Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) – 15 сағат Емтихан – IІІ -ші семестрде


Ғылыми педагогиканың басқа ғылымдармен байланысыбет9/15
Дата22.12.2017
өлшемі1.72 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Ғылыми педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы


 • Мұғалім мен зерттеуші-педагогтың әдіснамалық мәдениетінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары

 • Зерттеудің объектісі және пәні

 • Зерттеудің мақсат-міндеттері.

 • Педагогикалық жоғары оқу орнының студентінің педагогикалық мәдениеті

 • Зерттеудің теориялық негізі – идея, ой, және болжам.

 • Зерттеу жұмысының тізбегі

 • Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің әдістері және әдістемесі.

 • Психологиялық-педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері.

 • Әдебиетті және басқа ақпарат көздерін зерттеу.

 • Бақылау әдісі: түрлері, ерекшеліктері.

 • Зерттеу ізденісінің нәтижелілігі көрсеткіштері

 • Сұрау әдісінің формалары: сауалнама және интервью.

 • Сұрақ қою әдістемесі.

 • Теориялық зерттеу әдістері.

 • Тестілеуді өткізу және алынған нәтижені интерпретациялау ережелері.

 • Тест түрлері: қабілеттерді анықтау, жетістіктерді анықтау, тұлғалық .

 • Тестілеуге қойылатын талаптар.
 • Іс-әрекет нәтижелерін зерттеу әдісі.


 • Бағалау әдісі (тәуелсіз мінездеме, психологиялық-педагогикалық консилиум, диагностикалық ситуация).

 • Эксперимент әдісі: түрлері, ерекшеліктері.

 • Озат педагогикалық тәжірибені зерттеу және қолдану.

 • Педагогикалық бақылау.

 • Психологиялық-педагогикалық тексеру

 • Педагогикалық зерттеулердегі сұрау әдістері.

 • Кешенді педагогикалық эксперименттің түрлері.


  1.8.2 8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары.

  1. Педагогикадағы әлеуметтік зерттеу әдістері.

  2. Тестілеу әдісі.

  3. Тест сұрақтарын құру әдістемесі

  4. Тестілеуді өткізу

  5. Әңгімені өткізу әдістемесі

  6. Озат педагогикалык тәжірибе мен инновация.

  7. Зерттеудің нәтижелерін талқылау, сынақтан өткізу және рәсімдеу

  8. Логикалық және көркем-бейнелік интерпретацияның ерекшеліктері

  9. Педагогикалық озат тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.

  10. Инновация туралы ұғым.

  11. ҒЗЖ студенттердің кәсіби дайындығына тигізер әсері.

  12. Педагогикалық институттағы СҒЗЖ.

  13. Математикалық әдістер

  14. Әдебиет көздерін зерттеу әдістемесі.

  15. Аннотациялау әдістемесі.

  16. Реферат жазу әдістемесі.

  17. Конспектілеуге қойылатын талаптар.

  18. Зерттеу проблемасының күйін талдау.

  19. Ғылым мен тәжірибе фактілерін жинақтау және жазу.

  20. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары.

  21. Курстық және дипломдық жұмыстар

  22. Курстық жұмысқа қойылатын негізгі талаптарға сипаттама.

  23. Дипломдық жұмысқа қойылатын негізгі талаптарға сипаттама.

  24. Педагогикадағы гносеологиялық операциялар

  25. Ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар

  26. Мерзімді баспасөздегі жарияланатын ғылыми басылымдардың түрлері: ерекшеліктері және құрылымы

  27. Мерзімдік емес басылымдар түрлері: ерекшеліктері және құрылымы

  28. Әдіснамалық аппаратты құру әдістемесі.

  29. Курстық жұмысты орындау әдістемесі.

  30. Презентациялауды өткізудің практикалық дағдылары

  31. Көрнекі құралдарды пайдалану әдістемесі

  32. Сөз сөйлеу шеберлігі

  33. Курстық жұмыстың безендірілуі

  34. Курстық жұмысты қорғау тәртібі.

  35. Педагогтың шығармашылық даралығы


  1.8.3 Емтиханға дайындық сұрақтары.

  1. ... - таным және ондағы өзгерістердің теориялық жиынтығы; ғылыми танымдық іс-әрекеттің формалары мен тәсілдері, құрылымы жайындағы ілім.

  2. Әдінаманың атқаратын қызметтері

  3. Әдіснамалық білімнің формаларын атаңыз:

  4. ... әдіснама – бұл ғылыми білімнің құрылымы мен ғылыми танымның заңдылықтары жайындағы ілім. Ол зерттеу үрдісінде бағыт береді.

  5. ... әдіснамаіс-әрекетті реттеуші қызметін атқарады.

  6. Әдіснамалық білімнің құрылымдық деңгейлері

  7. Философиялық деңгейде қандай мәселелер қарастырылады?

  8. Жалпығылыми деңгейде қандай мәселелер қарастырылады?

  9. Нақтығылыми деңгейде қандай мәселелер қарастырылады?

  10. Технологиялық деңгейде қандай мәселелер қарастырылады?

  11. Әдіснаманың ... - ғылыми зерттеу үрдісі, яғни құрылымдық бөліктері, біртұтас ғылыми-танымдық іс-әрекет.

  12. Әдіснаманың .... – білім, оның генезисі және оны алу тәсілдері, практикалық қолданыс табуы.

  13. Әдіснаманың қай бағытына негізделген ғылым өз зерттеулерін өндірістік-экономикалық және әлеуметтік-саяси факторлардың ықпалына байланыстыра жүргізеді.

  14. Педагогтың кәсіби дайындығының ең жоғарғы деңгейі – оның ... мәдениетінің қалыптасуы.

  15. Педагогика және философия ғылымдарының негізгі ұғымдарының мәнін түсіну, білім берудің түрлі ұғымдарын нақты ойлаудан абстрактілі ойлауға көшу деңгейі ретінде ұғыну, педагогикалық теорияны таным әрекетінің әдісіне өзгерте білуі және т.б. – бұл белгілер педагог мәдениетінің қай түріне тән

  16. Педагогика әдіснамасының ... - жеке тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамыту құбылыстарын тану

  17. Педагогика әдіснамасының ...– жаңа адамды қалыптастыру үрдісінің заңдылықтары.

  18. Педагогика әдіснамасының ... – оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың тиімді жаңа жолдарын жасау.

  19. ... – жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру үрдісі, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың объективті заңдылықтарын ашуға бағытталған танымдық іс-әрекеттің бір түрі.

  20. Педагогикалық зерттеулердің негізгі мақсаты - ...

  21. Зерттеу тақырыбын анықтау; зерттеу міндеттерін анықтау; танымдық міндеттері мен деңгейлерін анықтау әдістерін, шарттарын белгілеу және ақпаратты алдын-ала талдау; бастапқы болжамдарды қалыптастыру; оларды теориялық және экспериментальдық тексеру; алынған нәтижелерді талдау; оларды ғылыми интерпретациялау; оқу-тәрбие жұмысын жетілдіруде теориялық қорытындылар мен ғылыми-әдістемелік кеңестер жасау, құрастыру. Бұл педагогикалық зерттеудің ....

  22. Педагогикадағы зерттеулердің ... деңгейі белгіленген?

  23. Педагогикадағы зерттеулердің деңгейлері қандай?

  24. Педагогикалық зерттеулердің бұл деңгейінде ғылымның жаңа фактілері және олардың негізінде заңдылықтар қалыптасады.

  25. Педагогикалық зерттеулердің бұл деңгейінде бұрын ашылған фактілерді түсіндіруге мүмкіндік беретін негізгі педагогикалық заңдылықтар құрастырылады, болашақтағы жағдайлар мен фактілерге болжам жасауға мүмкіндік жасалады.
   1. Курс бойынша жазба жұмыстарының тақырыптары (реферат, баяндама, курстық жұмыс т.б.)

   1. Ғылыми ізденістің жалпы әдіснамасы және педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері.

   2. Біртұтас педагогикалық процесс мұғалімнің ғылыми зерттеуі мен қызметінің объектісі ретінде.

   3. Ғылыми аппарат жэне педагогикалык зерттеудің логикалық құрылымы.

   4. Педагогикадағы ғылыми зерттеулердің әдістер жүйесі(жалпы сипаттама).

   5. Ғылыми зерттеудің жалпы үлгісі.

   6. Мәселе зерттеу процесінің құрылымының маңызды элементі ретінде және оның анықталуы.

   7. Педагогикалық тестілеу.

   8. Мәтінмен жұмыс жасау техникасы: жоспар, аннотация, конспект, тезис, реферат, цитата, рецензия.

   9. Озат педагогикалық тәжірибені зерттеу және қолдану.

   10. Бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

   11. Тәжірибелі-педагогикалық жұмыс және педагогикалық эксперимент: ұқсастықтары, айырмашылықтары, байланысы.

   12. Педагогикадағы әлеуметтік зерттеу әдістері.

   13. Педагогикадағы статистикалық зерттеу әдістері.

   14. Зерттеу нәтижелерін жинақтау және ғылыми жұмыстардың безендірілуі.

   15. Педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін оқыту жэне тәрбиелеу практикасына енгізу.

  2. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

  Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
  Кафедра «Педагогика және психология» тьютор Мұқанбетова Шынар Төлегенқызы.

  (аты-жөні)


  Пән Педагогикадағы ғылыми зерттеу әдістері

  (пән атауы)

  Кредит саны: аптасына 3 кредит.  Әдебиет атауы


  Барлығы


  Ескерту

  кітапханада


  кафедрада


  Студенттердің қамтылу пайызы (%)

  Электронды түрі

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7
  1

  Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования.-М., 2005.

  3

  1


  2

  Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

  2

  3

  Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

  1

  4

  Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972

  2

  5


  5

  Орлов А.А., Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Практикум. М.,2004.

  5

  -


  6

  Кыдыралин У., Кыдыралина Ж.У. Методика и техника научного исследования. Атырау, 2006

  3

  -


  7

  Сластенин В.А. и др. Педагогика. 4-е издание. М., 2005

  5

  1


  8

  Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Педагогика және психология/ Жалпы ред.басқарған А.Қ.Құсайынов. А., 2002

  1

  1


  9

  Философия образования для XXI века. V76 1992

  -

  1


  10

  Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е.С.Рапацевич. - Минск. , 2005.

  1

  1


  11

  Методы системного педагогического исследования.Учебное пособие. М., 2002

  -

  1


  12

  Тәрбие үрдісі мен оқушылардың тәрбиелік деңгейін бағлаудың өлшемдері. Критерии оценки воспитательного процесса и уровня воспитанности учащихся. А., 2006

  -

  2


  13

  Андреева И.В. Педагогика и психология.-СПб.:Нева,2004.-256с.

  2

  -


  14

  Афонина Г.М. Педагогика:курс лекций и семинарские занятия.-Р.наД.: Феникс,2002.-512с.

  2

  -


  15

  Бордовская Н.В. Педагогика.-СПб.:Питер,2003.-304с.

  2

  -


  16

  Таубаева Ш. Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика формирования .-А. :Алем, 2000

  1

  1
  17

  Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь:Учеб.пособ./Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров.-2-е изд., ст. М., Академия,2005.

  1

  -
  18

  Коджаспирова Г.М. Педагогика:Практикум и метод. материалы: Учеб.пособие.-М:ВЛАДОС,2003.-416с.

  1

  -
  19

  Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике (междисциплинарный).-М:МарТ,2005.

  1

  -
  20

  Нурмакова М.С. Курсовая работа по педагогике:методичес. указания для ст-тов.Уральск, 2002

  1

  -


  3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ
  Жұмыс түрі

  Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


  Ұсынылатын әдебиеттер

  Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

  Балл

  Бақылау түрі

  1

  Реферат

  Тақырып бойынша негізгі баяндама

  Реферат тақырыбына байланысты

  4,7,11, 14 апталар

  10 % (үй тапсырмасы түрінде беріледі)

  Реферат және баяндама

  2

  Проактикалық сабақтарда үй тапсырмасын сұрау

  Білімді тексеру

  Семинар тақырыбына байланысты

  Практикалық сабақ кестесі бойынша

  Әрбір практикалық сабаққа әзірленіп, жауап бергенге 1-ұпай - 15 %

  Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

  3

  ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау


  Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

  ОЖСӨЖ тақырыбына байланысты

  ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


  Тақырып бойынша

  әрбір ОЖСӨЖ-ге 0,5-ұпайдан 15%

  Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

  4

  Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

  Ойлау қабылетін және білімін тексеру

  Бірінші жұмыс 1 -7 тақырыптарға байланысты

  Екінші жұмыс 8 – 15 тақырыптарға байланысты

  семинар №7

  14 семинар  2 жұмысқа 10 ұпайдан =20 ұпай

  Жазба жұмысын тексеру

  5

  Емтихан

  Білімді кешенді тексеру  Тест - 40


  4. ГЛОССАРИЙ

  Педагогикадағы ғылыми зерттеу әдістері пәні бойынша глоссарий

  (пән атауы)


  Қазақ тілінде

  Орыс тілінде

  Ағылшын тілінде

  1

  2

  3

  Анкета

  Анкета
  Әдіснама

  Методология
  Бақылау

  Наблюдение
  Болжам

  Гипотеза
  Ғылыми педагогикалық зерттеу

  Научно-педагогическое исследование
  Дедуктивті әдіс

  Метод дедукции
  Зерттеу объектісі

  Объект исследования
  Зерттеу пәні

  Предмет исследования
  Зерттеудегі мақсат қою

  Целеполагание
  Индуктивті әдіс

  Метод индукции
  Инновация

  Инновация
  Мақала

  Статья
  Міндет

  Задача
  Ой

  Замысел
  Педагогикалық мақсат

  Педагогическая цель
  Педагогикалық факт

  Педагогический факт
  Проблема

  Проблема
  Реферат

  Реферат
  Теориялық зерттеу

  Теоретические исследования
  Тест

  Тест
  Шарттар

  Условия
  Эксперимент

  Эксперимент  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


  ©stom.tilimen.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет