнопсихолгиялық ой пікірлері.

3. Қазақстанда этнопсихология саласының дамуы, қалыптасу жолдары.Дәріс мазмұны:

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Этнопсихологияны халықтардың айналадағы заттарға жасалатын руханилық реакция жиынтығы туралы түсінігі.СӨЖ мазмұны:

1. В.М.Бехтяревтің (1857-1927) «Коллективтік рефлексология» еңбегінің этнопсихологиялық астарлары.12 апта.

12 кредит сағат.

12 дәріс.Тақырып: ХҮ-ХІХ ғасырдағы қазақ ғұламаларының этнопсихологиялық

көзқарастары.Дәріс мазмұны:

1. ХҮ-ХІХ ғасырдағы қазақ ғұламаларының шығармаларындағы көшпелі халықтың мінез өзгешеліктерінің көрністері.

2.ХҮІІІ ғ. қазақ билерінің (Әйтеке би, Қазыбек би, Төле би) этнопсихологиялық көзқарастары.

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.ОЖСӨЖ мазмұны:

1.Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» атты еңбегіндегі этнопсихологиялық көзқарастар.СӨЖ мазмұны:

1.Асан Қайғы жырларындағы этнопсихологиялық пайымдаулар.13 апта.

13 кредит сағат.

13 дәріс.Тақырып: ХІХ-ХХғасырдағы қазақ ғұламалары мен қоғам қайраткерлерінің еңбектеріндегі этнопсихологиялық мәселелер .

Қазақ этнопсихологиясының дамуына Ш.Уалихановтың қосқан үлесіДәріс мазмұны:

1. Ш Уалихановтың этногарафиялық еңбектері.

2.Ғалымның психологиялық көзқарастары.Әдебиеттер:

1.Лебон Г. «Психология народов и масс» Москва,1995.

2.Логинова Н.А. Жарикбаев К.Б. Аймаганбетова О.Х. «Этнопсихология»

Алматы, 1998.

3.Муканов М.М. «Психологическое исследование рассудка в историко-

этническом аспекте» Москва,1980.

4. Муканов М.М. «Образ жизни и этнопсихологии интеллектуалной

дейтельности» . Москва,1980.

5. Муканов М.М. «Ч.Валиханов о некоторых вопросах этнопсихологии и

психологии религии» Москва,1973.ОЖСӨЖ мазмұны:

Тақырыпқа қатысты рефератСӨЖ мазмұны: ХІХ-ХХғасырдағы қазақ ғұламаларың ой-пікірлері.

14 апта.

14 кредит сағат.

14 дәріс.Тақырып: .Ш.Құдайбердиевтің этнопсихология қосқан үлесі.

Дәріс мазмұны:

1. Ш.Құдайбердиевтің психологиялық көзқарастары.

2. Ш.Құдайбердиевтің психологиялық көзқарастарының қоғамдағы тәрбиелік мәні.

Әдебиеттер:

1.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

2.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

3.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

4.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

5. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.ОЖСӨЖ мазмұны:

Тақырыпқа қатысты баяндама.СӨЖ мазмұны: Қазақ ағартушыларының этнопсихологиялық көзқарастарының тәрбиелік мәні.

15 апта.

15 кредит сағат.

15 дәріс.Тақырып:Абай Құнанбаевтың психологиялық мұраларының этнопсихолгиядағы орны.

Дәріс мазмұны:

1.Ақын өміріндегі және қызметіндегі ұлтаралық достық көрінісі.

2.Ғұламаның психологиялық мұралары.

ОЖСӨЖ мазмұны:

Абайдың қара сөздеріндегі психологиялық ой- пікірлері.СӨЖ мазмұны:

Қазақстан психологтарының еңбектеріндег этнопсихологиялық мәселелер.1.5 Әдебиеттер тізімі:

1. Бромлей Ю.В.Очерки теории этноса. М., 1983 г.

2. Лебедева Н.С. Введение в этническую и кросс-культурную психологию.М.,1992

3. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию.М.,1997 г.

4.Куницына Н.Д.Межличностное общение .М.,2000 г.

5.Налчаджян.А.М. Этнопсихология Учебное пособие.Питер.,2004 г.

6. Бороноев А.О., Павленко В.Н. Этническая психология.СПб.,1994 г.

7.Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы.М.,1983 г.

8.Соколов С.Г.Структурные факторы самоорганизации этноса.М.,1995 г.

9.Вундт В. Психология народов.

10.Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды.В 2-х т. Под ред.

А.А:Бодалева, Б.Ф.Ломова. т.-1.-М., 1980.

10. Джакупов С.М. «Этнические предупреждения как предмет психологического исследования» Алматы,1998.

11.Джадильдин Н. «Природа национальной психологии» Алматы,1970.

12.Дробижева Л.М. «Национальное самосознание» Алматы,1985.

13.Еликбаева Н.О. «Национальная психология» Алматы,1992.

14.Жарикбаев К.Б. «Современное состояние и основные проблемы

этнопсихологии в Казахстане» Алматы,1996.

15. Жарикбаев К.Б. «К вопросу о различии понятий «народная психология»

и «этнопедагогика». Алматы,1996.

16. Жарикбаев К.Б. «Некоторые черты казахского национального характера»

Алматы,1997.

17.Касьянова К. «Русский национальный характер» Москва, 1995.

18.Королев С.И. «Вопросы этнопсихологии в работах зарубежных авторов»

Москва,1970.

19.Крысько В.Г. Деркач .А.А. «Этнопсихология» Москва, 1996.

20.Лебедева Н.М. «Введение в этническую и кросскультурную психологию»

Москва,1999.

21.Лебон Г. «Психология народов и масс» Москва,1995.

22.Логинова Н.А. Жарикбаев К.Б. Аймаганбетова О.Х. «Этнопсихология»

Алматы, 1998.

23.Муканов М.М. «Психологическое исследование рассудка в историко-

этническом аспекте» Москва,1980.

24. Муканов М.М. «Образ жизни и этнопсихологии интеллектуалной

дейтельности» . Москва,1980.

25. Муканов М.М. «Ч.Валиханов о некоторых вопросах этнопсихологии и

психологии религии» Москва,1973.

26.Нурланова К. «Мир ичеловек» Алматы,1997.

27.Петренко В.Ф. «Психосемантика сознания» Москва, 1988.

28.Платонов Ю.В. Почебут Л.Г.«Этническая социальная психология» М,1993

29.Саракуев Э.А. Крысько В.Т. «Введение в этнопсихологию» М,1996.

30.Солдатова Г.У. «Психология межэтнической напряженности» М,1998.

31.Стефаненко Т. «Этнопсихология» М,1999.

32. Стефаненко Т. Шалягина Е.И. Еникалопов С.Н. «Методы этнопсихологи-

ческого исследования» М,1993.

33.Сухарев В. «Психология народов и наций» Киев,1997.

34.Токараев С.А. «Этнопсихологическое направление в американской этно

графии» М,1978.

35.Шабельников В.К. «Развитие психологии народов в условиях биосферной

деятельности» Алматы,1992.

36.Шалгынбаева Х. «Роль личностных факторов этнической индентификации

у городских казахов» \\ Отан тарихы, 2000.

37.Шпет Г.Г. «Введение в этническую психологию» М,1998.

38. «Этнические стереотипы поведения» Л,1985.

39. «Этнография детства» М, 1992.
1.8 Студенттердің білімін тапсырмалар бойынша тексеру

және емтихан сұрақтары.

1.8.1. 1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

1.Әртүрлі этностардың өзіне тән психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін пән

2.Этникалық сәйкестік (идентичность) термині қай ғасырдан қолданыла бастады ?

3.Психологиялық антропология ғылымымен айналысқан ғалым

4.Мәдениеттік синдром

5.Этнопсихологияның даму кезеңі

6.1 сағат әңгіме үстінде қай ұлт өкілі көп жестті қолданады ?

7.Этникалық миграция

8.Егер ағылшындар өз дәстүрінің құлы болса, онда американдықтар ненің құлы ?

9.Вербальды коммуникациялықның стилі

10Этнопсихология ғылымымен көбірек айналысқан қазақ ғалымы

11Бір ұғымды әр түрлі түсінуге байланысты адамдар арасындағы өзара түсінушілік қандай ұлттық қорғаныс формасында көрінеді ?

12Этнопсихология ғылымының алғашқы негізін салушы

13Аккультурация стратегиясы

14Кроссмәдениет психологиясы

15Жекелік мәдениеттің кемшілігі

16Салт-дәстүр дегеніміз

17Мәдениет деген сөз алғашында нені білдірді

18Қазақстанда неше ұлт өкілі бар ?

19Жоғарғы ерік-жігерге қабілетті ұлт

20Әділеттілік нормасына жататын негізгі білігі

21Этностық топ

22Адамдардың неше расалық тобын білесіз ?

23Адамдардың қоғамда әлеуметтік статусының айырым белгісі бойынша санаттарға бөлінуі

24бас бармақ пен сұқ саусақты дөңгелектеу тунистарда нені білдіреді ?

25Аккультурация психологиясы

26Қандай мәдени құндылықтар ұлттар мәдениеттерінің ерекшеліктерін көрсетеді ?

27Психологиялық анптропологияның шығу кезеңі

28Геноцид

29Этностық салт-сананың, әдеп-ғұрыптың дүниетаным көзқарастарының кемелденуін білдіретін ұғым

30Этнопсихология пәні

31Қандай да болмасын негіздемелеріне, белгілеріне қарай мәдениеттер топтандырылуы қалай аталады ?1.8.2. 7-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

1 Наполеон, А.Македонский, Жанна Д,Арк, Шынғыс хан сияқты тұлғаларды Л.Н. Гумилев кім деп атады ?

2 Этнопсихологияның даму кезеңі

3 Этностық тұлға

4 Триандис бойынша бір топтың екінші топ мәдениетінен айырмашылықтары қалай аталынады ?

5 Әртүрлі топтардың өзіндік мәдени тұлғаларын сақтай отырып, ортақ бір қоғамға қосылудағы үйлесімді принцип

6 Этнос өкілдерінің өз еріктерімен сол территориядан кетуі қалай аталынады.

7 “Менің бақытым үшін жеуге көкөніс пен күріш, ішуге су, өзімде басым болса болғаны” деген сөздердің авторы

8 Этномәдени кеңістік түсінігі

9 Этностық белгілермен, қызығушылықтарымен топтардың қарама-қарсы топтарға бөлінуі

10 Этнопсихология зерттейтін проблема

11 Этнопсихологияның негізін салушы

12 Әртүрлі мәдениет өкілдерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын зерттейтін ғылым

13 Ұлт қоғамның арасындағы келісімге келудің негізгі формасы немесе конфликттің аяқталуы, бұл…

14 Ассимиляция термині

Вербальды емес қарым-қатынас функциясы

15 Қазақстанда неше ұлт бар ?

16Ұжымдық мәдениеттің кемшілігі

17 Әділеттілік нормасына жататын белгі

18Этикалық өзіндік сана

19Салт-дәстүр дегеніміз

20Этностық стереотип

21Этникалық топ мүшелерін жойып жіберу ұғымы

22Жоғарғы ерік-жігерге қабілетті ұлт

23Этносаралық қатынастар

24Өзінің мәдениеті арқылы басқалардың мінез-құлқын қабылдау мен интерпретациялау

25Қандай мәдени құндылықтар ұлттар мәдениеттерінің ерекшеліктерін көрсетеді ?

26Өзіне тән қасиеттерді басқа ұлт өкілдеріне саналы немесе санасыз түрде көшіруі, бұл…

27Этнопсихология пәнінің мақсаты

28Әр ұлттың ғасырлар бойы қалыптасқан өзіндік ұлттық өнері

29Адамның қоғамда әлеуметтік статусының айырым белгісі бойынша санаттарға бөлінуі

30Этникалық сәйкестік (идентичность) термині қай ғасырдан бастап қолданыла бастад


1.8.3. Емтиханға дайындық сұрақтары.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет