Оқу әдістемелік кешен



бет1/14
Дата02.07.2017
өлшемі2.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.

«Сырдария» университеті


«Химия және биология» факультеті

“Биология” кафедрасы
“Микробиология және вирусология” пәні бойынша 050113 биология мамандықтарының

студенттері үшін.


Оқу - әдістемелік кешен
Оқу түрі: күндізгі
Курс 3 кредит саны 3
Лекциялар 30 сағат
Лаборатория 15 сағат
ОБСӨЖ 45 сағат
СӨЖ 45 сағат
Барлық сағат саны 135 сағат
Қорытынды бақылау емтихан 5 – семестр
Аралық бақылаулар саны (кредит бойынша) 3

Барлық балл саны 100 (кредитке).

Жетісай 2007ж.

Құрастырған : а.ш.ғ.к. Дошманов Е.



ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

(Силлабус)
“Микробиология және вирусология” пәні бойынша 050113 “Биология”мамандықтарының студенттері үшін әзірлеген.
Оқу - әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі :


Оқу - әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

Хаттама № ______ ______________________ «________» 2007ж.

________________

Кафедра меңгерушісі ________________


Факультет әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама ________ „_________”2007ж.
Әдістемелік кеңесінің төрағасы : __________________________
Университеттің Ғылыми кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама _____ „_________” 200 ж.

050113 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген __________________________________

Мазмұны.


 1. Абстракт

 2. Курстың мақсаты

 3. Курстың міндеті

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет

 6. Студентке арналған ережелер

 7. Оқу сағаттарының тақырып бойынша бөліну кестесі

 8. Практикалық сабақтарының мазмұны

 9. Лаборатория сабақтарының жоспары, мазмұны

 10. СӨЖ жоспары

 11. ОБСӨЖ жоспары

 12. Бақылау түрлері

а) тестілік сауалнамалар

б) жазбаша бақылау жұмысы

в) коллоквиум

в) т.б.


 1. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі

 2. Пән бойынша оқу процессінің картасы.


Алғы сөз.
Оқу әдістемелік кешен «Микробиология» пәні бойынша 050113 «Биология» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.


Жалпы мәліметтер.
А.ш.ғ.к. Дошманов Е.Қ.

Биология кафедрасы № корпус, 2-этаж, 11 кабинет

Телефон : 6-27-85

Кафедрада болу уақыты 900 -1800.


Өткізу уақыты және орны.




Аты – жөні.

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы мәлімет

Аудиториялық сабақтар

СӨЖ

Телефон

1

Дошманов Ескендір Қиятұлы

Уақыты _______________

Ауд ____________________

Уақыты ___________

Ауд __________


Тел : ____________

Каб:_____________

Корпус:__________



3. Пәнді оқытудың мақсаты

Курстық мақсаты – студенттерді прокариоттардың басты қасиеттерімен, олардың физиологиясы және биохимиясымен таныстыру.

Микробиология өте ұсақ тірі организмдер – микроптар жөніндегі ғылым. Ол микроорганизмдердің құрылысын, биологиялық қасиетін, табиғатта жүріп жататын әр түрлі процестерді олардың ролін, жоғары сатыдағы күрделі организмдермен қарым-қатнасын және бұлардың зиянды әрекетінің әсерін зерттейді. Микробиологияның дамуы басқа ғылым салалары сияқты өндіріс тәсілдеріне, практикалық жұмыстардың талабына, жалпы ғылым мен техниканың дамуына тығыз байланысты.

Бұл курсты оқыту барысында студенттерге өсімдік қауымдарының құрылысын, олардың табиғат және адам әрекеттеріне байланысты факторлардың белгілі уақыт аралығында кеңістіктегі өзгеруін зерттеу арқылы объективті заңдылығын ашуға көмектесу.


Пәнді оқытудың міндеттері.

Курсты оқуда студенттердің таным дүниесін, оятып, қалыптастыру :


 • микробиология саласындағы жетістіктердің жалпы биологиялық және практика үшін маңызы

 • әлеуметтік – этикалық, дүние көзқарастың мәнін көрсету.

 • микробиологияның басқа да биологиялық пәндермен өзара байланысын анықтау міндеттердің бірі.



4. Курстың пререквизиттері және постреквизиттері




Пререквизиттер (пәннің алдында міндетті түрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өткізілетін, осы пәнге сүйенетін пәндер)

1

Ботаника

Ген инжинериясы

Ферменттер инженериясы



2

Зоология

3

Цитология

Экобитехнология

4

Гистология

Биотехнология


5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішінде

Семестр

Қорытынды бақылау

Лекция

Лаборатория

СӨЖ

ОБСӨЖ

№1кредит

135

10

5

15

15

5 сем

Емтихан

№2кредит

10

5

15

15

№3кредит

10

5

15

15


6. Оқу сабақтарының құрылымы:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары түрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің

өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің

өзіндік жұмысы), ЛБС-лабораториялық сабақтар.

Лекция – студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді.

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет



Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру, тұжырымдау, проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керек

ОБСӨЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ үстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру.



Оқытушы тақырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайды.

СӨЖ-студенттің өзіндік жұмысы. Студент СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес белгіленген мерзімде оқытушыға тапсыруға міндетті.

Лабораториялық сабақтарда студент теориялық қорытындыларын, яғни, теория мен тәжірибе бірлігін анықтап, құрал-жабдықтарды құрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тәжірибе кезінде алынған нәтижелерді талдауды, теориямен сәйкестеліп дәлелдеуді үйренеді.
7. Студентке арналған ережелер (Rules):
1. Сабаққа кешікпеу керек.

 1. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.

 2. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 3. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.

 4. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.

 5. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.



8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша бөліну кестесі.




Лекцияның тақырыбы

Лекция сағаты

Лаборатор сағаты



СӨЖ

ОБСӨЖ

1

Микробиология пәнінің мақсаты, міндеті, қалыптасуы және дамуы.


1

1

2

2

2

Микроорганизмдерге сипаттама.

1

1

1

1

3

Бактерия клеткаларының құрылысы.


1

1

2

2

4

Бактериялардың көбеюі.


1

1

1

1

5

Микроорганизмдер классификациясы.

1

1

2

2

6

Қарапайымдар және балдырлар.

1

1

2

2

7

Микроскоптық саңырауқұлақтар.

1

1

2

2

8
Микроорганизмдердің физиологиясы мен биохимиясы




1

1

2

2

9
Микроорганизмдердің қоректенуі

1

1

1

1

10

Микроорганизмдердің тыныс алуы





1

1

2

2

11

Микроорганизмдердің ферменттері.

1

1

1

1

12

Бактериялардың генетикасы.


1

1

2

2

13

Микроорганизмдерге сыртқы факторлардың әсері.

1

1

1

1

14

Тағамды сақтау мен консервілеуде микробтар тіршілігін сыртқы орта факторларымен реттеу.


1

1

2

2

15

Микроорганизмдердің азотсыз органикалық заттарды

өзгеріске ұшыратуы.



1

1

1

1

16

Сүт қышқылының ашу процесі.

1




2

2

17

Көмір сутегілерінің тотығуы.

1




1

1

18

Патоген микроорганизмдер және олар мен күрес жолдары

1




2

2

19

Иммунитет жөніндегі ілім.

1




1

1

20

Микроорганизмдердің әсерінен

азотты заттардың өзгеріске ұшырауы.




1




2

2

21

Топырақтағы органикалық заттардың нитрификациялануы.

1




2

2

22

Микроорганизмдермен күкірт, фосфор және темір

қосылыстарының өзгеріске ұшырауы.



1




2

2

23

Микроорганизмдерді мал азығын даярлауға қолдану.

1




1

1

24
Топырақ микробиологиясы

1




1

1

25

Топырақ микроорганизмдері және өсімдік

1




2

2

26

Ауа және су микробиологиясы.

1




1

1

27

Бактериялы тыңайтқыштарды ауыл шаруашылығында пайдалану.

1




1

1

28

Микроорганизмдердің өзара қарым-қатынастары.

1




1

1

29

Вирустардың шығу тегі және өзгешілігі

1




1

1

30

Вирустық аурулардан сақтандыру және емдеу.


1




1

1




Барлығы :

30

15

45

45

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.


«Сырдария» университеті



Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет