НҰСҚаулар мамандық: 5В11000 «Медициналық-профилактикалық іс»бет1/30
Дата16.07.2017
өлшемі2.25 Mb.
#37791
түріНұсқаулар
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

G-041.07.01.15-2007

МЖБС 2006, 2003, 2005 Студенттердің өздік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар

Ред. 2.

Страница из
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРМамандық: 5В11000 «Медициналық-профилактикалық іс»
Пән: Фармакология
Кафедра: Жалпы және клиникалық фармакология
ІІ курсы
1 тақырып: Афференттік иннервацияға әсер ететін дәрілік заттар. Жергілікті анестетиктер, қармаушы, қаптаушы, адсорбциялаушы және тітіркендіргіш заттар.

Құрастырушы:

Фармакология кафедрасының оқытушысы:

__________________ Менгалиева Г. Ж.

Қазақ тіліне аударған:

Фармакология кафедрасының оқытушысы:

__________________ Калиекова К. С.

Семей 2011 жылКафедра отырысында бекітілген


«" 20__ жыл

№  хаттамасы


Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор: ________________ Мусин М.Н.

Кафедра отырысында бекітілген


«" 20__ жыл

№  хаттамасы


Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор: ________________ Мусин М.Н


Кафедра отырысында бекітілген


«" 20__ жыл

№  хаттамасы


Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор: ________________ Мусин М.Н

Кафедра отырысында бекітілген


«" 20__ жыл

№  хаттамасы


Кафедра меңгерушісі, м.ғ.д., профессор: ________________ Мусин М.Н

1.Тақырып: Афференттік иннервацияға әсер ететін дәрілік заттар. Жергілікті анестетиктер, қармаушы, қаптаушы, адсорбциялаушы және тітіркендіргіш заттар.

2.Мақсаты:

 • Афферентті иннервацияға әсер ететін дәрілік заттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасын оқу

 • Афферентті иннервацияға әсер ететін заттардың жанама әсерлерін алдын алу және жою.

 • Афферентті иннервацияға әсет ететін заттардың фармакологиялық әсерлерімен шақырылған ағзалар мен жүйелер қызметінің өзгерістерін болжау.

3.Тапсырмалар: Тақырып бойынша сұрақтар:

1. Жергілікті анестетиктердің жіктелуі.

2. Қармаушы, қаптаушы, адсорбциялаушы және тітіркендіргіш заттардың жіктелуі.

3. Жергілікті анестетиктердің жіктелуі.4.Орындау формасы: тест тапсырмалары, презентация, глоссарий, эссе

5.Орындау критерийлері.

Тесттер

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Көлемі - 15-20 тесттік тапсырмалар болуы керек.

 2. Студент тақырып материалын оқуы қажет.

 3. Бір дұрыс жауабымен көптік таңдау тесттік тапсырмалар (MCQ), бірнеше дұрыс жауаптарымен тесттік тапсырмалар (MAQ), көп жауаптарымен кеңейтілген тесттік тапсырмалар жасауы (EMAQ) керек.

 4. Тапсырма нақты, анық құрастырлуы тиіс.

 5. Қате ақынтама жоқ, дәлілді және нақты дұрыс жауапты (кемінде 2-3 тесттік тапсырмалар), және түсіну деңгейіне (9-11 тесттік тапсырмалар), қолдануға (2-3 тесттік тапсырмалар).

 6. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 7. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.

Power Point форматында презентация жасау

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Слайдтар саны 10 кем емес және 20 артық болмау тиіс.

 2. Презентация 3 компоненттен құралуы керек: 1) Кіріспе - бұл динамикалық және тиімді бастау; Презентацияның бұл бөлімінің міндеті – назар аударту, берілетін ақпаратқа позитивті, оң көзқарас және эмоционалды қабылдауды қалыптастыру; 2) Презентацияның ақпаратты бөлімінде тапсырманың негізгі сұрақтарының мәнін ашатын сызбалар, суреттер, қысқаша мәтіндік бөлім болуы керек; 3) Қорытындыда дәлелді қорытындылар және ұсыныстар болуы тиісті.

 3. Презентацияның мақсаты және міндеттері нақты, анық болуы керек.

 4. Қарастырылған сұрақ бойынша әдебиеттерге жасалған талдау болуы керек.

 5. Презентацияда көрнекілік және мәтін артық мөлшерде болмауы тиіс; Көрнекілік негізделген болуы керек.

 6. Презентацияға видеофайлдарды интеграциялау, біріктіру.

 7. Түс үйлесілімдігінің болуы керек – ашық түсті мәтін қара түсті фонда немесе керісінше қара түсті мәтін ашық түсті фонда.

 8. Презентация соңында әдебиеттер тізімі болуы қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.

Глоссарий

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Глоссарий көлемі - 20-25 термин болуы тиіс.

 2. Әрбір терминнің мағынасын нақты түсіндіру керек.

 3. Таңдалған тақырып бойынша сөздерді түсіндіру мағыздылыңын көрсету керек.

 4. Терминдерді жазғанда қатаң алфавиттік тәртіпті сақтау қажет.

 5. Терминдердің барлық маңыналарын жазу керек.

 6. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 7. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.

Эссе

Тапсырманы орындау критерийлері- бағаға әсер ететін жағдайлар:

 1. Эсседе студент шығармашылық ойлауын, талдауын, критикалық көзқарасын және өз ойын нақты және анық жазбаша түрде көрсету керек;

 2. Эссе құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды;

 3. Эссе көлемі - 5-7 бет;

 4. Дәлелді қорытындылар және ұсыныстар;

 5. Ұқыпты өткізілген талдау;

 6. Эссе жеке орындалады, басқа студенттердің жұмысынан ерекше болуға тиісті;

 7. Соңында қолданылған әдебиеттің тізімі болу керек;

 8. А4форматты ақ қағазда, Times New Roman / KZ Times New Roman шрифтпен, 14 кегльде, біржарымдық интервалда орындалуы тиіс. Сол жақтан - 30 мм, оң жақтан - 10 мм, жоғарыдан, төменнен- 20 мм қалтыру қажет.

 9. Белгіленген уақытта тапсыру. Сол уақыттан кеш өткізілсе СӨЖ бағасы 1,0 баллға төмендетіледі.


6.Тапсыру мерзімі: семестрдің 2-ші аптасы

7.Бағалаудың критерийлері:

СӨЖ (орындау критерийлеріне сәйкес) СӨЖ бағалар шкаласы бойынша бағаланады (Силлабусты қараңыз)

Жоғарғы 4 ұпайын алу үшін, тапсырма толық орындалуы, орындау бағасының критерийлеріна сәйкес, өз мерзімінде тапсырылуы керек.

Егер


 • Тапсырма мерзімінен кейін тапсырылса, онда баға 1 ұпайға төмендетіледі.

 • Тапсырма орындау талаптарының есебінсіз жазылса, онда баға 1 ұпайға төмендетіледі.

 • Өңдеуге қойылатын талаптар қадағаланбаған болса, онда баға 0,5 ұпайға төмендетіледі.

8.Әдебиет.

Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: ОқулықАлматы. «Эверо». 2009.- 605 бет.

2.С.Б. Сламжанова «Жалпы рецептура» : - Алматы. «Эверо». 2009.- 112 бет.

Қосымша:

1.Харкевич Д.А. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД».2010- 486с.

2.Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2008. -591 с.

3.Аляутдин Р.Н. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2009- 391с.

4.Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология (перевод д.м.н., проф. Э.Э. Звартау.)- Санкт-Петербург, 2007, т. 1 .

5.Клиническая фармакология / Под ред. В.Г.Кукеса./- М.: медицина, 2009, 528с.

6.Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2011.-1206 с.
9. Бақылау:

Білім деңгейін тексеру үшін бақылау сұрақтары:


 1. Жергілікті анестетиктердің жіктелуі.

 2. Қаптаушы, қармаушы және тітіркендіргіш заттардың жіктелуі.

 3. Новокаиннің жергілікті жансыздандыру әсерінің механизмі.

 4. Таниннің қабынуға қарсы әсер ету механизмі.

 5. Тітіркендіргіш заттардың әсер ету механизмі.


СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет