Особливістю смоктання у новонародженого є: Одночасне смоктання і диханнябет1/6
Дата25.12.2016
өлшемі0.76 Mb.
#415
  1   2   3   4   5   6

 1. Особливістю смоктання у новонародженого є:

 1. *Одночасне смоктання і дихання;

 2. Напруження м’язів підборіддя;

 3. „Аденоїдний” вираз обличчя;

 4. „Подвійне” підборіддя;

 5. Напруження м’язів обличчя. 1. Скільки фолікулів зубів знаходиться в комірковому відростку кожної щелепи новонародженого:

 1. 10;

 2. 6;

 3. *18;

 4. 16;

 5. 12;
 1. Де знаходяться фолікули тимчасових та постійних зубів верхньої щелепи у новонародженого:

 1. У комірковому відростку;

 2. У ділянці шва;

 3. *Біля дна очної орбіти;

 4. У тілі щелепи;

 5. Біля кута щелепи;
 1. Як розташовані зачатки постійних зубів на нижній щелепі у новонародженого:

 1. Вертикально коронками дистально;

 2. Горизонтально коронками посередині;

 3. *Горизонтально коронками медіально;

 4. Горизонтально коронками дистально;

 5. Паралельно один до одного;
 1. В якому терміні внутріутробного розвитку дитини виникають вади розвитку та аномалії обличчя і щелеп:

 1. На 5-6 міс.;

 2. *На 1-3 міс.;

 3. На 3-4 міс.;

 4. На 3-5 міс.;

 5. На 6-9 міс.;
 1. Коли завершується повне зрощення обидвох половин нижньої щелепи:

 1. На 2-4 міс. антенатального розвитку;

 2. На 4-6 міс. антенатального розвитку;

 3. На 6-9 міс. антенатального розвитку;

 4. На 1-6 міс. антенатального розвитку;

 5. *На 6-12 міс. постнатального розвитку;
 1. Яке співвідношення коміркових відростків у двомісячному плоду:

 1. Прогнатичне;

 2. Відкрите;

 3. Глибоке;

 4. *Прогенічне;

 5. Ортогнатичне;
 1. Коли у процесі філогенезу формуються 5 відростків у головному відділі ембріона:

 1. На 12-14 дні;

 2. На 15-20 дні;

 3. На 20-25 дні;

 4. *На 25-30 дні;

 5. На 2-3 місяці;
 1. Скільки зубних фолікулів знаходиться у кожній щелепі новонародженої дитини:

 1. 20;

 2. *18;

 3. 16;

 4. 14;

 5. 12;
 1. Як ще називається перша зяберна дуга:

 1. Лобна дуга;

 2. *Щелепна дуга;

 3. Membrana palatonasalis;

 4. Первинний рот;

 5. Processus glodularis;
 1. Скільки фолікулів постійних зубів міститься у кожній щелепі дитини на момент народження:

 1. 10;

 2. *8;

 3. 6;

 4. 4;

 5. 12;
 1. Скільки фолікулів тимчасових зубів міститься у кожній щелепі дитини на момент народження:

 1. 8;

 2. *10;

 3. 9;

 4. 4;

 5. 12;
 1. Що таке складка Робена-Мажито:

 1. Поперечні піднебінні складки;

 2. *Ясенна мембрана;

 3. Щічно-ясенні складки;

 4. Крилонижньощелепні складки;

 5. Перехідна складка;
 1. Особливості будови ротової порожнини новонародженого пов’язані з:

 1. Дистальним положенням нижньої шелепи;

 2. Жировим прошарком обох щік;

 3. *Вродженим актом смоктання;

 4. Хоботоподібною формою губ;

 5. Вираженим круговим м’язом рота.
 1. Розвиток зубів починається з:

 1. Меккелевого хряща;

 2. *Епітеліальної зубної пластинки;

 3. Верхньощелепних відростків;

 4. Нижньощелепних відростків;

 5. Membrana palatonasalis.
 1. Що впливає на розвиток зубощелепно-лицевої ділянки в ембріональному періоді:

 1. Функція шлунково-кишкового тракту матері;

 2. Функція серцево-судинної системи матері;

 3. Функція ендокринної системи матері;

 4. Вага і довжина плоду, термін вагітності;

 5. *Спадковий чинник та стан організму матері;
 1. На якому місяці ембріогенезу можливе виникнення аномалій розвитку верхньої щелепи, нижньої щелепи, піднебіння, язика, обличчя:

 1. На 1 місяці;

 2. *На 2 місяці;

 3. На 3 місяці;

 4. На 4 місяці;

 5. На 5 місяці;
 1. Яке співвідношення коміркових відростків у новонародженого:

 1. Прогенічне;

 2. Ортогнатичне;

 3. *Прогнатичне;

 4. Глибоке;

 5. Відкрите;
 1. Який чинник є головним у трансформації фізіологічної ретрогенії:

 1. Спадковість дитини;

 2. Відсутність хвороб у дитини;

 3. *Природне вигодовування;

 4. Правильне штучне вигодовування;

 5. Відсутність хвороб у матері;
 1. Процес прорізування зубів починається в:

 1. 4-5 місяців;

 2. *6-8 місяців;

 3. 8-10 місяців;

 4. 10-12 місяців;

 5. 8-12 місяців.
 1. Постійні зуби на відміну від молочних є:

 1. Меншими за розмірами;

 2. Мають валик біля шийки зуба;

 3. Мають значну стертість;

 4. Голубувато-білого кольору;

 5. *Дещо більшими за розмірами.
 1. Коли у дитини повністю зростаються обидві половини нижньої щелепи:

 1. До народження;

 2. *До 1 року;

 3. До 3 років;

 4. До 5 років;

 5. До 6 років;
 1. Яка функція є нормою для трирічної дитини на відміну від новонародженого:

 1. Одночасне дихання й ковтання;

 2. Інфантильний тип ковтання;

 3. Вроджений акт смоктання;

 4. *Соматичний тип ковтання;

 5. Вільне ротове дихання;
 1. Чим відрізняться жувальний апарат шестирічної дитини від новона-родженого:

 1. Наявністю валика Робена-Мажито;

 2. *Наявністю чіткого суглобового відростка СНЩС;

 3. Наявністю плоского піднебіння;

 4. Наявністю фізіологічної ретрогенії;

 5. Наявністю великого язика;
 1. В якому віковому періоді спостерігається значний ріст щелеп у бокових ділянках:

 1. *У 1 рік - 2,5 роки;

 2. У 10-12 місяців;

 3. У 6-8 місяців;

 4. У 8-10 місяців;

 5. У 10-11 місяців;
 1. Назвіть м’язи, які опускають нижню щелепу:

 1. *Щелепно-під’язичні, двочеревцеві;

 2. Власне жувальні м’язи;

 3. Скроневі м’язи;

 4. Внутрішні крилоподібні;

 5. Зовнішні крилоподібні.
 1. В якому віковому періоді спостерігається значний ріст щелеп у бокових ділянках:

 1. *У 10-14 років;

 2. У 8-9 років;

 3. У 7-8 років;

 4. У 3-4 роки;

 5. У 9-10 років;
 1. Верхня щелепа розвивається з:

 1. Лобного відростка;

 2. *Верхньощелепною відростка;

 3. Меккелевого хряща;

 4. Лобного та верхньощелепного відростків;

 5. Membrana palatonasalis.
 1. Нижня щелепа розвивається з:

 1. Верхньощелепного відростка;

 2. Верхньощелепного та лобного відростків;

 3. *Нижньощелепних відростків;

 4. Membrana palatonasalis;

 5. Лобного відростка.
 1. З якого відростка головного відділу ембріона розвивається нижня губа:

 1. Із латеральних відділів лобного відростка;

 2. Із медіальних відділів лобного відростка;

 3. Із нижньощелепного відростка;

 4. *Із верхньощелепних відростків;

 5. Із піднебінних відростків;
 1. Який із перелічених м’язів не відноситься до мімічних:

 1. M. zygomaticus major;

 2. M. levator labii superior;

 3. *M. pterygoideus medialis;

 4. M. incisivi labii inferioris;

 5. M. risorius;
 1. Який із перелічених м’язів добре розвинутий у новонародженого:

 1. *M. digastricus;

 2. M. masseter;

 3. M. temporalis;

 4. M. pterygoideus medialis;

 5. M. pterygoideus lateralis;
 1. Які м’язи виконують найбільше функціональне навантаження в період грудного вигодовування:

 1. Піднімачі нижньої щелепи;

 2. Опускачі нижньої щелепи;

 3. Жувальні м’язи;

 4. *Мімічні м’язи;

 5. Вірної відповіді немає;
 1. Хто автор класифікації аномалій вуздечок язика:

 1. Ільїна-Маркосян;

 2. Хорошилкіна;

 3. Григорьева;

 4. *Катц;

 5. Калвеліс;
 1. Положення зубів у зубній дузі не залежить від:

 1. Росту верхньої і нижньої щелеп;

 2. Положення верхньої і нижньої губ;

 3. Розвитку, росту і положення язика;

 4. *Періодонто-мускулярного рефлексу;

 5. Характеру оклюзійних поверхонь антагоністів.
 1. Характер змикання других тимчасових молярів у нормі залежить від:

 1. Стертості горбиків зубів;

 2. Трем у фронтальній ділянці;

 3. *Мезіодистальних розмірів молярів;

 4. Спадкового чинника;

 5. Діастем у фронтальній ділянці.
 1. Який із перелічених м’язів відноситься до жувальних:

 1. M. orbicularis oris;

 2. M. buccinator;

 3. M. zygomaticus;

 4. *M. pterygoideus medialis;

 5. M. risorius;
 1. Форма зубних дуг не залежить від:

 1. Кількості зубів;

 2. Спадковості;

 3. *Гістогенезу зубів;

 4. Типу дихання;

 5. Мінералізації зубів.
 1. Який з перелічених м’язів відноситься до мімічних:

 1. M. masseter;

 2. M. temporalis;

 3. *M. risorius;

 4. M. pterygoideus meclialis;

 5. M. pterygoideus lateralis;
 1. Найбільш активний період росту нижньої щелепи:

 1. У 6-8 років життя;

 2. У 3-5 років життя;

 3. *У період вигодовування;

 4. У період зміни зубів;

 5. У 2-3 роки життя.
 1. В якому віці припиняється ріст щелепно-лицевої ділянки:

 1. У 14-16 років;

 2. *У 24-25 років;

 3. У 18-20 років;

 4. У 20-22 років;

 5. У 16-18 років;
 1. В які періоди життя дитини переважно ростуть фронтальні ділянки щелеп:

 1. *У 6-12 місяців і в 6-9 років;

 2. У 12-20 місяців і в 9-10 років;

 3. У 2-2,5 роки і в 10-14 років;

 4. У 10-16 місяців і у 8-10 років;

 5. В 1-2 роки і в 4-6 років;
 1. Назвіть ознаки аномалії, яка формується у дітей віком від 2,5 до 4 років:

 1. Горбиковий контакт на тимчасових молярах;

 2. *Дистальне співвідношення на іклах;

 3. Глибоке куполоподібне піднебіння;

 4. Щільний контакт між усіма зубами;

 5. Виражені горбики молочних ікол.
 1. М’язи, що висувають нижню щелепу вперед, це:

 1. Правий і лівий скроневі, двочеревцевий;

 2. *Правий і лівий зовнішній крилоподібний;

 3. Скроневий, підборідочно-під’язичний;

 4. Зовнішній та внутрішній крилоподібні;

 5. Серед наведених вірної відповіді немає.
 1. Який із перелічених нижче чинників є регулюючим для росту щелеп:

 1. Наявність зачатків усіх зубів;

 2. Співвідношення відділів черепа;

 3. *Функціональне навантаження щелеп;

 4. Правильної відповіді не наведено;

 5. Генетичний чинник;
 1. Який з перелічених м’язів не відноситься до мімічних:

 1. M. mentalis;

 2. M. platysma;

 3. M. risorius;

 4. M. orbicularis oris;

 5. *M. pterygoideus lateraris;
 1. Ріст і формування щелеп зупиняється до:

 1. 16 років;

 2. 14 років;

 3. 18-19 років;

 4. *24-25 років;

 5. 27-28 років.
 1. Визначте вік дитини за наявності 54, 51, 61, 62, 64, 74, 72, 71, 81, 82, 84 зубів:

 1. 6 місяців;

 2. 9 місяців;

 3. 12 місяців;

 4. *18 місяців;

 5. 24 місяця.
 1. Визначте вік дитини за наявності 16, 55, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 65, 26, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 85, 46 зубів:

 1. 7 років;

 2. 8 років;

 3. 9 років;

 4. *11 років;

 5. 13 років.
 1. Визначте вік дитини за наступною зубною формулою:16, 55, 14, 53, 12, 11, 21, 22, 63, 24, 65, 26, 46, 85, 44, 83, 42, 41, 31, 32, 73, 34, 75, 36 зуби:

 1. 6 років;

 2. 7 років;

 3. 8 років;

 4. *9 років;

 5. 11 років.
 1. Визначте вік дитини за наявності 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 74, 73, 72, 71, 81, 82, 83, 84, 85 зубів:

 1. 18 місяців;

 2. 12 місяців;

 3. 16 місяців;

 4. *30 місяців;

 5. 20 місяців.
 1. Який прикус є нормою у віці від 4 до 6 років (період старіння тимчасового прикусу):

 1. Прогенічний;

 2. Прогнатичний;

 3. Глибокий;

 4. Біпрогнатичний;

 5. *Прямий;
 1. Яка правильна послідовність прорізування постійних зубів на верхній щелепі:

 1. *6-1-2-4-3-5-7;

 2. 1-6-2-3-4-5-7;

 3. 1-6-2-4-3-5-7;

 4. 6-2-1-4-3-5-7;

 5. 6-1-2-3-5-4-7;
 1. Правильна послідовність прорізування постійних зубів на нижній щелепі:

 1. *6-1-2-4-3-5-7;

 2. 6-1-2-3-4-5-7;

 3. 6-1-2-4-5-3-7;

 4. 6-1-2-5-3-4-7;

 5. 1-6-2-4-5-3-7.
 1. Назвіть м’язи, які піднімають нижню щелепу:

 1. *Власне жувальні м’язи;

 2. Зовнішні крилоподібні;

 3. Щелепно-під’язичні;

 4. Підборідно-під’язичні;

 5. Двочеревцеві м’язи.
 1. Який прикус за даними більшості авторів не відноситься до фізіологічних:

 1. Прямий;

 2. Ортогнатичний;

 3. *Прогнатичний;

 4. Біпрогнатія;

 5. Опістогнатія;
 1. Наявність трем у фронтальній ділянці молочного прикусу в період інволюції оцінюється як:

 1. Патологічна ознака;

 2. *Сприятливий симптом;

 3. Несприятливий симптом;

 4. Спадкова аномалія;

 5. Немає вірної відповіді;
 1. Період відносної фізіологічної стабілізації молочного прикусу характерний для віку:

 1. 1,5-2 роки;

 2. 2-2,5 роки;

 3. *2,5-4 роки;

 4. 4-5 років;

 5. 5-6 років.
 1. Співвідношення яких зубів залишається незмінним у нормі на всіх етапах розвитку молочного прикусу:

 1. Усіх різців;

 2. *Усіх ікол;

 3. Перших молярів;

 4. Других молярів;

 5. Усіх молярів;
 1. Період старіння молочного прикусу характерний для віку:

 1. 1,5-2 роки;

 2. 2-2,5 роки;

 3. 2,5-4 роки;

 4. *4-5 років;

 5. 4-6 років.
 1. Який вид прикусу належить до фізіологічного:

  1. Прогнатичний;

  2. *Ортогнатичний;

  3. Прогенічний;

  4. Глибокий;

  5. Відкритий;
 1. Вкажіть ознаку, яка характеризує ортогнатичний прикус:

  1. Верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 1/4 довжини коронок;

  2. Верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 1/2 довжини коронок;

  3. *Верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 1/3 довжини коронок;

  4. Верхні фронтальні зуби перекривають нижні на 2/3 довжини коронок;

  5. Верхні фронтальні зуби повністю перекривають коронки нижніх зубів.
 1. Пропорційність передбачає умовний поділ обличчя на:

  1. Дві рівних частини;

  2. *Три рівних частини;

  3. Чотири рівних частини;

  4. П’ять рівних частин;

  5. Шість рівних частини.
 1. До щелепних ознак відносять:

  1. Правильний гармонійний розвиток гілок щелепи;

  2. Правильний гармонійний розвиток тіла обох щелеп;

  3. Величину кута нижньої щелепи у новонароджених – до 164°;

  4. Повноцінний та гармонійний профіль обличчя дитини;

  5. *Всі наведені у цьому тесті варіанти відповідей правильні.
 1. Скільки форм фізіологічного прикусу розрізняють у клініці ортодонтії:

  1. Одну;

  2. Дві;

  3. Три;

  4. *Чотири;

  5. П’ять;
 1. Який прикус не є фізіологічним:

  1. Ортогнатичний;

  2. Прямий;

  3. Біпрогнатичний;

  4. Опістогнатичний;

  5. *Відкритий;
 1. Ознакою правильного змикання кутніх зубів по сагіталі є:

  1. Розміщення заднього щічного горбика першого верхнього моляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба;

  2. *Розміщення переднього щічного горбика першого верхнього моляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба;

  3. Розміщення переднього щічного горбика другого верхнього моляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба;

  4. Розміщення переднього щічного горбика першого верхнього премоляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба;

  5. Розміщення переднього щічного горбика другого верхнього премоляра в поперечній борозенці однойменного нижнього зуба.
 1. Кожний зуб верхньої щелепи має два антагоністи, за винятком:

 1. Верхніх правих ікол;

 2. Верхніх других молярів;

 3. *Верхніх третіх молярів;

 4. Верхніх латеральних різців;

 5. Верхніх центральних різців.
 1. Верхня зубна дуга має форму:

 1. Півкола;

 2. Параболи;

 3. Кола;

 4. *Напівеліпса;

 5. Еліпса.
 1. Нижня зубна дуга має форму:

 1. Півкола;

 2. *Параболи;

 3. Кола;

 4. Напівеліпса;

 5. Еліпса.
 1. Верхня зубна дуга у тимчасовому прикусі має форму:

 1. *Півкола;

 2. Параболи;

 3. Кола;

 4. Напівеліпса;

 5. Еліпса.

 1. Нижня зубна дуга у тимчасовому прикусі має форму:

 1. *Півкола;

 2. Параболи;

 3. Кола;

 4. Напівеліпса;

 5. Еліпса.
 1. У стані фізіологічного спокою між зубними рядами утворюється міжоклюзійний простір, що варіює в межах:

 1. 0,5-1,5 мм;

 2. *2-3 мм;

 3. 4-6 мм;

 4. 6-8 мм;

 5. 8-10 мм.
 1. У разі опістогнатичного прикусу:

 1. Ікла й різці на нижній щелепі нахилені в порожнину рота;

 2. Ікла й різці на верхній щелепі нахилені в порожнину рота;

 3. Ікла й різці на верхній щелепі мають вестибулярний нахил;

  Каталог: data -> kafedra -> internal -> stomat ter dit -> zbtest -> Стоматологічний%20факультет
  stomat ter dit -> Анатомо-физиологические особенности развития та строения тканей и органов челюстно-лицевой области. Местное и общее обезболивание у детей
  Стоматологічний%20факультет -> Текстовые тестовые вопросы
  stomat ter dit -> Патогномонічні клінічні ознаки травматичних ушкоджень тканин щлд у дітей. Сучасні методи діагностики. Принципи лікувальної тактики при пошкодженнях м’яких тканин обличчя, зубів, кісток. Діагностика
  stomat ter dit -> Нозологические формы заболеваний внчс: За этиологическим фактором
  stomat ter dit -> Лекция по пропедевтике детской терапевтической стоматологии
  stomat ter dit -> За глубиной расположения: поверхностные и глубокие


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет