«Қоршаған ортаны бақылау әдістері мен құралдары» пәнінен межелік бақылау тест сұрақтары. Құрастырған «Экология және ҚОҚ»Дата25.06.2017
өлшемі75.62 Kb.
#14376
«Қоршаған ортаны бақылау әдістері мен құралдары» пәнінен межелік бақылау тест сұрақтары.
Құрастырған «Экология және ҚОҚ» кафедрасының аға оқытушысы Бейсебаев Ш.Т
1 Межелік бақылау Тесты
1

Атмосфералық ауаның қозғалысын, желдің жылдамдығын қандай құралмен анықтайды?

A. психрометрмен

B. анемометрмен

C. гигрометрмен

D. барометрмен

E. секундомермен
2

Ауаның ылғалдығын анықтайтын құралды тап :

A. кататермометр

B. психрометр

C. вольтметр

D. термограф

E. амперметр
3

Анемометр аспабымен нені өлшейміз?

А. Температураны.

В. Ауа көлемін

С. Қысымды

D. Ауа тығыздығын

Е. Ауа қозғалысы жылдамдығын
4

Өндірістік шу деңгейінің санитарлық нормасы неге тең?

А. 185 дБ

В. 85 дБ


С. 100 дБ

D. 120 дБ

Е. 10 дБ
5

Өндіріс бөлмелеріндегі жарық шамасын қандай аспаппен өлшейді?

А. Люксметр

В. Анемометр

С. Актинометр

D. Вольтметр

Е. Ватметр
6

Атмосфералық қысымның қалыпты нормасы неге тең?

A. 550 мм сн.бағанасына

B. 760 мм сн. бағанасына

C. 800 мм сн. бағанасына

D. 900 мм сн. бағанасына

E. 300 мм сн. бағанасына
7

Ауадағы улы газдарды анықтаудың индикациялық әдісінің қысқаша принципін жазыңыз?


  1. Ауадағы улы затпен қолданылған реактивтің арасында химиялық реакция жүрудің нәтижесінде реактивтің түсі өзгереді.

B. Ауаға улы зат көп түскенде оның түсі кез келген қағаздың түсін өзгертеді.

C. Ауаға улы газ түскенде ол жарылыс береді.

D. Ауаға улы зат араласқан кезде ауаның түсі өзгереді.

E. Бұлардын бәрі жатпайды
8

Ауадағы шаң-тозаңдардың концентрациясын анықтаудың қандай әдісін білесіз?

A. Салмақтың әдісі, мг/ м3

B. Сантиметрлік әдіс

C. Сезім мүшелері арқылы органолептикалық әдіс

D. Тыныс мүшелерімен анықтау.

E. Бұлардын бәрі жатпайды
9

Атмосфералық ауаның қозғалысы жылдамдығын қандай құралмен анықтайды?

A. Психрометрмен

B. Анемометрмен

C. Гигрометрмен

D. Барометрмен

E. Секундомермен
10

Ауа температурасын өлшейтін аспаптарды атап көрсет?

А. Анемометр

Б. Психрометр

С. Катотермометр

D. Термометр,термограф

Е. Монометр
11

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшейтін аспаптарды атап көрсет?

А. Анемометр

B. Психрометр,гигрометр

С. Катотермометр

D. Термометр,термограф

Е. Актинометр
12

Өндіріс бөлмелеріндегі жарық шамасын қандай аспаппен өлшейді?

А. Люксметр

В. Анемометр

С. Актинометр

D. Вольтметр

Е. Ватметр
$$$ 13

Дірілді өлшейтін аспап қалай аталады (орысша)?

А. Анемометр
В. Термограф
С. Виброграф

D. Гигрограф

E. Аспиратор
14

Ауа құрамындағы зиянды заттарды улы кластарға бөлу қандай көрсеткішке байланысты жүргізледі?

А. Олардың ағзаға әсеріне байланысты.
В. Физикалық күйіне байланысты (газ,бу,шаң)
С. 1 м3 ауадағы граммен берілген шекті зиянсыз мөлшеріне байланысты (ШРК-мг/м3)

D. Қысымы мен температурасына қарай.

E. Дұрыс жауабы жоқ.
15

Шуды өлшейтін аспап қалай аталады (орысша)?

А. Психрометр

В. Шумомер

С. Вольтметр

D. Амперметр

Е. Виброграф
16

Халық үшін радиоактивті сәулеленудің шекті қауіпсіз дозасы қандай?

А. 100 РАД

В. 10 РАД.

С.0,5 РАД.

D. 1 РАД.

Е. 5 РАД.

Ескерту 1 РАД*К = 1 РББ (рентгеннің биологиялық баламасы)

Мұндағы К – коэффицент.


17

ҚӘУЗ (Қатты әсерлі улы заттар )ішінде өмірде жиі кездесетіндері қандай заттар?

A. фосфорорганикалық заттар тобы- зарин, заман

B. Аммиак, хлор

C. Иприт, люзит

D. Психикалық әсерлі- ДЛК, BZ газдары

E. Синилді қышқыл, фосген
18

Ауа құрамындағы бөгде заттар мен газдардың зияндылығын қандай көрсеткішке байланысты анықтайды?

A. ШРК (шекті рұқсат етілген концентрациясы), мг/м3 .

B. Түсіне байланысты.

C. Агрегаттық күйіне байланысты.

D. Ауа райының жағдайына байланысты.

E. Улылық класына байланысты.
19

Адсорбция дегеніміз не?

A. Буларды, газдарды ерітетін заттар әрекеті;

B. Улы заттарды сіңіретін сұйық әрекеті;

C. Газдар мен буларды қатты дене бетінің сіңіруі;

D. Буларды химиялық реакция арқылы залалсыздандыру;

E. Химиялық реакцияның жылдамдауы;
20

Хемосорбция дегеніміз не?

A. Улы заттарды қатты денелердің сіңіруі;

B. Улы заттардың активтенген көмірге жағылатын химиялық активті заттармен өзара әрекеті есебінен сіңірілуі ;

C. Адсорбцияға кері процес;

D. Улы заттардың сұйықта еруі;

E. Химиялық реакцияның жылдамдауы;
21

Катализ ұғымына түсінік беріңіз?

A. Адсорбцияға кері процес;

B. Улы заттарды қатты денелерге сіңірілуі;

C. Улы заттардың суда еруі;

D. Катализатордың ықпалымен химиялық реакциялар жылдамдығының артуы;

E. Заттардың булануының бір түрі;
22

Радиоактивті ластанудың мөлшерін қандай аспаппен анықтаймыз?

А. катотермометр

В. амперметр

С. актинометр

D. дозиметр

Е. Вольтметр
23

Радиоактивті сәулеленуді анықтаудың қандай әдістерін білесіз?

А. Иондаушы

В. Фотографиялық

С. Сцинтиляцонды

D. Химиялық

Е. Жоғары аталғандардың барлығы
24

Қазіргі дозиметрлік құралдар радиоакивтілік мөлшерін қандай әдіске негізделіп анықтайды?

А. Химиялық әдіске

В. Иондаушы әдіске

С. Сцинтиляционды

D. Фотографиялық

Е. Механикалық
25

Иондаушы әдіске негізделген дозиметрлердің негізгі бөлігі не болып табылады?

А. Қоректену көзі

В. Ток күшейткіші

С. Иондаушы камера немесе газразрядты санауыш

D. Жүктегіш кедергі

Е. Электрлік тіркеуіш қондырғы
26

Дозиметрлік құралдар қандай мақсатқа пайдаланылады?

А. Сәулелену мөлшерін бақылау, анықтау үшін

В. Әр түрлі нысындар мен тірі биологиялық ағзалардың радиоактивтік заттармен ластануын бақылауға

С. Радиациялық барлау жүргізу үшін

D. Дұрыс жауабы А,В,С нұсқалары

Е. Химиялық ластауды анықтау үшін
27

Мына құралдардың қайсысы радиоактивті ластануды анықтауға арналған?

А. Химиялық барлаудың әскери құрамы (ХБӘҚ)

В. Универсалды газаанализатор УГ – 2

С. Гигрометр МВ - 1

D. Августың психрометрі

Е. ДКП – 50 А
28

Метрология дегеніміз- бұл?

А) өлшем туралы ғылым.

Б) физикалық дененің,құбылыстың, процестің сапалық көрсеткіші.

С) физикалық шаманың мәні.

Д) өлшем құралының градуировкалық көрсеткішінің анықтамасы

Е) өлшейтін шаманың сандық мәнін белгіленген өлшем бірлігімен анықтау.
29

Өлшеудің қандай түрлері болады:

А) контакттілі, контактісіз.

Б) оптикалық және радиоактивті

С) физикалық, физико-химиялық, химиялық

Д) контакттілі және оптикалық

Е) физикалық, химиялық
30

Қателесу (промахи) – бұл

А) сараптаушының сапасыз жұмысының нәтижесінде туындаған өрескел қателік.

Б) ұқсас жағдайда, бір адамның,бір күндегі,бір текті материал мен жабдықты пайдаланып ,параллелді жүргізген бірегей өлшемнің нәтижесінің бір біріне жақындық дәрежесі

С) әртүрлі жағдайда ,параллелді жүргізген бірегей өлшемнің нәтижесінің бір біріне жақындық дәрежесіД) үлгінің нақты компоненті құрамына жақын сараптама нәтижесі

Е) біріне бірі жақын концентрациялардың айырмасын анықтай алатын өлшеу әдісінің мүмкіндігі
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет