Нұсқаулар Тақырып: Амилазаның гидролиздік белсенділігін анықтауPdf көрінісі
Дата06.09.2018
өлшемі45.71 Kb.

ЗПС бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 Тақырып: Амилазаның гидролиздік белсенділігін анықтау 

Практикумның 83 бетінде берілген тапсырмаларды орындау қажет. Амилаза 

– крахмалға әсер етумен декстриндер, мальтоза және глюкоза түзетін 

фермент. Олардың белсенділігі, әсіресе тұқым өнген кезде күрт өсе бастайды. 

Берілген жұмыстың мақсаты – өнген және өнбеген тұқымда амилаза 

белсенділігін анықтап, салыстыру. 

Сынақ тапсыруға арналған сұрақтар 

1. Крахмалдың құрылысы, қасиеті және өсімдіктегі маңызы. 

2. Амилаза. Химиялық табиғаты, қасиеттері, классификациясы. 

3. Өсімдіктегі крахмалдың айналым жолдары. Бұл үдерістерде гидролиздік 

ферменттер және глюкозилтрансферазаның қатысуы. 

                                                     СӨЖ материалы 

СӨЖ тапсырмалары 

1. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б 

А. 1 моль лактозаның гидролизінен пайда болған глюкоза мөлшері. 

Б. 1 моль мальтозаның гидролизінен пайда болған глюкоза мөлшері. 

2. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б 

А. Гликоген молекуласындағы α-1,4-гликозидтік байланыстардың саны. 

Б. Гликоген молекуласындағы α-1,6-гликозидтік байланыстардың саны. 

3. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. А. Крахмалдағы амилоза мөлшері. Б. 

Крахмалдағы амилопектин мөлшері. 

4. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. А. Гликоген молекуласындағы 1,4-

полигликозидтік бөлшектердің орташа ұзындығы. Б. Амилопектин 

молекуласындағы 1,4-полигликозидтік бөлшектердің орташа ұзындығы. 

5. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. 

А. Амилоза препараттарының салыстырмалы молекулалық массасы. 

Б. Амилопектин препараттарының салыстырмалы молекулалық массасы. 

6. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. А. Бұлшық еттің а фосфорилазасының 

салыстырмалы молекулалық массасы. Б. Бұлшық еттің в фосфорилазасының 

салыстырмалы молекулалық массасы. 

7. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. А. Гликолиз кезінде субстрат деңгейінде 

тотығу мен фосфорланудың қосарлану нүктелерінің саны.   Б. Гликогенолиз 

кезінде субстрат деңгейінде тотығу мен фосфорланудың қосарлану 

нүктелерінің саны. 

8. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. 

А. Үш- және екікарбондық қышқылдарының циклінде сукцинил-АКо-ң янтар 

қышқылына айналудың энергиялық тиімділігі. Б. Үш- және екікарбондық 

қышқылдарының циклінде α-кетоглутар қышқылының сукцинил-АКо-ке 

айналудың энергиялық тиімділігі. 

9. А және Б әрпімен белгіленген екі сөйлемді салыстырып, жауапты мына 

түрде беріңіз: А>Б, А<Б, А=Б. 

А. Үш- және екікарбондық қышқылдарының циклінде фумар қышқылының 

қымыздық сірке қышқылына айналудың энергиялық тиімділігі. Б. Үш- және 

екікарбондық қышқылдарының циклінде изолимон қышқылының α-

кетоглутар қышқылына айналудың энергиялық тиімділігі. 

10. Кілтті сөздердің (А,В,С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға  мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. Альдотриоза. В Кетотриоза. С. Моносахаридтің 

туындысы. Д. Олигосахарид. Е. Полисахарид. а) глицериндік альдегид;          

в) хитин;  с) диоксиацетон; д) глюкон қышқылы; е) мальтоза. 

11. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. Декстран. В. Хитин. С. N-ацетилглюкозамин.              

Д. Хондроитинсульфат. Е. Гепарин. а) гидролиз кезінде глюкурон қышқылы 

мен N-ацетилгалактозаминсульфатқа дейін ыдырайтын шеміршектің құрамдасбөлігі; в) жануар мен адам қанының ұюына кедергі болатын 

полисахарид; с) құрылымдық бірлігі ретінде β-1,4-гликозидтік 

байланыстармен бір тізбекті молекулаға байланысқан N-ацетил-β, D-

глюкозамин болатын полисахарид; д) кейбір бактерия түрлерінде түзілетін 

және сефадекстер өндірісінде алғашқы зат ретінде қолданылатын 

полисахарид; е) гиалурон қышқылының және гепариннің құрылымдық 

элементі. 

12. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. Мурам қышқылы. В. КМ-целлюлоза. С. Гиалурон 

қышқылы. Д. Крахмал. Е. Клетчатка (жасұнық). а) Гетерополисахарид – 

жануар ұлпаларының клеткааралық затының маңызды құрамбөлігі; в) 

гликолактил қышқылдарының өкілі – бактериялардың клетка 

қабықшаларының пептидогликандардың құрылымдық элементі; с) 

өсімдіктердің негізгі құрылымдық полисахариді; д) целлюлозаны 

монохлорсірке қышқылымен өңдеудің өнімі және ол катионалмасушылық 

қасиетке ие; е) өсімдіктердің қор полисахариді. 

13. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. Амило-1,6-глюкозидаза. В. α-Глюкан-тармақтаушы 

гликозилтрансфераза. С. Фосфорилаза. Д. в фосфорилазаның киназасы. Е. 

Глюкоза-6-фосфатаза. а) 1,4-глюканның полигликозидтік тізбегі бөлігінің 4-

ші орыннан 6-шы орынға ауыстыруын катализдейді; в) гликогенде α-1,4-

байланыстарды үзеді; с) амилопектинде α-1,6-байланыстарды үзеді;  д) в 

фосфорилазаны фосфорлау жолымен активтендіреді; е) глюконеогенез 

барысында бос глюкозаның биосинтезін катализдейді. 

14. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. Трансальдолаза. В. Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа. 

С. Пентозофосфатизомераза. Д. Пентозофосфатэпимераза. Е. Транскетолаза. 

а) Кофермент ретінде НАДФ+ кіреді; в) рибулозо-5-фосфатты ксилулозо-5-

фосфатқа айналдырады; с) седогептулозо-7-фосфаттың рибозо-5-фосфат пен 

ксилулозо-5-фосфаттан пайда болуын катализдейді, кофермент ретінде 

тиаминпирофосфат және еківаленттік металдардың катиондары бар;              

д) донор – кетозадан (седогептулозо-7-фосфат немесе фруктозо-6-фосфаттан) 

акцепторға – альдозаға (3-фосфоглицеринді альдегид немесе эритрозо-4-

фосфатқа) диоксиацетон қалдығының ауыстыруын катализдейді; е) рибозо-5-


фосфаттың рибулозо-5-фосфатқа айналуын катализдейді. 

15. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А.  НАД+. В. НАДФ+. С. НАД+  және НАДФ+. Д.ФАД.     

а) изоцитратлиазаның коферменті; в) малатдегидрогеназаның коферменті;     

с) сукцинатдегидрогеназаның коферменті; д) глюкозо-6-фосфатдегидро-

геназаның коферменті. 

16. Кілтті сөздердің (А, В, С, Д, Е әріптерімен белгіленген) және оларға мәні 

сәйкес келетін сөйлемдердің (а, в, с, д, е әріптерімен белгіленген) дұрыс 

жұптарын табыңыз: А. УДФ-глюкоза. В. Долихолфосфатглюкоза.                   

С. Амилозаның изомеразасы. Д. Сахарозофосфатсинтаза. Е. Рибулозодифос-

фаткарбоксилаза. а) көмірсулардың алғашқы биосинтезі кезінде СО2-нің 

байланысуын қамтамасыз етеді. в) гликопротеиндердің жаңадан пайда 

болуын  қамтамасыз ететін гликозилтрансферазаның коферменті; с) α-

глюкантармақтаушы гликозилтрансфераза, оның қызметіне салыстырмалы 

молекулалық массасы 10000 РНҚ қажет; д) гомо- және гетерополисахаридтер 

биосинтезіне қатысатын гликозилтрансферазалардың коферменті; е) 

өсімдіктер жапырақтарында сахароза синтезін іске асыратын фермент. 

17. 3-фосфоглицерин альдегид, рибоза, глюкозо-1-фосфат, галактозо-6-

фосфат, фруктозо-1,6-дифосфат, глюкурон қышқылы, галактозоамин, 

мальтоза және сахарозаның формулаларын жазыңыз. 

Аралық және қорытынды бақылаудың сұрақтары 

1. Көмірсулардың анықтамасы. 2. Көмірсулардың организмде атқаратын 

қызметтері. 3. Көмірсулардың жіктелуі. 4. Гомополисахаридтер, 

гетерополисахаридтер туралы түсінік. 5. Амилоза мен амилопектиннің 

құрылысы. 6. Гликоген молекуласында кездесетін байланыстардың түрлері. 

7. Мукополисахаридтер құрамына кіретін құрамбөліктер. 8. Сахарозаның 

биосинтезі мен ыдырауы. 9. Крахмалдың биосинтезі мен ыдырауы. 

 

 

            

 

 

 

 

 

Тест тапсырмалары: 

 

 

1) Статистикалық жаттығулар.

 

А) Дене бұлшық ет салмағының 3/1 бөлімі қатысатын жаттығулар. Б) Дене бұлшық ет салмағы 3/1-2/1 аралығындағы бөліміне қатысатын  

жаттығулар (қол, бел бұлшық  еттеріне жататын гимнастикалық жаттығулар) 

В) Бір уақытта әр-түрлі бұлшық еттердің  жиырылуы (ұзақ уақыт) 

С) Дене бұлшық ет салмағы 2/1-ден көп мөлшерде  қатысатын жаттығулар 

(жүгіру, вилосипед айдау) 

Д) Барлық бұлшық еттердің бір уақытта жырылуы (қысқа уақыт)  

2) Динамикалық жаттығулар физиологиясы. 

А) Дене бұлшық ет салмағы 3/1-2/1 аралығындағы бөліміне қатысатын  

жаттығулар (қол, бел бұлшық  еттеріне жататын гимнастикалық жаттығулар) 

Б) Дене бұлшық ет салмағының 3/1 бөлімі қатысатын жаттығулар. 

В) Барлық бұлшық еттердің бір уақытта жиырылуы (қысқа уақыт) 

С) Дене бұлшық ет салмағы 2/1-ден көп мөлшерде  қатысатын жаттығулар 

(жүгіру, вилосипед айдау) 

Д)Бір уақытта әр-түрлі бұлшық еттердің  жиырылуы (ұзақ уақыт)  

3) Бұлшық еттердің жиырылу типтерінің физиологиясы? 

А) Статистикалық және динамикалық 

Б) Локальды, региональды, глобуальды. 

В) Жеңіл орташа, ауыр және өте иауыр  

С) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Д)Циклді және ациклді  

4) Бұлшық ет салмағының белсенді көлемінің түрлерінің 

физиологиясы. 

А) Циклді және ациклді 

Б)Локальды, региональды, глобуальды 

В) статистикалық және динамикалық. 

С) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Д) Жеңіл орташа, ауыр және өте ауыр   

5. Дене жаттығуларының  кезінде энергиялық қуат- түрлерінің 

физиологиясы. 

А) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Б) Локальды, региональды, глобуальды 

В) Жеңіл орташа, ауыр және өте ауыр   . 

С) Циклді және ациклді 

Д) статистикалық және динамикалық  

6.  Жалпы климатикалық сипатына байланысты жаттығулардың 

түрлерінің физиологиясы? 

А) статистикалық және динамикалық. 

Б) Циклді және ациклді    

В)Локальды, региональды, глобуальды 

С) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Д) Жеңіл орташа, ауыр және өте ауыр   

7) Динамикалық жаттығулар физиологиясы. 

А) Дене бұлшық ет салмағы 3/1-2/1 аралығындағы бөліміне қатысатын  

жаттығулар (қол, бел бұлшық  еттеріне жататын гимнастикалық жаттығулар) 

Б) Дене бұлшық ет салмағының 3/1 бөлімі қатысатын жаттығулар. 

В) Барлық бұлшық еттердің бір уақытта жиырылуы (қысқа уақыт) 

С) Дене бұлшық ет салмағы 2/1-ден көп мөлшерде  қатысатын жаттығулар 

(жүгіру, вилосипед айдау) 

Д)Бір уақытта әр-түрлі бұлшық еттердің  жиырылуы (ұзақ уақыт)  

8) Бұлшық ет салмағының белсенді көлемінің түрлерінің 

физиологиясы. 

А) Циклді және ациклді 

Б)Локальды, региональды, глобуальды 

В) статистикалық және динамикалық. 

С) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Д) Жеңіл орташа, ауыр және өте ауыр  

 

 

9) Бұлшық еттердің жиырылу типтерінің физиологиясы? 

А) Статистикалық және динамикалық 

Б) Локальды, региональды, глобуальды. 

В) Жеңіл орташа, ауыр және өте иауыр  

С) Күш, жылдамдық, уақыт. 

Д)Циклді және ациклді  

 Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет