ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы студенттің Өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өҢдеубет1/7
Дата03.06.2017
өлшемі1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы


СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Пән: Эпидемиология дезинфекциялық іс негіздерімен
Пән коды: Epi 5222
Мамандық: 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Сағаты: 330
Курс: 5
Семестр: 9-10


2014 ж

Кафедра мәжілісінде бекітілді
Хаттама №___ _________2014 ж.
Каф.меңгерушісі, м.ғ.к., профессор м.а. Абуова Г.Н.

1. Тақырыбы №1: В.Д.Беляковтың паразиттікжүйесініңөзіндік реттелу теориясы.Б.Л.Черкасскийдің індеттің әлеуметтік-экологиялық жүйе ретіндегітұжырымдамасы. В.И.Покровскийдің, Ю.П.Солодовниковтың қоздырғыштардыңбиологиялық қасиетіне байланысты басты (алғашқы) берілу жолдарының этиологиялық талғау бойынша теориясы.

2. Мақсаты: студенттердің эпидемиологияның теориялық негіздерін, эпидемиялық процесс туралы ілімнің негізгі жағдайларын, эпидемиологияның негізгі теорияларын, қоздырғыштың берілу жолдарын, қоздырғыштардың экологиялық және филогенездік негізінде жұқпалы аурулардың жіктелуінің теориялық негіздері туралы білімін қалыптастыру.

3. Тапсырма:

  • эпидемиологиялық жіктелудің қағидалары мен көзқарасы;

 • Б.Л.Черкасскийдің әлеуметтік-экологиялық тұжырымдамасы;

 • паразитарлы жүйе туралы түсінік;

 • жұқпалы аурулардың табиғи ошақтары туралы ілім;

 • В.И.Покровский, Ю.П.Солодовниковтың теориясы, қоздырғыштың

негізгі берілу жолдарының этиологиялық таңдамалылығы;

 • жұқпалы аурулардың экологиялық-эпидемиологиялық жіктелуі (И.И.Елкин, Ю.В.Литвин, Э.Н.Шляхов бойынша);

 • жұқпалы аурулардың қоздырғыштарының филогенетикалық және таксономиялық жақындықтарына байланысты жіктелуі (В.Д.Беляков бойынша);

 • жұқпалы аурулардың қоздығыштарының организмде орналасуы бойынша жіктелуі (Л.В.Громашевский бойынша);

 • жұқпалы аурулардың эпидемиологиялық жіктелуі (Черкасский Б.Л., 1993г).

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау

 • Есептер құру

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критериилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу.

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша.

6. Тапсыру мерзімі:

 • 2 апта.

7. Әдебиеттер

негізгі:

 1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т. – Эпидемиология. Оқулық. – Кітап. - Шымкент, 2012. – 544 б.

қосымша:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Ғылым. –Алматы, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. - Алматы, 2009.

3. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 2 т. - Алматы, 2011.

4. Әміреев С.Ә., Нәжмеденова А.Ғ., Ирсимбетова Н.А. - Жұқпалы ауруларды иммунды әдіспен алдын алу. Оқу-әдістемелік құрал — Алматы, 2000.

5. Нәбенов Қ.Н., Жалпы дезинфекция негіздері. - Оқу-әдістемелік құрал.

2006.


6. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология. - Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. - 422 б.

7. 2011 -2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының денсаулықты

дамытудағы «Саламатты Қазахстан» Мемлекеттік бағдарламасы.

8. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 2009

8. Бақылау (сұрақтар, тесттер):

1. 6,7 кестесін пайдалана отырып аталған инфекцияларды (тұмау, желшешек, иерсиниоз, жалғантуберкулез, лептоспироз, қызамық, педикулёз, бруцеллёз, орнитоз, Ку қызбасы, сіреспе, тырысқақ, менингококкты инфекция, дифтерия, гепатит В, АИТВ-инфекциясының) таралуы мен қоздырғыштарының негізгі қоры бойынша бөліңіз (экологиялық-эпидемиологиялық жіктелу). Нәтижесі 8-9 кестеден қараңыз. (Оқулық. Эпидемиология, Н.А.Ирсимбетова, Г.Н.Абуова, З.Т.Тулепова, Шымкент, 2012, 39-45б)

2. Эпидемиологиялық жағдайдың, нашарлауына, яғни инфекцияларға әсер ететін негізгі әлеуметтік және табиғи атаңыз:

а) ішек инфекцияларына;

б) тыныс алу жолдары инфекцияларына;

в) зооноздарда.

3. Эпидемиялық процесс –бұл…


 1. Паразитарлы жүйенің категориясының сәйкестігін анықтаңыз:

1) жабық;

2) жартылай жабық;

3) ашық;

және паразитизм микроорганизмдерінің типі:

а) кездейсоқ;

б) факультативті;

в) облигатты.

5. Паразитарлық жүйенің сырқы ортаға әсерінің төзімділігін қамтамасыз етеді:

а) қоздырғыштардың әртүрлі иелерді пайдалану тәсілі;

б) паразит популяциясыныңгетерогендігі;

в) ие популяциясыныңгетерогендігі.

Тесттер:

1.Л.В.Громашевскийдің жұқпа қоздырғышының берілу механизмі бойынша жіктелуі:

А) трансмиссивті

Б) ауа-шаң

В) жыныстық

Г) тағам арқылы

Д) су арқылы

2. Л.В.Громашевскийдің жұқпа қоздырғышының берілу механизмі бойынша жіктелуі:

А) аэрозольді

Б) тұрмыстық жанасу

В) алиментарлы

Г) су арқылы

Д) вертикальді

3. Л.В Громашевский ұсынған жұқпалы аурулардың жіктелуі негізделген:

А) ағзадағы қоздырғыштың орналасуына

Б) жұқпа қоздырғыш көзінің сипаттамасына

В) қоздырғыштың экологиялық және филогенетикалық жақындасуына

Г) жұқпа қоздырғышының экологиясына

Д) қоздырғыштың таксономиялығына

4. Е.Н.Павловскийдің табиғи ошақтылық теориясы қолданылады:

А) зооноздарда

Б) антропоноздарда

В) сапроноздарда

Г) биогельминтоздарда

Д) геогельминтоздарда

5. Сапрофиттер дегеніміз:

А) жанауарлар мен өсімдіктердің өлі ағзасымен қоретенетін микроорганизмдер

Б) тек жануарлар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

В) тек адамдар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

Г) тірі ағзада қоректену көзі ретінде қолданатын микроорганизмдер

Д) тек буынаяқтылар ағзасында қоректенетін микроорганизмдер

6. Б.Л.Черкасскийдің эпидемиологиялық жіктелуі бойынша ішек жұқпаларына жататындар:

А) тырысқақ

Б) токсоплазмоз

В) бруцеллез

Г) анкилостомидоз

Д) трихомониаз

7. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша қан антропоноздарына жататындар:

А) безгек

Б)энтеробиоз

В)вирусты гепатит А

Г)орнитоз

Д)тұмау

8. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша ішек зооноздарына жататындар:А) аусыл

Б) лямблиоз

В) омбылық геморрагиялық қызба

Г) іш сүзегі

Д) орнитоз

9. Б.Л.Черкасскийдің эпидемиологиялық жіктелуі бойынша қан зооноздарына жататындар:

А) оба

Б) бруцеллезВ) сібір жарасы

Г) газды гангрена

Д) сіреспе

10. Эпидемиологиялық жіктелуі бойынша тері қабат жабындылар зооноздарына жататындар:

А) сібір жарасы

Б) оба


В) бруцеллез

Г) газды гангрена

Д) сіреспе

1.Тақырыбы №2: Жұқпалы аурулар ошағында індетке қарсы жүргізілетін шаралардың құқықтық негіздері. Эпидемиологиялық зерттеу әдісінің анықтамасы және оның құрылымы. Сипаттайтын-бағалайтын эпидемиологиялық әдістер (дескриптивті эпидемиология). Сандық эпидемиология. Отандық ғалымдардың шектік жұқпалы патологияларды зерттеудегі рөлі. Табиғи ошақтардың пайда болу факторлары мен жағдайлары.

2. Мақсаты: студенттердің індетке қарсы шаралар туралы, оны ұйымдастыруды және құқықтық негіздері туралы білімін қалыптастыру. Жұқпалы аурулардың нозологиялық түрлері және эпидемиологиялық ерекшеліктері, ошақтарды эпидемиологиялық тексеру, құжаттарды толтыруға көзқарас және қағидалары туралы білімдерін қалыптастыру. Оңашалау шаралар негізгі ережелерін меңгеру.

3. Тапсырма:


  • Індетке қарсы қызметтің жалпы сұрақтары;

  • ошақтағы індетке қарсы жұмыстардың алгоритмі;

  • жұқпалы аурулардың нозологиялық түрлері және эпидемиологиялық ерекшеліктеріне байланысты ошақтарды эпидемиологиялық тексеру әдістерін меңгеру;

  • індет ошағын тексеру кезіндегі құжаттарды толтыруға көзқарас және қағидаларын меңгеру;

  • студенттер құрастырған жағдайлық есептерін шешу, ошақта індетке қарсы шараларды жоспарлау, эпидемиологиялық анамнез жинау;

 • студенттер теориялық білімдерін қолдана отырып індетке қарсы шараларды ұйымдастырудың жоспарларын құру, эпидемиялық процестің факторлары;

  • сипаттайтын-бағалайтын зерттеулері;

  • сипаттайтын-бағалайтын зерттеулерінің жалпы қасиеттері;

  • тұрғындардың аурушаңдығын бақылау;

  • мүмкіндік, преваленс, инциденс;

  • тұрғындар саулығының көрсеткіштері;

  • стандартты көрсеткіштер;

  • стандарттау әдістері.

4.Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау.

 • Тапсырма құру.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу.

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша.

6. Тапсыру мерзімі:

 • 3 апта.

7. Әдебиеттер

негізгі:

 1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т. – Эпидемиология. Оқулық. – Кітап. - Шымкент, 2012. – 544 б.

қосымша:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Ғылым. –Алматы, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. - Алматы, 2009.

3. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 2 т. - Алматы, 2011.

4. Әміреев С.Ә., Нәжмеденова А.Ғ., Ирсимбетова Н.А. - Жұқпалы ауруларды иммунды әдіспен алдын алу. Оқу-әдістемелік құрал — Алматы, 2000.

5. Нәбенов Қ.Н., Жалпы дезинфекция негіздері. - Оқу-әдістемелік құрал.

2006.


6. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология. - Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. - 422 б.

7. 2011 -2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының денсаулықты

дамытудағы «Саламатты Қазахстан» Мемлекеттік бағдарламасы.

8. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 2009

8. Бақылау (тесттер):

1. Жұқпалы ауруларды кең ауқымды масштабта жою:

А) қоздырғышты биологиялық түр ретінді жою

Б) берілу механизмінің таралуының болмауын

В) ауру жағдайының тіркелмегендігін

Г) қоздырғыш қорының толық болмауын

Д) қабылдаушылықтың болмауын 1. Ошақты тексеру сатысына жатпайтындар:

А) иммунологиялық жағдайын бағалау

Б) сау адамдар мен науқастардан сұрау және тексеру

В) қоршаған ортана тексеру және көзбен шолуды бағалау

Г) ошақта сырқаттылқтың құрылымы мен динамикасын талдау

Д) табиғи ошақты болжау және оны жою шараларын негіздеу

3. Эпидемиялық ошақтың шекараларын анықтайды:

А) дәрігер-эпидемиолог

Б) емдеуші дәрігер

В) санитарлық дәрігер

Г) диагноз қойған дәрігер

Д) дәрігер-инфекционист

4. Эпидемиялық ошақ сақталады:

А) науқасты ауруханаға жатқызғанға дейін

Б) ошақта қорытынды дезинфекция жүргізгенге дейін

В) амбулаторлы ем алған науқас жазылғанға дейін

Г) науқаспен жанасқандар максимальді жасырын кезеңінде

Д) сақталмайды

5. СЭҚБ-да жұқпалы ауруларды есепке алуын тіркейтін нысана:

А) 060 СЭС

Б) 085 СЭС

В) 065 СЭС

Г) 045 СЭС

Д) 391/У

6. Жұқпалы аурулар ошағының пайда болу уақыты байланысты:

А) жұқпаның максимальді жасырын кезеңіне

Б) этиотпропты ем тағайындау мерзіміне

В) қоздырғыш кқзін уақтылы оқшаулауға

Г) аурудың клиникалық көріністеріне

Д) дезинфекциялық шаралардың жүргізілгеніне

7. Ошақты эпидемиологиялық тексеруді жүргізеді:

А) дәрігер-эпидемиолог

Б) санитарлық дәрігердің көмекшісі

В) участкелік дәрігер

Г) дәрігер-лаборант

Д) дәрігер-бактериолог

8. №058/у нысанасын жолдайды:

А) диагноз қойған дәрігер

Б) участкелік терапевт

В) емхана инфекционисті

Г) аурухананың бас дәрігері

Д) аурухананың жұқпалы бөлімінің меңгерушісі

9. Ошақты эпидемиологиялық тексеру әдісін таңдаңыз:

А) клиникалық қарау

Б) медициналық құжаттарды зерделеу

В) ошақты санитарлық қарау

Г) сұрау


Д) физикальді тексеру

10. Жұқпалы ауру туралы “Шұғыл хабарлама” жіберіледі:

А) денсаулық сақтау басқармасына

Б) аудандық бактериологиялық зертханасына

В) аумақтық СЭҚБ-на

Г) дезинфекциялық станцияға

Д) емханаға

1. Тақырыбы №3: МДБМ-індегі індетке қарсы тәртіп. Шараларды ұйымдастыру. Инфекцияның қоздырғыш көзіне бағытталған шаралар: антропоноздар кезінде жүргізілетінклиникалық-диагностикалық, оңашалау, емдік және т.б. шаралар. Жұқпалы аурулардың эпидемиологиялық ерекшеліктеріне және нозологиялық түрлеріне байланысты ошақтарда жүргізілетін эпидемиологиялық тексеру әдістемесі. Індет ошағынитексеру кезінде құжаттамаларды ресімдеу қағидалары.

2. Мақсаты: студенттерде МДБМ-індегі індетке қарсы тәртіп. Шараларды ұйымдастыру. Инфекцияның қоздырғыш көзіне бағытталған шаралар: антропоноздар кезінде жүргізілетін клиникалық-диагностикалық, оңашалау, емдік және т.б. шаралар. Жұқпалы аурулардың эпидемиологиялық ерекшеліктеріне және нозологиялық түрлеріне байланысты ошақтарда жүргізілетін эпидемиологиялық тексеру әдістемесі. Індет ошағынитексеру кезінде құжаттамаларды ресімдеу қағидаларыбойынша білімдерін қалыптастыру.

3. Тапсырмалар:


 • әртүрлі мекемелерде індетке қарсы шараларды және жұқпалы науқастарды жекешелеу қағидаларын меңгеру;

 • эпидемиялық процестің көрінуін зерделеу: эпидемиологиялық категориясын, эпидемиялық процесті сипаттайтын интинсивтілікті және аймақ бойынша эпидемиялық процестің көрінісін;

 • жұқпалы аурулардың әртүрлі топтардағы эпидемиялық процесінің арнайы дамуын зерделеу;

  • инфекция көзіне бағытталған шаралар;

  • студентпен берілген тақырыптағы эпидемиологиялық зерттеу құрылымында негізгі сауалнамалар мен есептерді құрастыру және шешу.

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау.

 • Есептер құру.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

 • Реферат, презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу.

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша.

6. Тапсыру мерзімі:

 • 3 – 4 апта.

7. Әдебиеттер

негізгі:

 1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т. – Эпидемиология. Оқулық. – Кітап. - Шымкент, 2012. – 544 б.

қосымша:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Ғылым. –Алматы, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. - Алматы, 2009.

3. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 2 т. - Алматы, 2011.

4. Әміреев С.Ә., Нәжмеденова А.Ғ., Ирсимбетова Н.А. - Жұқпалы ауруларды иммунды әдіспен алдын алу. Оқу-әдістемелік құрал — Алматы, 2000.

5. Нәбенов Қ.Н., Жалпы дезинфекция негіздері. - Оқу-әдістемелік құрал.

2006.


6. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология. - Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. - 422 б.

7. 2011 -2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының денсаулықты

дамытудағы «Саламатты Қазахстан» Мемлекеттік бағдарламасы.

8. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 2009

8. Бақылау (есептер,тесттер):

1. Елімізде 200 млн астам тұрғындардың ішінен жылына оба сырқаттанушылығымен 50 жағдай тіркелген, оның ішінен 3-уі өлген.

Есептеңіз:

а) обамен сырқаттанушылықты;

б) обамен летальділігкті;

в) обадан өлімділікті.(Тесттер):

1. Ошаққа шараларды ұйымдастырады және жүргізеді:

а) участкелік педиатр

б) участкелік терапевт

в) дәрігер-бактериолог

г) дәрігер-инфекционист

д) дәрігер-эпидемиолог

е) дәрігер-гигиенист;

ж) персонал дезинфекциялық қызмет қызметкері

2.Қан құйылған кезде вирусты жұқпаларды жұқтыру 5%-ды құрайды. Егер де субъект бір жылда 3 ретинфузия алса, сонда жұқтыру 2 жылда болады:

а) 30%;

б) 5%;


в) 15%;

г) 26%;


д) 96,3%.

3. Демографиялық фактормен берілетін жұқпалы аурулар:

А) дифтерия

Б) дизентерия

В) сальмонеллез

Г) іш сүзегі

Д) венерологиялық аурулар

4. Санитарлық-коммуналдық жайландыру ретінде әлеуметтік факторлардың

әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а) ВГА, ВГЕ

б) ВГВ, ВГД

в) тұмау г) ауруханаішілік аурулар

д) ВГС, ВГG

5. Әлеуметтік факторлардың әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а) АИВ-жұқпасы

б) ішек жұқпалары

в) тыныс алу жұқпалары

г)гельминтоздар

д) протозойлы инвазиялар

6. Тұрғындардың иммунологиялық құрылымы ретінде биологиялық факторлардың әсерінен берілетін жұқпалы аурулар:

а)балалар жұқпалары

б)қан жұқпалары

в)кілегей және сыртқы қабат жұқпалары

г)ішек жұқпалары

д)зооноздар

7. Табиғи топырақ факторлары арқылы берілетін жұқпалы аурулар:

а)сіреспе

б)туляремия

в)биогельминтоздар

г)листериоз

д)лептоспироз

1. Тақырып №4: Курстық жұмыстың тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу. ҚР-ның санэпидқызметі туралы заңдары. ҚР-ның індетке қарсы жұмыстар туралы бұйрықтары меннұсқаулары. Дәрігер-эпидемиологтің құқығы менміндеттері.

2. Мақсаты: студенттердеҚР-ның санэпидқызметі туралы заңдары,ҚР-ның індетке қарсы жұмыстар туралы бұйрықтары меннұсқаулары, дәрігер-эпидемиологтің құқығы менміндеттері білімдерін қалыптастыру.

3. Тапсырмалар:


  • ҚР-ның санэпидқызметі туралы заңдарын зерделеу;

  • ҚР-ның індетке қарсы жұмыстар туралы бұйрықтары меннұсқауларын зерделеу;

 • дәрігер-эпидемиологтің құқығы менміндеттерін зерделеу;

 • курстық жұмыстың тақырыбы бойынша әдебиеттерді зерделеу.

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау.

 • Есептер құру.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критериилері:

 • Презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу.

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша.

6. Тапсыру мерзімі:

     • 4 – 5 апта.

7. Әдебиеттер

негізгі:

 1. Ирсимбетова Н.А., Абуова Г.Н., Тулепова З.Т. – Эпидемиология. Оқулық. – Кітап. - Шымкент, 2012. – 544 б.

қосымша:

1. Әміреев С.Ә., Темірбеков Ж.Т. – Эпидемиология. Т.1. – Жалпы

эпидемиология. – Ғылым. –Алматы, 2000. -551 б.

2. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 1 т. - Алматы, 2009.

3. Әміреев С.Ә., Момынов Т.Ә., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. –

Жұқпалы аурулардың стандарттық анықтамасы және атқарылатын

шаралар алгоритмдері. 2 т. - Алматы, 2011.

4. Әміреев С.Ә., Нәжмеденова А.Ғ., Ирсимбетова Н.А. - Жұқпалы ауруларды иммунды әдіспен алдын алу. Оқу-әдістемелік құрал — Алматы, 2000.

5. Нәбенов Қ.Н., Жалпы дезинфекция негіздері. - Оқу-әдістемелік құрал.

2006.


6. Әміреев С.Ә., Жаханов А., Құдайбергенұлы Қ. – Медициналық

паразитология. - Алматы: «Кітап» баспасы, 2005. - 422 б.

7. 2011 -2015 жылдардағы Қазақстан Республикасының денсаулықты

дамытудағы «Саламатты Қазахстан» Мемлекеттік бағдарламасы.

8. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі, 2009

8. Бақылау (сұрақтар):

1. МСЭҚД дәрігер-эпидемиолог қандай шараларды орындайды?

2. Дәрігер-эпидемиологтің құқықтары қандай?

3. Дәрігер-эпидемиолог неге жауап береді?

4. Дәрігер-эпидемиолог ҚР-ның қандай негізгі заңдылықтарын білуі тиіс?1. Тема №5: Індетке қарсы жұмысты ұйымдастыру. Эпидемиологиялық қадағалау. Эпидемиологиялық қадағалауды жүргізу кезеңдері. Эпидемиологиялық қадағалаубасты бір кезеңдерінің бірі ретіндегі індетке қарсы жұмысты жоспарлау. Жоспарлау әдістері. Індетке қарсы жұмыстың сапасын мен тиімділігін бағалау. Эпидемиологтың ақпараттық базасы, ақпарат берудің негізгі көздері.

2. Мақсаты: студенттерді эпидемиологиялық қадағалаужүргізу кезеңдерін, індетке қарсы жұмысты ұйымдастыру,індетке қарсы жұмысты жоспарлау, жоспарлау әдістері бойынша білімдерін қалыптастыру.

3. Тапсырмалар:

  • індетке қарсы жұмысты ұйымдастыруды зерделеу;

  • эпидемиологиялық қадағалау жүргізу кезеңдерін зерделеу;

 • індетке қарсы жұмысты жоспарлау әдістерін зерделеу;

 • эпидемиологтың ақпараттық базасын зерделеу.

4. Орындау түрі:

 • Реферат, презентация дайындау.

 • Есептер құру.

5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критериилері:

 • Презентация дайындау сапасын бағалау: заманауи әдебиеттерді, электронды тасымалдағыштар (ғаламтор), бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана отырып, тақырыптың басты сәттерін көрсете білу.

 • Клиникалық тапсырма құрастыруда теориялық білімін қолдана білу.

 • Әріпті баллды рейтингілік жүйе бойынша.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет