Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы Дәрілер технологиясы кафедрасы студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өңдеуібет1/17
Дата25.04.2017
өлшемі2.42 Mb.
түріПрезентация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы

Дәрілер технологиясы кафедрасы

студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өңдеуі


Пән: Дәрілер технологиясы
Пән коды: TL 5303
Мамандық: 5В110300 Фармация
Оқу сағаттар көлемі: 360 (8 кредит)
Курс және семестр: 5 курс 9 семестр
СӨЖ: 120 сағат

Кафедра мәжілісінде __ ___ 2014 ж.

(хаттама № ___ ) талқыланған

Каф.мең., фарм.ғ.д., профессор

____________Сағындықова Б.А.


2014 ж.

кредит 1

Сабақ 1

Тақырыбы: Дәрілік және қосымша заттар. Анықтамасы. Оларға қойылатын талаптар. Агрегаттық жағдайы және қолдану тәсілі бойынша қосымша заттардың жіктелуі және номенклатурасы.
Мақсаты: Студенттерді ғылыми және практикалық есептерді шешуде шығармашылық еңбекпен өздігінен айналысу дағдысын қалыптастыру.
Тапсырма: тақырыпты меңгеру кезінде әдебиетпен және электрондық қормен жұмыс істеу және келесі сұрақтарға көңіл бөлінуі тиіс:

 • дәрілік заттар, дәрілік заттар номенклатурасы. Босату нормалары.

 • дәрілік препараттардағы есірткі және оларға теңестірілген заттар. Бұйрықтар.

 • Қосымша заттар. Оларға қойылатын талаптар. Номенклатурасы мен жіктелуі. Қолданылуына қысқаша сипаттама.


Орындау түрі: реферат дайындау және қорғау, презентация.
СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

Реферат – студенттің қалау бойынша дайындалады. Реферат бір топ студенттермен дайындалу мүмкін, олардың әр қайсысы бір бөлімнен мәселені зерттеп дайындайды. Реферат сұрақтардың мәнін ашуы, максималды ақпараттық және қорытындысы болуы керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Тақырыпты ашу дәрежесінің және студенттер арасында қызығушылық туғызуының критериіне қарай бағаланады.

Бағалау критерилері: Минималды балл: 1

Максималды балл: 4
1.

Рефератты дайындау және қорғау

Өте жақсы

А (4,0; 95-100%);

А- (3,67; 90-94%)


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған барлық сұрақтарға сеніммен және қатесіз жауап берді.

жақсы

В+ (3,33; 85-89%);

В (3,0; 80-84%);

В- (2,67; 75-79%).Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды емес қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлық

С+ (2,33; 70-74%);

С (2,0; 65-69%);

С- (1,67; 60-64%);

D+ (1,0; 50-54%)


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған барлық сұрақтарға сенімсіз жауап берді және принципиалды қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлықсыз

F ( 0; 0-49%)Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпсыз орындаған және белгіленген уақытысында тапсырмаған.. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберді және материалмен хабардар емес.

2.

Тақырыптарды презентациялау

Өте жақсы


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кезінде автор тақырап бойынша терең білім көрсетті. Талқылау кезінде сұрақтарға дұрыс жауап бердіжақсы


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кезінде автор тақырап бойынша жақсы білім көрсетті. Талқылау кезінде сұрақтарға дұрыс жауап беріп, принципиалды емес қателіктер жіберді, оны өзі дұрыстады.

Қанағаттанарлық


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды емес.. Сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлықсыз


Презентация өз бетінше 20-дан кем слайдты қолданылып, белгіленген уақттан кеш орындалған. 5-тен кем әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды емес.. Сұрақтарға жауап беру кезінде автор өрекел қателіктер жіберді және өз материалмен хабардар емес.


Тапсыру мерзімі: 2 апта
Әдебиет

негізгі

 1. МФ Х, ХІ басылымдары.

 2. ҚР МФ –1-басылым. - Астана – 2008 ж.

 3. Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008. – 348 бет.

 4. Сағындықова Б.А., Анарбаева Р. М. Дәрілердің дәріханалық технологиясы: оқулық. Шымкент, 2008.- 436 бет.

 5. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм. Под. ред. Т.С. Кондратьевой - М., Медицина - 1986 ж.

 6. Технология лекарственных форм. под ред. Кондратьевой Т.С. том. 1. М. Медицина – 1991 ж.

 7. Фармацевтическая технология. Под редакцией И.И.Краснюка и Г.В. Михайловой, Москва Асаdemia – 2006 г.

 8. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. В.М. Грецкий, В.С. Хоменок. - М., Медицина - 2000 ж.

қосымша

 1. И.А. Муравьев «Технология лекарственных форм» том 1. М., Медицина – 1980 ж.

 2. А.И. Чирков Аптека лечебно-профилактического учреждения / М.: Медицина, 1991ж.

 3. Ю.И. Зеликсон, Т.С. Кондратьева От пластыря царя Пергама до трансдермальной системы (История и тенденции развития отечественной технологии лекарств): оқу – әдістемелік құрал – М., 1999 ж.

 4. Технология изготовления лекарственных форм. Серия «Медицина для вас». Ростов н/Д: «Феникс» - 2002. – 448 б.

 5. Фармацевтическая технология – Под ред. В.И. Погорелова – оқу құралы, Ростов-на-Дону – Феникс – 2002 ж.

 6. В.Ф. Семенченко – История фармации / - М.: МарТ, 2003 ж.

 7. Фармацевтическая технология – Под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой, Е.Т. Чижова –Москва, Академия – 2004 ж.

 8. Практикум по технологии лекарственных форм - Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006 ж.

 9. Фармацевтическая технология. Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006 ж.

 10. Полный справочник фармацевта – Москва, Эксмо – 2007 ж.


Бақылау:

Бақылау сұрақтары:


 1. Дәрілік заттар. Доза. Дәрілік заттардың жіктелуі.

 2. Қосымша заттар. Олардың дәрілік түрлер технологиясында ролі.

 3. Қазіргі заманғы медицинада және фармацияда қосымша заттарға қойылатын талаптар.

 4. Қосымша заттардың табиғаты және химиялық құрылысы бойынща жіктелуінің технологиялық мәні.


кредит 1

Тақырыбы 2: Дәрілік түрлердің ағзаға енгізу жолы және агрегаттық жағдайы бойынша жіктелуі. Дәрілік түрлердің дисперстік жүйе ретінде жіктелуі. Дисперсологиялық жіктелудің дәрілер технологиясы үшін маңызы
Мақсаты: ғылыми және практикалық есептерді шығаруда студенттерде өздігінше шығармашылық дағдыларды қалыптастыру.
Тапсырма: тақырыпты меңгеру үшін әдебиеттермен және электрондық қормен жұмыс істеуді жүргізу, сол кезде келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

 • дәрілік түрлер туралы түсінік, ағзаға енгізу жолына және агрегаттық жағдайына байланысты жіктелуі;

 • энтералды және парентералды қолданылатын дәрілік түрлер;

 • дәрілік заттардың дисперстік жүйе ретінде жіктелуі және олардың дәрілер технологиясы үшін маңызы.


Орындау түрі: реферат дайындау және қорғау, презентация .

СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

Реферат – студенттің қалау бойынша дайындалады. Реферат бір топ студенттермен дайындалу мүмкін, олардың әр қайсысы бір бөлімнен мәселені зерттеп дайындайды. Реферат сұрақтардың мәнін ашуы, максималды ақпараттық және қорытындысы болуы керек.

Презентация – презентация уақыты 8-10 минут. Тақырыпты ашу дәрежесінің және студенттер арасында қызығушылық туғызуының критериіне қарай бағаланады.

Бағалау критерилері: Минималды балл: 1

Максималды балл: 4

1.

Рефератты дайындау және қорғау

Өте жақсы


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған барлық сұрақтарға сеніммен және қатесіз жауап берді.

жақсы


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды емес қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлық


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған барлық сұрақтарға сенімсіз жауап берді және принципиалды қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлықсыз


Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпсыз орындаған және белгіленген уақытысында тапсырмаған.. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберді және материалмен хабардар емес.

2.

Тақырыптарды презентациялау

Өте жақсы


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кезінде автор тақырап бойынша терең білім көрсетті. Талқылау кезінде сұрақтарға дұрыс жауап бердіжақсы


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды және ықшамды. Қорғау кезінде автор тақырап бойынша жақсы білім көрсетті. Талқылау кезінде сұрақтарға дұрыс жауап беріп, принципиалды емес қателіктер жіберді, оны өзі дұрыстады.

Қанағаттанарлық


Презентация өз бетінше 20-дан кем емес слайдты қолданылып, белгіленген уақытында орындалған. 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды емес.. Сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлықсыз


Презентация өз бетінше 20-дан кем слайдты қолданылып, белгіленген уақттан кеш орындалған. 5-тен кем әдебиеттерді қолданылған. Слайдтар мазмұнды емес.. Сұрақтарға жауап беру кезінде автор өрекел қателіктер жіберді және өз материалмен хабардар емес.


Тапсыру мерзімі: 2 апта

Әдебиет

негізгі

 1. МФ Х, ХІ басылымдары.

 2. ҚР МФ –1- басылым. - Астана – 2008 ж.

 3. Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008. – 348 бет.

 4. Сағындықова Б.А., Анарбаева Р. М. Дәрілердің дәріханалық технологиясы: оқулық. Шымкент, 2008.- 436 бет.

 5. И.А. Муравьев «Технология лекарственных форм» том 1. М., Медицина – 1980 ж.

 6. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм. Под. ред. Т.С. Кондратьевой - М., Медицина - 1986 ж.

 7. Технология лекарственных форм. под ред. Кондратьевой Т.С. том. 1. М. Медицина – 1991 ж.

 8. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. В.М. Грецкий, В.С. Хоменок. - М., Медицина - 2000 ж.

қосымша

 1. А.И. Чирков Аптека лечебно-профилактического учреждения / М.: Медицина, 1991 ж.

 2. Ю.И. Зеликсон, Т.С. Кондратьева От пластыря царя Пергама до трансдермальной системы (История и тенденции развития отечественной технологии лекарств): Оқу – әдістемелік құрал – М., 1999 ж.

 3. Технология изготовления лекарственных форм. Серия «Медицина для вас». Ростов н/Д: «Феникс» - 2002. – 448 б.

 4. Фармацевтическая технология – Под ред. В.И. Погорелова – оқу құралы, Ростов-на-Дону – Феникс – 2002ж.

 5. В.Ф. Семенченко – История фармации / - М.: МарТ, 2003 ж.

 6. Фармацевтическая технология – Под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой, Е.Т. Чижова –Москва, Академия – 2004 ж.

 7. Практикум по технологии лекарственных форм - Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006ж.

 8. Фармацевтическая технология. Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006 ж.

 9. Полный справочник фармацевта – Москва, Эксмо – 2007 ж.

 10. Русско-казахский словарь. Алматы. Арыс баспасы, 2007. 1-2 том.


Бақылау:

Бақылау сұрақтары:

 1. Дәрілік түрлердің интеграциялық жіктелуінің маңызы.

 2. Дәрілік түрлердің агрегаттық жағдайына байланысты жіктелуі.

 3. Дәрілік түрлердің енгізу жолына байланысты жіктелуі.

 4. Дәрілік түрлердің негізгі топтарының дисперсиологиялық сипаттамасы.


кредит 1

Тақырыбы 3: Сұйық дәрілік түрлер үшін дисперстік орталар. Тазартылған су. Алынуы, сақталуы. Суды жұмыс орнына жектізу. Сапасын бағалау. Сақтау. Бейсу дисперстік орталар. Сипаттамасы, оларға қойылатын талаптар.
Мақсаты: ғылыми және практикалық есептерді шығаруда студенттерде өздігінше шығармашылық дағдыларды қалыптастыру.
Тапсырма: тақырыпты меңгеру үшін әдебиеттермен және электрондық қормен жұмыс істеуді жүргізу, сол кезде келесі сұрақтарға көңіл аудару керек:

- сұйық дәрілік түрлерде қолданылатын еріткіштер. Еріткіштерге қойылатын талаптар;

- тазартылған су. Алынуы. Сақталуы;

- суды жұмыс орнына жеткізу;

- спирттер концентрациясы, оларды анықтау әдістері және қолданылатын қондырғылар;

- этил спиртін есепке алынуы және сақталуы;

- майлы және минералды майлар;

- табиғи және синтетикалық еріткіштер.


Орындау түрі: реферат дайындау және қорғау, глоссарий құрастыру.

СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

Реферат – студенттің қалау бойынша дайындалады. Реферат бір топ студенттермен дайындалу мүмкін, олардың әр қайсысы бір бөлімнен мәселені зерттеп дайындайды. Реферат сұрақтардың мәнін ашуы, максималды ақпараттық және қорытындысы болуы керек.

Глоссарий – комментарийлер мен мысалдар келтірілген терминдер сөздігі. Тақырып бойынша жиі қолданылатын мағыналы сөздер.

Бағалау критерилері: Минималды балл: 1(50балл)

Максималды балл: 4(100балл)

1.

Рефератты дайындау және қорғау

Өте жақсы

4,0 - 3,67

Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған барлық сұрақтарға сеніммен және қатесіз жауап берді.

жақсы

3,33

3,0

2,67

Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқымай, әңгімеледі. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде принципиалды емес қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлық

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпты орындаған және белгіленген уақытысында тапсырған.Рефераттың тақырыбына тиісті схемалар, кестелер, суреттер келтірілген. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған барлық сұрақтарға сенімсіз жауап берді және принципиалды қателіктер жіберді.

Қанағаттанарлықсыз

0

Өз бетінше 10-нан кем емес машинкаға басылған мәтінді, 5-тен кем емес әдебиеттерді қолданып, рефератты ұқыпсыз орындаған және белгіленген уақытысында тапсырмаған.. Рефератты қорғауда мәтінді оқиды. Қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде өрескел қателіктер жіберді және материалмен хабардар емес.

2.

Глоссарийлердіқұрастыру

Өте жақсы

4,0 - 3,67

Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент берілген сұрақтарға сенімді және қатесіз жауап береді.жақсы

3,33

3,0

2,67

Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент берілген сұрақтар бойынша принципиалды емес қателер жібереді

Қанағаттанарлық

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

Глоссарий толық сөздік көлемімен құрастырылған, негізгі терминдер мен түсініктер дұрыс көрсетілген.Терминдердің салыстырмалы мағыналары бар.Уақытында тапсырылған. Студент қорғау кезінде берілген сұрақтарға сенімсіз жауап береді, принципиалды қателер жібереді.

Қанағаттанарлықсыз

0

Глоссарий толық емес көлемде, ұқыпсыз дайындалған және Уақтысында тапсырылмаған. Студент қойылған сұрақтарға жауап беру кезінде дөрекі қателіктер жіберді және материалды игермеген.
Тапсыру мерзімі: 2 апта
Әдебиет

негізгі

 1. МФ Х, ХІ басылымдары.

 2. ҚР МФ –1- басылым. - Астана – 2008 ж.

 3. Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008. – 348 бет.

 4. Сағындықова Б.А., Анарбаева Р. М. Дәрілердің дәріханалық технологиясы: оқулық. Шымкент, 2008.- 436 бет.

 5. И.А. Муравьев «Технология лекарственных форм» том 1. М., Медицина – 1980 ж.

 6. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм. Под. ред. Т.С. Кондратьевой - М., Медицина - 1986 ж.

 7. Технология лекарственных форм. под ред. Кондратьевой Т.С. том. 1. М. Медицина – 1991 ж.

 8. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. В.М. Грецкий, В.С. Хоменок. - М., Медицина - 2000 ж.

қосымша

 1. В.И. Калиничева Педиатрическая фармакология – М.: Медицина. 1987 ж.

 2. А.И. Чирков Аптека лечебно-профилактического учреждения / М.: Медицина, 1991 ж.

 3. Ю.И. Зеликсон, Т.С. Кондратьева От пластыря царя Пергама до трансдермальной системы (История и тенденции развития отечественной технологии лекарств): Оқу – әдістемелік құрал – М., 1999 ж.

 4. Технология изготовления лекарственных форм. Серия «Медицина для вас». Ростов н/Д: «Феникс» - 2002. – 448 б.

 5. Фармацевтическая технология – Под ред. В.И. Погорелова – Оқу құралы – М., 1999 ж. , Ростов-на-Дону – Феникс – 2002 ж.

 6. В.Ф. Семенченко – История фармации / - М.: МарТ, 2003 ж.

 7. Фармацевтическая технология – Под ред. И.И. Краснюка, Г.В. Михайловой, Е.Т. Чижова –Москва, Академия – 2004 ж.

 8. Практикум по технологии лекарственных форм - Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006 ж.

 9. Фармацевтическая технология. Под ред. И.И. Краснюка и Г.В. Михайловой–Москва, Академия – 2006 ж.

 10. Полный справочник фармацевта – Москва, Эксмо – 2007 ж.

 11. Русско-казахский словарь. Алматы. Арыс баспасы, 2007. 1-2 том.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет