Оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысы (ожсөЖ) – 15 сағат Емтихан – IІІ -ші семестрдебет6/15
Дата22.12.2017
өлшемі1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Мазмұны:


Зерттеу жұмысыңыздың тақырыбына, мақсатына сәйкес тестілеу әдісін қолданыңыз. Оны аудиторияда өткізу әдістемесін көрсетіңіз.

24 ОЖСӨЖ мазмұны:

Тақырып бойынша картотека, аннотация.

24 СӨЖ мазмұны:

Авторефераттармен жұмыс.

Әдебиеттер:

Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2005


9 апта

25 кредит сағат

17 дәріс тақырыбы: Әңгімені өткізу әдістемесіДәріс мазмұны:
 1. Спецификалық әңгімелесу әдісінің ерекшеліктері

 2. Әңгімелесу әдісінің өткізілуі

 3. Әңгімелесу әдісіне қойылатын талаптар


25 ОЖСӨЖ: Әңгімені өткізу әдістемесі

Нақты зерттеу тақырыбы бойынша әңгіме өткізудің жоспарын құрып, оны көрсетіңіз.

25 СӨЖ мазмұны:

Педагог-зерттеуші міндетті түрде шығармашыл тұлға болуы тиісті ме? Неліктен?Әдебиеттер:

 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 1985.

 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследовании. М., 1982.

 3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПБ., 2000.

 4. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

 5. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

 6. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993.

 7. Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972


26 кредит сағат

18 дәріс тақырыбы: Озат педагогикалык тәжірибе мен инновация.Дәріс мазмұны:

 1. Озат педагогикалық тәжірибе туралы ұғым.

 2. Озат педагогикалық тәжірибенің маңызды белгілері.

26 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Шығармашыл педагогқа қажетті ойлау іскерліктері.

 2. А.С.Макаренко педагогикалық дарындылықты жоққа шығарғаны белгілі. Оның педагогикалық шеберлік жайында айтқан сөздеріне қалай қарайсыз?

26 СӨЖ мазмұны:

Өткен тақырыптар бойынша педагогикалық сөздік құрыңыз.Әдебиеттер:

 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 1985.

 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследовании. М., 1982.

 3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПБ., 2000.

 4. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

 5. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

 6. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993.

 7. Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972


27 кредит сағат

9 практикалық жұмыс: Зерттеудің нәтижелерін талқылау, сынақтан өткізу және рәсімдеу


Мазмұны:


 1. Зерттеудің нәтижелерін интерпретациялау

 2. Жұмысты сынқтан өткізу

 3. Ізденіс нәтижелерін рәсімдеу

27 ОЖСӨЖ Зерттеудің нәтижелерін талқылау, сынақтан өткізу және рәсімдеу

Мазмұны:

 1. Логикалық және көркем-бейнелік интерпретацияның ерекшеліктері

 2. «Интерпретация» ұғымына берілген анықтамаларды салыстырыңыз

27 СӨЖ мазмұны:

Зерттеу нәтижелерін рәсімдеу формаларына жалпы сипаттама: курстық жұмыс, дипломдық жұмыс, кандидаттық, докторлық диссертацияларӘдебиеттер:

Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2005 163-177 беттер


10 апта

28 кредит сағат

19 дәріс тақырыбы: Озат педагогикалык тәжірибе мен инновация.Дәріс мазмұны:

 1. Педагогикалық озат тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату.

 2. Инновация туралы ұғым.

28 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. ҒЗЖ студенттердің кәсіби дайындығына тигізер әсері.

 2. Педагогикалық институттағы СҒЗЖ.

28 СӨЖ мазмұны:

Жоғары оқу орнында білім алу барысында ондағы СҒЗЖ қатысу жоспарын құрыңыз.Әдебиеттер:

Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2005


29 кредит сағат

20 дәріс тақырыбы: Математикалық әдістерДәріс мазмұны:

 1. Тіркеу

 2. Шкалалау

 3. Салыстыру

29 ОЖСӨЖ: Әдебиеттермен жұмыс

Мазмұны:

 1. Әдебиет көздерін зерттеу әдістемесі.

 2. Аннотациялау әдістемесі.

 3. Реферат жазу әдістемесі.

 4. Конспектілеуге 2қойылатын талаптар.

29 СӨЖ мазмұны:

Зерттеу тақырыбыңызға сәйкес әдебиет көзін зерттеудің логикалық құрылымын дайындаңыз. (Қараңыз: Үлгісі – Введение в научное исследование по педагогике./Под ред. В.И.Журавлева. М.,1988. – 39 бетте).Әдебиеттер:

 1. Введение в научное исследование по педагогике./Под ред. В.И.Журавлева. М.,1988

 2. Кыдыралин У., Кыдыралина Ж.У. Методика и техника научного исследования. Атырау, 2006 – 29-36 беттер

 3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2005 – 132 бет


30 кредит сағат

10 практикалық жұмыс: Зерттеу проблемасының күйін талдау. Ғылым мен тәжірибе фактілерін жинақтау және жазу.


Мазмұны:


 1. Педагогикалық практикадан фактілерді жинақтау әдістемесі.

 2. Бақылау, анкета жүргізу.

30 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Оқушының жеке тұлғасын зерттеуде ғылыми ақпарат жинақтау үшін қажетті әдісті таңдау.

 2. Анкета қандай зерттеу міндеттерін шешеді?

30 СӨЖ мазмұны:

Сынып ұжымындағы тұлғааралық қарым-қатынастарды анықтау мақсатында жүргізілетін әңгімеге қандай тақырып таңдар едіңіз? Оның жоспарын құрыңызӘдебиеттер:

 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 1985.

 2. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследовании. М., 1982.

 3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПБ., 2000.

 4. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М., 1982.

 5. Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М., 1995.

 6. Загвязинский В.И. Организация опытно-экспериментальной работы в школе. М.,1993.

 7. Методы психологических исследований./Под ред. В.И.Журавлева. М., 1972


11 апта

31 кредит сағат

21 дәріс тақырыбы: Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары.Дәріс мазмұны:

 1. Жазба жұмыстары.

 2. Реферат.

 3. Баяндама және бақылау жұмысы.

31 ОЖСӨЖ: Курстық және дипломдық жұмыстар

Мазмұны:

 1. Курстық жұмысқа қойылатын негізгі талаптарға сипаттама.

 2. Дипломдық жұмысқа қойылатын негізгі талаптарға сипаттама.

31 СӨЖ мазмұны:

Зерттеу жұмысыңыздың терминдері мен негізгі ұғымдарын белгілеп, олардың мәнін ашыңыз (сөздік құру).Әдебиеттер:

 1. Введение в научное исследование по педагогике./Под ред. В.И.Журавлева. М.,1988

 2. Кыдыралин У., Кыдыралина Ж.У. Методика и техника научного исследования. Атырау, 2006 – 29-36 беттер

 3. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования. М., 2005 – 132 бет


32 кредит сағат

22 дәріс тақырыбы: Курстық жұмыс және оған қойылатын талаптар.Дәріс мазмұны:

 1. Курстық жұмысқа қойылатын талаптар.

 2. Курстық жұмысты орындау қисыны.

32 ОЖСӨЖ: Педагогикадағы гносеологиялық операциялар

М азмұны:

 1. Ертеден қалыптасқан 5-6 ұғымдарды келтіріп, соңғы жылдары енгізілген 3-4 ұғымдарды атаңыз. Олардың пайда болу себептерін көрсетіңіз.

 2. Педагогикалық сөздіктен философия, психология, әлеуметтану ғылымдарының ұғымдарын таңдаңыз. Аталған ұғымдардың қайсысы бірнеше ғылымдарда қолданылатынын, олардың ерекшеліктерін көрсетіңіз.

32 СӨЖ мазмұны:

Дәріс тақырыбы бойынша картотека. Дәріс мазмұны бойынша тест сұрақтарын құруӘдебиеттер:

1.Бабанский Ю.Қ. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект). – М,; «Педагогика», 1982.

2.Введение в научное исследование по педагогике: /Ю.К.Бабанский, В.И.Журавлев, В.К.Розов и др. Под. ред. В.И. Журавлева. – М,; «Просвещение», 1988.

3.Лукпанов Г. Внедрение науки как основа развития современной школы: - А,; 2000.

4.Мұханбетжанова Ә., Мұханбетова Ш. Педагогиканың жалпы негіздері. – Орал, 2005. 28-30 б.

5.Методология педагогических исследований. /Под ред. Пискунова Г.А., Воробьева Г.В. – М,; 1980.

6.Хмель Н.Д. Диагностика педагогического процесса как условие развития творчества учителя. – А,; 1996.

7.Школа молодого ученого. /Под ред. Н.Д.Хмель. – А: АГУ им. Абая 1990.


33 кредит сағат

11 практикалық жұмыс: Ғылыми басылымдар

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет